Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-23
Time: 16:54


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Terminologija, definicije i oznake za statička ispitivanja metala
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Statička ispitivanja - Ispitivanje zatezanjem - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje zatezanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala. Staticka ispitivanja. Ispitivanje zatezanjem
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje tvrdoće
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tvrdoće čelika po Barinelu
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje žilavosti po Šarpiju
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje udarom. Metoda po šarpiju (epruveta sa u-zarezom)
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje savijanjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čelika savijanjem
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Statička ispitivanja - Ispitivanje savijanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje sabijanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi spljoštavanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje cevi proširivanjem sa cilindričnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ipsitivanje cevi posuvraćivanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi posuvračivanjem
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje cevi proširivanjem sa koničnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi proširivanjem koničnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje cevi gnječenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - uzimanje uzoraka za ispitivanje sivog liva zatezanjem i savijanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Uzimanje uzoraka za ispitivanje zatezanjanjem i savijanjem sivog liva sa lamelarnim grafitom
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje sivog liva zatezanjem
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje zatezanjem sivog liva sa lamelarnim grafitom
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Konverzija vrednosti tvrdoće čelika u vrednosti zatezne čvrstoće
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje sivog liva savijanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje savijanjem sivog liva sa lamelarnim grafitom
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje temperovanog liva zatezanjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje temperovanog liva zatezanjem
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - tehnološko ispitivanje žica uvijanjem (torzijom)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje žice jednostavnim uvijanjem
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje žica naizmeničnim previjanjem
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje žice naizmeničnim savijanjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje žica namotavanjem u navojnicu
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje žice namotavanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje limova i traka debljine ispod 3 mm naizmeničnim previjanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje limova i traka izvlačenjem. (modificirana eriksenova metoda)
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi proširivanjem prstena
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi razvlačenjem prstena
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čeličnih cevi unutrašnjim hidrauličnim pritiskom
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala. Ispitivanje udarom. Metoda po Šarpiju (epruveta sa v-zarezom)
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tvrdoće čelika po Vikersu
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tvrdoće čelika po Rokvelu (C i B skala)
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanje tvrdoće metala po Rokvelu a, b, c, f, g, n i t
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Referentne pločice koje se koriste u aparatima za ispitivanje tvrdoće po Brinelu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Dinamička ispitivanja - Ispitivanje zamaranjem - Opšta načela
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Sinterovani metalni materijali osim tvrdih metala - Određivanje otpornosti prema lomu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje zatezanjem okruglih žica vezanih u čvor
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje tvrdoće tvrdih metala po Vikersu
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje tvrdoće tvrdih metala po Rokvelu (skala A)
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje savojne čvrstoće tvrdih metala
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Podaci za mehaničke osobine čelika - Pravila za prelaz na SI-jedinice
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Označavanje osa epruveta
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Konverzija vrednosti izduženja za ugljenične i niskolegirane čelike
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Konverzija vrednosti izduženja za austenitne čelike
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Određivanje K-vrednosti sistema za statičko ispitivanje zatezanjem
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Konverzija vrednosti tvrdoće čelika
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Osnovni pojmovi i veličine u mehanici loma
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje žilavosti loma pri ravnoj deformaciji (Klc )
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Tabela vrednosti tvrdoća po Vikersu manjih od HV 0,2 koje se koriste pri ispitivanju ravnih površina
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje tvrdoće po Vikersu manje od HV 0,2
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure. Ispitivanje cevi proširivanjem koničnim utiskivačem
Srpski
Повучен 
01.01.1965 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Olovo i olovne legure - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje zatezanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu silom 2,5 do 50 KP
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje savijanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure. Ispitivanje spljoštavanjem cevi sa okruglim presekom
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje zatezanjem okruglih cevi
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje žice naizmeničnim previjanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje žice prostim uvijanjem (torzijom)
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - ispitivanje žice namotavanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - ispitivanje žice zatezanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje zatezanjem tankih limova i traka, debljine od 5,5 do 2,5 mm
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu opterećenjem 0,2 do 2,5 KP
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja linearno elastične žilavosti loma pri ravnom stanju deformacije KIc metalnih materijala
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje K-R krive
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za kvantitativnu analizu energetskih disperzija spektroskopije
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za merenje žilavosti loma
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za merenje žilavosti loma
Srpski
Повучен 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tehnika varenja metala - ispitivanje kvaliteta elektrolučno ili plinski zavarenih čeličnih spojeva
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tehnika varenja metala - Ispitivanje kvaliteta zavarenih spojeva - Ispiti-vanje razaranjem čeličnih spojeva zavarenih elektrolučno ili plinski
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tehnika zavarivanja metala - Pos-tupak zavarivanja pod zaštitom praška - Priprema uzoraka za ispitivanje mehaničkih osobina čistog vara
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika - Ispitivanje poprečnim bočnim savijanjem
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Zavarivanje - Sučeoni zavareni spojevi izvedeni topljenjem čelika -Ispitivanje savijanjem sa lica i korena šava
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Gvožđe i čelik - Pregled raspoloživih metoda hemijske analize
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Evropski sertifikovani referentni materijali (EURONORM-CRM) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od gvožđa i čelika, pripremljenih pod pokroviteljstvom Evropskog komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 1: Metoda ispitivanja (na sobnoj temperaturi) - izmene i dopune - (Identičan sa en 10002-1:1990 + Amd:1990)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 1: Metoda (ispitivanja na sobnoj temperaturi) (identičan sa EN 10002-1:1990+amd:1990)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 2: Proveravanje sistema za merenje sile mašine za ispitivanje zatezanjem (identičan sa EN 10002-2:1991)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 5: metoda ispitivanja na povišenoj temperaturi (identičan sa EN 10002-5:1991)
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - ispitivanje udarom po Šarpiju - Deo 1: Metoda ispitivanja (identičan sa EN 10045-1:1990)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Procena otpornosti čeličnih proizvoda na pucanje izazvano vodonikom (HIC)
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Mikrografsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čelicima pomoću standardnih slika
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Metalografsko ispitivanje sadržaja nemetalnih uključaka u čelicima pomoću standardnih slika
Srpski
Објављен 
14.10.2004 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje udarom pomoću tega koji pada
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje cevnog prstena na hidraulični pritisak
Srpski
Објављен 
31.10.2019 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja – Ultrazvučno ispitivanje čeličnih šipki
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Relaksacija napona pri ispitivanju zatezanjem — Deo 1: Postupak za ispitivanje mašina
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Relaksacija napona pri ispitivanju zatezanjem — Deo 2: Postupak za modele spojene zavrtnjima
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Čelik-Određivanje povećanja granice razvlačenja zbog termičke obrade (Bake-Hardening indeks)
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Gvožđe i čelik - Određivanje uobičajene dubine otvrdnjavanja nakon zagrevanja površine
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje faktora plastične anizotropije
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Metalni materijali – Lim i traka – Određivanje faktora plastične anizotropije
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje eksponenata deformacionog ojačavanja pri zatezanju
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje graničnih krivih oblikovanja — Deo 1: Merenje i primena dijagrama graničnih deformacija u radionici za presovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje graničnih krivih oblikovanja — Deo 2: Određivanje graničnih krivih oblikovanja u laboratoriji
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali - Određivanje žilavosti loma pri ravnom stanju deformacije
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Čelik — Ispitivanje udarom epruveta sa V-zarezom Šarpijevim klatnom — Instrumentalna metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje epruveta sa V-zarezom udarom Šarpijevim klatnom – Instrumentalna metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 2: Overavanje i etaloniranje uređaja za ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiski¬vanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 2: Verifikacija i etaloniranje uređaja za ispitivanje — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 3: Etaloniranje referentnih pločica
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 3: Kalibracija referentnih pločica
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni materijali — Instrumentalno ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala — Deo 4: Metoda ispitivanja za metalne i nemetalne prevlake
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Instrumentirano ispitivanje utiskivanjem radi određivanja tvrdoće i parametara materijala – Deo 4: Metoda ispitivanja metalnih i nemetalnih prevlaka
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom – Deo 1: Metoda ispitivanja
Srpski
Објављен 
24.04.2019 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom - Deo 2: Proveravanje uređaja za ispitivanje
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 2: Verifikacija uređaja za ispitivanje — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom – Deo 2: Verifikacija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom - Deo 3:Priprema i karakterizacija epruveta sa V-zarezom za indirektnu proveru uređaja sa klatnom za ispitivanje udarom
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom — Deo 3: Priprema i karakterizacija epruveta sa V-zarezom za indirektnu verifikaciju uređaja sa klatnom za ispitivanje udarom — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje udarom Šarpijevim klatnom – Deo 3: Priprema i karakterizacija epruveta sa V-zarezom za indirektnu verifikaciju uređaja sa klatnom za ispitivanje udarom
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Određivanje krive dvoosnog naprezanja ispitivanjem dubokim izvlačenjem s optičkim mernim sistemima
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Libu – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Libu – Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Libu – Deo 3: Kalibracija referentnih ispitnih blokova
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Metalni materijali — Konverzija vrednosti tvrdoće
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Metalni materijali — Konverzija vrednosti tvrdoće
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Metalni materijali — Jednoosno ispitivanje puzanja pri zatezanju — Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Metalni materijali – Jednoosno ispitivanje puzanja pri zatezanju – Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Ispitivanje izvlačenjem metodom po Eriksenu
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Metalni materijali – Lim i traka – Ispitivanje izvlačenjem metodom po Eriksenu
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni materijali — Lim i traka — Ispitivanje izvlačenjem metodom po Eriksenu
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Čelik — Konverzija vrednosti izduženja — Deo 1: Ugljenični i niskolegirani čelici
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Čelik — Konverzija vrednosti izduženja — Deo 2: Austenitni čelici
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali — Statičko ispitivanje zatezanjem pri velikim brzinama istezanja — Deo 1: Sistemi elastičnih vrsta poluga
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali – Statičko ispitivanje zatezanjem pri velikim brzinama istezanja – Deo 1: Sistemi elastičnih vrsta poluga
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Statičko ispitivanje zatezanjem pri velikim brzinama istezanja — Deo 2: Servohidraulični i ostali sistemi ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Čelici - Određivanje i proveravanje dubine površinski otvrdnutih čelika
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Čelici — Određivanje i verifikacija dubine površinski otvrdnutih čelika — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali - Kalibracija uređaja za merenje sile koji se upotrebljavaju za proveravanje uređaja za ispitivanje sa jednoosnim opterećenjem
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Kalibracija uređaja za merenje sile koji se upotrebljavaju za verifikaciju uređaja za ispitivanje sa jednoosnim opterećenjem — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelik i proizvodi od čelika - Mesto za uzimanje uzoraka i pripremanje uzoraka i epruveta za mehanička ispitivanja
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni materijali — Određivanje osa uzorka za ispitivanje u odnosu na teksturu proizvoda
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Čelici — Određivanje dubine razugljeničenja
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Čelici – Određivanje dubine razugljeničenja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Knupu — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Knupu – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Knupu — Deo 2: Overavanje i etaloniranje aparata za ispitivanje
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Knupu — Deo 2: Verifikacija i etaloniranje aparata za ispitivanje – Ispravka 1
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Knupu – Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Knupu — Deo 3: Etaloniranje referentnih pločica
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Knupu – Deo 3: Kalibracija referentnih blokova
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Knupu — Deo 4: Tabela vrednosti tvrdoće
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Knupu – Deo 4: Tabela vrednosti tvrdoće
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Ispitivanje savijanjem
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Ispitivanje zatezanjem u podužnom pravcu metala šava spojeva zavarenih topljenjem
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelik — Ispitivanje prokaljivosti čelika čeonim kaljenjem (metoda po Džominiju)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Čelici — Mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna
Srpski
Објављен 
24.12.2019 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Čelici — Mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Čelici — Mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Deo 2:Verifikacija i kalibracija aparata za ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 2: Verifikacija i kalibracija aparata za ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Brinelu – Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 3: Kalibracija referentnih pločica
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 3: Kalibracija referentnih pločica
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Deo 4:Tablica vrednosti tvrdoće
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 4: Tablica vrednosti tvrdoće
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali-Ispitivanje tvrdoće po Vikersu-Deo 1:Metoda ispitivanja (ISO 6507-1:2005)
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Vikersu — Deo 2: Overavanje i etaloniranje aparata za ispitivanje
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Vikersu — Deo 2: Verifikacija i etaloniranje aparata za ispitivanje — Ispravka 1
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu – Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu – Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Vikersu — Deo 3: Etaloniranje referentnih pločica
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu – Deo 3: Kalibracija referentnih blokova
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu - Deo 4: Tablica vrednosti tvrdoće
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Vikersu – Deo 4: Tabele vrednosti tvrdoće
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 1: Metoda ispitivanja (skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu – Deo 1: Metoda ispitivanja
Srpski
Објављен 
30.04.2018 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 2: Overavanje i etaloniranje aparata za ispitivanje (skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 2: Verifikacija i etaloniranje aparata za ispitivanje (skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 2: Verifikacija i kalibracija uređaja za ispitivanje i utiskivača
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 3: Etaloniranje referentnih pločica (skale A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
Srpski
Објављен 
28.02.2017 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu – Deo 3: Kalibracija referentnih blokova
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje zatezanjem — Deo 1: Metoda ispitivanja na sobnoj temperaturi
Srpski
Објављен 
25.12.2017 . 
82 стр.
5904 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje zatezanjem – Deo 1: Metoda ispitivanja na sobnoj temperaturi
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje zatezanjem – Deo 1: Metoda ispitivanja na sobnoj temperaturi
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje zatezanjem — Deo 2: Metoda ispitivanja na povišenoj temperaturi
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje zatezanjem – Deo 2: Metoda ispitivanja na povišenoj temperaturi
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Metalni materijali — Ispitivanje zatezanjem — Deo 3: Metoda ispitivanja na niskim temperaturama
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje savijanjem
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni materijali – Ispitivanje savijanjem
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali — Overavanje mašina za statičko jednoosno ispitivanje — Deo 1: Mašine za ispitivanje zatezanjem/pritiskom — Overavanje i etaloniranje sistema za merenje sile
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Verifikacija mašina za statičko jednoosno ispitivanje — Deo 1: Mašine za ispitivanje zateza¬njem/pritiskom — Verifikacija i etaloniranje sistema za merenje sile — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metalni materijali – Verifikacija mašina za statičko jednoosno ispitivanje – Deo 1: Mašine za ispitivanje zatezanjem/pritiskom – Verifikacija i kalibracija sistema za merenje sile
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali – Kalibracija i verifikacija uređaja za statičko jednoosno ispitivanje – Deo 1: Uređaji za ispitivanje zatezanjem/pritiskom – Kalibracija i verifikacija sistema za merenje sile
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metalni materijali — Overavanje mašina za statičko jednoosno ispitivanje — Deo 2: Mašine za ispitivanje puzanjem primenom zatezanja — Overavanje primenjene sile
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metalni materijali — Verifikacija mašina za statičko jednoosno ispitivanje — Deo 2: Mašine za ispitivanje puza¬njem primenom zatezanja — Verifikacija primenjene sile — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.10.2018 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Metalni materijali – Lim i traka debljine do 3 mm – Ispitivanje naizmeničnim savijanjem
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali - Lim i traka debljine do 3 mm - Ispitivanje naizmeničnim savijanjem
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali-Cev (u celom preseku)-Ispitivanje savijanjem
Srpski
Објављен 
24.06.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metalni materijali – Cev (u celom preseku) – Ispitivanje savijanjem
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali — Cevi — Ispitivanje spljoštavanjem
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali — Cevi — Ispitivanje proširivanjem koničnim utiskivačem
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali — Cevi — Ispitivanje formiranjem prirubnice
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali — Cevi — Ispitivanje proširivanjem prstena
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali — Cevi — Ispitivanje razvlačenjem prstena
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Ispitivanje tvrdoće — Deo 1: Ispitivanje tvrdoće elektrolučno zavarenih spojeva
Srpski
Објављен 
28.02.2018 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala – Ispitivanje tvrdoće – Deo 1: Ispitivanje tvrdoće elektrolučno zavarenih spojeva
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Ispitivanje tvrdoće — Deo 2: Ispitivanje mikrotvrdoće zavarenih spojeva
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala — Ispitivanje udarom — Postavljanje epruveta, orijentacija zareza i ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni materijali — Etaloniranje ekstenzometara koji se koriste prilikom jednoosnih ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Metalni materijali — Kalibracija sistema ekstenzometara koji se koriste prilikom jednoosnih ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Određivanje faktora plastične anizotropije limova i traka (identičan sa ISO 10113:1991)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje površinske tvrdoće po Rokvelu (skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T i 45T) (identičan sa ISO 1024:1989)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće - Tabele vrednosti tvrdoće po Knupu koje se koriste pri ispitivanjima ravnih površina (identičan sa ISO 10250:1994)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metalni materijali - Limovi i trake - Određivanje eksponenata deformacionog ojačavanja pri zatezanju (identičan sa ISO 10275:1993)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu ( skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T i 45T)
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje izvijenosti (neravnina) ivice (identičan sa ISO 11531:1994)
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metalni materijali – Lim i traka – Ispitivanje ušičavosti
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje površinske tvrdoće po Rokvelu (skale 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, i 45T) (identičan sa ISO 1355:1989)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Vikersu - Deo 2: Manje od HV 0,2 (identičan sa ISO 146-2:1993)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Aluminijum, magnezijum i njihove legure za plastičnu preradu - Izdvajanje komada i epruveta za mehanička ispitivanja (identičan sa ISO 2142:1981)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje tvrdoće po Knupu (identičan sa ISO 4545:1993)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Knupu (identičan sa ISO 4546:1993)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje tvrdoće po Knupu (identičan sa ISO 4547:1993)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje tvrdoće po Vikersu - Deo 3: Manje od HV 0,2 (identičan sa ISO 6507-3:1989)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanja tvrdoće po Rokvelu (skale A-B-C-D-E-F-G-H-K) (identičan sa ISO 6508:1986)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Kalibrisanje referentnih pločica za proveru aparata za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu (skale A-B-C-D-E-F-G-H-K) (identičan sa ISO 674:1988)
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Rokvelu (skale A-B-C-D-E-F-G-H-K) (identičan sa ISO 716:1986)
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Limovi i trake debljine do 3 mm - Ispitivanje naizmeničnim previjanjem (identičan sa ISO 7799:1985)
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metalni materijali-Žica-Ispitivanje naizmeničnim savijanjem
Srpski
Објављен 
24.06.2019 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metalni materijali – Žica – Ispitivanje naizmeničnim savijanjem
Srpski
Објављен 
21.09.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Metalni materijali – Žica – Ispitivanje namotavanjem
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Limovi i trake - Ispitivanje izvlacenjem modifikovanom metodom po Eriksenu (identičan sa ISO 8490:1986)
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Cevi (u celom preseku) - Ispitivanje savijanjem (identičan sa ISO 8491:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Cevi - Ispitivanje spljoštavanjem (identičan sa ISO 8492:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje cevi proširivanjem konicnim utiskivacem (identičan sa ISO 8493:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Cevi - Ispitivanje formiranjem prirubnice (identičan sa ISO 8494:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje cevi proširivanjem prstena (identičan sa ISO 8495:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje cevi razvlacenjem prstena (identičan sa ISO 8496:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Proveravanje ekstenzometara koji se koriste kod jednoosnih ispitivanja (identičan sa ISO 9513:1989)
Srpski
Објављен 
20.02.1993 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Mehanička ispitivanja metala - Ispitivanje žice naizmeničnim uvijanjem (identičan sa ISO 9649:1990)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće - Univerzalno ispitivanje (identičan sa ISO/TR 14577:1995)
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
PROVERAVANJE MAŠINA ZA ISPITIVANJE METALA ZATEZANJEM//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Brinelu
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Proveravanje aparata za ispitivanje tvrdoće po Vikersu (od HV 0,2 do HV 100)
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
PROVERAVANJE APARATA ZA ISPITIVANJE TVRDOĆE METALA PO ROKVELU A, B, C, F, G, N I T
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Proveravanje mašina za ispitivanje udarom (mašina sa klatnom)

260 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia