Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-22
Time: 01:42


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Alati za skidanje strugotine s geometrijski određenom oštricom
Srpski
Повучен 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Obojeni metali i legure obojenih metala - Oznake stanja i izgleda površine
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Obojeni metali i legure obojenih metala - Termini i definicije postupaka prerade i stanja materijala, oznake stanja i izgleda površine
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrolitsko određivanje bakra u nelegiranom bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u nelegiranom bakru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrolitsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Kolorimetrijsko određivanje antimona u bakru - metoda sa kalijumjodidom i tioureom
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona u legurama bakra
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje antimona u bakru (metoda sa Radaminom B)
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona (Metoda sa rodaminom B)
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja antimona u bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja arsena u bakru (za niske koncentracije arsena)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sumpora u bakru (metoda sagorevanja)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Fotometrijsko određivanje bizmuta u bakru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje fosfora u bakru (metoda sa molibdovanadofosfornom kiselinom
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u dezoksidisanom bakru (od 0,002 do 0,1% fosfora)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u dezoksidisanom bakru
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - volumetrijsko određivanje kalaja u bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja kalaja u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - elektrogravimetrijsko određivanje olova u bakru
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje olova u bakru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Gravimetrijsko određivanje srebra u bakru
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja srebra u bakru
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legure bakra - fotometrijsko određivanje nikla u bakru
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje kalaja u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja kalaja u legurama bakra
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - volumetrijsko određivanje kalaja u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Gravimetrijsko određivanje cinka u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja cinka u legurama bakra
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Polarografsko određivanje cinka
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Kompleksometrijsko određivanje cinka u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Kompleksometrijsko određivanje sadržaja cinka u legurama bakra
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje mangana u bakrnim legurama
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Volumetrijsko određivanje sadržaja mangana u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje mangana u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja mangana u legurama bakra
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Gravimetrijsko određivanje silicijuma (metoda sa perhlornom kiselinom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja silicijuma u legurama bakra (metoda sa perhlornom kiselinom)
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određenje silicijuma
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja silicijuma
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Gravimetrijska određivanje nikla u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja nikla u legurama bakra - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - elektrolitičko određivanje nikla u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje nikla u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja nikla u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - gravimetrijsko određivanje aluminijuma
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za hemijsko ispitivanje sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja aluminijuma u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - fotometrijsko određivanje aluminijuma u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja aluminijuma u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanja arsena u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja arsena u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - gravimetrijsko određivanje sumpora u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakrnih legura - Fotometrijsko određivanje gvožđa u bakru i bakarnim legurama (Metoda sa sulfosalicilnom kiselinom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u legurama bakra - Metode sa sulfosalicilnom kiselinom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Fotometrijsko određivanje gvožđa u bakarnim legurama (metoda sa ortofenantrolinom)
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakrnih legura - Elektrolitsko određivanje bakra i olova u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra i olova u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrolitsko određivanje kadmijuma u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakrnih legura - Poligrafsko određivanje kadmijuma i cinka u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Polarografsko određivanje sadržaja kadmijuma i cinka u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakrnih legura - Fotometrijsko određivanje fosfora u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u legurama bakra
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje kalaja u legurama bakra (Metoda sa kalijumjodidom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra. Volumetrijsko određivanje kalaja u legurama bakra
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Fotometrijsko određivanje arsena u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja arsena u bakru i legurama bakra
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje aluminijuma kaolegirajućeg elementa u legurama bakra
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Volumetrijsko određivanje sadržaja aluminijuma
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje olova
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja olova
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - spektrofotometrijsko određivanje mangana
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Fotometrijsko određivanje sadržaja mangana
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Fotometrijsko određivanje nikla u legurama bakra
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - uzimanje i priprema uzoraka za analizu rafinisanog bakra
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Fotometrijsko određivanje arsena u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrogravimetrijsko određivanje olova u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja olova u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Polarografsko određivanje olova u bakru
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Kompleksometrijsko određivanje olova u legurama bakra
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Gravimetrijsko određivanje olova
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Polarografsko određivanje olova
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Volumetrijsko određivanje arsena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Kolorimetrijsko određivanje gvožđa
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Gravimetrijsko određivanje nikla
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Gravimetrijsko određivanje sumpora
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava rafinisanog antimona u bloku - Kolorimetrijsko određivanje bakra
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura antimona - Određivanje sadržaja bakra u antimonu i u legurama antimona - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura antimona - Određivanje sadržaja nikla - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura antimona - Određivanje sadržaja cinka - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura antimona - Određivanje sadržaja gvožđa - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Објављен 
23.03.1991 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava antimona i legura antimona - Određivanje sadržaja olova - Metoda atomskoapsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja bakra - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja olova - Spektrofotometrijska metoda sa ditizonom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja talijuma - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja bakra - Metoda atomsko-apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja olova - Metoda atomsko-apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja srebra - Metoda atomsko-apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja cinka - Metoda atomsko-apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava kadmijuma - Određivanje sadržaja kalaja - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - Fotometrijsko određivanje gvožđa
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Fotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u aluminijumu i legurama aluminijuma - Metoda sa ortofenantrolinom
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - Fotometrijsko određivanje bakra
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Fotometrijsko određivanje sadržaja bakra - Metoda sa oksalil-dihidrazidom
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - Elektroliticko određivanje bakra u aluminijumskim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Elektroliticko određivanje sadržaja bakra u aluminijumskim legurama
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - Gravimetrijsko određivanje silicijuma (metoda sa perhlornom kiselinom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Gravimetrijsko određivanje sadržaja silicijuma - Metoda sa perhlornom kiselinom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Gravimetrijsko određivanje cinka u aluminijumskim legurama
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - fotometrijsko određivanje silicijuma
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja silicijuma u aluminijumu i legurama aluminijuma - Metoda sa redukovanim silikomolibdenskim kompleksom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Fotometrijsko određivanje mangana (sadržaj mangana 0,005 do 1,5 %)
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava aluminijuma i aluminijumskih legura - Spektrofotometrijsko određivanje titana
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Spektrofotometrijsko određivanje titana
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Volumetrijsko određivanje cinka u aluminijumskim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Određivanje magnezijuma atomskom apsorpcijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Određivanje hroma spektrofotometrijskom metodom s difenil-karbazidom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava aluminijuma i legura aluminijuma - Kompleksometrijsko određivanje magnezijuma
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja hroma u legurama bakar-hrom (0,3 do 1,0 % Cr)
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja hroma u legurama bakar-hrom (0,03 do 0,15 % Cr)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja cirkonijuma u legurama bakar-cirkonijum
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Turbidimetrijsko određivanje sadržaja srebra u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja bizmuta u bakru i bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u bakru i bakarnim legurama (metoda sa tiocijanatom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja gvožđa u bakru i bakarnim legurama, bez elektrolitickog odvajanja bakra i olova (metoda sa sulfosalicilnom kiselinom)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja fosfora u bakru (od 0,005 do 0,015 % fosfora)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Elektrogravimetrijsko određivanje sadržaja bakra u niskolegiranom bakru
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja olova atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja aluminijuma atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja nikla atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja mangana atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja gvožđa atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja bakra u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Određivanje sadržaja cinka atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Volumetrijsko određivanje sadržaja gvožđa kao legirajuceg elementa u bakarnim legurama
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja telura
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i bakarnih legura - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja kalaja u bakru i legurama bakra - Sadržaj kalaja je u granicama od 0,005 do 0,5 %
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Gravimetrijsko određivanje sadržaja silicijuma u legurama bakra (metoda sa sumpornom kiselinom)
Srpski
Објављен 
19.01.1983 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja sumpora u bakru i legurama bakra metodom sagorevanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Spektrofotometrijsko određivanje sadržaja berilijuma u legurama bakra
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja hroma - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja kadmijuma u legurama bakra - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja hroma u legurama bakra - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja nikla u legurama bakra - Indirektna potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja antimona - Spektrofotometrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja telura (niski sadržaj) - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja telura (visoki sadržaj) - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja selena - Spektrofotometrijska metoda sa fenil-diaminom
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava bakra i legura bakra - Određivanje sadržaja srebra - Metoda atomske apsorpcione spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava srebra - Određivanje sadržaja nečistoća u srebru - Spektrografska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava srebra - Određivanje sadržaja srebra - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode za ispitivanje hemijskog sastava srebra i legura srebra - Određivanje sadržaja srebra - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Beskiseonički bakar - Ispitivanje prianjanja oksidnog sloja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje živanitratom
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje krtosti visokoprovodljivog bakra pod dejstvom vodonika
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje krtosti visokoprovodnog bakra pod dejstvom vodonika
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Ispitivanje krtosti visokoprovodnog bakra pod dejstvom vodonika
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Određivanje prosečne veličine zrna
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Ispitivanje površinske tvrdoće tankih limova i traka od 0,20 do 0,66 mm po Rokvelu (skale N i T)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Ispitivanje okruglih bešavnih cevi od bakra i legura bakra metodom vrtložnih struja (edikarent test)
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure - definicije pojmova, nazivi i klasifikacija
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure. Definicije pojmova, naziva i klasifikacija
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Označavanje proizvoda - Dopune
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure - označavanje
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakrne legure - Označavanje
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Označavanje proizvoda
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakarne legure za livenje - oynačavanje blokova bojom u skladištima
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Legure bakra za livenje - Obeležavanje blokova brojčano i bojom
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Registar brojčanih oznaka hemijskog sastava
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Registar brojčanih oznaka hemijskog sastava
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar - klasifikacija
Srpski
Повучен 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar - Klasifikacija i označavanje
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar - Klasifikacija, oznake i opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Katodni bakar - tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Katodni bakar - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Katode od bakra - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Elektrolitički bakar u obliku valjaoničnih gredica, ploča, blokova, trupaca i ingota u obliku šipki i poluga - tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Sirovi liveni proizvodi od bakra - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakarne legure za livenje - Blokovi - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Blokovi za livenje od legura bakra - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Niskolegirani bakar - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrbu
Srpski
Повучен 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Niskolegirani bakar - Hemijski sastav i namena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Niskolegirani bakar - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Kiseonički bakar - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Beskiseonički bakar - Tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bezkiseonični bakar - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bezkiseonični bakar - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Beskiseonički bakar - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar dezoksidisan fosforom
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar dezoksidisan fosforom - Hemijski sastav i namena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Plamenorafinisani bakar - Hemijski sastav i namena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Anodne elektrode od bakra -Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Gredica za valjanje, trapeznog preseka - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Gredica trapeznog preseka, za valjanje. -Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - gredica za valjanje, kvadratnog preseka - oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Gredica kvadratnog preseka, za valjanje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - mesing - hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Legure bakra sa cinkom i legire bakra sa cinkom i olovom - hemijski sastav, oblici izrade, smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Legure bakra - Hemijski sastav i namena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Legure bakra za plastičnu preradu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1982 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Specijalne legure bakra sa cinkom - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - specijalni mesing - hemiski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Specijalne legure bakra sa cinkom - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
01.01.1982 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Legure bakra sa kalajem i legure bakra sa kalajem i cinkom - hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - kalajna bronza - hemiski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
01.01.1982 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Legure bakra sa aluminijumom - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - aluminijumska bronza - hemiski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Silicijumska bronza - Hemijski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
01.01.1982 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Legure bakra sa niklom i cinkom - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - novo srebro - hemiski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
01.01.1982 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Bakarne legure za gnječenje - Legure bakra sa niklom - Hemijski sastav, oblici izrade i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za livenje - Mesing - hemiski sastav, mehaničke osobine i smernica za upotrebu
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za livenje - Legure bakra sa cinkom - Odlivci - hemiski sastav, mehaničke osobine i smernica za upotrebu
Srpski
Повучен 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Odlivci legure bakra - Hemijski sastav i mehaničke osobine
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Legure bakra za livenje - Hemijski sastav i mehaničke osobine
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Odlivci legure bakra - Hemijski sastav i mehaničke osobine - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za lemljenje - Mesingani lem - Hemiski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Žica i šipke za zavarivanje od bakra i legura bakra - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne legure za lemljenje - srebrni lem - Hemijski sastav i smernice za upotrebu
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Spajanje cevi od bakra i bakarnih legura lemljenjem - Oblik i mere spojeva
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Mesingane šipke i profili - tehnički prpisi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Šipke i žica - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Šipke i žica - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Šipke i žica - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Presovani i vučeni profili - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Okrugli mesing - vučeni - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Okrugle šipke, vučene - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Okrugle šipke vučene - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Okrugli mesing - presovani - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Okrugle šipke, presovane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Okrugle šipke, presovane - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Pljosnati mesing sa oštrim ivicama - vučeni - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Pljosnate šipke, vučene sa oštrim ivicama - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Pljosnate šipke, vučene sa oštrim ivicama - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Pljosnati mesing sa zaobljenim ivicama - presovani - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kvadratni mesing - vučeni - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Kvadratne šipke, vučene sa oštrim ivicama - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Vučene kvadratne šipke sa oštrim ivicama - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kvadratni mesing sa zaobljenim ivicama - presovani - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Šestougaoni mesing - vučeni - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Šestougaone šipke, vučene - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Šestougaoni mesing sa zaobljenim ivicama - presovani - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ravnokraki mesingani ugaonici sa zaobljenim ivicama - presovani - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Raznokraki mesingani ugaonici sa zaobljenim ivicama-presovani - odnos krakova a:b=2:3 - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Raznokraki mesingani ugaonici sa zaobljenim ivicama - presovani - odnos krakova a:b=1:2 - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakarna folija - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Ravno valjane folije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mesingane ploče, lamele, limovi i trake - tehnički propisi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Ravno valjani proizvodi od bakra i legura bakra - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Ravno valjani proizvodi od bakra i legura bakra - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Ravnovaljani limovi i lamele - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mesingana traka i pas - hladno valjani - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Ravnovaljane trake, pasovi i diskovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarne cevi - vučene - tehnički propisi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Bakarne cevi, bešavne vučene - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Mesingane cevi - vučene - tehnički propisi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Okrugle bešavne cevi -vučene - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakarna cev - vučena - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu -. Bakarne cevi, bešavne vučene - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Bakarne cevi, bešavne vučene za cevovode - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Cevi od bakra za vodovodne, grejne i gasne instalacije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Okrugle bešavne cevi od bakra za vodovodne, grejne i gasne instalacije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Mesingani lim - hladno valjan - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Cevi od legura bakra, bešavne, vučene - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Cevi za kondenzatore i toplotne izmenjivače
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Cevi za kondenzatore i toplotne izmenjivače - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Cevi od legura bakra, bešavne vučene, za cevovode - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Toplovaljana bakarna žica po postupku dip-forming - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Toplovaljana bakarna žica po postupku dip-forming - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Toplovaljana bakarna žica po postupku dip-forming - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Toplovaljana bakarna žica - Tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Okrugla bakarna žica - vučena - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za gnječenje - Toplovaljana bakarna žica - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Okrugla mesingana žica - vučena - dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Žica, vučena - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Žica, vučena (okrugla, kvadratna i šestougaona) - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Okrugla mesingana žica - presovana - Dimenzije i tolerancije
Srpski
Повучен 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure za gnječenje - Otkovci u kalupima - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra za plastičnu preradu - Otkovci u kalupima - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Legure lakotopljivih teških metala - Definicije pojmova, naziva i klasifikacija
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Lakotopivi teški metali i njihove legure - Označavanje proizvoda - Dopune
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Legure lakotopljivih teških metala - označavanje
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Lakotopivi teški metali i njihove legure - Označavanje proizvoda
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Lakotopivi teški metali i njihove legure - Registar brojčanih oznaka hemijskog sastava
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Lakotopivi teški metali i njihove legure - Registar brojčanih oznaka hemijskog sastava
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Rafinisano olovo u bloku
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Rafinisano olovo u bloku - Kvalitet - Uslovi za isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Rafinisano olovo u bloku - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Legure olova i antimona - tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Legure olova u bloku za opštu primenu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Legure olova u bloku za akumulatore - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Olovo i olovne legure za plašteve električnih kablova
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Olovo i legure olova u bloku za plašteve električnih kablova - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Legure za lemljenje - tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Legure za meko lemljenje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ležišne legure na bazi kalaja i olova - sastav, osobine i primena
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Legure na bazi olova i kalaja za višeslojne klizne ležaje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Štamparske legure - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Rafinisan antimon u bloku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Rafinisani antimon u bloku - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kadmijum u bloku i drugim sirovim oblicima
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Kadmijum - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Živa - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bizmut u bloku - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ploče od legura cinka za ofset - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Olovni lim - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Olovne dovodne cevi - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Olovne odvodne cevi - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Žica od olova i olovnih legura - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Srebro u bloku - Tehnički uslovi zaizradu i isporuku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Srebro u bloku - Tehnički uslovi i proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Srebro u granulama - Tehnički uslovi i proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Centrifugalno liveni odlivci od legura bakra - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Centrifugalno liveni odlivci od legura bakra - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kablovski otpaci - Označavanje
Srpski
Објављен 
03.08.1988 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura obojenuh metala. Termini, definicije i podela
Srpski
Објављен 
03.08.1988 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura obojenih metala - Uzimanje uzoraka i radni postupci pri preuzimanju
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Otpaci i sekundardne sirovine obojenih metala i legura obojenih metala - Otpaci i sekundarne sirovine bakra i legura bakra - Označavanje i karakteristike
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura obojenih metala - Otpaci i sekundarne sirovine aluminijuma i legura aluminijuma - Označavanje i karakteristike
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Otpaci i sekundarne sirovine obojenih metala i legura obojenih metala - Klasifikacija i priprema otpadaka od bakra za elektrotehničke svrhe
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja hroma — Deo 1: Metoda titracije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja kalaja — Deo 2: Spektrofotometrijska metoda
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja kalaja — Deo 4: Srednji sadržaj kalaja — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja kadmijuma — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja fosfora — Spektrofotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja fosfora — Spektrofotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja mangana — Deo 1: Spektrofotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja telura - Deo 1: Nizak sadržaj telura - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije(FAAS)
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Propisi i postupci za dodeljivanje broja materijala i registraciju materijala
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za vodu i gas koje se primenjuju kod sanitarija i za grejanje
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za vodu i gas koje se primenjuju za sanitarije i grejanje
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za vodu i gas, koje se koriste za sanitarije i grejanje
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Lim i traka za primenu u građevinarstvu
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Lim i traka za primenu u građevinarstvu
Srpski
Објављен 
31.05.2018 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Lim i traka za primenu u građevinarstvu — Ispravka 1
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Stanje materijala ili oznaka stanja
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Označavanje stanja materijala
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Valjana žica za opštu namenu
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Šipke za opštu namenu
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Šipke za opštu namenu
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Valjana žica za primenu bez mašinske obrade skidanjem strugotine
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Šipka za mašinsku obradu skidanjem strugotine
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Šipke za mašinsku obradu na automatima
Srpski
Објављен 
31.10.2019 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Šipke za mašinsku obradu na automatskim mašinama za obradu rezanjem
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Plastično prerađeni i neprerađeni pripremci za kovanje
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Plastično prerađeni i neprerađeni (liveni) pripremak za kovanje
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Žica za opštu namenu
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Žica za opštu namenu
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Žica za opštu namenu
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Profili i šipke pravougaonog poprečnog preseka za opštu namenu
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Profili i šine za opštu namenu
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Profili i šine za opštu namenu
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Izdubljena valjana žica namenjena za upotrebu bez mašinske obrade skidanjem strugotine
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Šuplja šipka namenjena za mašinsku obradu skidanjem strugotine
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Šuplje šipke za mašinsku obradu na automatima
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje graničnog napona elastičnog savijanja trake
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Otkovci
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Otkovci
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne kapilarne cevi od bakra kružnog poprečnog preseka
Srpski
Објављен 
23.06.2014 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne kapilarne cevi od bakra kružnog poprečnog preseka
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za izmenjivače toplote
Srpski
Објављен 
27.08.2013 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za izmenjivače toplote
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Valjane, orebrene, bešavne cevi za izmenjivače toplote
Srpski
Објављен 
27.08.2013 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Valjane, orebrene, bešavne cevi za izmenjivače toplote
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Spojnice - Deo 1: Spojnice za kapilarno meko i tvrdo lemljenje bakarnih cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Spojnice - Deo 2: Stezne spojnice za bakarne cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Spojnice - Deo 3: Stezne spojnice za plastične cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Spojnice - Deo 4: Spojnice drugačije izvedenih krajeva za kapilarno lemljenje ili stezno spajanje bakarnih cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Spojnice - Deo 5: Spojnice sa kraćim utičnim krajevima za kapilarno tvrdo lemljenje bakarnih cevi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Fitinzi za vodovodne cevi — Deo 6: Fitinzi sa krajevima koji se naglavljuju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Fitinzi za vodovodne cevi — Deo 8: Fitinzi sa krajevima koji se utiskuju za upotrebu sa plastičnim i višeslojnim cevima
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju vazduha i hlađenje - Deo 1: Cevi za cevovode
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje - Deo 1: Cevi za cevovode
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje — Deo 1: Cevi za cevovode
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje – Deo 1: Cevi za cevovode
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju vazduha i hlađenje - Deo 2: Cevi za opremu
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje - Deo 2: Cevi za opremu
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje — Deo 2: Cevi za opremu
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje – Deo 2: Cevi za opremu
Srpski
Повучен 
25.06.2018 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Otpaci
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Otpaci
Srpski
Објављен 
31.10.2019 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Otpaci
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje numeričke vrednosti istezanja korišćenjem spirale
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje zaostalih napona u ivičnom području uzdužno rasečene trake
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Toplo kalaisane trake
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Šipka i žica za zavarivanje i zavarivačko lemljenje
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za gasove u medicini ili vakuum
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za gasove u medicini ili vakuum
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za gasove za medicinske svrhe ili vakuum
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legura bakra –Prethodno izolovane bakarne cevi sa čvrstim prevlakama
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Debeli lim, lim i traka za primenu u elektrotehnici
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Debeli lim, lim i traka za primenu u elektrotehnici
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cevi za primenu u elektrotehnici
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi za primenu u elektrotehnici
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Valjana bakarna žica, šipka i žica za opštu primenu u elektrotehnici
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Bakarne šipke, šine i žica za opštu primenu u elektrotehnici
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Vučena bakarna žica kružnog poprečnog preseka za izradu električnih provodnika
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Vučena bakarna žica kružnog poprečnog preseka za proizvodnju električnih provodnika
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Metode ispitivanja za ocenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog preseka za primenu u elektrotehnici
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Metode ispitivanja za ocenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog preseka za primenu u elektrotehnici
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Proizvodi od visokoprovodnog bakra za primenu za elektronske cevi, poluprovodne elemente i u vakuumu
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Poluprovodnički uređaji, proizvodi za elektroniku i vakuumsku tehniku izrađeni od bakra visoke električne provodljivosti
Srpski
Повучен 
31.05.2016 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Profili od bakra i profilisana žica za primenu u elektrotehnici
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Profili i profilisana žica od bakra za primenu u elektrotehnici
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Evropski sistem brojčanog označavanja
Srpski
Објављен 
28.02.2018 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Evropski brojčani sistem označavanja
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Evropski brojčani sistem označavanja
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Traka sa elektrolitičkom prevlakom kalaja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje primesa u čistom bakru - ET AAS metoda
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja aluminijuma - Deo 1: Metoda titracije
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja aluminijuma - Deo 2: Metoda FAAS
Srpski
Објављен 
23.12.2014 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja aluminijuma — Deo 2: Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja antimona - Deo 1: Spektrofotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja antimona - Deo 2: Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja bizmuta - Deo 2: Metoda atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja berilijuma - Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja hroma - Deo 2: Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kobalta - Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja arsena - Deo 2: Metoda FAAS
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Otkrivanje prisustva zateznog napona - Ispitivanje 5 %-tnim amonijakom
Srpski
Објављен 
28.02.2018 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Otkrivanje prisustva zateznog napona – Ispitivanje 5 %-tnim rastvorom amonijaka
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Deo 3: Nizak sadržaj kalaja - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Deo 4: Srednji sadržaj kalaja - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja nikla - Deo 3: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja cinka - Deo 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Određivanje sadržaja cinka – Deo 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja magnezijuma - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Srpski
Објављен 
09.05.2005 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Armature - Materijali za kućišta, poklopce i kape - Deo 4: Legure bakra specificirane u evropskim standardima
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) – Deo 1: Smernice za rutinsku metodu
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) — Deo 1: Smernice za rutinsku metodu
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) - Deo 2: Rutinska metoda
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Analiza optičkom emisionom spektrometrijom pomoću varnice (S-OES)
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Analiza optičkom emisionom spektrometrijom pomoću varnice kao izvora pobuđivanja (S-OES)
Srpski
Објављен 
28.02.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Analiza optičkom emisionom spektrometrijom pomoću varnice (S-OES)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Optička emisiona spektralna analiza indukovano spregnutom plazmom
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja kadmijuma — Metoda atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja olova - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja gvožđa - Deo 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja gvožđa — Deo 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Deo 2: Određivanje sadržaja mangana — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja srebra - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja telura - Deo 2: Srednji sadržaj telura - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i bakarne legure - Procena prosečne veličine zrna ultrazvukom
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja bakra - Deo 1: Elektrolitičko određivanje bakra u materijalima sa sadržajem bakra manjim od 99,85 %
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja bakra — Deo 1: Elektrolitičko određivanje bakra u materijalima sa sadržajem bakra manjim od 99,85 %
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja bakra — Deo 2: Elektrolitičko određivanje bakra u materijalima sa sadržajem bakra većim od 99,80 %
Srpski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Debeli lim, lim, traka i rondele za opštu namenu
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Debeli lim, lim i rondele za kotlove, posude pod pritiskom i jedinice za skladištenje tople vode
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Traka za opruge i priključke
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Izjave o usaglašenosti
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Ispitivanje vrtložnim strujama na spoljašnjoj površini šipki, šina, šupljih šipki i žica za otkrivanje grešaka primenom spiralnog namotaja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Traka za “led frem” tehnologiju
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Merenje defekata vrtložnim strujama na bešavnim cevima kružnog poprečnog preseka od bakra i legura bakra - Deo 1: Ispitivanje sa ispitnom spiralom na spoljnoj površini
Srpski
Објављен 
30.04.2018 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Utvrđivanje grešaka na bešavnim cevima kružnog poprečnog preseka od bakra i legura bakra, na osnovu ispitivanja vrtložnim strujama – Deo 1: Ispitivanje na spoljašnjoj površini sa spiralnim namotajem
Srpski
Објављен 
30.04.2018 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Utvrđivanje grešaka na bešavnim cevima kružnog poprečnog preseka od bakra i legura bakra, na osnovu ispitivanja vrtložnim strujama – Deo 2: Ispitivanje unutrašnjom ispitnom sondom na unutrašnjoj površini
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Merenje defekata vrtložnim strujama (edi test) na bešavnim cevima kružnog poprečnog preseka od bakra i legura bakra - Deo 2: Ispitivanje unutrašnje površine sa unutrašnjom sondom
Srpski
Повучен 
31.07.2014 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Liveni bakarni poluproizvodi
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Liveni neprerađeni proizvodi od bakra
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Poluproizvod za bakarnu žicu (valjana žica)
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bakarni poluproizvod za vučenje žice
Srpski
Објављен 
23.12.2005 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Katode od bakra
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Predlegure
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Ingoti i odlivci
Srpski
Повучен 
30.10.2017 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Ingoti i odlivci
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Ingoti i odlivci
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Ingoti i odlivci
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Metoda sagorevanja za određivanje sadržaja ugljenika na unutrašnjoj površini bakarnih cevi ili fitinga
Srpski
Објављен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Metoda sagorevanja za određivanje sadržaja ugljenika na unutrašnjoj površini bakarnih cevi ili fitinga
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Plastično prerađeni bakar i legure bakra - Otkrivanje zaostalog napona - Ispitivanje živa(I) nitratom
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Određivanje prosečne veličine zrna
Srpski
Објављен 
31.10.2018 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra – Procena prosečne veličine zrna
Srpski
Објављен 
28.02.2018 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar – Ispitivanje vodonične krtosti
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bakar - Ispitivanje vodonične krtosti
Srpski
Објављен 
24.04.1997 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Izdvajanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu - Deo 1: Uzimanje uzoraka od sirovih livenih proizvoda (identičan sa ISO 1811-1:1988)
Srpski
Објављен 
24.04.1997 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Izdvajanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu - Deo 2: Uzimanje uzoraka od proizvoda dobijenih plastičnom preradom i dobijenih livenjem (identičan sa ISO 1811-2:1988)
Srpski
Објављен 
17.08.1994 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Termini i definicije - Deo 1: Materijali (identičan sa ISO 197-1:1983)
Srpski
Објављен 
17.08.1994 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Termini i definicije - Deo 2: Neobradeni liveni proizvodi (identičan sa ISO 197-2:1983)
Srpski
Објављен 
17.08.1994 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Termini i definicije - Deo 3: Proizvodi plastične prerade (identičan sa ISO 197-3:1983)
Srpski
Објављен 
17.08.1994 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Termini i definicije - Deo 4: Odlivci (identičan sa ISO 197-4:1983)
Srpski
Објављен 
17.08.1994 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra - Termini i definicije - Deo 5: Metode plastične prerade i termičke obrade (identičan sa ISO 197-5:1980)

488 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia