Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-17
Time: 12:15


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Metode ispitivanja bitumena - bitumen za industrijske svrhe
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumen za industrijske svrhe - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metode ispitivanja derivata nafte i katrana - Određivanje tačke zapa-ljivosti u otvorenom sudu po Markusonu
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje parafinskog broja
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Priprema uzoraka
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje penetracije
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje tačke razmekšanja po metodi prstena i kuglice
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Indeks penetracije
Srpski
Објављен 
25.09.1980 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje duktiliteta
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje tačke loma po Frasu (Fraass)
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje kolicine nerastvorljivih sastojaka u ugljen-tetrahloridu
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje relativne zapreminske mase i zapreminske mase
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje gubitka mase grejanjem na temperaturi od +163 oC
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje dinamicke viskoznosti
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje kinematicke viskoznosti
Srpski
Објављен 
25.09.1980 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje bitumena - Određivanje količine pepela
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje specifikacija vezanih za perforanse: Izveštaj o stanju 2005
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Statističko definisanje graničnih i deklarisanih vrednosti proizvođača (MLV i MDV) — 95-postotna satistika
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Smernice za CE označavanje i Deklaraciju o performansama (DoP)
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ekviviskozne temperature na osnovu viskoziteta pri niskofrekventnom oscilatornom smicanju korišćenjem reometra sa dinamičkim smicanjem
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje viskoziteta pri nultom smicanju (ZSV) korišćenjem reometra za naprezanje smicanjem u režimu puzanja
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva-Određivanje temperature žilavosti pri lomu pomoću metode savijanja u tri tačke na epruveti sa zarezom
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje temperature žilavosti pri lomu pomoću metode savijanja u tri tačke, na epruveti sa zarezom
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumenska veziva — Određivanje stepena stabilnosti i trenutne prionljivosti katjonskih bitumenskih emulzija sa agregatom frakcije 2/4 mm
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje dimenzionalne stabilnosti
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje dimenzionalne stabilnosti — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje postojanosti oblika pri cikličnim temperaturnim promenama
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje fleksibilnosti pri niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje fleksibilnosti pri niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema tečenju pri povišenim temperaturama
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje prianjanja posipa
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje prianjanja posipa
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju – Određivanje prianjanja posipa – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema cepanju (zakivcima)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema cepanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Određivanje otpornosti na cepanje – Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje svojstava pri istezanju — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema odvajanju spojeva
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema odvajanju spojeva - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje otpornosti prema odvajanju spojeva — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema smicanju spojeva
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema smicanju spojeva - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za bitumene za puteve
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje rastvorljivosti
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje rastvorljivosti
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke loma po Frasu
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje tačke loma po Frasu
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Priprema uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Priprema uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kinematičke viskoznosti
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje kinematičke viskoznosti
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Terminologija
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Terminologija
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja parafina - Deo 1:Metoda destilacije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje sadržaja parafina — Deo 1: Metoda destilacije
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje sadržaja parafina – Deo 1: Metoda destilacije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja parafina - Deo 2:Metoda ekstrakcije
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 1:Metoda RTFOT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 1: Metoda RTFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 2: Metoda TFOT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 2: Metoda TFOT
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 3:Metoda RFT
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha — Deo 3: Metoda RFT
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema udaru
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju – Određivanje otpornosti na udar
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema statičkom opterećenju
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju – Određivanje otpornosti na statičko opterećenje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje vremena isticanja bitumenskih emulzija viskozimetrom za isticanje - Deo 1: Bitumenske emulzije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje vremena isticanja bitumenskih emulzija viskozimetrom za isticanje - Deo 2: Razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tendencije taloženja bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje stabilnosti bitumenskih emulzija pri mešanju sa cementom
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje moći penetracije bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje pH-vrednosti bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Metoda veštačkog starenja dugotrajnim izlaganjem povišenoj temperaturi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Metoda veštačkog starenja dugotrajnim izlaganjem kombinaciji UV zračenja, povišene temperature i vode
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Liveni asfalt za hidroizolaciju — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razređenog ili omekšanog bitumenskog veziva - Deo 1: Izdvajanje isparavanjem
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razređenog ili omekšanog bitumenskog veziva – Deo 1: Izdvajanje isparavanjem
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razređenog ili omekšanog bitumenskog veziva - Deo 2: Stabilizacija posle izdvajanja isparavanjem
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razređenog ili omekšanog bitumenskog veziva – Deo 2: Stabilizacija posle izdvajanja isparavanjem
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 1: Određivanje vrednosti raspada katjonskih bitumenskih emulzija, metoda sa mineralnim punilom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 1: Određivanje vrednosti raspada katjonskih bitumenskih emulzija, metoda sa mineralnim punilom
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 2: Određivanje vremena umešavanja punila u katjonske bitumenske emulzije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ponašanja pri raspadanju — Deo 2: Određivanje vremena umešavanja punila u katjonske bitumenske emulzije
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Podloge za preklopno pokrivanje krovova i zidove — Određivanje otpornosti na prodiranje vode
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sklonosti bitumena izdvajanju uljnih komponenti
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumenskog veziva korišćenjem rotacionog viskozimetra
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumenskog veziva korišćenjem rotacionog viskozimetra
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva- Određivanje gubitka mase industrijskog bitumena posle zagrevanja
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje gubitka mase industrijskog bitumena posle zagrevanja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za specifikaciju oksidovanih bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje destilacionih karakteristika razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih sa mineralnim uljima za omekšavanje
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje destilacionih karakteristika razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih sa mineralnim uljima za omekšavanje
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Priprema uzorka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila – Priprema uzorka
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva- Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje povratne elastične deformacije modifikovanog bitumena
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje homogenosti modifikovanog bitumena tokom skladištenja
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje homogenosti modifikovanog bitumena tokom skladištenja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju —Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Pravila za uzorkovanje
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na grad
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na grad
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva-Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zateznih svojstava bitumenskih veziva ispitivanjem na zatezanje
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem sa klatnom
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem sa klatnom
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zateznih svojstava modifikovanog bitumena metodom sile duktiliteta
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zateznih svojstava modifikovanog bitumena metodom sile razvlačenja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje čvrstoće veze
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom potapanja u vodu
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Vizuelizacija disperzije polimera u polimerom modifikovanom bitumenu
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje čvrstoće pri smicanju
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje čvrstoće pri smicanju
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje dinamičkog viskoziteta modifikovanog bitumena pomoću metode sa kupom i pločom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje dinamičkog viskoziteta bitumena i bitumenskih veziva pomoću metode sa konusom i pločom
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje energije deformacije
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacije katjonskih bitumenskih emulzija
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specificije katjonskih bitumenskih emulzija
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Definicije i karakteristike - Deo 1: Podloge za preklopno pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Definicije i karakteristike — Deo 1: Podloge za preklopno pokrivanje krovova
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Definicije i karakteristike - Deo 2: Izolacije za zidove
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Definicije i karakteristike – Deo 2: Izolacije za zidove
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje vodonepropusnosti nakon istezanja pri niskoj temperaturi
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za tvrde bitumene za puteve
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacija za posebne bitumene za puteve — Deo 1: Tvrdi bitumeni za puteve
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacioni okvir za posebne putne bitumene — Deo 2: Višegradni bitumeni
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na prodor korenja
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za podzemnu izolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za podzemnu izolaciju — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Plastične i gumene trake za zaštitu od vlage, uključujući plastične i gumene trake za podzemnu izolaciju – Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake za podzemnu izolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake koje se koriste kao parne brane - Definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Plastične i gumene trake koje se koriste kao parne brane - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake koje se koriste kao parne brane — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: kreositi - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacija za bitumene modifikovane polimerom
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ugljena čađ kao sirovina - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: ugljeno katransko gorivo - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje upijanja vode
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila – Određivanje upijanja vode
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje sposobnosti premošćavanja pukotina
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Karakterizacija organoleptičkih svojstava
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje penetracije iglom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje penetracije iglom
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katrani za puteve - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: termički otporna veziva - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: smola za briketiranje - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: ugljena vezivna smola - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: smola za impregnaciju - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katran za bojenje - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Katran uglja i veziva na bazi smole i srodni proizvodi: katran za premaze - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje tačke razmekšanja – Metoda prstena i kuglice
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje tačke razmekšanja – Metoda sa prstenom i kuglicom
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanja sadržaja vode u bitumenskim emulzijama — Metoda azeotropske destilacije
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ostatka nakon prosejavanja bitumenske emulzije, i određivanje stabilnosti skladištenja nakon prosejavanja
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje ostatka nakon prosejavanja bitumenske emulzije i određivanje stabilnosti pri skladištenju metodom prosejavanja
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje polarnosti čestica bitumenskih emulzija
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje zaostalog veziva i naftnih destilata u bitumenskim emulzijama destilacijom
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje zaostalog veziva i naftnih destilata u bitumenskim emulzijama pomoću destilacije
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sirovi katran i sirovi benzol - Karakteristike i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Kompatibilnost pri zagrevanju
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Kompatibilnost pri zagrevanju
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na zbijanje asfaltnog sloja
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na cabijanje asfaltnog sloja
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje ponašanja bitumenskih traka pri ugrađivanju livenog asfalta
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje ponašanja bitumenskih traka pri ugrađivanju livenog asfalta
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na dinamički pritisak vode nakon prethodnog oštećenja
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Hidroizolacija betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina za vozila — Određivanje otpornosti na dinamički pritisak vode nakon prethodnog oštećenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina - Definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Kontrola fabričke proizvodnje bitumenskih emulzija, razređenih i omekšanih bitumena
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Kondicioniranje ubrzanim dugotrajnim starenjem u posudi za starenje pod pritiskom (PAV)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje kompleksnog modula smicanja i faznog ugla — Reometar za dinamičko smicanje (DSR)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje krutosti pri savijanju — Reometar za savijanje gredica (BBR)
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastični i gumeni hidroizolacioni slojevi - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastični i gumeni hidroizolacioni slojevi — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenski hidroizolacioni slojevi - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana: tečna ulja - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Okvir za izradu specifikacije za razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacije za razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ubrzanog dugotrajnog starenja/kondicioniranja pomoću metode rotacionog cilindra (RCAT)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Merenje gustine i relativne gustine — Metoda pomoću piknometra sa kapilarnim čepom
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Metoda izlaganja bitumenu
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Terminologija
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: ulja za pranje - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.08.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje prionljivosti razređenih i omekšanih bitumenskih veziva pomoću ispitivanja potapanjem u vodu – Metoda sa agregatom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti razređenih i omekšanih bitumenskih veziva potapanjem u vodu — Metoda sa agregatom
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 2:Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 2: Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 2: Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 4:Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze - Ispravka
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i pešačkim stazama - Deo 5:Vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 5: Vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 5: Vrednovanje i verifikacija stalnosti performansi, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Određivanje mogućnosti premošćavanja pukotina
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Određivanje savitljivosti pri niskim temperaturama
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Otpornost na pritisak
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Otpornost na kišu
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Otpornost na vodu
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Određivanje dimenzione stabilnosti pri visokim temperaturama
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Smanjenje debljine potpuno suvog sloja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Određivanje vodonepropusnosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje emisivnosti
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje otpornosti mehanički pričvršćenih fleksibilnih traka za krovnu hidroizolaciju na opterećenje od vetra
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Određivanje otpornosti mehanički pričvršćenih fleksibilnih traka za krovnu hidroizolaciju na opterećenje od vetra
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje vremena isticanja bitumenske emulzije korišćenjem Redvud viskozimetra br. II
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Ispitivanje oporavka veziva pri tečenju usled višestrukog opterećenja i rasterećenja (MSCRT)
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje sadržaja vode u bitumenskim emulzijama — Metoda sa vagom za sušenje
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Indeks solarne refleksije
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na ozon — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje otpornosti na ozon — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Metode za izlaganje tečnim hemikalijama, uključujući vodu
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje dužine, širine i pravosti — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje dužine, širine, pravosti i ravnosti — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje debljine i mase po jedinici površine — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje debljine i mase po jedinici površine — Deo 2: Plastične i gumene trake
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Određivanje debljine i mase po jedinici površine – Deo 2: Plastične i gumene trake za hidroizolaciju krovova
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje vidljivih nedostataka — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje vidljivih nedostataka — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje vodonepropusnosti
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje propustljivosti vodene pare
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje savitljivosti pri niskoj temperaturi — Deo 5: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje savitljivosti pri niskoj temperaturi — Deo 5: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Uzimanje uzoraka bitumenskog veziva
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije – Zaptivne mase – Određivanje promena u masi i zapremini
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije — Proizvodi za zaptivanje spojeva — Klasifikacija i zahtevi za smese za ispunjavanje spojnica — Izmena 1
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Zgrade i inženjersko-građevinski objekti – Zaptivne mase – Rečnik
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Zgrade i inženjersko-građevinski objekti – Zaptivne mase – Rečnik
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije - Proizvodi za zaptivanje spojeva - Deo 1: Određivanje podobnosti za ekstrudiranje zaptivnih masa (ISO 8394-1:2010)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije - Proizvodi za zaptivanje spojeva - Deo 2: Određivanje podobnosti za ekstrudiranje zaptivnih masa upotrebom standardizovanih aparatura (ISO 8394-2:2010)
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Građevinske konstrukcije – Proizvodi za zaptivanje spojeva – Deo 2: Primena standardizovanih aparata
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za izradu katranskih betona
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za izradu asfaltnih i katranskih betona po hladnom postupku
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumen za kolovoze - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenske emulzije - Metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
11.08.1996 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Anjonska bitumenska emulzija za puteve - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Katjonska bitumenska emulzija za puteve - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Razredeni bitumen za kolovoze - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Katran za kolovoze
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Hladni katran za kolovoze
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bitumenom impregnisana jutana tkanina - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od jutane tkanine - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Neposuti, bitumenom impregnisani krovni karton - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Impregnisani i obostrano bitumenom obloženi papir
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od sirovog krovnog kartona - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenizirani stakleni voal - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Aluminijumska folija jednostrano obložena bitumenskom masom - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od aluminijumske folije - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od staklenog voala - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenizirani krovni karton - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od staklene tkanine - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenski hidroizolacioni materijali sa organskim rastvaracem za hladni postupak
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali na osnovi bitumenskih emulzija, za hladni postupak
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali na bazi bitumenskih emulzija, za hladni postupak – Zahtevi za kvalitet
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali za topli postupak - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali za topli postupak – Zahtevi za kvalitet
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Hidroizolacioni materijali od mastiksa
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Bitumenizirani perforirani stakleni voal - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka za varenje - Sastav i uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka sa uloškom od aluminijumske folije za parnu branu i izjednacavanje parnog pritiska - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Bitumenska traka za izjednacavanje parnog pritiska - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za podzemne izolacije — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13969
Srpski
Објављен 
24.03.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za podzemne izolacije — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13969 — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih saobraćajnih površina — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 14695
Srpski
Објављен 
24.03.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih saobraćajnih površina — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 14695 — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13707
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Definicije i karakteristike — Deo 1: Podloge za preklopno pokrivanje krovova — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13859-1
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake koje se koriste kao slojevi parne brane — Definicije i karakteristike — Zahtevi za kvalitet za nacionalnu implementaciju standarda SRPS EN 13970
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ugljovodonične mešavine za zastore. Kvalitativno određivanje katrana u bitumenu
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ugljovodonične mešavine za zastore. Kvalitativno i kvantitativno određivanje bitumena u katranu
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Bitumenske trake za hidroizolacije - Metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za hidroizolaciju — Određivanje sadržaja rastvorljivih sastojaka i vrste i mase ojačanja
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
HIDROIZOLACIONI MATERIJALI. METODE ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Materijali impregnisani bitumenom - Metode ispitivanja

295 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia