Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7419

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B028-2 
2019-05-21
2019-07-21
ISO/PRF 8222; prEN ISO 8222
Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Temperaturne korekcije pri etaloniranju zapreminskih ispitnih rezervoara
B028-2 
2019-10-22
2019-12-22
ISO 8973:1997/PRF Amd 1; EN ISO 8973:1999/prA1
Tečni naftni gasovi - Metoda izračunavanja gustine i napona pare - Izmena 1
B028-2 
2020-01-14
2020-03-14
ISO 4264:2018; EN ISO 4264:2018
Naftni proizvodi — Izračunavanje cetanskog indeksa srednje destilatnih goriva prema jednačini sa četiri promenljive
B028-2 
2017-03-22
2017-05-22
ISO/TR 19441:2018; prCEN ISO/TR 19441
Naftni proizvodi – Veza između temperature i gustine kod goriva, biogoriva i kod komponenata biogoriva
B028-2 
2019-05-03
2019-07-03
prCEN/TR 15367-3 rev
Naftni proizvodi – Uputstvo za pravilno skladištenje - Deo 3: Sprečavanje unakrsne kontaminacije
B028-2 
2019-07-23
2019-09-23
prEN 15199-4 rev
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 4: Lake frakcije sirove nafte
B028-2 
2019-01-02
2019-03-02
EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019; EN 15940:2016+A1:2018
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-07-05
2019-09-05
prEN 16300 rev
Goriva za motorna vozila — Određivanje vrednosti jodnog broja u metilestrima masnih kiselina (MEMK) — Računska metoda iz podataka dobijenih gasnom hromatografijom
B028-2 
2019-10-31
2019-12-31
prEN 16734 rev
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo B10 za motorna vozila – Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-10-30
2019-12-30
EN 589:2018/prA1
Goriva za motorna vozila – TNG (tečni naftni gas) – Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-10-31
2019-12-31
prEN 590 rev
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo – Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/AWI 12185; prEN ISO 12185 rev
Sirova nafta i naftni proizvodi - Određivanje gustine - Metoda oscilujuće U-cevi
B028-2 
2018-10-09
2018-12-09
ISO 13736:2013/NP Amd 1; prEN ISO 13736 rev
Određivanje tačke paljenja — Metoda u zatvorenom sudu po Abelu
B028-2 
2019-08-19
2019-10-19
ISO/DIS 22854; prEN ISO 22854 rev
Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila i u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila – Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije
B028-2 
2019-07-05
2019-09-05
ISO/AWI 23877; prEN ISO 23877
Naftni proizvodi - Određivanje tačke tečenja - Automatska metoda postepenog hlađenja
B028-2 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 2592:2017; EN ISO 2592:2017
Nafta i srodni proizvodi - Određivanje tačke paljenja i tačke gorenja – Metoda otvorenog suda po Klivlendu
B028-2 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/AWI 3675; prEN ISO 3675 rev
Sirova nafta i tečni naftni proizvodi - Laboratorijsko određivanje gustine - Metoda pomoću areometra
B028-2 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/AWI 3675; prEN ISO 3675 rev
Sirova nafta i tečni naftni proizvodi - Laboratorijsko određivanje gustine - Metoda pomoću areometra
B028-2 
2018-10-23
2018-12-23
ISO/CD 4259-4; prEN ISO 4259-4
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 4: Upotreba grafika za statističku kontrolu radi validacije statusa "unutrašnje statističke kontrole" za izvođenje standardne metode ispitivanja u jednoj laboratoriji
B028-2 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 4269:2001
Nafta i tečni naftni proizvodi — Kalibracija rezervoara merenjem tečnosti — Dodatna metoda sa meračima zapremine

42 found, page 2 from 3    1 | 2 | 3