Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7460

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N034 
2020-01-17
2020-02-28
EN 60061-3:1993/FprA57:2020
Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila - Izmena 56
N014 
2019-07-26
2019-10-15
prEN IEC 60076-24:2019
Energetski transformatori-Deo 24: Naponki regulacioni distributivni transformatori (VRDT)
N031 
2019-01-28
2019-04-16
EN 60079-29-1:2016/FprA1:2019
Eksplozivne atmosfere – Deo 29-1: Detektori gasa – Zahtevi za performanse detektora zapaljivih gasova-Izmena 1
N031 
2018-01-15
2018-04-04
FprEN IEC 60079-31:2019
Eksplozivne atmosfere — Deo 31: Zaštita opreme pomoću kućišta „t”od paljenja prašine
N094 
2018-06-29
2018-09-17
prEN 60255-26:2018
Merni releji i zaštitna oprema — Deo 26: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost
N061 
2019-12-06
2020-01-31
EN 60335-2-8:2015/prAA
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-8: Posebni zahtevi za aparate za brijanje, aparate za šišanje i slične aparate - Izmena
N048 
2019-04-26
2019-06-25
prEN IEC 60352-4:2019
Nelemljeni spojevi – Deo 4: Nelemljeni nedostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2019-09-16
2019-11-16
prEN IEC 60352-5:2019
Nelemljeni spojevi – Deo 5: Utisnuti spojevi – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N015 
2019-05-03
2019-07-02
prEN IEC 60455-3-8:2019
Smola na bazi reaktivnih jedinjenja koja se koristi za električnu izolaciju — Deo 3: Specifikacije za pojedinačne materijale — List 8: Smole za kablovski pribor;
N034 
2019-06-07
2019-08-07
EN 60598-1:2015/prA2:2019
Svetiljke – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja – Izmena 2
N089 
2020-02-07
2020-03-31
prEN IEC 60695-2-12:2020
Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 2-12: Metode ispitivanja užarenom/vrelom žicom — Metoda ispitivanja indeksa plamsavosti materijala užarenom žicom (GWFI)
N061 
2019-12-20
2020-02-14
EN 60730-2-5:2015/prA2:2019 {frag 1}
Automatski električni regulatori – Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike - Izmena 2
N061 
2019-12-20
2020-02-14
EN 60730-2-5:2015/prA2:2019 {frag 2}
Automatski električni regulatori – Deo 2-5: Posebni zahtevi za sisteme automatskih električnih regulatora za gorionike - Izmena 2
N082 
2018-04-27
2018-06-27
EN IEC 63202-1:2019
Fotonaponski uređaji-Deo 11: Merenje slaobo indukovanih degradacionih solarnih ćelija od kristala silicijuma
N023 
2020-02-07
2020-04-07
prEN IEC 60947-6-1:2020
Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 6-1: Višefunkcionalna oprema - Rasklopna oprema za promenu izvora napajanja
N034 
2017-11-24
2018-02-14
prEN 60969:2017
Kompaktne fluorescentne sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za performanse
N026 
2018-09-07
2018-11-28
FprEN IEC 60974-10:2020
Oprema za elektrolučno zavarivanje — Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
N210 
2018-06-01
2018-08-01
prEN IEC 61000-4-3:2019
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje
N045 
2020-01-24
2020-03-23
prEN IEC 61010-2-130:2020
Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje ― Deo 2-130: Posebni zahtevi za opremu namenjenu za korišćenje deci u obrazovnim ustanovama
N048 
2018-12-14
2019-02-13
prEN IEC 61076-2-011:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 2-011: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za bajonet konektore zasnovane na uparivanju prema IEC 61076-2

306 found, page 5 from 16    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7