Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-17
Time: 12:18


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
У припреми 
08.10.2019 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za elektrane - Deo 1: Zajedničke odredbe
Engleski
У припреми 
29.09.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
Engleski
У припреми 
08.09.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instrumenti i softver koji se koriste za merenje u ispitivanjima sa visokim naponom i strujama-Deo 3: Zahtevi za hardver za ispitivanja sa naizmeničnim naponima i strujama
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Srpski
У припреми 
10.10.2019 . 
121 стр.
6738 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
05.04.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
Engleski
У припреми 
01.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
Engleski
У припреми 
05.04.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema:- Deo 106: Kontaktori naizmenične struje, regulatori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Повучен 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
183 стр.
6288 RSD 
PDF
Standardi zajedničkih specifikacija za visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Повучен 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 2: Seizmička podela pri naznačenim naponima od 72,5 kV i veće
Engleski
Повучен 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja-Deo 1: Opšte definicije i zahtevi za ispitivanjima
Engleski
Повучен 
172 стр.
5947 RSD 
PDF
Energetsko postrojenje naizmeničnog napona iznad 1 kV
Engleski
Повучен 
01.01.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici sa nelinearnim otporom za mreže naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 208: Metode za određivanje stacionarnog stanja elektromagnetskog polja mrežne frekvencije koje stvara visokonaponska razvodna aparatura i visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 303: Korišćenje i rukovanje sumpor heksafluoridom (SF6)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 12: Principi za izbor i primenu - SPD povezani sa fotoćelijama
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju — Deo 12: Principi za izbor i primenu — Prenaponski zaštitni uređaji (SPD) povezani na fotonaponske instalacije
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 22: Principi za izbor i primenu - Primena na vetrogeneratorima
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona jednosmerne struje za sisteme za vuču - Pravila za izbor i primenu odvodnika prenapona
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona - Deo 12: Zaštitni uređaji vezani na niskonaponsku mrežu - Principi za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona za jednosmernu struju - Deo 12: Zaštitni uređaji vezani na niskonaponsku mrežu - Principi za izbor i primenu
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona - Deo 22: Zaštitni uređaji povezani na telekomunikacione i signalne mreže - Principi za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura - Deo 304: Klase izvođenja oklopljenih rasklopnih aparatura nazivnih napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV za korišćenje u teškim klimatskim uslovima
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 1: Zajedničke tačke
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-2: Električna oprema - Sistemi neprekidnog napajanja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-3: Električna oprema - Stacionarne baterije i punjači
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-4: Električna oprema - Statički konvertori velike snage
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-5: Električna oprema - Motori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-6: Električna oprema - Generatori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-7: Električna oprema - Rasklopne aparature
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-8: Električna oprema - Energetski kablovi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja — Deo 2-9: Električna oprema — Sistemi za kabliranje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-1: Kotlovi - Vodocevni kotlovi
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-2: Kotlovi - Komorni kotlovi
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-3: Kotlovi - Kotlovi sa fluidiziranim plamenim ložištem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-1: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 1: Oprema za smanjenje emisije praha
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-10: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 10: Postrojenja za denitrifikaciju(De-NOx) dimnih gasova
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-2: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 2: Zagrejači gas-vazduh, para-vazduh i gas-gas
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-3: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 3: Postrojenja za promaju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-4: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 4: Oprema za pripremu goriva
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-5: Pomoćna oprema za kotlove - Postrojenja za pripremu uglja i skladištenje ugljenog praha
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-6: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 6: Postrojenja za odsuporavanje dimnih gasova(De-SOx)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-1: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 7: Postrojenja za odpepeljavanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-8: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 8: Postrojenja za otprašivanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-9: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 9: Produvavanje cevi
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-1: Parne turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-2: Gasne turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-3: Turbine na vetar
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-4: Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpe-turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-1: Turbina za sopstvenu potrošnju - Deaeratori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-2: Turbina za sopstvenu potrošnju - Sistem za snabdevanje zagrejanom vodom
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-3: Turbine za sopstvenu potrošnju - Kondenzator
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-4: Turbine za sopstvenu potrošnju - Pumpe
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-5: Turbine za sopstvenu potrošnju - Suvi sistemi za hlađenje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-6: Turbine za sopstvenu potrošnju - Vlažni i vlažni/suvi rashladni tornjevi
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-7: Turbine za sopstvenu potrošnju - Vlažni separatori za ponovno zagrevanje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-8: Turbine za sopstvenu potrošnju - Kranovi
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-9: Turbine za sopstvenu potrošnju - Sistemi za hlađenje vode
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 7-1: Cevovodi i armature - Cevovodni sistemi velikog pritiska
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 7-2: Cevovodi i armature - Kotlovi i cevovodne armature visokog pritiska
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 8-1: Upravljanje i instrumentacija
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Kućišta od legure livenog aluminijuma za gasom ispunjene visokonaponske rasklopne aparature
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Kućišta od legure livenog aluminijuma za gasom ispunjene visokonaponske rasklopne aparature - Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog aluminijuma i legure aluminijuma za gasom ispunjena visokonaponska rasklopna postrojenja
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog aluminijuma i legure aluminijuma za gasom ispunjena visokonaponska rasklopna postrojenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Gasom ispunjena kućišta od kovanog aluminijuma i legure aluminijuma
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Gasom ispunjena kućišta od kovanog čelika
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i plastično prerađenih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i plastično prerađenih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i kovanih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Gasom ispunjena zavarena kompozitna kućišta od livenih aluminijumskih legura
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ćelije od livene smole za metalom oklopljena i gasom punjena visokonaponska rasklopna postrojenja
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Ćelije od livene smole za metalom oklopljena i gasom punjena visokonaponska rasklopna postrojenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Električna oprema za peći i pomoćna oprema – Deo 1: Zahtevi za projektovanje i instalisanje
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Električna oprema za peći i pomoćna oprema – Deo 2: Zahtevi za projektovanje, razvoj i odobrenje tipa sigurnosnih uređaja i podsistema
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Gasom ispunjene komore za rasklopne aparature naznačenog napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Instalacija i rad električne ispitne opreme
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacija i rad električne ispitne opreme
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Iskustvena pravila za bezbednu upotrebu potpuno zatvorene električne opreme punjene askarelom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Pravilo dobre prakse za bezbednu upotrebu potpuno zatvorene električne opreme napunjene uljem koje može biti kontaminirano pirelinom
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV
Srpski
Објављен 
31.01.2017 . 
67 стр.
5134 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Kompaktni blokovi za distribucione transformatorske stanice (CEADS)
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju – Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju – Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene – Izmena 1
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Merenje napona pomoću standardnih iskrišta
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja — Deo 1: Opšte definicije i ispitni zahtevi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja -Deo 2: Merni sistemi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja-Deo 3: Definicije i zahtevi za ispitivanjima na licu mesta
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Termini i definicije, principi i pravila
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
257 стр.
7028 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije – Deo 5: Procedure za visokonaponske pretvaračke stanice jednosmerenog napona (HVDC)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici sa nelinearnim otporom za mreže naizmenične struje
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
311 стр.
7572 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje - Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 5: Preporuke za izbor i primenu
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 5: Preporuke za izbor i primenu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
154 стр.
5947 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 5: Preporuke za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona – Deo 8: Metal-oksidni odvodnici prenapona sa spoljašnjim rednim iskrištem (EGLA) za prenosne i distributivne nadzemne vodove za mreže naizmenične struje napona iznad 1 kV
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 9: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za HVDC pretvaračke stanice
Engleski
Повучен 
25.06.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponski prekidači - Deo 1: Prekidači naznačenih napona iznad 1 kV i manjih od 52 kV
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja — Merenja parcijalnih pražnjenja
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
162 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponski strujni kontaktori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenične struje - Deo 0: Proračun struja
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Struje kratkih spojeva u trofaznim sistemima naizmenične struje - Deo 3: Struje za vreme dvostrukog zemljospoja i njihove komponente koje teku kroz zemlju
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 2: Procena softvera koji se koristi za određivanje parametara kod talasnog oblika udarnog napona
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Merni instrumenti i računarski programi za ispitivanja visokim naponima i velikim strujama — Deo 2: Zahtevi za računarske programe za ispitivanja udarnim naponima i strujama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponski strujni prekidači naizmenične struje- Uputstvo za seizmičku podelu visokonaponskih strujnih prekidača naizmenične struje
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 1: Definicije, zahtevi za ispitivanje i ispitni postupak
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja za niskonaponsku opremu — Deo 2: Ispitna oprema
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže - Zahtevi i ispitivanja - Izmena 11
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
221 стр.
6631 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže — Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 311: Specifikacija za cevi sa probojem u gasu (GDT)
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske uređaje za niski napon — Deo 311: Zahtevi za performanse i instalacije za ispitivanja za cevi sa pražnjenjem kroz gas (GDT)
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske zaštitne uređaje za niski napon — Deo 312: Izbor i primena cevi sa pražnjenjem kroz gas
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 321: Specifikacije za lavinske probojne diode (ABD)
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Komponente za niskonaponske uređaje za odvođenje prenapona - Deo 331: Specifikacija za metal-oksidne varistore (MOV)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 341: Specifikacija za tiristorske prenaponske prigušivače (TSS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
233 стр.
6631 RSD 
PDF
Energetska postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske prefabrikovane rasklopne aparature - Sistemi za indikaciju prisustva napona
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
265 стр.
7028 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura - Deo 1: Zajedničke specifikacije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura-Deo 1: Zajedničke specifikacije Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
704 стр.
10096 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja - Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja – Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju – Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja - Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju - Ispravka
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 101: Sintetička ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature. Sintetička ispitivanja- Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
169 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 101: Objedinjena ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 101: Objedinjena ispitivanja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju-Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju — Izmena 2
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju — Ispravka
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 103: Sklopke za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 104: Prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 52 kV i više
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 105: Kombinacije sklopki i osigurača za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 105: Kombinacija sklopka–osigurač za naizmeničnu struju i naizmenične napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema:- Deo 106: Kontaktori naizmenične struje, regulatori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 107: Osigurači sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 107: Osigurač-sklopka za naizmeničnu struju za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje — Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
270 стр.
7028 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 110: Sklopne operacije sa induktivnim opterećenjem
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 112: Zemljospojnici velikih brzina za gašenje sekundarnog luka na prenosnim vodovima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 200: Rasklopne aparature za naizmeničnu struju sa metalnim plaštom za naznačene napone veće od 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 200: Rasklopna aparatura naizmenične struje sa metalnim plaštom za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 201: Rasklopna aparatura sa izolacionim plaštom za naizmeničnu struju i naznačene napone preko 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 201: Rasklopna aparatura sa izolacionim plaštom za naizmeničnu struju i naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana postrojenja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 203: Gasom izolovana razvodna aparatura sa metalnim plaštom za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 203: Gasom izolovana razvodna aparatura sa metalnim plaštom za naznačene napone iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
118 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema-Deo 204: Kruti gasom izolovani prenosni vodovi za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 205: Kompaktna razvodna postrojenja za naznačene napone iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
5 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 205: Kompaktni razvodni blokovi za naznačene napone iznad 52 kV — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja — Deo 206: Sistemi za indikaciju prisustva napona za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 207: Seizmička kvalifikacija za razvodne aparature izolovane gasom za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 207: Seizmička kvalifikacija za gasom izolovane razvodne blokove naznačenih napona iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 209: Kablovske spojnice za gasom izolovana i metalom oklopljena razvodna postrojenja naznačenih napona iznad 52 kV - Ekstrudirani i fluidom napunjeni kablovi - Fluidom napunjeni i suvi tip kablovskih priključaka
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 211: Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovanih razvodnih postrojenja sa metalnim kućištima, naznačenih napona iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
7 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 211: Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovanih razvodnih postrojenja sa metalnim kućištima, naznačenih napona iznad 52 kV - Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 212: Kompaktni sklopovi za distributivne transformatorske stanice (CEADS)
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Digitalni interfejsi koji se zasnivaju na IEC 61850
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 3: Digitalni interfejsi koji se zasnivaju na IEC 61850
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 4: Procedure za rukovanje sumporheksafluoridom (SF6) i njegovim smešama
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
220 стр.
6631 RSD 
PDF
Tehnike ispitivanja visokog napona - Definicie I zahtevi za ispitivanje struja I mernih sistema
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
160 стр.
5947 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije – Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 110: Rastavljanje sa induktivnim opterećenjem
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 110: Sklopne operacije sa induktivnim opterećenjem - Ispravka
Srpski
Објављен 
30.09.2015 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 448: Zaštita elektroenergetskog sistema
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici prenapona sa nelinearnim otpornikom i iskrištem za mreže naizmenične struje (identičan sa IEC 99-1:1991)
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metaloksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje (identičan sa IEC 99-4:1991)
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Uputstvo za proračun struja kratkog spoja u niskonaponskim radijalnim sistemima (identičan sa IEC 781:1989)
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Kablovske spojnice za rasklopne aparature sa metalnim plaštom izolovane gasom, za naznačene napone 72,5 kV i veće (identičan sa IEC 859:1986)
Srpski
Повучен 
31.01.2020 . 
51 стр.
4834 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja - Proračun efekata - Deo 1: Definicija i metode proračuna (identičan sa IEC 865-1:1993)
Srpski
Објављен 
14.12.2004 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja - Proračun efekata - Deo 2: Primeri proračuna
Srpski
Објављен 
02.12.1998 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Proračun struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenicne struje - Deo 1: Faktori za proračun struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenicne struje prema IEC 60909 - (Identičan sa IEC 60909-1:1991)
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Električna oprema - Podaci za proračun struje kratkog spoja u skladu sa IEC 909(1988) (identičan sa IEC 909-2:1992)
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Proračun struja kratkog spoja u trofaznim naizmenicnim sistemima - Deo 3: Struje u slucaju dvostrukog zemljospoja i komponente struja kratkog spoja koje teku kroz zemlju
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 1: Definicije, zahtevi za ispitivanje i ispitni postupak (identičan sa IEC 1180-1:1992)
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 2: Oprema za ispitivanje (identičan sa IEC 1180-2:1994)
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Viskonaponski prekidači naizmenične struje - Uputstvo za održavanje (identičan sa IEC 1208:1992)
Srpski
Повучен 
29.12.2008 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila (identičan sa IEC 71-1:1993)
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
90 стр.
5904 RSD 
PDF
Elektroenergetika - Proračunavanje struja kratkog spoja u trofaznim naizmeničnim sistemima (identičan sa IEC 909:1988)
Srpski
Повучен 
23.06.2014 . 
90 стр.
5904 RSD 
PDF
Rasklopne aparature - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UDARNIM NAPONOM//
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA. MERNO DELILO NAPONA//
Srpski
Објављен 
01.06.1963 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Merenje napona sfernim iskrištem
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Merenje parcijalnih pražnjenja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Merenje parcijalnih pražnjenja - Dopunska objašnjenja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Opšti termini i definicije i zahtevi za ispitivanje
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Uredaji za merenje
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Nacin upotrebe mernih uređaja
Srpski
Објављен 
17.11.1978 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije u visokonaponskim postrojenjima
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Smernice za koordinaciju izolacije u visokonaponskim postrojenjima
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
VENTILNI ODVODNICI PRENAPONA. TEHNIČKI USLOVI I ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
ELEKTROENERGETIKA. PRORAČUN EFEKATA STRUJA KRATKOG SPOJA//
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Normalni pogonski uslovi i definicije
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Zajednicke odredbe za standarde rasklopnih aparatura visokog napona
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Nazivne karakteristike
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Konstrukcija i oprema
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Obvojnice ocekivanog prelaznog povratnog napona strujnog kola
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Pravila za ispitivanje ukljucivanja i prekidanja pri nepodudarnosti faza
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Pravila za izbor prekidača
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Podaci koje treba datiu zahtevima za ponudu, u ponudama i porudžbinama
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Uslovi za tansport, postavljanje i održavanje
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
51 стр.
4834 RSD 
PDF
Rastavljaci i zemljospojnici za naizmenicnu struju
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Sklopna aparatura s metalnim plaštem za izmenicnu struju i nazivne napone iznad 1 kV do ukljucivo 72,5 kV
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Sklopna armatura s metalnim plaštom, izolirana plinom, za nazivne napone 72,5 kV i više

230 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia