Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7475

Пријавите се!
 

Област:       Српски:       Енглески:            

Област Српски Енглески  
Metode ispitivanja sadržaj sirove celuloze
crude fibre content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj sirovih proteina
crude protein content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj sirovih proteina
crude protein content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj skroba
starch content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj skroba u mesu i proizvodima od mesa
starch content of meat and meat products
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj skroba u proizvodima od mesa
starch content of meat products
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj slobodne masti u mesu i proizvodima od mesa
free fat content of meat and meat products
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj slobodnog glicerola
free glycerol content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ukupnog azota
total nitrogen content
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj ukupnog fosfora u mesu i proizvodima od mesa
total phosphorus content of meat and meat products
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ukupnog sterola
total sterol content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ukupnog sterola
total sterol content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ulja
oil content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ulja
oil content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ulja
oil content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj ulja
oil content
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj uree
Urea content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj vezanog sumpor-dioksida
bound sulphur dioxide content
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj vlage
moisture content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj vlage i drugih isparljivih materija
moisture and other volatile matter content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj vlage i isparljivih materija
moisture and volatile matter content
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj vlage i isparljivih materija
moistureandvolatilemattercontent
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj vlage u kakao-zrnu
moisture content of cocoa beans
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj vlage u mesu i proizvodima od mesa
moisture content of meat and meat products
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj vlage u skrobu
moisture content of starch
даље ...
Metode ispitivanja Sadržaj vlage u skrobu
moisture content of starch
даље ...
Metode ispitivanja sadržaj zaostalog tehničkog heksana
residual technical hexane content
даље ...
Metode ispitivanja samosagorevanje
autocombustion
даље ...
Metode ispitivanja saponifikacioni broj
saponification value
даље ...
Metode ispitivanja sastav sterola
composition of sterols
даље ...
Metode ispitivanja sastav sterola
composition of sterols
даље ...
Metode ispitivanja Škriljasto zrno
slaty bean
даље ...
Metode ispitivanja skrob
starch
даље ...
Metode ispitivanja slobodan ostatak heksana
free residual hexane
даље ...
Metode ispitivanja slobodan ostatak heksana
free residual hexane
даље ...
Metode ispitivanja slobodni sumpor-dioksid
free sulphur dioxide
даље ...
Metode ispitivanja Slomljeno zrno
broken bean
даље ...
Metode ispitivanja Smanjeni uzorak
reduced sample
даље ...
Metode ispitivanja Spljošteno zrno
flat bean
даље ...
Metode ispitivanja spontano zagrevanje
spontaneous heating
даље ...
Metode ispitivanja stabilizovano riblje brašno
stab lilized fish-meal
даље ...
Metode ispitivanja standardni puferski rastvori
standard buffer solutions
даље ...
Metode ispitivanja Sulfatni pepeo
sulphated ash
даље ...
Metode ispitivanja Sulfatni pepeo
sulphated ash
даље ...
Metode ispitivanja Suvi kakao
dry cocoa
даље ...
Metode ispitivanja suvi ostatak
dry residue
даље ...
Metode ispitivanja suvi ostatak
dry residue
даље ...
Metode ispitivanja tačka topljenja (u otvorenim kapilarama)
melting point (in open capillary tubes) slip point
даље ...
Metode ispitivanja talog
sediment
даље ...
Metode ispitivanja talog
sediment
даље ...

24673 found, page 5 from 494    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7