Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7405

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N017AC 
2017-09-29
2017-12-20
prEN 61083-1:2017
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
N017AC 
2017-09-08
2017-11-22
prEN 61083-3:2017
Instrumenti i softver koji se koriste za merenje u ispitivanjima sa visokim naponom i strujama-Deo 3: Zahtevi za hardver za ispitivanja sa naizmeničnim naponima i strujama
N034 
2018-04-06
2018-07-04
FprEN 61167:2017/prAA
Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse - Izmena A
N034 
2019-01-04
2019-03-04
EN 61184:2017/prA1:2019
Bajonet grla za sijalice - Izmena 1
N088 
2018-06-01
2018-08-21
prEN 61400-5:2018
Vetrogeneratorski sistemi-Deo 5: Lopatice rotora turbina na vetar
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-1:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 1: Opšti zahtevi
N085 
2019-04-26
2019-06-25
prEN IEC 61557-11:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i Jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 11: Efektivnost monitora diferencijalne struje (RCM) tipa A i tipa B u TT, TN i IT sistemima
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-2:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 2: Otpornost izolacije
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-4:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 4: Otpornost uzemljenja i izjednačenja potencijala
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-5:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 5: Otpornost uzemljenja
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-6:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V - Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera - Deo 6: Efektivnost uređaja diferencijalne struje (RCD) u mrežama TT, TN i IT
N085 
2018-02-12
2018-05-03
FprEN IEC 61557-7:2019
Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 7: Redosled faza
N017AC 
2017-02-21
2017-03-28
EN 61869-3:2011
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
M096 
2019-05-09
2019-07-09
prEN 619
Oprema i sistemi za kontinualni transport - Zahtevi za bezbednost i EMC za opremu za mehaničko rukovanje jedinicama tereta
N017AC 
2019-10-10
2019-12-10
EN 61936-1:2010
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-1:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 1: Smernice za dizajn
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-3:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 3: Zahtevi za životnu sredinu, ispitivanja i aspekti bezbednosti
N082 
2019-03-19
2019-05-19
prEN IEC 62109-3:2019
Bezbednost energetskih pretvarača za upotrebu u fotonaponskim energetskim sistemima-Deo 3: Pojedinačni zahtevi za elektronske uređaje u kombinaciji sa fotonaponskim elementima
N086 
2019-12-13
2020-02-13
prEN IEC 62149-3:2019
Aktivne optičke komponente i uređaji — Standardi za performanse — Deo 3: Predajnici sa laserskom diodom sa integrisanim modulatorom za optičke sisteme za prenos od 2,5 Gbit/s do 40 Gbit/s
N210 
2018-07-27
2018-09-27
EN 62209-2:2010/A1:2019
Izlaganja ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom telu — Ljudski modeli, instrumenti i postupci — Deo 2: Postupci za određivanje specifičnog koeficijenta apsorpcije (SAR) za bežične komunikacione uređaje koji se koriste veoma blizu ljudskog tela (frekvencijski opseg od 30 MHz do 6 GHz) - Izmena 1

275 found, page 6 from 14    2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9