COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7539

Пријавите се!
 

Област:       Српски:       Енглески:            

Област Српски Енглески  
Oprema i instalacije za puteve испитни углови
test angles
даље ...
Oprema i instalacije za puteve комплетан знак
sign assembly
даље ...
Oprema i instalacije za puteve конзолни носач
cantilever support
даље ...
Oprema i instalacije za puteve контрастни заслон
backing-board
даље ...
Oprema i instalacije za puteve лице табле
front panel
даље ...
Oprema i instalacije za puteve материјал за лице знака
sign face material
даље ...
Oprema i instalacije za puteve матрица
matrix
даље ...
Oprema i instalacije za puteve неправилна матрица
irregular matrix
даље ...
Oprema i instalacije za puteve носач
support
даље ...
Oprema i instalacije za puteve однос сјајности (LR)
luminance ratio (LR)
даље ...
Oprema i instalacije za puteve плоча знака
sign plate
даље ...
Oprema i instalacije za puteve површина за приказ
display surface
даље ...
Oprema i instalacije za puteve подлога
substrate
даље ...
Oprema i instalacije za puteve позадина VMS-а
VMS background
даље ...
Oprema i instalacije za puteve портал
gantry
даље ...
Oprema i instalacije za puteve порука
message
даље ...
Oprema i instalacije za puteve почетно испитивање типа
initial type testing
даље ...
Oprema i instalacije za puteve правилна матрица
regular matrix
даље ...
Oprema i instalacije za puteve предњи заслон
front screen
даље ...
Oprema i instalacije za puteve привремена дефлексија
temporary deflection
даље ...
Oprema i instalacije za puteve произвођач
manufacturer
даље ...
Oprema i instalacije za puteve распоред
lay-out
даље ...
Oprema i instalacije za puteve референтна оса
reference axis
даље ...
Oprema i instalacije za puteve референтни центар
reference centre
даље ...
Oprema i instalacije za puteve стална дефлексија
permanent deflection
даље ...
Oprema i instalacije za puteve стандардни облик лица знака
standard shape sign faces
даље ...
Oprema i instalacije za puteve управљачки уређај
control device
даље ...
Oprema i instalacije za puteve хоризонтална референтна раван
horizontal reference plane
даље ...
Metalna ambalaža i tube dno
bottom
даље ...
Metalna ambalaža i tube dno
bottom
даље ...
Metalna ambalaža i tube ivica
edge
даље ...
Metalna ambalaža i tube ivica
edge
даље ...
Metalna ambalaža i tube materije
substances
даље ...
Metalna ambalaža i tube materije
substances
даље ...
Metalna ambalaža i tube opasno
dangerous
даље ...
Metalna ambalaža i tube opasno
dangerous
даље ...
Metalna ambalaža i tube pakovanje
package
даље ...
Metalna ambalaža i tube pakovanje
package
даље ...
Metalna ambalaža i tube pakovanje
packaging
даље ...
Metalna ambalaža i tube pakovanje
packaging
даље ...
Metalna ambalaža i tube površina za rukovanje
handling surface
даље ...
Metalna ambalaža i tube površina za rukovanje
handling surface
даље ...
Metalna ambalaža i tube preparati
preparations
даље ...
Metalna ambalaža i tube preparati
preparations
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Kontener tipa platforme
platform-based container
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Kruto učvršćen kompletan čeoni okvir
fixed complete end structure
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Nekompletni okvir
incomplete superstructure
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Platforma
platform
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Sklapajući kompletan čeoni okvir
folding complete end structure
даље ...
Palete, kontejneri i sl. Složaj sklapajućih kontenera
lnterlocked plle
даље ...

24673 found, page 10 from 494    6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13