Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7307

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-6:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-7:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 7: Redosled faza
N017AC 
2017-02-21
2017-03-28
EN 61869-3:2011
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
M096 
2019-05-09
2019-07-09
prEN 619
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje jedinicama tereta
N017AC 
2019-10-10
2019-12-10
EN 61936-1:2010
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-1:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 1: Smernice za dizajn
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-3:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 3: Zahtevi za životnu sredinu, ispitivanja i aspekti bezbednosti
N082 
2019-03-19
2019-05-19
prEN IEC 62109-3:2019
Bezbednost energetskih pretvarača za upotrebu u fotonaponskim energetskim sistemima-Deo 3: Pojedinačni zahtevi za elektronske uređaje u kombinaciji sa fotonaponskim elementima
N210 
2018-07-27
2018-09-27
EN 62209-2:2010/A1:2019
Izlaganja ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom telu — Ljudski modeli, instrumenti i postupci — Deo 2: Postupci za određivanje specifičnog koeficijenta apsorpcije (SAR) za bežične komunikacione uređaje koji se koriste veoma blizu ljudskog tela (frekvencijski opseg od 30 MHz do 6 GHz) - Izmena 1
N017AC 
2019-04-05
2019-06-25
prEN IEC 62271-104:2019
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
N017AC 
2018-06-01
2018-08-21
prEN 62271-108:2018
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
N082 
2018-04-20
2018-07-11
prEN 62446-2:2018
Fotonaponski sistemi8 (PV)- Zahtevi za ispitivanjem, dokumentaciju i održavanje-Deo 2: Mreže povezane u rešetku-Održavanje fotonaponskih sistema
N079 
2017-10-20
2018-01-03
EN IEC 62676-2-31:2019
Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Deo 2-31: Video prenos protokoli - IP-implementacija interoperabilnost na osnovu Veb servisa - live streaming i konfiguracije
N079 
2017-10-20
2018-01-03
EN IEC 62676-2-32:2019
Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosnim aplikacijama - Deo 2-32: Video prenos protokoli - IP-realizacije interoperabilnosti na osnovu Veb servisa - Snimanje
N082 
2019-04-30
2019-07-16
EN 62788-1-6:2017/prA1:2019
Merne procedure za materijale upotrebljene u fotonaponskim modulima – Deo 1-6: Inkapsulanti - Metode ispitivanja za određivanje stepena čistoće etilen-vinil acetata inkapsulacijom fotonaponskih modula-Izmena 1
N082 
2018-07-06
2018-09-26
EN 62790:2015/prA1:2018
Kutije za spajanje za fotonaponske module- Zahtevi za bezbednost i ispitivanja
N034 
2019-08-09
2019-10-09
prEN IEC 62868-2-2:2019
Organske svetleće diode (OLED) kao izvori svetlosti za opšte osvetljenje - Bezbednost - Deo 2-2: Posebni zahtevi za integrisane OLED module
N048 
2019-03-23
2019-05-25
prEN IEC 62966-2:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Ugradnja pregrada za IT ormare - Dio 2: kvalifikacija za protok vazduha, odvajanje vazduha i uslovi za klimatizaciju
N034 
2019-09-16
2019-11-16
prEN IEC 63103:2019
Oprema za osvetljenje - Merenje snage u neaktivnom režimu
N034 
2019-10-11
2019-12-11
prEN IEC 63129:2019
Merenje udarne struje na proizvodima za osvetljenje

264 found, page 7 from 14    3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10