Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7404

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H042 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 16684-2:2014
Grafička tehnologija - Proširena platforma metapodataka (XMP) - Deo 2: Opis XMP šema primenom RELAXING-a
H042 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 16759:2013
Grafička tehnologija - Kvantifikacija i komunikacija za izračunavanje otiska ugljenika na štampanim proizvodima
H042 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 16760:2014
Grafička tehnologija - Razmena podataka prilikom pripreme za štampu - Priprema i vizuelizacija RGB slika za korišćenje u grafičkim dijagramima zasnovanim na RGB-u
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/DTS 18621-31
Grafička tehnologija - Metode procene kvaliteta slika za štampane proizvode - Deo 31: Procena primećene rezolucije sistema štampanja uz pomoć grafika kontrast-rezolucija
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/FDIS 19301
Grafička tehnologija - Smernice za Schema Writers - Obrazac za upravljanje kvalitetom boje
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 19302:2018
Grafička tehnologija - Usaglašenost boje odštampanih proizovda
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/DTS 19303-1
Grafička tehnologija - Smernice za Schema Writers - Deo 1: Reprodukcija boje prilikom štampanja ambalaže
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/DTR 19305
Grafička tehnologija - Oblast rada za TC 130 standarde
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 19593-1:2018
Grafička tehnologija - Upotreba PDF-a na srodne procesne korake i povezivanje podataka - Deo 1: Procesni koraci za ambalažu i etikete
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 20294:2018
Grafička tehnologija - Kvantifikacija i komunikacija za izračunavanje ugljeničnog otiska elektronskih medijuma
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 21632:2018
Grafička tehnologija - Određivanje potrošnje energije kod uređaja za digitalno štampanje uključujući prelazne i slične načine rada
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/DTR 22909-1
Grafička tehnologija - Dekorativno štampanje - Priprema uzoraka laminata za ocenjivanje izgleda
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO/CD TS 23031.4
Grafička tehnologija - Procena i validacija performansi spektrokolorimetra i spektrodenzitometra
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 28178:2009
Grafička tehnologija - Format za razmenu boje i podataka o kontroli procesa primenom XML ili ASCII teksta
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 2834-1:2006
Grafička tehnologija - Laboratorijska priprema probnih otisaka - Deo 1: Pastozne štamparske boje
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 2834-3:2008
Grafička tehnologija - Laboratorijska priprema ispitnih kopija - Deo 3: Mastila za štampanje preko ekrana
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 2836:2004
Grafička tehnologija - Kopije i mastila za štampanje - Procena otpornosti kopija na različite agense
H042 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 2846-1:2017
Grafička tehnologija - Boja i transparentnost setova štamparskih mastila za štampanje u 4 boje - Deo 1
H042 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 2846-2:2007
Grafička tehnologija - Boja i transparentnost setova mastila za štampanje u četiri boje - Deo 2: Hladno ofset litografsko štampanje
H042 
2020-01-01
2020-03-01
ISO/TR 12705:2011
Grafička tehnologija - Laboratorijska metoda ispitivanja za hemijsko dupliranje u litografiji

66 found, page 3 from 4    1 | 2 | 3 | 4