Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7163

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
M044 
2018-06-28
2018-08-28
ISO/FDIS 6947; FprEN ISO 6947
Zavarivanje i srodni postupci - Položaji pri zavarivanju
M044 
2018-03-06
2018-05-06
ISO/DTR 20172; prCEN ISO/TR 20172 rev
Zavarivanje — Sistemi grupisanja materijala — Evropski materijali
M044 
2018-07-13
2018-09-13
prEN 1256 rev
Oprema za gasno zavarivanje — Specifikacija za spajanje creva za zavarivanje, rezanje i srodne postupke
M044 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 12797
Tvrdo lemljenje - Ispitivanje razaranjem zalemljenih spojeva
M044 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 14324
Tvrdo lemljenje - Uputstvo za primenu tvrdo zalemljenih spojeva
M044 
2018-03-07
2018-05-07
ISO/WD 13585; prEN ISO 13585 rev
Tvrdo lemljenje — Kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja
M044 
2018-03-07
2018-05-07
ISO/WD 13585; prEN ISO 13585 rev
Tvrdo lemljenje — Kvalifikacioni ispit lemioca i operatora lemljenja
M044 
2018-02-23
2018-04-23
ISO/CD 13919-2; prEN ISO 13919-2 rev
Zavarivanje - Zavareni spojevi izvedeni elektronskim i laserskim snopom- Uputstvo o kvalitativnim nivoima nepravilnosti - Deo 2: Aluminijum i njegove zavarljive legure
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/WD 14344; prEN ISO 14344
Potrošni materijali za zavarivanje — Uputstva za nabavku dodatnih materijala i praškova
M044 
2017-01-01
2017-03-01
EN ISO 14744-4:2000
Zavarivanje - Kontrola prihvatljivosti mašina za zavarivanje elektronskim snopom- Deo 4: Merenje brzine zavarivanja
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/NP 15614-3; prEN ISO 15614-3 rev
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 3: Zavarivanje topljenjem nelegiranog i niskolegiranog livenog gvožđa
M044 
2018-04-12
2018-06-12
prEN ISO 15614-7
Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala – Kvalifikacija tehnologije zavarivanja – Deo 7: Navarivanje
M044 
2019-04-18
2019-06-18
ISO/AWI 17636-1; prEN ISO 17636-1 rev
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva — Radiografsko ispitivanje — Deo 1: Tehnike sa X i gama zracima pomoću filma
M044 
2019-04-18
2019-06-18
ISO/AWI 17636-2; prEN ISO 17636-2 rev
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva — Radiografsko ispitivanje — Deo 2: Tehnike sa X i gama zracima pomoću digitalnih detektora
M044 
2017-01-01
2017-03-01
EN ISO 17652-1:2003
Zavarivanje - Ispitivanje radioničkih osnovnih premaza (prajmera) u odnosu na zavarivanje i srodne postupke- Deo 1: Opšti zahtevi
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/DIS 17660-1; prEN ISO 17660-1
Zavarivanje - Zavarivanje betonskog čelika - Deo 1: Noseći zavareni spojevi
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/DIS 17660-2; prEN ISO 17660-2
Zavarivanje - Zavarivanje betonskog čelika - Deo 2: Nenoseći zavareni spojevi
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO 18592:2019; FprEN ISO 18592
Elektrootporno zavarivanje –Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Metoda ispitivanja zamorom epruveta sa više tačkastih zavarenih spojeva
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/AWI 18595; prEN ISO 18595 rev
Elektrootporno zavarivanje –Tačkasto zavarivanje aluminijuma i njegovih legura –Zavarljivost, zavarivanje i ispitivanje
M044 
2017-01-01
2017-03-01
ISO/CD 25239-1; prEN ISO 25239-1
Zavarivanje trenjem sa mešanjem - Aluminijum - Deo 1: Rečnik

53 found, page 2 from 3    1 | 2 | 3