Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-25
Time: 07:44


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Uzimanje uzoraka agregata, kamena i zgure za potrebe građevina, puteva i železnica i za spravljanje betona
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni agregati i kamen - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni agregat i kamen za proizvodnju agregata za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Separisani agregat (granulat) za beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Kamen za kaldrmu - oblik i dimenzije
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Profilisani elementi proizvedeni cepanjem kamena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Filer za ugljovodonične mešavine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameno brašno za ugljovodonične mešavine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za kamene agregate za izradu savremenih kolovoznih zastora.
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt - Osnovni uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ploče za oblaganje zidova i podova - oblik, dimenzije i klasifikacija
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje podova i podnožja (soklova) - Oblik, mere i klasifikacija
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
27.02.1982 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Krečnjak za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Krečnjak za livnicke svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.1988 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Krečnjak za upotrebu u industriji šećera - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Krečnjak i dolomit za staklo - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.08.1990 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Sirovine za proizvodnju stakla - Krečnjak - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na mrazu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Otpornost na dejstvo mraza
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti upotrebom rastvora natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje postojanosti na mrazu - Indirektna metoda sa rastvorom natrijum-sulfata
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje vode koju upija prirodan kamen
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Prirodni kamen - ispitivanje čvrstoće na pritisak
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje pritisne čvrstoće
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje postojanosti pod uticajem atmosferilija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje žilavosti kamena
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti tucanika za puteve i železnice, protiv udara i pritisaka
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje otpornosti tucanika za zastor železničkih pruga prema pritisku i udaru
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Određivanje savojne čvrstoće
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje kamena devalovom mašinom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv udara tucanika aparatom treton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje granulometrijskog sastava metodom suvog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase u rastresitom i zbijenom stanju
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje volumenske težine i upijanja vode (šljunka)
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje volumenske težine, specifične težine, ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske mase i poroznosti
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje drobljivosti u cilindru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje procenta lakih čestica u agregatu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje lakih čestica
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunka - određivanje površinske vlage u agregatu
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje vlažnosti
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje količine čestica u agregatu koje prolaze kroz sito 0,090 mm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sejanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska i šljunaka - određivanje trošnih zrna u krupnom agregatu (šljunku)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje slabih zrna
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje grudvi gline u agregatima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Određivanje sadržaja grudvi gline
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - približno određivanje zagađenosti organskim materijama (kolorimetriska metoda)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Približno određivanje zagađenosti organskim materijama - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje peska za građevinske svrhe - ispitivanje peska zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat za beton i malter - Ispitivanje agregata zagađenog organskim materijama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Hemijsko ispitivanje agregata za beton
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Kameni agregat - Hemijsko ispitivanje agregata za beton i maltere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje habanja krupnog kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje habanja kamenog agregata pomoću Devalove mašine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje postojanosti prirodnog agregata upotrebom natriumsulfata
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni i drobljeni kameni agregati - Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrijum-sulfatom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom "los angeles"
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - Definicija oblika i izgleda površine zrna agregata
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje prirodnog kamena - ispitivanje oblika zrna kamenih agregata
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom kljunastog merila
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kameni agregat - Određivanje oblika zrna metodom zapreminskog koeficijenta
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Kamen i kameni agregat - Određivanje alkalno-silikatne reaktivnosti - Hemijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje alkalno-silikatne reaktivnosti metodom sa malter-prizmicama
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje zapreminske mase punila bez šupljina
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje udela šupljina punila u suvosabijenom stanju (šupljine prema Rigdenu)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Spoljni izgled kamenog brašna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje indeksa otvrdnjavanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje kamenog brašna - Određivanje granulometrijskog sastava
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Kameni agregat - Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje cementa. standardni pesak
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Cement - Beli portland-cement - Definicija, klasifikacija, uslovi kvaliteta i ispitivanje beline cementa
Srpski
Повучен 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Cementi
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Hidraulično vezivo za zidanje i malterisanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Klasifikacija i uslovi kvaliteta cementa proizvedenih od portland-cementnog klinkera
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement. Portland-cement sa dodatkom zgure. Portland-cement sa dodatkom pucolana. Portland-cement sa dodatkom zgure i pucolana - Klasifikacija, definicija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Cement. Portland-cement. Portland-cementi sa dodacima. Metalurški cement. Pucolanski cementi. Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Cement - Portland-cement, portland-kompozitni cement, metalurški cement, pucolanski cement, kompozitni cement - Definicije, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Cementi - način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzorka
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Cement - Način isporuke, pakovanja i skladištenja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Cementi niske toplote hidratacije - Definicija, klasifikacija, tehnički uslovi i primena
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Cementi - Sulfatnootporni cementi - Portland-cement - Metalurški cement - Definicije, klasifikacija i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Aluminatni cement - uslovi kvaliteta i mehanička ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Cement - Aluminatni cement - Definicija, klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Zgura - sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Pucolin, kvalitet i ispitivanje.
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Pucolanski materijali - sastojci za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Krečnjak - kao sastojak za proizvodnju cementa - Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Građevinski kreč
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Vrste, namena i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Način pakovanja, isporuke, smeštaja i uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Kreč za upotrebu u flotacijama - Tehnički uslovi, uzimanje uzoraka i ispitivanje
Srpski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine - Kalcijum-sulfat - regulator vremena vezivanja cementa - Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Nemetalne mineralne sirovine — Kalcijum-sulfat — Regulator vremena vezivanja cementa — Klasifikacija i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Građevinski gips
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Kaustički pečeni magnezit za građevinarstvo
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Azbestno-Cementni proizvodi.
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Cementi - portland-cement - uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Portland-cementi. uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Cementi. Metode hemijskog ispitivanja cemenata proizvedenih na bazi portland klinkera
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Cementi - aluminatni cement uzimanje uzorka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Aluminatni cement - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Cement. Ispitivanje čvrstoće cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Cementi. Metode ispitivanja fizičkih osobina cementa
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Cement - Određivanje zapreminske mase
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Određivanje specifične površine portland-cementa
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Cement - Autoklavno širenje cementa
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
ODREĐIVANJE SPECIFIČNE POVRŠINE CEMENATA, PUCOLANA, ZGURE I SLIČNO//
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije cementa metodom termos-boce
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Cementi - Određivanje toplote hidratacije portland-cementa i cemenata sa dodacima metodom rastvaranja
Srpski
Објављен 
04.08.1979 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Cement - Skupljanje cementnog maltera usled sušenja
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Građevinski kreč - uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Metode hemijskog ispitivanja
Srpski
Повучен 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizikalno-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Gradevinski kreč - Metode fizicko-mehaničkih ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.02.2015 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kreč za metalurške svrhe - Metode ispitivanja - Određivanje reaktivnosti kreča metodom titracije grubog zrna
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vazduha u cementnom malteru
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Cement — Smernice za primenu EN 197-2, Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Zahtevi za ispitivanje u standardima za prefabrikovane betonske proizvode
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Leteći pepeo dobijen sagorevanjem - Izveštaj o stanju u Evropi
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Cement - Ispitivanje otpornosti prema sulfatima - Najnoviji izveštaj
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje prefabrikovanim betonskim elementima - Elementi
Engleski
Објављен 
21.06.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje prefabrikovanih betonskih elemenata i rukovanje njima
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Završna obrada betona - Identifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Vrednovanje usaglašenosti letećeg pepela za beton - Smernice za primenu EN 450-2
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Pregled nacionalnih zahteva koji se primenjuju zajedno sa EN 206-1:2000
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
195 стр.
6288 RSD 
PDF
Pregled odredaba koje važe u mestu upotrebe, a koje se koriste zajedno sa evropskim standardom za beton i razvojem prakse
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Okvirna specifikacija za izbegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija (ASR) u betonu
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Korišćenje kontrolnih karata u proizvodnji betona
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Obrazloženja za reviziju standarda EN 450-1:2005 + A1:2007 — Leteći pepeo za beton
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Principi ekvivalentnog postupka za ispitivanje trajnosti
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Korišćenje koncepta k-vrednosti, koncepta ekvivalentnih performansi betona i koncepta kombinacije ekvivalentnih performansi
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Program ispitivanja za validaciju za standardizovane metode ispitivanja prodiranja hlorida i karbonizacije
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Karbonatizacija i unos CO2 u beton
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 10: Određivanje relativne otpornosti betona prema karbonatizaciji
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 11: Određivanje otpornosti betona prema hloridima, jednosmerna difuzija
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 9: Otpornost prema zamrzavanju/odmrzavanju - Ljuštenje
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Metoda poliranja uzoraka pre merenja otpora prema proklizavanju i klizanju
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sredstva za negu - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje efikasnosti zadržavanja vode uobičajenih sredstava za negu
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Indikatori dodira površina za popločavanje od betona, gline i kamena
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Upotreba koncepta familija betona za kontrolu proizvodnje i usaglašenosti betona
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje vodocementnog odnosa u svežem betonu
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstva za upotrebu elemenata od lakoagregatnog betona u konstrukcijama
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Smernice za primenu EN 197-2, Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Regionalne specifikacije i preporuke za izbegavanje štetnih alkalnosilikatnih reakcija u betonu
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzimanje uzoraka, ispitivanje i ocenu pogodnosti vode za pripremu betona, uključujući vodu dobijenu iz procesa u industriji betona
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 1: Određivanje otpornosti prema habanju (mikro-Deval)
Srpski
Објављен 
20.03.2013 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 1: Određivanje otpornosti na habanje (mikro-Deval)
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 10: Određivanje visine usisavanja vode
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 10: Određivanje visine kapilarnog penjanja vode
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 11: Određivanje stišljivosti i čvrstoće na pritisak lakih agregata
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 2: Metode određivanja otpornosti prema drobljenju
Srpski
Објављен 
20.03.2013 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 2: Metode određivanja otpornosti na drobljenje
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 3: Određivanje šupljina i zapreminske mase u rastresitom stanju
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 4: Određivanje šupljina u suvom sabijenom kamenom brašnu
Srpski
Објављен 
30.09.2009 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 5: Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilisanoj sušnici
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 7: Određivanje stvarne zapreminske mase kamenog brašna - Piknometarska metoda
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 8: Određivanje koeficijenta poliranja kamena
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 8: Određivanje koeficijenta poliranja kamena
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 9: Određivanje otpornosti prema habanju abrazijom zimskim gumama - Nordijsko ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 9: Određivanje otpornosti prema habanju abrazijom zimskim gumama - Nordijsko ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 9: Određivanje otpornosti na habanje abrazijom usled dejstva zimskih guma — Nordijsko ispitivanje
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ploče sa šupljinama
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Ploče sa šupljinama
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Opšta pravila za fabričku kontrolu proizvodnje betona ojačanog staklenim vlaknima
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 1: Merenje konzistencije matrice metodom "Ispitivanje sleganjem"
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 2: Merenje sadržaja vlakana u svežem betonu ojačanom staklenim vlaknima, "Ispitivanje ispiranjem"
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 3: Merenje sadržaja vlakana u prskanom betonu ojačanom staklenim vlaknima
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 4: Merenje čvrstoće pri savijanju, "Pojednostavljeno ispitivanje savijanja"
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 5: Merenje čvrstoće pri savijanju, "Kompletno ispitivanje savijanja"
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 6: Određivanje upijanja vode potapanjem i određivanje zapreminske mase u suvom stanju
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 7: Merenje zapreminskih deformacija u zavisnosti od sadržaja vlage
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja betona ojačanog staklenim vlaknima - Deo 8: Ispitivanje na ciklično dejstvo vremenskih uticaja
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje poprečne deformacije za cementne lepkove i mase za ispune
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje prianjanja pri smicanju za lepkove na bazi reaktivne smole
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje prionljivosti čelika za čelik za karakterizaciju konstrukcijskih lepkova
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje vremena ugradljivosti
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje čvrstoće pri pritisku maltera za sanaciju
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Granulometrijska analiza - Deo 1: Metoda ispitivanja suvih sastojaka prethodno izmešanog maltera
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Granulometrijska analiza - Deo 2: Metoda ispitivanja punila za polimerna veziva
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Deo 1: Kratkotrajno ispitivanje
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Deo 2: Dugotrajno ispitivanje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklaviranog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Deo 2: Dugotrajno ispitivanje
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 1: Uzimanje uzoraka
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 1: Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 1: Uzimanje uzoraka
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 1: Uzimanje uzoraka i opšta aparatura
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 10: Samougrađujući beton - Ispitivanje pomоću L-kutije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 11: Samougrađujući beton – Ispitivanje segregacije pomoću sita
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 12: Samougrađujući beton – Ispitivanje pomoću J-prstena
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 2: Ispitivanje sleganja
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 2: Ispitivanje sleganja
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 2: Ispitivanje sleganja
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 2: Ispitivanje sleganja
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 3: Vebeovo ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 3: Vebeovo ispitivanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 3: Ispitivanje po Vebeu
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 4: Stepen kompaktnosti
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 4: Stepen kompaktnosti
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 4: Stepen kompaktnosti
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 5: Ispitivanje pomoću potresnog stola
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 5: Ispitivanje rasprostiranja pomoću potresne table
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 5: Ispitivanje rasprostiranja pomoću potresne table
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 5: Ispitivanje rasprostiranja pomoću potresne table
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 6: Zapreminska masa
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 6: Zapreminska masa
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 6: Zapreminska masa
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 7: Sadržaj vazduha - Metode pritiska
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona - Deo 7: Sadržaj vazduha - Metode pritiska
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 7: Sadržaj vazduha – Metode pritiska
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 8: Samougrađujući beton – Ispitivanje raspostiranja sleganjem
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 8: Samougrađujući beton – Ispitivanje rasprostiranja sleganjem
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje svežeg betona – Deo 9: Samougrađujući beton – Ispitivanje pomoću V-levka
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 1: Oblik, mere i ostali zahtevi za uzorke i kalupe
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 1: Oblik, dimenzije i ostali zahtevi za uzorke i kalupe
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 1: Oblik, mere i ostali zahtevi za uzorke i kalupe
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 1: Oblik, dimenzije i ostali zahtevi za uzorke i kalupe
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 10: Određivanje relativne otpornosti betona na karbonatizaciju za koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 11: Određivanje otpornosti betona na dejstvo hlorida, jednosmerna difuzija
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 13: Određivanje sekantnog modula elastičnosti pri pritisku
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 14: Semiadijabatska metoda za određivanje toplote oslobođene u toku očvršćavanja betona
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 15: Adijabatska metoda za određivanje toplote oslobođene u toku očvršćavanja betona
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 16: Određivanje skupljanja betona
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 17: Određivanje tečenja pritisnutog betona
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 2: Izrada i negovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 2: Izrada i negovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 2: Izrada i negovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 2: Izrada i negovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
6 стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje — Ispravka
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona — Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje — Ispravka
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 3: Čvrstoća pri pritisku uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 4: Čvrstoća pri pritisku - Specifikacija uređaja za ispitivanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 4: Čvrstoća pri pritisku – Specifikacija uređaja za ispitivanje
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 5: Čvrstoća pri savijanju uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 5: Čvrstoća pri savijanju uzoraka za ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 5: Čvrstoća pri savijanju uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 5: Čvrstoća pri savijanju uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Čvrstoća pri zatezanju cepanjem uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 6: Čvrstoća pri cepanju zatezanjem uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 7: Zapreminska masa očvrslog betona
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 7: Zapreminska masa očvrslog betona
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 7: Zapreminska masa očvrslog betona
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona - Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje očvrslog betona – Deo 8: Dubina penetracije vode pod pritiskom
Engleski
Повучен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 1: Ispitni uzorci iz jezgra - Uzimanje, pregled i ispitivanje pod pritiskom
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje betona u konstrukcijama - Deo 1: Jezgrovani uzorci (kernovi) - Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje betona u konstrukcijama – Deo 1: Jezgrovani uzorci (kernovi) – Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 2: Ispitivanje bez razaranja - Određivanje veličine odskoka
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje betonskih konstrukcija — Deo 2: Ispitivanje bez razaranja — Određivanje veličine odskoka
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 3: Određivanje sile čupanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje betonskih konstrukcija - Deo 4: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
161 стр.
5947 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje temperature prelaska polimera u staklasto stanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje čvrstoće pri kosom smicanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje linearnog skupljanja polimera i sistemi za zaštitu površine (SPS)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 2: Skupljanje proizvoda na bazi polimernih veziva za injektiranje pukotina: volumetrijsko skupljanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje ranog linearnog skupljanja konstrukcijskih lepkova
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje skupljanja i bubrenja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 1: Prionljivost i izduženja proizvoda za injektiranje sa ograničenom duktilnošću
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 2: Određivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili bez njih - Čvrstoća prionljivosti pri zatezanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Deo 3: Određivanje prionljivosti proizvoda za injektiranje sa cikličnim toplotnim promenama ili bez njih - Metoda kosog smicanja
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Agregati za beton
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Agregati za beton
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje prionljivosti betona za beton
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 1: Kompatibilnost sa betonom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Kompatibilnost proizvoda za injektiranje - Deo 3: Uticaj proizvoda za injektiranje na elastomere
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Podne gredice za staje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šipovi za fundiranje
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Šipovi za fundiranje — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Masa za ispune za pločice — Deo 1: Određivanje otpornosti na hemikalije za maltere na bazi reaktivne smole
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Masa za ispune za pločice — Deo 2: Određivanje otpornosti na habanje
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Masa za ispune za pločice — Deo 3: Određivanje čvrstoće pri savijanju i pritisku
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Masa za ispune za pločice — Deo 4: Određivanje skupljanja
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Masa za ispune za pločice — Deo 5: Određivanje upijanja vode
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za ograde
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Elementi za ograde
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stubovi i jarboli
Srpski
Објављен 
24.12.2019 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Stubovi i jarboli
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Agregati za bitumenske mešavine i površinsku obradu kolovoza, aerodroma i drugih saobraćajnih površina
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Laki agregati
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Laki agregati - Deo 1: Laki agregati za beton, malter i injekcione smese
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Laki agregati - Deo 2: Laki agregati za bitumenske mešavine, površinsku obradu i primenu u nevezanim i vezanim mešavinama
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje otpornosti prema kapilarnom upijanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje tiksotropije proizvoda za zaštitu armature
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje klizanja
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za malter
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama - Deo 1: Delta prsten i ispitivanje pomoću kuglica
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama — Deo 1: Ispitivanje pomoću delta prstena i kuglice
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja kamenog brašna koje se koristi u bitumenskim mešavinama - Deo 2: Bitumenski broj
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ulična i baštenska oprema
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Rebraste međuspratne ploče
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Rebraste međuspratne ploče
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Linearni konstrukcijski elementi
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Linearni konstrukcijski elementi
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Betonske ploče za ispitivanje
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje čvrstoće prianjanja pri smicanju za disperzivne lepkove
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za korišćenje u građevinskim radovima i izgradnji puteva
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinskim radovima i izgradnji puteva
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Silikatna prašina za beton - Deo 1: Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Silikatna prašina za beton - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 1: Hidraulična veziva sa brzim očvršćavanjem za puteve — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje vremena očvršćavanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje otpornosti prema karbonatizaciji
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode - Izmena 1
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Opšta pravila za prefabrikovane betonske proizvode
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
65 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
21.06.2012 . 
69 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
10.10.2007 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Hidrotehnički kamen - Deo 1: Specifikacija
Srpski
Повучен 
24.12.2019 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Hidrotehnički kamen - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Betonske ploče za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Betonske ploče za popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja — Ispravka
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje obradljivosti - Deo 1: Ispitivanje rasprostiranja tiksotropnih maltera
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje obradljivosti - Deo 2: Ispitivanje rasprostiranja injekcionih masa ili maltera
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje obradljivosti - Deo 3: Ispitivanje rasprostiranja betona za sanaciju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje obradljivosti - Deo 4: Nanošenje sanacionog maltera na površine iznad glave
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Merenje prodora jona hlorida
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski ivičnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
21.06.2012 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Betonski ivičnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Ploče od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ploče od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje statičkog modula elastičnosti pri pritisku
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Kocke od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Kocke od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Ploče za popločavanje i ivičnjaci od pečene gline — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Ploče za popločavanje i ivičnjaci od pečene gline – Zahtevi i metode ispitivanja – Ispravka
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za zastor železničkih pruga
Srpski
Објављен 
31.12.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Agregati za zastor železničkih pruga — Ispravka
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje "otvorenog" vremena
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Određivanje sposobnosti vlaženja
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice – Određivanje prianjanja pri zatezanju za cementne lepkove
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri savijanju autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje statičkog modula elastičnosti autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod pritiskom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Otpornost prema jakoj hemijskoj agresiji
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja vlage u autoklaviranom ćelijastom betonu
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri pritisku lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje tečenja autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod pritiskom
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje performansi prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pri smicanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Hemijska agresija na beton - Određivanje sadržaja agresivnog ugljen-dioksida u vodi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metoda ispitivanja - Kompatibilnost sa vlažnim betonom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Ispitivanje hidrofobne impregnacije sušenjem
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Upijanje vode i otpornost prema alkalijama hidrofobnih impregnacija
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje gubitka mase hidrofobno impregniranog betona pri zamrzavanju i odmrzavanju uz delovanje soli
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje tečenja pri pritisku proizvoda za sanaciju
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Određivanje ukupnog organskog ugljenika u krečnjaku
Engleski
Објављен 
28.04.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Izvođenje betonskih konstrukcija
Srpski
Објављен 
23.02.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih i vremenskih uticaja na svojstva agregata - Deo 1: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju i odmrzavanju
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih i vremenskih uticaja na svojstva agregata - Deo 2: Ispitivanje magnezijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih i vremenskih uticaja na svojstva agregata - Deo 2: Ispitivanje magnezijum-sulfatom
Srpski
Објављен 
21.01.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih svojstva agregata i otpornosti prema raspadanju - Deo 3: Ispitivanje bazalta iskuvavanjem na znake zonenbrand procesa
Srpski
Објављен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih svojstava agregata i otpornosti prema raspadanju — Deo 3: Ispitivanje bazalta iskuvavanjem na znake zonenbrand procesa — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva agregata - Deo 4: Određivanje skupljanja pri sušenju
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih svojstava agregata i otpornosti prema raspadanju - Deo 5: Određivanje otpornosti prema toplotnom šoku
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih svojstava agregata i otpornosti na raspadanje — Deo 5: Određivanje otpornosti na toplotni šok
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanja toplotnih i vremenskih uticaja na svojstva agregata - Deo 6: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju i odmrzavanju u prisustvu soli (NaCl)
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje toplotnih svojstava agregata i otpornosti na raspadanje — Deo 7: Određivanje otpornosti lakih agregata na zamrzavanje i odmrzavanje
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje toplotnih svojstava agregata i otpornosti na raspadanje — Deo 8: Određivanje otpornosti lakih agregata na raspadanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 1: Ciklusi zamrzavanja i odmrzavanja sa potapanjem u rastvor soli za odmrzavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 2: Ciklične toplotne promene (toplotni šok)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 3: Toplotni ciklusi bez delovanja soli za odmrzavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 4: Toplotni ciklusi u suvim uslovima
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje toplotne kompatibilnosti - Deo 5: Otpornost prema temperaturnom šoku
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Specijalni krovni elementi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje trajnosti konstrukcijskih lepkova
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Ploče za međuspratne konstrukcije
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Ploče za međuspratne konstrukcije
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 2: Teraco ploče za spoljašnju upotrebu
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ocenjivanje čvrstoće pri pritisku konstrukcija i prefabrikovanih betonskih elemenata na mestu ugradnje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Ocenjivanje čvrstoće pri pritisku konstrukcija i prefabrikovanih betonskih elemenata na mestu ugradnje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem - Deo 1: Tokom negovanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje zamora pod dinamičkim opterećenjem - Deo 2: Posle očvršćavanja
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Prefabrikovane betonske garaže - Deo 1: Zahtevi za armirane monolitne garaže ili garaže sastavljene od pojedinačnih sekcija veličine jednog garažnog mesta
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje vodonepropustivosti injektiranih pasivnih pukotina u betonu
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje vremena isticanja proizvoda za injektiranje na bazi cementa
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne cemente veoma niske toplote hidratacije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje stepena i razvoja bubrenja
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Beton sa agregatom od drvene strugotine - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mlazni beton - Deo 1: Definicije, specifikacije i usaglašenost
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mlazni beton - Deo 2: Izvođenje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 1: Uzimanje uzoraka svežeg i očvrslog betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 2: Čvrstoća pri pritisku mlaznog betona male starosti
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 3: Čvrstoća pri savijanju (prvi vrh, granična i zaostala) uzoraka u obliku grede ojačane vlaknima (mikroarmiranog betona)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 4: Čvrstoća prionljivosti jezgra direktnim zatezanjem
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 5: Određivanje kapaciteta energetske apsorpcije uzoraka u obliku ploče ojačane vlaknima (mikroarmiranog betona)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 6: Debljina betona na podlozi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje mlaznog betona - Deo 7: Sadržaj vlakana u betonu armiranom vlaknima (mikroarmiranom betonu)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje stabilnosti filtracije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Promene zapremine i mase proizvoda za injektiranje posle ciklusa sušenja na vazduhu i čuvanja u vodi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje sadržaja hlorida u očvrslom betonu
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje dubine karbonatizacije u očvrslom betonu fenolftaleinskom metodom
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti - Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Metoda ispitivanja zadržavanja napona staklenih vlakana u betonu (SIC-ispitivanje)
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Opšta pravila za fabričku kontrolu proizvodnje mikroarmiranih betona sa metalnim vlaknima
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja mikroarmiranih betona sa metalnim vlaknima - Merenje čvrstoće pri zatezanju savijanjem (granica proporcionalnosti (LOP), zaostale)
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja mikroarmiranih betona sa metalnim vlaknima - Merenje sadržaja vlakana u svežem i očvrslom betonu
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stepenice
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Kutijasti profili
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Kutijasti profili
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vlakana u betonu - Deo 1: Referentni betoni
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja vlakana u betonu - Deo 2: Uticaj na beton
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vlakna za beton - Deo 1: Čelična vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vlakna za beton - Deo 2: Polimerna vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za fundiranje
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Zidni elementi
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Zidni elementi
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Polumontažne sitnorebraste tavanice - Deo 1: Gredice
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Međuspratni sistemi od greda sa ispunama - Deo 2: Betonski blokovi
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 2: Betonski blokovi
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Međuspratni sistemi od greda sa ispunama - Deo 3: Blokovi od gline
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 3: Blokovi od gline
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Polumontažne sitnorebraste tavanice — Deo 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Polumontažne sitnorebraste tavanice — Deo 5: Laki blokovi za oplate
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 1: Definicije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 10: Primena proizvoda i sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija – Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti – Deo 10: Primena proizvoda i sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 2: Sistemi za zaštitu površine betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 3: Konstrukcijske i nekonstrukcijske sanacije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 4: Konstrukcijsko povezivanje
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 5: Injektiranje betona
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija — Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti — Deo 5: Injektiranje betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 6: Ankerovanje čelične armature
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 7: Zaštita armature od korozije
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 8: Kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija — Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i ocena i verifikacija stalnosti performansi — Deo 8: Kontrola kvaliteta i ocena i verifikacija stalnosti performansi (AVCP)
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 9: Opšti principi za upotrebu proizvoda i sistema
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za mostove
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Elementi za mostove
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Ispitivanje zaštite od korozije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Smicajna adhezija armature sa zaštitnim premazom u betonu ("pull-out" ispitivanje)
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Klasifikacija performansi betona armiranog staklenim vlaknima
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom sa armaturom za noseće ili nenoseće elemente
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri savijanju lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski priozvodi - Elementi za potporne zidove
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti prema zamrzavanju-odmrzavanju autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Određivanje uticaja antikorozionog zaštitnog premaza na dužinu sidrenja ankernih šipki u prefabrikovanim armiranim elementima od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Merenje prionljivosti "pull-off" metodom
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Specifikacija staklenih vlakana za ojačanje maltera i betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje razvoja čvrstoće pri zatezanju polimera
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od običnog ili lakog betona - Svojstva i performanse proizvoda
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje puzanja pri stalnom zatezanju proizvoda od sintetičke smole (PC) za ankerovanje armature
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od betona sa agregatom od drvene strugotine - Svojstva i performanse proizvoda
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Beton sa smolom kao vezivom – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Supersulfatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Supersulfatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja za određivanje stepena kiselosti tla prema Bauman-Galiju
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Silikatno-kalcijumska čađ za beton — Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Održivost građevinskih objekata – Deklaracije proizvoda o zaštiti životne sredine – Pravila kategorizacije za proizvode kao što su beton i betonski elementi
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri smicanju zavarenih spojeva armaturnih mreža ili koševa u prefabrikovanim elementima od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje napona u čeliku u neopterećenim armiranim elementima od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri smicanju spojeva između prefabrikovanih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod dejstvom sila koje deluju u ravni elemenata
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje performansi prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod dejstvom opterećenja u podužnom pravcu (vertikalni elementi)
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri smicanju spojeva između prefabrikovanih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom pod dejstvom sila koje deluju upravno na ravni elemenata
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri smicanju između različitih slojeva višeslojnih prefabrikovanih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija – Metode ispitivanja – Referentni betoni za ispitivanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Analiza infracrvenim zracima
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje koeficijenta toplotnog širenja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Određivanje sposobnosti za injektiranje i ispitivanje cepanjem
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Ispitivanje pogodnosti konstrukcijskih lepkova za nanošenje na betonsku površinu
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Reaktivna dejstva epoksidnih smola - Deo 1: Određivanje epoksidnog ekvivalenta
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Reaktivna dejstva epoksidnih smola - Deo 2: Određivanje delovanja amina pomoću ukupnog alkalnog broja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Ispitivanje proizvoda za ankerovanje "pull-out" metodom
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja cementa - Ispitivanje čvrstoće - Dopune
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
102 стр.
5261 RSD 
PDF
Beton – Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost
Srpski
Објављен 
28.02.2019 . 
99 стр.
5904 RSD 
PDF
Beton – Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Beton — Deo 1: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost
Srpski
Повучен 
29.11.2013 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Zidarski cement - Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
25.09.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Cement za zidanje - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Injekciona masa za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Injekciona masa za kablove za prethodno naprezanje - Postupci injektiranja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Injekciona masa za kablove za prethodno naprezanje - Osnovni zahtevi
Srpski
Повучен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Leteći pepeo za beton - Deo 1: Definicija, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Објављен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Leteći pepeo za beton — Deo 1: Definicija, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Leteći pepeo za beton - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Deo 1: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijum-oksida
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja letećeg pepela – Deo 1: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijum-oksida
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Deo 2: Određivanje finoće mokrim prosejavanjem
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja letećeg pepela – Deo 2: Određivanje finoće mokrim prosejavanjem
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
29.02.2016 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Deo 3: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi — Metode ispitivanja — Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 10: Određivanje sadržaja hlorida rastvorljivih u vodi
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 11: Određivanje karakteristika vazdušnih pora u očvrslom betonu
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 12: Određivanje sadržaja alkalija u dodacima
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 13: Referentni zidarski malter za ispitivanje dodataka malteru
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 13: Referentni malter za zidanje za ispitivanje dodataka malteru
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi — Metode ispitivanja — Deo 13: Referentni zidarski malter za ispitivanje dodataka malteru
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 14: Određivanje uticaja na korozijsku osetljivost čelične armature potenciostatskim elektrohemijskim ispitivanjem
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Metode ispitivanja — Deo 15: Referentni beton i metoda ispitivanja dodataka za modifikaciju viskoziteta
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 2: Određivanje vremena vezivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje izdvajanja vode iz svežeg betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 5: Određivanje kapilarnog upijanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 6: Analiza infracrvenim zracima
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 8: Određivanje sadržaja konvencionalne suve materije
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Metode ispitivanja — Deo 8: Određivanje sadržaja konvencionalne suve materije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Terminologija, zahtevi, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 1: Određivanje oblika i mera
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 2: Određivanje ponašanja pri savijanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 3: Ispitivanje naizmeničnim previjanjem
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje otpornosti prema bočnom opterećenju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 5: Određivanje otpornosti prema zatezanju
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Metode ispitivanja - Deo 6: Određivanje otpornosti prema curenju (određivanje gubitka vode)
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Određivanje zapreminske mase u suvom stanju autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje čvrstoće pri pritisku autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Određivanje skupljanja pri sušenju autoklaviranog ćelijastog betona
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 4: Autoklavirani elementi za zidanje od ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 2: Dodaci betonu - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Deo 2: Dodaci za beton — Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 3: Dodaci malteru za zidanje - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Deo 3: Dodaci za malter za zidanje — Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 4: Dodaci injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 5: Dodaci mlaznom betonu - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 6: Uzimanje uzoraka, kontrola usaglašenosti i vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi – Deo 6: Uzimanje uzoraka, ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Određivanje prionljivosti između armature i autoklaviranog ćelijastog betona pomoću "push-out" metode
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja korozione zaštite armature u autoklaviranom ćelijastom betonu ili lakoagregatnom betonu sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Određivanje mera prefabrikovanih armiranih elemenata od autoklaviranog ćelijastog betona ili lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Određivanje zapreminske mase u suvom stanju lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Metoda za određivanje vrednosti otpornosti prema klizanju nepoliranih i poliranih površina
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Hidraulička veziva za puteve - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Izvođenje betonskih konstrukcija - Deo 1: Opšte
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanja betona - Mere, tolerancije i primenljivost epruveta (identičan sa ISO 1920:1976)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanja betona - Epruvete - Deo 1: Uzorkovanje svežeg betona (identičan sa ISO 2736-1:1986)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanja betona - Epruvete - Deo 2: Izrada i nega epruveta za ispitivanje čvrstoće (identičan sa ISO 2736-2:1986)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Beton - Određivanje čvrstoće epruveta pri pritisku - (Identičan sa ISO 4012:1995)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Beton – Određivanje čvrstoće epruveta pri savijanju
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Klasifikacija konzistencije (identičan sa ISO 4103:1979)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Beton - Određivanje čvrstoće epruveta pri zatezanju cepanjem - (Identičan sa ISO 4108:1980)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Sveži beton - Određivanje konzistencije - Ispitivanje sleganja (identičan sa ISO 4109:1980)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Sveži beton - Određivanje konzistencije - Ispitivanje po Vebeu (identičan sa ISO 4110:1979)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Sveži beton - Određivanje konzistencije - Stepen zbijenosti (indeks zbijanja) (identičan sa ISO 4111:1979)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Beton - ODREĐIVANJE SADRŽAJA VAZDUHA U SVEŽEM BETONU - Metoda pomoću pritiska - (Identičan sa ISO 4848:1980)
Srpski
Објављен 
09.09.1998 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje granulometrijskog sastava agregata - (Identičan sa ISO 6274:1982)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Ocvrsli beton - Određivanje zapreminske mase (identičan sa ISO 6275:1982)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Zbijeni sveži beton - Određivanje zapreminske mase (identičan sa ISO 6276:1982)
Srpski
Објављен 
23.06.1999 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Agregati za beton - ODREĐIVANJE NASUTE ZAPREMINSKE MASE - (Identičan sa ISO 6782:1982)
Srpski
Објављен 
23.06.1999 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Krupni agregati za beton - ODREĐIVANJE STVARNE ZAPREMINSKE MASE I UPIJANJA VODE - Metoda pomoću hidrostatičke vage - (Identičan sa ISO 6783:1982)
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
BETON - Određivanje statičkog modula elastičnosti pri pritisku - (Identičan sa ISO 6784:1982)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Hidrotehnički beton - Tehnički uslovi za izradu i upotrebu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Injekcione smeše za injektiranje kablova za prednaprezanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Projektovanje i gradenje puteva - Tehnički uslovi za izradu cementnobetonskog kolovoza
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski elementi - Tehnički uslovi za izradu i ugradnju
Srpski
Повучен 
13.06.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
BETON. BETONSKA TELA (EPRUVETE). OBLIK, MERE I DOZVOLJENA ODSTUPANJA
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
BETON. IZRADA I NEGA BETONSKIH TELA ZA ISPITIVANJE ČVRSTOĆE//
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
BETON. ODREĐIVANJE ZAPREMINSKE MASE BETONA SA PORAMA I ŠUPLJINAMA
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizmi (koncentrisano opterećenje u sredini raspona)
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće betona na zatezanje pri savijanju prizme (opterećenje u trecinama raspona)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na delovima prizmi dobijenih prilikom sloma savijanjem - Modifikovana metoda kocke
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Dejstvo materijala agresivnih prema betonu i zaštita od njih
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
BETON - OCVRSLI BETON - ODREĐIVANJE PRODIRANJA VODE POD PRITISKOM
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Ispitivanje otpornosti betona prema dejstvu mraza
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje vremena vezivanja betonskih mešavina merenjem otpora pri utiskivanju igle
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje čvrstoće pri pritisku betonskih tela izradenih od svežeg betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Klasifikacija na osnovu čvrstoće pri pritisku
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Ispitivanje zatezne čvrstoće betona cepanjem
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
ISPITIVANJE BETONA - ISPITIVANJE HOMOGENOSTI BETONA PRI MEŠANJU U BETONSKIM MEŠALICAMA
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Određivanje dinamickog modula elastičnosti i Poasonovog koeficijenta
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje puzanja (tecenja)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Ispitivanje homogenosti betona pri mešanju betonskom mešalicm
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Određivanje zapreminskih deformacija
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje sastava svežeg betona metodom ispiranja
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Određivanje sadržaja vazduha u svežem betonu
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Merenje temperature svežeg betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Definicija i klasifikacija
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Kvalitet i proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Priprema epruveta za ispitivanje uticaja dodataka na osobine betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Prethodno ispitivanje radi izbora dodataka betonu sa odredenim agregatom i cementom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Određivanje potrebne kolicine vode za cementni malter sa dodatkom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Ispitivanje fizicko-hemijskih svojstava
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje čvrstoće pri pritisku betonskih tela izvadenih iz ocvrslog betona
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje indeksa sklerometra i kalibracione krive
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
BETON - ODREĐIVANJE ODSKOCNOG BROJA UPOTREBOM ODSKOCNOG CEKICA
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje brzine ultrazvuka i izrada kalibracione krive
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Beton - Ocvrsli beton - Određivanje brzine ultrazvucnog impulsa
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Dodaci betonu - Ispitivanje uticaja dodataka na koroziju armature
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Beton - Transportovani beton - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Naknadno utvrđivanje pritisne čvrstoće ugrađenog betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
BETON - Jezgra iz ocvrslog betona - Vadenje, pregled i ispitivanje pri pritisku
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Kontrola proizvodne sposobnosti fabrika betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Kontrola proizvodnje u fabrikama betona za beton kategorije B II
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Minimalna oprema za laboratorije pri fabrikama betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Ispitivanje otpornosti površine betona na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Beton - Ispitivanje kolicine i faktora razmaka pora u armiranom betonu - Metoda linijske mikroskopske analize
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Granulometrijski sastav mešavine agregata za beton
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Beton - Voda za spravljanje betona - Tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
ZAŠTITA ARMATURE PROTIV KOROZIJE GAS I PENO-BETON
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Uzorkovanje agregata normalne mase
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Određivanje ravnomernosti raspodele cementa i vode u svežoj betonskoj mešavini - Metoda sa radioaktivnim izotopima
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Ocvrsli beton - Određivanje čvrstoće pri cupanju
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Beton - Određivanje adhezije između armature i betona
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bi-armatura - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
53 стр.
4834 RSD 
PDF
Beton — Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost — Pravila za primenu standarda SRPS EN 206-1
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mlazni beton i mlazni malter - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Laki betonski agregati za prefabrikovane blokove - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Laki agregati za laki beton za termičku izolaciju - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Laki agregati za izradu lakog betona za konstrukcije - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Agregati za lake betone i maltere - Termicki obradeni prirodni materijali - Ekspandirana glina - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Agregati za lake betone i maltere - Termicki obradeni prirodni materijali - Ekspandirana glina - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
MALTERI ZA ZIDANJE I MALTERISANJE - METODE ISPITIVANJA
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Injektiranje - Ispitivanje pritisne čvrstoće injekcione smeše
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Injektiranje - Ispitivanje izdvajanja vode i promene zapremine injekcione smeše
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Injektiranje - Ispitivanje protocnosti injekcione smeše
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Injektiranje - Ispitivanje otpornosti injekcione smeše na mraz
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
ISPITIVANJE KONZISTENCIJE BETONA POMOĆU MERE SLEGANJA//
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Beton - Sveži beton - Određivanje konzistencije - Ispitivanje tecenja
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
BETON. ODREĐIVANJE KONZISTENCIJE BETONA POMOĆU VEBE APARATA//
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
BETON. ISPITIVANJE KONZISTENCIJE BETONA POMOĆU SLEGANJA VIBRIRANJEM//
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Gradevinski elementi - Meduspratna noseca konstrukcija - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Puni blokovi od lakog betona - Oblik i dimenzije, uslovi kvaliteta i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Šuplji blokovi za zidanje od lakog betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Blokovi od pepela termoelektrana
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Gradevinski prefabrikovani elementi - Šuplji betonski blokovi za zidanje - Tehnički uslovi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Prefabrikovani gradevinski elementi - Betonski armirani nadvratnici - Dimenzije i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Prefabrikovani gradevinski elementi - Betonski armirani nadprozornici - Vrste, dimenzije i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Prefabrikovani gradevinski elementi - Stepenice - za stambene zgrade
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
BETONSKI PREFABRIKATI - METODI ISPITIVANJA BETONSKOG CREPA
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Gradevinski prefabrikovani elementi - Armiranobetonski prozori
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Proizvodnja, primena i ispitivanje prefabrikovanih elemenata od gasbetona i penobetona - Opšte odredbe
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Celijasti beton - Armirane krovne i međuspratne ploče od autoklaviranog gasbetona i penobetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Celijasti beton - Armirane zidne ploče od gasbetona i penobetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Fasadne izolacione i pregradne ploče od autoklaviranog gasbetona i penobetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Izolacione ploče od gasbetona i penobetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Zidni blokovi od gasbetona i penobetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Celijasti beton - Termoizolacioni blokovi od autoklaviranog gasbetona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Celijasti beton - Zaštitne armature protiv korozije
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Određivanje statičkog modula elastičnosti pritiskom
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Celijasti beton - Određivanje puzanja (tecenja)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Celijasti beton - Određivanje propustljivosti vodene pare prefabrikovanih elemenata od autoklaviranog celijastog betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Celijasti beton - Određivanje otpornosti prema smrzavanju prefabrikovanih elemenata od autoklaviranog celijastog betona
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Betonski prefabrikati - Ivicnjaci - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Opeke od granulisane zgure visokih peći

677 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia