Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7320

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja cirkonijuma u legurama bakar-cirkonijum
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Turbidimetrijsko određivanje sadržaja srebra u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja bizmuta u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u bakru i bakarnim legurama (metoda sa tiocijanatom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u bakru i bakarnim legurama, bez elektrolitickog odvajanja bakra i olova (metoda sa sulfosalicilnom kiselinom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u bakru (od 0,005 do 0,015 % fosfora)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u niskolegiranom bakru
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja olova atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja aluminijuma atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja nikla atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja mangana atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja gvožđa atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Određivanje sadržaja cinka atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja gvožđa kao legirajuceg elementa u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja telura
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja kalaja u bakru i legurama bakra - Sadržaj kalaja je u granicama od 0,005 do 0,5 %
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja silicijuma u legurama bakra (metoda sa sumpornom kiselinom)
Srpski
Објављен 
19.01.1983 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja sumpora u bakru i legurama bakra metodom sagorevanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja berilijuma u legurama bakra

488 found, page 7 from 25 Одштампај резултати претраге          3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10