Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-06
Time: 02:42


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Azbestcementni proizvodi - Talasaste ploče i oblikovani komadi
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Talasaste ploče i dopunski komadi - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Azbestno-cementne nesimetrične rebraste ploče - Mere, uslovi kvaliteta, metode ispitivanja, označavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Azbestno-cementni proizvodi - Maloformatne ravne ploče - Tehnički uslovi i ispitivanje
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Crep
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Presovani crepovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pune opeke od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Fasadne šuplje opeke i blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi - Izmene i dopune 1
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Šuplje opeke i šuplji blokovi od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
09.07.2009 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Šuplje ploče od gline - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Proizvodi od gline za međuspratne konstrukcije - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode ispitivanja crepa od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Crepovi od gline - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja opeka, blokova i ploča od gline
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja šupljih blokova od gline za međuspratne konstrukcije
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sastav, priprema i upotreba maltera za unutrašnja oblaganja na bazi polimera
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sastav, priprema i upotreba gipsanih maltera za unutrašnja oblaganja
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Sastav, priprema i upotreba cementnih i/ili krečnih maltera za unutrašnja oblaganja
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Uputstvo za fabričku kontrolu proizvodnje za CE označavanje (potvrđivanje usaglašenosti 2+) maltera za zidanje
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Smernice za primenu statističkih metoda za određivanje svojstava proizvoda za zidanje
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti prema podizanju ugrađenih glinenih i betonskih falcovanih crepova - Metoda za ispitivanje pribora za povezivanje
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 22: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju/odmrzavanju elemenata za zidanje od gline
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za preklopno polaganje krovnog pokrivača
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prozirne jednoslojne profilisane polimerne obloge za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prozirne jednoslojne profilisane polimerne ploče za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Prozirne profilisane polimerne obloge za jednoslojno pokrivanje krovova - Deo 1: Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prozirne profilisane polimerne obloge za jednoslojno pokrivanje krovova - Deo 2: Posebni zahtevi i metode ispitivanja za obloge od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima (GRP)
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prozirne profilisane polimerne obloge za jednoslojno pokrivanje krovova - Deo 3: Posebni zahtevi i metode ispitivanja za obloge od polivinilhlorida (PVC)
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prozirne profilisane polimerne obloge za jednoslojno pokrivanje krovova - Deo 4: Posebni zahtevi, metode ispitivanja i performanse za obloge od polikarbonata (PC)
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prozirne profilisane polimerne obloge za jednoslojno pokrivanje krovova - Deo 5: Posebni zahtevi, metode ispitivanja i performanse za obloge od polimetilmetakrilata (PMMA)
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 1: Određivanje granulometrijskog sastava čestica (prosejavanjem)
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 1: Određivanje granulometrijskog sastava čestica (prosejavanjem) - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 10: Određivanje zapreminske mase suvog očvrslog maltera
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 10: Određivanje zapreminske mase suvog očvrslog maltera - Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje – Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja na podloge
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje – Deo 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina na podloge
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 17: Određivanje sadržaja hlorida rastvorljivih u vodi u svežem malteru
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 18: Određivanje koeficijenta kapilarnog upijanja vode očvrslog maltera
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 19: Određivanje paropropustljivosti očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 2: Uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka maltera
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 2: Uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka maltera - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 21: Određivanje kompatibilnosti jednoslojnih maltera za unutrašnja oblaganja sa podlogama
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 3: Određivanje konzistencije svežeg maltera (pomoću potresnog stola)
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 3: Određivanje konzistencije svežeg maltera (pomoću potresnog stola) - Izmena 2
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 4: Određivanje konzistencije svežeg maltera (penetracijom klipom)
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 6: Određivanje zapreminske mase svežeg maltera
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 6: Određivanje zapreminske mase svežeg maltera - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 7: Određivanje sadržaja vazduha u svežem malteru
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 9: Određivanje vremena ugradivosti i vremena korekcije svežeg maltera
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 9: Određivanje vremena ugradivosti i vremena korekcije svežeg maltera - Izmena 1
Srpski
Повучен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje - Određivanje geometrijskih karakteristika
Srpski
Објављен 
29.08.2014 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje — Određivanje geometrijskih karakteristika
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija – Deo 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija — Deo 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju — Ispravka
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 3: Određivanje početne čvrstoće pri smicanju
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 4: Određivanje čvrstoće pri smicanju zidova sa slojem za sprečavanje vlage
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Deo 5: Određivanje čvrstoće veze pomoću "bond wrench" metode
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Deo 1: Specifikacija proizvoda
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i spoljašnje oblaganje zidova — Deo 1: Specifikacija za proizvode od škriljaca i karbonatnih škriljaca
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Deo 2: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i spoljašnje oblaganje zidova — Deo 2: Metode ispitivanja proizvoda od škriljaca i karbonatnog škriljca
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ravne ploče - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ravne ploče - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ravne ploče — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ravne ploče – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ravne ploče – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova - Trajno pričvršćene krovne lestve - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.02.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje - Definicije i specifikacije proizvoda
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od gline - Definicije i specifikacije proizvoda
Srpski
Објављен 
30.01.2015 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od gline — Definicije i specifikacije proizvoda
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja - Malteri za spoljašnja oblaganja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina – Deo 1: Malteri za oblaganje spoljašnjih površina
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za spoljašnja i unutrašnja oblaganja - Deo 2: Osnovna načela za maltere za unutrašnja oblaganja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Projektovanje, priprema i primena maltera za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina – Deo 2: Malteri za oblaganje unutrašnjih površina
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Određivanje otpornosti na odizanje ugrađenih glinenih ili betonskih crepova za pokrivanje — Metoda ispitivanja krovnog sistema
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
150 стр.
5604 RSD 
PDF
Samonoseći izolacioni sendvič-paneli sa dvostranom metalnom oblogom - Fabrički izrađeni proizvodi - Specifikacije
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
175 стр.
5947 RSD 
PDF
Samonoseći izolacioni sendvič-paneli sa dvostranom metalnom oblogom — Fabrički izrađeni proizvodi — Specifikacije
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Nosači horizontalnih krovnih oluka - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Samonoseći metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i za spoljašnja i unutrašnja oblaganja zidova - Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Potpuno oslonjeni metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i spoljašnja i unutrašnja oblaganja zidova - Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Potpuno oslonjeni metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i spoljašnje i unutrašnje oblaganje zidova — Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Krovni pokrivači - Kontinualne svetlosne trake sa nosećim profilima ili bez njih - Klasifikacija, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Krute podložne folije za pokrivanje krovova - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne profilisane ploče — Metoda ispitivanja otpornosti na udar
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacije za maltere na bazi organskih veziva za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Specifikacije za maltere na bazi organskih veziva za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Prozirne višeslojne polikarbonatne saćaste ploče za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Prozirne višeslojne polikarbonatske saćaste ploče za unutrašnju i spoljnu upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Prozirne ravne čvrste ploče od polikarbonata (PC) za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Dodatna montažna oprema za pokrivanje krovova - Plastične svetlosne kupole - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Dodatna montažna oprema za pokrivanje krovova — Plastične svetlosne kupole — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Dodatna montažna oprema za pokrivanje krovova – Pojedinačni plastični krovni svetlarnici – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Specifikacije proizvoda
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova — Specifikacije proizvoda
Srpski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova – Specifikacije proizvoda
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
30.01.2015 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova — Metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja - Izmena 2
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ploče i fazonski komadi – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ploče i fazonski komadi – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne valovite ploče i fazonski komadi - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne profilisane ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne profilisane ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proizvodi za pokrivanje krovova metalnim limom - Specifikacija za potpuno oslonjene limove od cinka za pokrivanje krovova
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za potpuno oslonjene limove od nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova — Specifikacija za potpuno oslonjene limove od nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za potpuno oslonjene limove od bakra za pokrivanje krovova
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za potpuno oslonjene limove od čelika za pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova — Specifikacija za potpuno oslonjene limove od čelika za pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za samonoseće limove od bakra ili cinka za pokrivanje krovova
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za potpuno oslonjene limove od aluminijuma za pokrivanje krovova
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje – Speci¬fikacija za potpuno oslonjene proizvode od aluminijumskog lima
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova — Specifikacija za samonoseće limove od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova — Deo 1: Čelik
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova — Specifikacija za samonoseće limove od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova — Deo 1: Čelik
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za samonoseće limove od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova - Deo 2: Aluminijum
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje – Speci¬fikacija za samonoseće proizvode od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čeličnog lima – Deo 2: Aluminijum
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od lima za pokrivanje krovova - Specifikacija za samonoseće limove od čelika, aluminijuma ili nerđajućeg čelika za pokrivanje krovova - Deo 3: Nerđajući čelik
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova - Oprema za pristup krovu - Staze, stepenice i lestve
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova -Sigurnosne krovne kuke
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Talasaste bitumenske ploče — Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
14.12.2005 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje - Ispitivanje otpornosti pri savijanju
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje - Određivanje fizičkih karakteristika - Deo 1: Ispitivanje vodonepropustljivosti
Srpski
Објављен 
31.10.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje — Određivanje fizičkih karakteristika — Deo 1: Ispitivanje vodonepropustljivosti
Srpski
Повучен 
31.10.2011 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje - Određivanje fizičkih karakteristika - Deo 2: Ispitivanje otpornosti na mraz
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje — Određivanje fizičkih karakteristika — Deo 2: Ispitivanje otpornosti na mraz
Srpski
Објављен 
23.12.2014 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Crepovi od gline za preklopno polaganje — Određivanje fizičkih karakteristika — Deo 2: Ispitivanje otpornosti na mraz
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumenska šindra sa mineralnim i/ili sintetičkim ojačanjima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumenska šindra sa mineralnim i/ili sintetičkim ojačanjima — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Horizontalni oluci i fazonski komadi od PVC-U - Definicije, zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Horizontalni oluci učvršćeni sa prednje strane i vertikalni oluci od lima sa spojevima
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
63 стр.
5134 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 4: Autoklavirani elementi za zidanje od ćelijastog betona
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 4: Elementi za zidanje od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje — Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje – Deo 1: Određivanje čvrstoće pri pritisku
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 10: Određivanje sadržaja vlage u elementima za zidanje od kalcijum-silikata i autoklaviranog ćelijastog betona
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 11: Određivanje kapilarnog upijanja vode elemenata za zidanje od betona, autoklaviranog ćelijastog betona, veštačkog i prirodnog kamena i određivanje početne brzine upijanja vode elemenata za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje — Deo 11: Određivanje kapilarnog upijanja vode elemenata za zidanje od betona, autoklaviranog ćelijastog betona, veštačkog i prirodnog kamena i određivanje početne brzine upijanja vode elemenata za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
23.02.2010 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 13: Određivanje neto i bruto zapreminske mase elemenata za zidanje u suvom stanju (osim prirodnog kamena)
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 14: Određivanje prenosa vlage kod elemenata za zidanje od betona ili veštačkog kamena
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 15: Određivanje propustljivosti vodene pare elemenata za zidanje od autoklaviranog ćelijastog betona
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 16: Određivanje mera
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje — Deo 16: Određivanje dimenzija
Engleski
Повучен 
30.12.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 18: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju-odmrzavanju elemenata za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 18: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju/odmrzavanju elemenata za zidanje od kalcijum-silikata
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 18: Određivanje otpornosti prema zamrzavanju/odmrzavanju elemenata za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 19: Određivanje širenja pod dejstvom vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim šupljinama
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 2: Određivanje procenta površina šupljina u elementima za zidanje (preko otiska na papiru)
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 20: Određivanje ravnosti vidnih površina elemenata za zidanje
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje — Deo 21: Određivanje upijanja vode elemenata za zidanje od gline i kalcijum silikata potapanjem u hladnu vodu
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje – Deo 22: Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 3: Određivanje neto zapremine i procenta šupljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatičkog merenja
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 4: Određivanje stvarne i rastresite zapreminske mase, kao i ukupne i otvorene poroznosti elemenata za zidanje od prirodnog kamena
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje – Deo 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 6: Određivanje čvrstoće pri zatezanju savijanjem elemenata za zidanje od betona
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 7: Određivanje upijanja vode elemenata za zidanje od gline otpornih na vlagu u ključaloj vodi
Srpski
Објављен 
26.05.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Deo 9: Određivanje zapremine i procenta šupljina i neto zapremine elemenata za zidanje od gline i kalcijum-silikata pomoću punjenja šupljina peskom
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 1: Spone, ankeri, vešaljke i konzole
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Armatura ležišnih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 3: Armatura naležućih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 3: Armatura naležućih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 10: Određivanje nosivosti i deformabilnosti konzola
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 11: Određivanje mera i podužne zakrivljenosti nadvojnih greda
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 13: Određivanje otpornosti organskih premaza prema udaru, habanju i koroziji
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 14: Određivanje početne čvrstoće pri smicanju između prefabrikovanog dela kompozitne nadvojne grede i zidane konstrukcije iznad nje
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 2: Određivanje prianjanja armature u ležišnim spojnicama od maltera
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 3: Određivanje nosivosti pri smicanju varova armature u ležišnim spojnicama
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 4: Određivanje nosivosti i deformabilnosti traka
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 5: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (ispitivanje u paru)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 5: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike pomeranja poprečnih veza (ispitivanje u paru)
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 6: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (pojedinačno ispitivanje)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 6: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike pomeranja poprečnih veza (pojedinačno ispitivanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 7: Određivanje nosivosti pri zatezanju i pritisku i karakteristike odnosa opterećenja i pomeranja zidnih veza (ispitivanje u paru veza u malteru)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 7: Određivanje nosivosti pri smicanju i karakteristike pomeranja veza pri smicanju i klizanju (ispitivanje u paru veza u malteru)
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 8: Određivanje nosivosti i deformabilnosti vešaljki za tavanjače
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 8: Određivanje nosivosti i deformabilnosti vešaljki za tavanjače - Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda na savijanje i smicanje
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Metode ispitivanja dodatnih komponenata za zidane konstrukcije - Deo 9: Određivanje otpornosti nadvojnih greda prema savijanju i smicanju
Srpski
Повучен 
24.03.2020 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Zidane konstrukcije - Deo 2: Projektovanje nearmiranih zidanih konstrukcija na osnovu jednostavnih pravila
Srpski
Повучен 
30.11.2018 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Zidane konstrukcije - Deo 5: Rečnik
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Malter za zidanje
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Malter za malterisanje
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Betonski prefabrikati - Betonski crep - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Betonski prefabrikati - Betonski crep - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Prefabrikovane gredice od glinenih elemenata za izradu meduspratnih odnosno tavanicnih konstrukcija - Uslovi kvaliteta i metode ispitivanja

216 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia