Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Smernice za CE označavanje i Deklaraciju o performansama (DoP)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje ekviviskozne temperature na osnovu viskoziteta pri niskofrekventnom oscilatornom smicanju korišćenjem reometra sa dinamičkim smicanjem
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje viskoziteta pri nultom smicanju (ZSV) korišćenjem reometra za naprezanje smicanjem u režimu puzanja
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva-Određivanje temperature žilavosti pri lomu pomoću metode savijanja u tri tačke na epruveti sa zarezom
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje temperature žilavosti pri lomu pomoću metode savijanja u tri tačke, na epruveti sa zarezom
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Bitumenska veziva — Određivanje stepena stabilnosti i trenutne prionljivosti katjonskih bitumenskih emulzija sa agregatom frakcije 2/4 mm
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje dimenzionalne stabilnosti
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Određivanje dimenzionalne stabilnosti — Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje postojanosti oblika pri cikličnim temperaturnim promenama
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje fleksibilnosti pri niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje fleksibilnosti pri niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema tečenju pri povišenim temperaturama
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje prianjanja posipa
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje prianjanja posipa
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju – Određivanje prianjanja posipa – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema cepanju (zakivcima)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema cepanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Određivanje otpornosti na cepanje – Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

296 found, page 2 from 15 Одштампај резултати претраге          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7