Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-22
Time: 16:00


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
13.12.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Aktivne optičke komponente i uređaji — Standardi za performanse — Deo 3: Predajnici sa laserskom diodom sa integrisanim modulatorom za optičke sisteme za prenos od 2,5 Gbit/s do 40 Gbit/s
Engleski
У припреми 
01.11.2019 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
Engleski
У припреми 
20.12.2019 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Standard za performanse – Deo 1: Opšti deo i smernice - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Deo 8: Popravka i zamena oštećenih ukopanih kablova
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-1: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-PC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-2: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-APC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Razmatranje korišćenja OTDR-a za merenje povratnih gubitaka konekcija monomodnih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za odvodne kanale — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u atmosferskoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za gasne cevi — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u gasnim cevima sa visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za cevi za vodu za piće — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u cevima za vodu za piće
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za popravku oštećenih instaliranih kablova sa optičkim vlaknima i mikrocevima
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: CECC specifikacija za konektore za radio-frekvencije za vojne primene - Tip MIL-C-39012
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika i pojedinačne specifikacije za standardni proizvod sa zvaničnom potvrdom verifikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije – Serija SMA
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija BNC
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija EIA sa prirubnicama
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMA
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMB
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija SSMC
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija 7-16
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija TNC
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije - Serija MMCX
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Fiksni optički oslabljivači
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
124 стр.
5604 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Optički sklopovi za grananje
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, neselektivan po talasnim dužinama prenosa
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, selektivan po talasnim dužinama prenosa
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje – Tip: zvezdasti, neselektivan po talasnim dužinama prenosa za primenu u telekomunikacijama
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za detaljnu specifikaciju: Optički sklopovi za grananje — Tip: Zvezdasti, selektivan po talasnim dužinama prenosa za primenu u telekomunikacijama
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Kompleti konektora za optička vlakna i kablove – Tip LSC
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Kompleti konektora za optička vlakna i kablove – Tip LSF
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija familije — Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Monomodni optički kablovi (instalacije položene u cevi/direktno ukopane)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-1: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa učvršćenim hvataljkama, veličine od A do E, V i W
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-2: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa uklonjivim i zamenljivim hvataljkama, veličine od A do G, od Q do T, V i W
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-2: Posebni zahtevi za konektore za radio-frekvencije i koncentrične kontakte – Alati sa otvorenim čeljustima sa uklonjivim i zamenljivim hvataljkama, veličine od A do G, od Q do T, V i W - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-3: Posebni zahtevi za kontakte električnih provodnika
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-4: Posebni zahtevi za centralne kontakte RF konektora, serija SMZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni alati za spajanje stiskanjem – Alati za završno spajanje stiskanjem električnih kablova i žica koji se primenjuju za niske frekvencije i radio-frekvencije – Deo 2-5: Posebni zahtevi za završetke dvoosnog kabla koji se primenjuje za sabirnice za podatke
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 1: Specifikacija vrste — Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 1: Generička specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 10-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Spoljašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 10-2: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Spoljašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 11-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Distributivni i međumesni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 11-2: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Distributivni i međumesni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 2 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-2: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Distributivni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-3: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Distribucioni i grupni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-4: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 2-5: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste za telekomunikacione primene - Minijaturni kablovi koji se koriste u sistemima digitalnih komunikacija
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim sklopovima za BCT prema EN 50173 - Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 4-1: Specifikacija podvrste za kablove koji se koriste u kablovskim sklopovima za BCT prema EN 50173 — Unutrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi — Deo 4-2: Specifikacija podvrste CATV kablova do 6 GHz koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 9-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Unutrašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 9-2: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Unutrašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi – Deo 9-3: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala – Unutrašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 6 000 MHz
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 10-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz — Horizontalni podni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 10-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 11-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 500 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 11-2: Specifikacija podvrste neekranizovanih kablova od 1 MHz do 500 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 12-1: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova za frekvencijski opseg od 1 MHz do 2 000 MHz – Horizontalni kablovi i kablovi za okosnicu mreže u zgradi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 2-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 2-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 3-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 3-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 3-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 100 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 4-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 4-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 4-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 600 MHz - Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 5-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 5-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 5-2: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-1: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz - Kablovi u zoni rada i kablovski segmenti
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 6-2: Specifikacija podvrste za neekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 250 MHz — Kablovi za radni prostor i završno povezivanje
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje - Deo 7: Specifikacija podvrste za kablove za povezivanje instrumenata i upravljačke kablove
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 8: Specifikacija za kablove tipa 1 koji su predviđeni za frekvencije do 2 MHz
Engleski
Објављен 
24.06.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste za analogne i digitalne komunikacije i upravljanje — Deo 9-1: Specifikacija podvrste za ekranizovane kablove koji su predviđeni za frekvencije do 1 000 MHz — Horizontalni kablovi i vertikalni centralni kablovi u zgradama
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i upravljanju – Deo 9-2: Specifikacija podvrste ekranizovanih kablova od 1 MHz do 1 000 MHz za radni prostor, prespojne kablove i primene u centrima za podatke
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-1: Metode električkih ispitivanja — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-1: Metode električnih ispitivanja – Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-10: Metode električkih ispitivanja — Preslušavanje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-11: Metode električkih ispitivanja — Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-11: Metode električnih ispitivanja – Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-12: Metode električkih ispitivanja — Induktivnost
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-13: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje usled sprezanja ili električne zaštite kablovskih segmenata / sklopova koaksijalnih kablova / kablova sa prethodno ugrađenim konektorima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-14: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje usled sprezanja ili električne zaštite hardvera za povezivanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-15: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje veza i kanala usled sprezanja (u laboratorijskim uslovima)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-16: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje sklopa kabla usled sprezanja (u slobodnom prostoru)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-17: Metode električnih ispitivanja – Egzogeno preslušavanje ExNEXT i ExFEXT
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-2: Metode električkih ispitivanja - Otpornost prema jednosmernoj struji
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-3: Metode električkih ispitivanja - Dielektrička čvrstoća
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 1-4: Metode električkih ispitivanja - Otpornost izolacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-5: Metode električkih ispitivanja — Kapacitivnost
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-6: Metode električkih ispitivanja — Elektromagnetske performanse
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-7: Metode električkih ispitivanja — Brzina prostiranja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-8: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-8: Metode električnih ispitivanja – Slabljenje
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 1-9: Metode električkih ispitivanja — Nesimetrično slabljenje (gubici podužne konverzije, prenosni gubici podužne konverzije)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 1-9: Metode električnih ispitivanja – Nesimetrično slabljenje (gubici podužne konverzije TCL, prenosni gubici podužne konverzije TCTL)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-1: Metode mehaničkih ispitivanja — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-10: Metode mehaničkih ispitivanja — Uvijanje i uvrtanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-11: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kablova prema potpunom presecanju
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-12: Metode mehaničkih ispitivanja — Oštećenja nastala puščanim zrnima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-13: Metode mehaničkih ispitivanja — Eolske vibracije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-15: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost podvodnih kablova prema hidrostatičkom pritisku
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-16: Metode mehaničkih ispitivanja — Performanse kabla u pogledu zatezanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-17: Metode mehaničkih ispitivanja — Adhezija dielektrika i plašta
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-2: Metode mehaničkih ispitivanja — Zatezna čvrstoća i prekidno izduženje provodnika
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-4: Metode mehaničkih ispitivanja — Zatezna čvrstoća, prekidno izduženje i skupljanje izolacije i plašta
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-5: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kabla prema nagnječenju
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-6: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost kabla prema udaru
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-7: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost plašta kabla prema habanju
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-8: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost oznaka na plaštu kabla prema habanju
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-8: Metode mehaničkih ispitivanja — Otpornost oznaka na plaštu kabla prema habanju
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 3-9: Metode mehaničkih ispitivanja — Ispitivanja presavijanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-1: Metode ispitivanja uticaja okoline — Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-11: Metode ispitivanja uticaja okoline — Integrisana metoda ispitivanja horizontalnog širenja požara
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-12: Metode ispitivanja uticaja okoline — Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na snopu malih komunikacionih kablova
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-14: Metode ispitivanja uticaja okoline — Atmosferska pražnjenja
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline — Celovitost električnog kola u uslovima požara
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 4-16: Metode ispitivanja uticaja okoline – Celovitost električnog kola u uslovima požara
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 4-17: Metode ispitivanja za vrednovanje otpornosti prema UV zračenju plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Specifikacije za metode ispitivanja – Deo 4-17: Metode ispitivanja otpornosti na UV zračenje materijala za izradu plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-2: Metode ispitivanja uticaja okoline — Prodiranje vode
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-4: Metode ispitivanja uticaja okoline — Otpornost prema rastvaračima i zagađujućim tečnostima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-5: Metode ispitivanja uticaja okoline — Klimatski niz
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-6: Metode ispitivanja uticaja okoline — Ciklična promena temperature
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-7: Metode ispitivanja uticaja okoline — Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Deo 4-9: Metode ispitivanja uticaja okoline — Pneumatska otpornost
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 1-1: Opšte
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 1-2: Definicije
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-1: Opšta pravila za projektovanje i izradu
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-20: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Osnovni podaci
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-20: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Opšte
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za izolaciju
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za izolaciju - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-21: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Jedinjenja PVC-a za izolaciju – Izmena 1 – Ispravka
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-22: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za plašt
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-22: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PVC-a za plašt - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-23: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE izolacija
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 2-23: Opšta pravila za projektovanje i izradu — Polietilenska izolacija za višeparične kablove koji se koriste u pristupnim telekomunikacionim mrežama: Spoljašnji kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-24: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE plašt
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi Deo 2-24: Opšta pravila za projektovanje i izradu - PE plašt - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-25: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja polipropilena za izolaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 2-25: Opšta pravila za projektovanje i izradu — Jedinjenja polipropilena za izolaciju
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-26: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za izolaciju sa zakasnelim paljenjem
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-26: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za izolaciju sa zakasnelim paljenjem - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-27: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za termoplastični plašt sa zakasnelim paljenjem
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-27: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Beshalogena jedinjenja za termoplastični plašt sa zakasnelim paljenjem - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-28: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja za ispunu za kablove sa punjenjem
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-29: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Jedinjenja PE-a za unakrsnu izolaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-29: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska jedinjenja za unakrsnu izolaciju: instrumentacija, upravljanje i kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 2-30: Opšta pravila za projektovanje i izradu - Izolacija i plašt od poli(tetrafluoroetilenheksafluoropropilena) (FEP)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-33: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska izolaciona jedinjenja za metalne kablove sa više elemenata koji su namenjeni za unutrašnju instalaciju (kablovi za podatke)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-35: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Poliamidna jedinjenja za omotače
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-36: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Jedinjenja od silikonske gume za unakrsnu izolaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-37: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polietilenska izolacija za koaksijalne kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi – Deo 2-38: Opšta pravila za projektovanje i izradu – Polipropilenska izolacija za koaksijalne kablove
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi - Deo 4-1: Opšta razmatranja za korišćenje kablova - Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-1: Opšta razmatranja za korišćenje kablova — Uslovi okoline i aspekti u pogledu bezbednosti
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-2: Opšta razmatranja za upotrebu kablova — Uputstvo za korišćenje
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Komunikacioni kablovi — Deo 4-2: Opšta razmatranja za korišćenje kablova — Uputstvo za korišćenje
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 10-1: Tip simpleks MU-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 10-2: Monomodni MU-APC kojim se završava vlakno kategorije B1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 11-1: Tip MF kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 13-2: Tip LX.5-PC DUPLEX kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 13-3: Tip LX.5-APC DUPLEX kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi napravljeni od simpleks utikača sa cilindričnom ferulom, koji koriste monomodna optička vlakna kategorija B1 ili B6 prema EN 60793-2-50, za kategoriju C u skladu sa EN 61753 1
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 15-1: Tip MPO sa PPS ferulama za 12 vlakana kojima se završava multimodno vlakno kategorije A1a prema IEC 60793-2 za multimodno vlakno od 50/125 mikrona
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 16-1: Tip LF3 APC simpleks kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 17-1: Simpleks konektor tipa FPFT, fabrički završen sa vlaknom kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50, za montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 ili B6a_1 ili B6a_2 prema IEC 60793-2-50, za kategoriju C
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 17-2: Tip FPFT simpleks konektora za fabričku montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50 i za terensku montažu na kabl sa čvrstim omotačem koji sadrži monomodno vlakno (sa ograničenim MFD) kategorije B1.3 ili B6a1 ili B6a2 prema IEC 60793-2-50, kategorija C
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponenti za međusobno povezivanje za korišćenje u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 18-1: Tip primopredajnika 4+4x10.3125 Gb/s MPO (QFSP) uparen sa MPO konektorom opremljenim sa PPS ferulama sa 12 vlakana, koje su terminirane na multimodno vlakno kategorije A1a.3a ili A1a.3b 50/125 mikrona prema
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-1: Tip FC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-2: FC/APC 8 kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-1: Tip SG kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a, A1b ili ekvivalentno, prema IEC 60793-2-10 za kategoriju C
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 4-2: Tip SC/APC simpleks kojim se pod uglom od 8 stepeni završava monomodno vlakno tipa B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 4-4: Tip SC-PC simpleks kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 5-1: Tip EC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 6-1: Tip SC-RJ kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 6-2: Monomodni SC-RJ kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, kategorija U
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-1: Tip dupleks LC-PC kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-2: Dupleks LC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 7-3: Tip dupleks LC-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 7-4: Simpleks LC-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-10: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-11: Tip simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju C
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-12: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju U
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 8-13: Tip simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom od titanijuma za kategoriju U
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-2: Tip simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-3: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-4: Simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-5: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa kompozitnom ferulom kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-6: Simpleks LSH-HR kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-7: LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije C
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-8: Simpleks LSH-APC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 8-9: Simpleks LSH-PC kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50, sa punom ferulom od cirkona kategorije U
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 9-1: Tip MT-RJ kojim se završava multimodno vlakno kategorija A1a i A1b prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 9-2: Tip MT-RJ kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-1: Tip 100/200 GHz DWDM modula kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-2: Tip 4/8 kanalnog CWDM modula kojim se završava monomodno vlakno kategorija B1.1 i B1.3 prema IEC 60793-2-50
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 1: Nadzemni kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi do krajnjeg korisnika koji se koriste u telekomunikacionim mrežama za velike brzine prenosa - Deo 2: Kablovi u kanalima i podzemni kablovi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Višeparični kablovi koji se koriste u telekomunikacionim mrežama sa digitalnim pristupom za velike brzine prenosa - Deo 1: Spoljašnji kablovi
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Višeparični kablovi koji se koriste za velike brzine prenosa u digitalnim pristupnim telekomunikacionim mrežama — Deo 3: Višeparični kablovi ili kablovi u četvorkama do 100 MHz, za unutrašnju vertikalnu montažu, koji na maksimalnoj dužini do 100 m podržavaju univerzalne servise, xDSL i aplikacije do 100 Mbit/s preko IP
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2: Opšte i smernice za spojnice optičkih kablova, spojnice zaštićenih cevčica za uvlačenje i konektore cevčica za uvlačenje
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-10: Zaptivene optičke spojnice, tipa 2, kategorije G, za FTTH optičke distributivne mreže
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-2: Zaptivene spojnice sa poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-2: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-3: Zaptivene spojnice sa ulazima na različitim krajevima, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-3: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa ulazima na različitim krajevima, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-4: Zaptivene spojnice sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-4: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-5: Zaptivene spojnice cevčice za uvlačenje vlakna uduvavanjem vazduha, tip 1, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-8: Konektori cevčice za uvlačenje optičkih vlakana uduvavanjem vazduha, tip 1
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 2-9: Nezaptivene spojnice kabla sa cevčicom za uvlačenje vlakna uduvavanjem vazduha, za kategorije S i A
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-1: Sistem za organizovanje optičkih vlakana, zidna kutija za nerazdvojive spojeve, za kategorije C i G;
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-2: Monomodni mehanički spoj vlakna
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-3: Zaštitnik varenog spoja monomodnog optičkog vlakna
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-4: Sistemi za razmeštanje vlakana, zidne kutije za konekcije sa splajsa na prespojni kabl, za kategorije C i A
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-5: Zidne utičnice
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-6: Multimodni mehanički spoj vlakna za korišćenje u spoljašnjoj zaštićenoj okolini (kategorija U)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 3-8: Sistem za organizovanje optičkih vlakana, kutija za terminalsku opremu, tip 1 za kategoriju C
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 4-1: Pasivni optički ulični kabinet za kategoriju A
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 6-1: Nezaštićena cevčica za uvlačenje za kategorije S i A
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 1: Neekranizovani kablovi - Klasa 1
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije — Deo 1: Neekranizovani kablovi — Klasa 1
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 2: Ekranizovani kablovi - Klasa 2
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije — Deo 2: Ekranizovani kablovi — Klasa 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 3: Ekranizovani kablovi - Klasa 3
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi za unutrašnje stambene telekomunikacione instalacije - Deo 4: Kablovi do 1 200 MHz - Klasa 3
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima —Specifikacije proizvoda — Deo 1-1: Tip SC-RJ PC industrijski, kojim se završava multimodno vlakno kategorije A1a i A1b prema IEC 60793-2-10, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je specificirano u IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-1: Tip ODVA PC industrijski, kojim se završava multimodno vlakno kategorije A1a i A1b prema IEC 60793-2-10, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je specificirano u EN 50173-1 i IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Industrijski kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim kontrolnim i komunikacionim sistemima — Specifikacija proizvoda — Deo 3-1: Tip ODVA APC kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.1 i B1.3 prema EN 60793-2-50, koji zadovoljava zahteve kategorije I (industrijski uslovi okoline), kao što je navedeno u EN 50173-1 i IEC 61753-1-3
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Kablovi za simpleksni i dupleksni prenos koji se koriste za savitljive kablove — Deo 1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju i najmanji zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Simpleks i dupleks kablovi koji se koriste za savitljive kablove — Deo 2: Detaljna specifikacija i minimum zahteva za ojačani simpleks monomodni optički kabl od 3,0 mm koji se koristi za prespojne kablove/savitljive kablove kategorije U
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Postupak za procenu celovitosti kola optičkih vlakana pri ispitivanju otpornosti kabla na požar
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Generički kablovski sistemi — Specifikacija za ispitivanje simetrične komunikacione kablovske instalacije u skladu sa EN 50173-4 — Ekranizovani neukršteni prespojni kablovi i neukršteni savitljivi kablovi za radni prostor, za primene u klasi D — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za neekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi D — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za neekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi E — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Simetrična komunikaciona kablovska instalacija u skladu sa EN 50173-4, za ekranizovane neukrštene prespojne kablove i neukrštene savitljive kablove za radni prostor, za primene u klasi E — Detaljna specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 1: Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Šuplji metalni talasovodi – Deo 4: Relevantne specifikacije za kružne talasovode
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode — Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 2: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za obične pravougaone talasovode
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirubnice za talasovode – Deo 4: Odgovarajuće specifikacije za prirubnice za kružne talasovode
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 21: Dva tipa konektora za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm (0,374 in), sa različitim načinima spajanja pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tipovi SC-A i SC-B)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 23: Utikač i utikačko gnezdo konektora koji se koriste sa preciznim krutim koaksijalnim vodovima od 3,5 mm, sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg kabla od 3,5 mm (0,1378 in)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 24: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim distributivnim sistemima impedanse od 75  (tip F)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 25: Dvopolni konektori sa spajanjem pomoću navoja (3/4-20 UNEF) koji se koriste sa oklopljenim simetričnim kablovima koji imaju dvojne unutrašnje provodnike sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg kabla od 13,56 mm (0,534 in) (tip TWHN)
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Niskofrekvencijski kablovi sa poliolefinskom izolacijom i poliolefinskim omotačem za zaštitu od vlage - Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-1: Metode merenja i postupci ispitivanja - Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-1: Metode merenja i procedure ispitivanja – Opšti opis i smernice
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja — Geometrija vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja – Geometrija vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-21: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-22: Metode merenja i postupci ispitivanja - Merenje dužine
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-30: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanje izdržljivosti vlakna
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-31: Metode merenja i postupci ispitivanja - Zatezna čvrstoća
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-31: Metode merenja i postupci ispitivanja — Zatezna čvrstoća
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-32: Metode merenja i postupci ispitivanja - Mogućnost uklanjanja zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-32: Metode merenja i postupci ispitivanja — Mogućnost uklanjanja zaštite vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-33: Metode merenja i postupci ispitivanja - Osetljivost na koroziju
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-33: Metode merenja i postupci ispitivanja – Otpornost na uticaj korozivne atmosfere
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-40: Metode merenja i postupci ispitivanja - Slabljenje
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-41: Metode merenja i postupci ispitivanja - Propusni opseg
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-41: Metode merenja i postupci ispitivanja — Propusni opseg
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja - Hromatska disperzija
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja — Hromatska disperzija
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-43: Metode merenja i postupci ispitivanja - Numerička apertura
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-43: Metode merenja — Merenje numeričke aperture
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-44: Metode merenja i postupci ispitivanja - Granična talasna dužina
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-44: Metode merenja i postupci ispitivanja — Granična talasna dužina
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-45: Metode merenja i postupci ispitivanja - Prečnik polja moda
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-46: Metode merenja i postupci ispitivanja - Praćenje promena optičke transmitanse
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-47: Metode merenja i postupci ispitivanja - Gubici makrosavijanja
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-48: Metode merenja i postupci ispitivanja - Disperzija polarizacionog moda
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-48: Metode merenja i postupci ispitivanja – Disperzija polarizacionog moda
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-49: Metode merenja i postupci ispitivanja - Diferencijalno kašnjenje moda
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-50: Metode merenja i postupci ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-50: Metode merenja — Ispitivanja u uslovima povišene temperature i vlage (ustaljeno stanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-51: Metode merenja i postupci ispitivanja - Povišena temperatura bez vlage
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-51: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja u uslovima povišene temperature bez vlage (ustaljeno stanje)
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-52: Metode merenja i postupci ispitivanja - Promena temperature
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-52: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja pri promeni temperature
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-53: Metode merenja i postupci ispitivanja - Potapanje u vodu
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-53: Metode merenja i postupci ispitivanja — Ispitivanja potapanjem u vodu
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja - Gama ozračivanje
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja — Gama zračenje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-60: Metode merenja i procedure ispitivanja – Dužina takta
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 1-61: Metode merenja i procedure ispitivanja – Polarizaciono preslušavanje
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: Specifikacije proizvoda - Opšte
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 2: Specifikacije proizvoda — Opšte
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2: Specifikacije proizvoda – Opšte
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-10: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A1
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Optička vlakna — Deo 2-10: Specifikacije proizvoda —Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A1
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-10: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A1
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-10: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A1
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: 20: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A2
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-20: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A2
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2: 30: Specifikacije proizvoda -Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A3
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-30: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A3
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-30: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A3
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A4
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A4
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-50: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za monomodna vlakna klase B
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-50: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana klase B
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-50: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana klase B
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Optička vlakna - Deo 2-60: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za monomodna vlakna kategorije C za unutrašnje povezivanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Optička vlakna – Deo 2-70: Specifikacije proizvoda – Specifikacija za podvrstu vlakana sa održavanjem polarizacije
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 1-1: Opšta specifikacija - Opšte
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-1: Opšta specifikacija — Opšte
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-1: Opšta specifikacija – Opšte
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
206 стр.
6288 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 1-2: Opšta specifikacija - Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-2: Opšta specifikacija — Tabela sa uporednim pregledom procedura za ispitivanje optičkih kablova
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-2: Opšta specifikacija – Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova – Opšti podaci i definicije
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-20: Opšta specifikacija — Osnovne procedure za ispitivanje optičkih kablova — Opšte i definicije
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-21: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode mehaničkih ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-22: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja uslova okoline;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-23: Opšta specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode ispitivanja kablovskih elemenata;
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-24: Opšta specifikacija — Osnovne procedure za ispitivanje optičkih kablova — Metode za električna ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 1-3: Opšta specifikacija – Elementi optičkog kabla
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2: Optički kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija podvrste
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-10: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za kablove za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-10: Kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija familije za kablove za simpleksni i dupleksni prenos
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-11: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za kablove za jednosmerni i dvosmerni prenos koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-11: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za simpleks i dupleks optičke kablove koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-20: Kablovi za unutrašnju montažu – Specifikacija familije za optičke distributivne kablove sa više vlakana
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-20: Kablovi za unutrašnju montažu — Specifikacija za optičke kablove sa više vlakana
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-21: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za optičke distribucione kablove sa više vlakana koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-21: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za optičke distributivne kablove sa više vlakana koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 2-22: Kablovi za unutrašnju montažu – Detaljna specifikacija za multisimpleks optičke kablove koji su namenjeni za završavanje konektorima
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-30: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za trakaste kablove
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-31: Kablovi za unutrašnju montažu - Pojedinačna specifikacija za trakaste kablove sa optičkim vlaknima koji se koriste za kabliranje prostorija
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-31: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za trakaste kablove sa optičkim vlaknima koji se koriste za kablovsku instalaciju u prostorijama;
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-40: Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu - Specifikacija familije za kablove sa vlaknom A4
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-41: Kablovi za unutrašnju montažu - Specifikacija proizvoda za vlakna A4 sa cevčicama za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 2-42: Kablovi sa optičkim vlaknima za unutrašnju montažu - Specifikacija proizvoda za kablove sa vlaknima A4 za jednosmerni i dvosmerni prenos
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički kablovi - Deo 2-50: Unutrašnji kablovi - Specifikacija familije jednostrukih i dvostrukih kablova koji se koriste u završnim kablovskim sklopovima
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-51: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za simpleks i dupleks kablove koji se koriste u kontrolisanim uslovima okoline
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3: Specifikacija podvrste - Kablovi za spoljnu montažu
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3: Specifikacija podvrste — Kablovi za spoljnu montažu
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-10: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za položene u cevi, direktno ukopane i pričvršćene vazdušne optičke telekomunikacione kablove
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-10: Kablovi za spoljnu montažu — Specifikacija familije optičkih telekomunikacionih kablova za polaganje u cevi, direktno ukopavanje ili nadzemno postavljanje pomoću nosećih elemenata
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-11: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija proizvoda za monomodne optičke telekomunikacione kablove položene u cevi, direktno ukopane i pričvršćene u vazduhu
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Pojedinačna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Detaljna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane, koji se koriste za kablovsku instalaciju
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-20: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za samonosive vazdušne telekomunikacione kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-20: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija za familiju samonosećih vazdušnih telekomunikacionih kablova
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-21: Kablovi za spoljnu montažu — Pojedinačna specifikacija za samonosive nadzemne telekomunikacione optičke kablove
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-21: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija proizvoda za samonosive nadzemne telekomunikacione optičke kablove za korišćenje u lokalnim kablovskim mrežama
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-30: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za optičke telekomunikacione kablove za prelaz jezera, reka i za priobalnu primenu
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-40: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u odvodnim kanalima i cevovode za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem u čoveku nedostupnoj kišnoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-50: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u gasnim cevima i uvlačne cevi za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem/vučenjem u gasnim cevima
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-60: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za kablove u cevima vode za piće i uvlačne cevi za instalisanje uduvavanjem i/ili uvlačenjem/vučenjem/plutanjem u cevima vode za piće
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 3-70: Kablovi za spoljnu montažu – Specifikacija za familiju spoljnih optičkih kablova za brzo/višestruko raspoređivanje
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4: Specifikacija podvrste - Vazdušni optički kablovi duž elektroenergetskih vodova
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4-10: Vazdušni optički kablovi duž elektroenergetskih vodova - Specifikacija familije za OPGW (optičke kablove u zemljovodnom užetu)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 4-10: Specifikacija familije — Zemljovodno uže sa optičkim vlaknima (OPGW) za postavljanje duž elektroenergetskih vodova
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 4-20: Nadzemni optički kablovi postavljeni duž elektroenergetskih vodova — Specifikacija familije ADSS (dielektrični samonosivi) optičkih kablova
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 5: Specifikacija podvrste - Cevčice za kabliranje za instalisanje uduvavanjem
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima – Deo 5: Specifikacija podvrste – Kabliranje mikrocevima za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 5-10: Specifikacija za optičke kablove za spoljašnju montažu u mikrocevima, mikrocevi i zaštićene mikrocevi, za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 5-20: Specifikacija za jedinice sa optičkim vlaknima za spoljašnju montažu u mikrocevima, mikrocevi i zaštićene mikrocevi, za instalaciju uduvavanjem
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički oslabljivači — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički pasivni uređaji za upravljanje snagom — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za optička vlakna i kablove — Deo 17: Specifikacija podvrste za optički konektor — Tip F-05 (blokiran trenjem)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički sklopovi za grananje, neselektivni po talasnim dužinama – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički sklopovi za grananje, neselektivni po talasnim dužinama – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za grananje — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Prostorni optički komutatori — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički prostorni svičevi — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-1: Specifikacija podvrste za sklop savitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-2: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop savitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-3: Pojedinačna specifikacija za sklop savitljivog koaksijalog kabla — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-8
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-4: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-4: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-5: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-5: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 1 000 MHz, konektori prema IEC 61169-2
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla — Deo 2-6: Pojedinačna specifikacija za sklop kabla za radio i TV prijemnike — Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-24
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklopovi za radiofrekvencijske i koaksijalne kablove – Deo 2-6: Detaljna specifikacija za kablovske sklopove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, konektori prema IEC 61169-24
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije i koaksijalni kablovi – Deo 2-7: Detaljna specifikacija za kablove za radio i TV prijemnike – Frekvencijski opseg od 0 MHz do 3 000 MHz, sa konektorima prema IEC 61169-47
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3: Specifikacija podvrste za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3-1: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 3-2: Pojedinačna specifikacija za sklop polusavitljivog koaksijalnog kabla koji se primenjuje za GSM (0,8 GHz - 1 GHz)
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Sklop kabl za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 4 : Specifikacija podvrste za sklop polukrutog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sklop kabla za radio-frekvencije i koaksijalnog kabla - Deo 4-1: Obrazac pojedinačne specifikacije za sklop polukrutog koaksijalnog kabla
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Mehanički spojevi i vareni spoj štitnika za optička vlakna i kablove - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja — Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1: Specifikacija vrste — Opšti zahtevi i metode merenja
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 1: Specifikacija vrste – Opšti zahtevi i metode merenja – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 1-1: Jedinstveni višeserijski dvojezični obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 11: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 9,5 mm sa sprezanjem pomoću navoja – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip 4,1 - 9,5)
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 14: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 12 mm sa sprezanjem pomoću navoja - Karakteristična impedansa 75 Ω(tip 3,5/12)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 16: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 7 mm (0,276 in) sa spajanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50 Ω (75 Ω) (tip N)
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 18: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMA
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 19: Specifikacija podvrste - Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa SSMB
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 2: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa 9,52
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 24: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u mrežama sa kablovima impedanse od 75  (tip F)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 26: Specifikacija podvrste za TNCA seriju RF koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 29: Specifikacija podvrste — Minijaturni koaksijalni konektori za radio-frekvencije, modeli sa navojem, uskočni, "push-pull" ili brzo zabravljujući, klizni (za primenu u kablovskim policama i na panelima) — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0/2,3) — Primene na kablovima impedanse od 50  i 75 
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 31: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,0 mm (0,039 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,0)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 32: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1,85 mm (0,072 in) sa sprezanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50  (tip 1,85)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 33: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije serije BMA
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 35: Specifikacija podvrste za seriju 2,92 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 36: Specifikacija podvrste za mikrominijaturne koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa uskočnim sprezanjem — Karakteristična impedansa od 50  (tip MCX)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 37: Specifikacija podvrste za konektore za radio-frekvencije tipa STWX8
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 38: Specifikacija podvrste — Modeli koaksijalnih konektora za radio-frekvencije, klizni konektori (za primenu u kablovskim policama i na panelima) — Karakteristična impedansa od 50  (tip TMA) — Primene na kablovima impedanse od 50 
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 39: Specifikacija podvrste za seriju CQM konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 40: Specifikacija podvrste za seriju 2.4 konektora za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije - Deo 41: Specifikacija podvrste za seriju CQM koaksijalnih konektora sa brzim zabravljivanjem za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 42: Specifikacija podvrste za CQN seriju RF koaksijalnih konektora sa brzim zaključavanjem
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 43: Specifikacija podvrste za RBMA seriju RF koaksijalnih konektora sa skrivenim konektorima
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 44: Specifikacija podvrste za seriju SMP kliznih radiofrekvencijskih koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 45: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora SQMA serije sa brzim zaključavanjem
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 47: Specifikacija podvrste za koaksijalne konektore za radio-frekvencije sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 47: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa steznim sprezanjem, koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse 75 Ω (tip F-brzi)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 48: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora BMP serije
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 49: Specifikacija podvrste za SMAA seriju RF konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 50: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4,11 mm i sistemom brzog zaključavanja — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QMA)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 51: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 13,5 mm i bajonetskim zaključavanjem — Karakteristična impedansa od 50 oma (tip QLI)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 52: Specifikacija podvrste MMCX serije RF koaksijalnih konektora
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 53: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore unutrašnjeg prečnika spoljašnjeg provodnika od 16 mm, sa pričvršćivanjem pomoću vijka – Karakteristična impedansa od 50 oma (tip S7-16)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 54: Specifikacija za podvrstu koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 10 mm, nazivne karakteristične impedanse 50 Ω, serije 4,3 – 10
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 58: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa slepim uparivanjem – Karakteristična impedansa 50 Ω (tip SBMA)
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 59: Specifikacija podvrste za tipove L32-4 i L32-5 navojnih višepinskih radiofrekvencijskih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Konektori za radio-frekvencije — Deo 8: Specifikacija podvrste — Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 6,5 mm (0,256 in) sa bajonet-zabravljivanjem — Karakteristična impedansa od 50  (tip BNC)
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Koaksijalni komunikacioni kablovi – Deo 10: Specifikacija podvrste za polukrute kablove sa izolacijom od politetrafluoroetilena (PTFE)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Komunikacioni koaksijalni kablovi — Deo 10-1: Obrazac detaljne specifikacije za polukrute kablove sa dielektrikom od politetrafluoretilena (PTFE)
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 2: Specifikacija podvrste za polukrute kablove za radio-frekvencije i koaksijalne kablove sa izolacijom od politetrafluoroetilena (PTFE)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za lokalne računarske mreže
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3-2: Koaksijalni kablovi za digitalne komunikacije u horizontalnim ožičenjima u podovima — Pojedinačna specifikacija za koaksijalne kablove sa čvrstim dielektrikom za lokalne računarske mreže dometa od 185 m i brzine do 10 Mb/s
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Kablovi za radio-frekvencije — Deo 3-3: Koaksijalni kablovi za digitalne komunikacije u horizontalnim ožičenjima u podovima — Pojedinačna specifikacija za koaksijalne kablove sa penastim dielektrikom za lokalne računarske mreže dometa 185 m i brzine do 10 Mb/s
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Koaksijalni komunikacioni kablovi — Deo 4: Specifikacija podvrste za zračeće kablove
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički izolatori - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Optički izolatori – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Kompleti završetaka optičkih vlakana — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Kompleti završetaka optičkih vlakana — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Adapteri za optičke konektore - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Adapteri za optičke konektore — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Adapteri za optičke konektore - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Adapteri za optičke konektore — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 1-1: Postupci ispitivanja opštih komunikacionih podsistema - Merenje optičke snage na izlazu predajnika za jednomodni optički kabl
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Osnovne procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 1-1: Procedure za ispitivanje opštih komunikacionih podsistema — Merenje optičke snage na izlazu predajnika za monomodni optički kabl
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 1-3: Opšti komunikacioni podsistemi – Merenje centralne talasne dužine i širine spektra
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 1-4: Opšti komunikacioni podsistemi – Metoda merenja fluksa koji okružuje izvor svetlosti
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 2-3: Digitalni sistemi – Merenje osetljivosti i preopterećenja prijemnika
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-10: Digitalni sistemi - Merenje vremenski razloženih varijacija frekvencije i alfa faktora laserskih predajnika
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-11: Digitalni sistemi - Određivanje prosečnog Q-faktora korišćenjem procene histograma amplitude za monitoring kvaliteta optičkog signala
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 2-12: Digitalni sistemi — Merenje dijagrama oka i Q-faktora korišćenjem softverske tehnike za procenu kvaliteta prenosa signala
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-2: Digitalni sistemi - Merenje dijagrama optičkog oka, talasnog oblika i koeficijenta prigušenja
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema — Deo 2-2: Digitalni sistemi — Dijagram optičkog oka, oblik talasa i merenje
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-3: Digitalni sistemi - Merenje podrhtavanja (džitera) i klizanja faze (vandera)
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Digitalni sistemi - Deo 2-8: Određivanje niskih vrednosti BER-a korišćenjem merenja Q-faktora
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-9: Digitalni sistemi - Merenje odnosa optički signal - šum za multipleksne sisteme sa gustom podelom talasnih dužina
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 2-9: Digitalni sistemi - Merenje odnosa optički signal-šum za sisteme sa gustim multipleksiranjem po talasnim dužinama
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-2: Optička kablovska instalacija - Slabljenje jednomodne optičke kablovske instalacije
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Osnovne procedure za ispitivanje optičkih komunikacionih podsistema — Deo 4-2: Instalirani kablovi — Merenje slabljenja i optičkih povratnih gubitaka za instalirane monomodne kablove
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-4: Kablovska instalacija i linkovi - Merenje disperzije polarizacionog moda za instalisane linkove
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Osnovni postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema – Deo 4-4: Kablovska instalacija i veze – Merenje disperzije polarizacionog moda za instalirane veze
Srpski
Објављен 
20.12.2012 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Optički komunikacioni podsistemi — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 1: Parametri optičke snage i pojačanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-1: Višekanalni parametri - Impulsna metoda koja koristi optički prekidač i analizator optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-2: Višekanalni parametri - Impulsna metoda koja koristi analizator isprekidanog optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-3: Višekanalni parametri - Metode sonde
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 10-4: Višekanalni parametri - Metoda oduzimanja umetnutog izvora pomoću analizatora optičkog spektra
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 10-5: Višekanalni parametri — Distribuirano Ramanovo pojačanje i oblik šuma
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-1: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 1-1: Parametri snage i pojačanja – Metoda sa optičkim analizatorom spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 11-1: Parametar disperzije polarizacionog moda - Analiza svojstvenih vektora Džonsove matrice (JME)
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 11-2: Parametar disperzije polarizacionog moda - Metoda analize Poenkareove sfere
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-2: Parametri snage i pojačanja - Metoda električnog analizatora spektra
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-3: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog merača snage
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 1-3: Parametri optičke snage i pojačanja — Metoda optičkog merača snage
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3: Parametri veličine šuma
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3-1: Parametri veličine šuma - Metoda analizatora optičkog spektra
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 3-2: Parametri veličine šuma - Metoda analizatora električnog spektra
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Metode ispitivanja — Deo 3-3: Parametri šuma — Odnos snage signala i ukupne ASE snage
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-1: Parametri prelaznog stanja pojačanja – Metoda dve talasne dužine
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-1: Parametri pojačanja prelaznog stanja – Metoda sa dve talasne dužine
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-2: Parametri prelaznog stanja pojačanja – Metoda širokopojasnog izvora
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Metode ispitivanja – Deo 4-3: Parametri prelazne snage – Jednokanalni optički pojačavači sa upravljanjem izlazne snage
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 5-1: Parametri reflektanse - Metoda optičkog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 5-2: Parametri reflektanse - Metoda električnog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Osnovna specifikacija - Deo 5-3: Metode ispitivanja parametara reflektanse - Dozvoljeno odstupanje reflektanse pomoću električnog analizatora spektra
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Osnovna specifikacija - Deo 6-1: Metode ispitivanja parametara isticanja iz pumpe - Optički demultiplekser
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 7-1: Uneseno slabljenje izvan opsega - Metoda merača filtrirane optičke snage
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 1: Opšta specifikacija;
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 2: Digitalne aplikacije - Obrazac specifikacije performansi
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 2: Digitalne aplikacije — Obrazac za specifikaciju performansi;
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Deo 2: Jednokanalne primene – Obrazac za specifikaciju performansi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 4: Višekanalne aplikacije - Obazac specifikacije performansi
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički pojačavači — Deo 4: Višekanalne aplikacije — Obrazac za specifikaciju performansi;
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 5-2: Specifikacije kvalifikacije - Kvalifikacija pouzdanosti za optičke pojačavače
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički pojačavači – Deo 5-2: Specifikacije kvalifikacije – Kvalifikacija pouzdanosti za optičke pojačavače
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički pojačavači - Deo 6-1: Interfejsi - Skup komandi
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 1: Opšte i smernice
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 1: Opšte i smernice
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 1: Opšti opis i uputstvo
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-1: Ispitivanja - Vibracije (sinusoidne)
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-10: Ispitivanja — Otpornost na gnječenje;
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-11: Ispitivanja — Aksijalna kompresija
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-12: Ispitivanja - Udar
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-13: Ispitivanja – Ubrzanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-14: Ispitivanja - Rukovanje optičkom snagom i karakterizacija praga oštećenja
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-14: Ispitivanja — Velika optička snaga;
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-15: Ispitivanja - Jačina momenta sprežnog mehanizma
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-17: Ispitivanja - Snižena temperatura
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-17: Ispitivanja – Snižena temperatura
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-18: Ispitivanja - Povišena temperatura bez vlage - Izdržljivost na visokoj temperaturi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-19: Ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva)
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-19: Ispitivanja — Povišena temperatura sa vlagom (nepromenljiva);
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-2: Ispitivanja - Izdržljivost spajanja
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-21: Ispitivanja - Kombinovano ispitivanje temperaturom/vlagom u ciklusima
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-22: Ispitivanja - Promena temperature
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-23: Ispitivanja – Zaptivenost spojnica optičkih sklopova bez pritiska
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-24: Ispitivanja – Selekciono ispitivanje naprezanjem keramičke razdvojene navlake za poravnanje
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-26: Ispitivanja - Slana magla
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-27: Ispitivanja - Prašina - Slojeviti protok
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-28: Ispitivanja - Industrijska atmosfera (sumpor-dioksid)
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-28: Ispitivanja — Industrijska atmosfera (sumpor-dioksid);
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-29: Ispitivanja - Nizak vazdušni pritisak
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-32: Ispitivanja – Prodiranje vodene pare
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-33: Ispitivanja - Sklapanje i rasklapanje spojnica optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-33: Ispitivanja — Sklapanje i rasklapanje mehaničkih spojeva optičkih vlakana, sistema za organizovanje vlakana i optičkih spojnica
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-34: Ispitivanja - Otpornost komponenata za međusobno povezivanje i spojnica prema rastvaračima i kontaminirajućim tečnostima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-35: Ispitivanja – Opterećenje kabla
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-35: Ispitivanja — Uvrtanje kabla
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-36: Ispitivanja – Zapaljivost (opasnost od požara)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-37: Ispitivanja - Savijanje kabla kod spojnica optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-37: Ispitivanja - Savijanje kablova za kućišta optičkih kablova
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-38: Ispitivanja - Zaptivanje spojnica optičkih vlakana pod pritiskom
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-4: Ispitivanja - Zadržavanje vlakna/kabla
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-40: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja monomodnih zakošeno podešenih optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-41: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja monomodnih nezakošeno podešenih optičkih konektora
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-42: Ispitivanja - Statičko bočno opterećenje za konektore
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-42: Ispitivanja — Statičko bočno opterećenje zaštitnika za rasterećenje
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-43: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja refleksije monomodnih PC optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-43: Ispitivanja — Ispitivanje slabljenja refleksije monomodnih PC optičkih konektora
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-44: Ispitivanja - Savijanje bez deformacije optičkih sklopova
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-44: Ispitivanja — Savitljivost zaštitnika za rasterećenje sklopova sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-45: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti potapanjem u vodu
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-46: Ispitivanja - Povišena temperatura sa vlagom, ciklično promenljiva
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-47: Ispitivanja - Termički udari
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-47: Ispitivanja - Termički udari
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-47: Ispitivanja – Termički šokovi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-48: Ispitivanja - Temperatura-vlaga u ciklusima
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-49: Ispitivanja - Ispitivanje konektorske instalacije
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-5: Ispitivanja – Uvrtanje
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-50: Ispitivanja - Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem - Monomodni i multimodni
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-50: Ispitivanja – Ispitivanje izdržljivosti optičkog konektora sa statičkim opterećenjem – Monomodni i multimodni – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-51: Ispitivanja - Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem - Monomodni i multimodni
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-51: Ispitivanja – Ispitivanje optičkih konektora za prenos sa zateznim opterećenjem – Monomodni i multimodni – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-52: Ispitivanja — Ispitivanje savijanja za savitljive kablove
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-55: Ispitivanja – Snaga montiranog adaptera
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-6: Ispitivanja – Zatezna čvrstoća sprežnog mehanizma
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-7: Ispitivanja – Moment savijanja
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 2-7: Ispitivanja — Moment savijanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-8: Ispitivanja – Potresi
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 2-9: Ispitivanja – Udari
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 2-9: Ispitivanja – Šok
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-1: Ispitivanja i merenja - Vizuelno ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-10: Ispitivanja i merenja - Merilo sile zadržanja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-11: Ispitivanja i merenja - Sile spajanja i razdvajanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-13: Ispitivanja i merenja – Stabilnost upravljanja optičkog komutatora
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-14: Ispitivanja i merenja - Preciznost i ponovljivost podešavanja slabljenja promenljivog oslabljivača
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-14: Ispitivanja i merenja — Greška i ponovljivost podešavanja slabljenja promenljivog optičkog oslabljivača
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-15: Ispitivanja i merenja - Ekscentričnost zakrivljenja konveksno poliranog čeonog kraja ferule
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-16: Ispitivanja i merenja - Poluprečnik čeonog kraja sferno poliranih ferula
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-17: Ispitivanja i merenja - Spoljašnji ugao površine ugaono uglačane spojne cevčice
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-18: Ispitivanja i merenja - Preciznost zatvaranja zakošenog čeonog kraja konektora
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-19: Ispitivanja i merenja - Zavisnost slabljenja refleksije monomodne optičke komponente od polarizacije
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-2: Ispitivanja i merenja - Zavisnost gubitaka od polarizacije u monomodnom optičkom sklopu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-20: Ispitivanja i merenja - Usmerenost optičkih sklopova za grananje
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-21: Ispitivanja i merenja - Vreme prebacivanja i vreme oscilovanja
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-21: Ispitivanja i merenja – Vreme prebacivanja
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-22: Ispitivanja i merenja – Sila kompresije ferule
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-23: Ispitivanja i merenja - Položaj vlakna u odnosu na čeoni kraj ferule
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-24: Ispitivanja i merenja - Preciznost zatvaranja optičkih konektora za vlakno koje održava polarizaciju
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-25: Ispitivanja i merenja - Koncentričnost ferula i ferula sa instalisanim vlaknom
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-25: Ispitivanja i merenja — Koncentričnost nezakošenih vođica i nezakošenih vođica sa instaliranim vlaknom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovne procedure ispitivanja i merenja – Deo 3-25: Ispitivanja i merenja – Koncentričnost nezakošenih ferula i nezakošenih ferula sa instaliranim vlaknom
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-26: Ispitivanja i merenja - Merenje ugaonog neprilagođenja između ose vlakna i ose spojne cevčice
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-27: Ispitivanja i merenja - Metoda merenja za određivanje mesta otvora utikača konektora sa više prolaza
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-28: Ispitivanja i merenja - Prolazni gubici
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-28: Ispitivanja i merenja — Gubici prelaznog stanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-29: Ispitivanja i merenja - Postupci merenja za karakterizaciju amplitude spektralne prenosne funkcije DWDM komponenata
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-29: Ispitivanja i merenja — Spektralne prenosne karakteristike DWDM uređaja
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-3: Ispitivanja i merenja - Aktivni monitoring promena slabljenja i slabljenja refleksije
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-30: Ispitivanja i merenja - Ugao poliranja i položaj vlakna u konektorima za više vlakana sa jednom ferulom
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-31: Ispitivanja i merenja - Merenje odnosa spregnute snage za optičke izvore
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-32: Ispitivanja i merenja - Merenje disperzije polarizacionog moda za pasivne optičke komponente
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-33: Ispitivanja i merenja — Sila izvlačenja iz elastične navlake za poravnanje korišćenjem čepova graničnog merila;
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-34: Ispitivanja i merenja - Slabljenje konektora spojenih slučajnim izborom
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-35: Ispitivanja i merenja - Vizuelni i automatizovani pregled čeonog kraja cilindričnog optičkog konektora
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-35: Ispitivanja i merenja – Vizuelni pregled optičkih konektora i optičkih primopredajnika sa „fibre-stub” tipom interfejsa
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-36: Ispitivanja i merenja - Metode merenja unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika ferula optičkih konektora
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-37: Ispitivanja i merenja - Ugao čeonog kraja pod uglom poliranih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-38: Ispitivanja i merenja — Grupno kašnjenje, hromatska disperzija i talasnost faze;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-39: Ispitivanja i merenja — Izbor referentnog umetka za merenje povratnih gubitaka fizičkog kontakta (PC) optičkog konektora
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sprežni uređaji i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-4: Ispitivanja i merenja - Slabljenje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-4: Ispitivanja i merenja — Slabljenje;
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-40: Ispitivanja i merenja - Koeficijent prigušenja konektora priključnog vlakna sa održavanjem polarizacije (pm)
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-42: Ispitivanja i merenja - Slabljenje monomodnih navlaka za poravnanje i/ili adaptera sa elastičnim navlakama za poravnanje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-43: Ispitivanja i merenja - Merenje prenosne funkcije moda za optičke izvore
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-45: Ispitivanja i merenja – Slabljenje konektora za više vlakana spojenih slučajnim izborom
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusubno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-46: Merenje – Prečnik rupe za vođicu u MT ferulama
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-47: Ispitivanja i merenja — Geometrija čeonog kraja PC/APC sferno polirane vođice korišćenjem interferometrije
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-48: Ispitivanja i merenja — Sila sabijanja opruge spojnice za pravougaonu vođicu konektora sa više vlakana
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-49: Ispitivanja i merenja — Sila zadržavanja vodećeg pina konektora sa četvrtastom vođicom za više vlakana
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-50: Ispitivanja i merenja — Preslušavanje na optičkim svičevima
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure ispitivanja i merenja — Deo 3-50: Ispitivanja i merenja — Preslušavanje na optičkim svičevima - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-51: Ispitivanja i merenja — Sila izvlačenja pina za konektore sa više vlakana sa četvrtastom ferulom
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovne procedure za ispitivanje i merenje — Deo 3-52: Ispitivanja i merenja — Konstanta deformacije vođice i pina, CD za 8 stepeni zakošenu PC pravougaonu vođicu za monomodna vlakna
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-53: Ispitivanja i merenja — Metoda merenja kružnog ugaonog fluksa (EAF) zasnovana na podacima o dvodimenzionalnom udaljenom polju multimodnog talasovoda sa step-indeks karakteristikom (uključujući vlakno)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-6: Ispitivanja i merenja - Slabljenje refleksije
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 3-7: Ispitivanja i merenja — Zavisnost slabljenja i povratnih gubitaka od talasne dužine za monomodne komponente;
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-8: Ispitivanja i merenja – Osetljivost na okolnu svetlost
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Osnovni postupci ispitivanja i merenja – Deo 3-9: Ispitivanja i merenja – Preslušavanje na daljem kraju
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optičke pasivne komponente i kablovski sklopovi – Deo 1: Potvrda sposobnosti – Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Razdvajači optičkih vlakana — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Razdvajači optičkih vlakana — Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih merača snage
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 1: Rasprezanje i obrtanje ravni polarizacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 2: Nivo proizvoda intermodulacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 3: Varijacija grupnog kašnjenja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 4: Slabljenje talasovoda i sklopova talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 6: Povratni gubici na talasovodu i sklopovima talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 7: Grafička metoda za određivanje performansi talasovoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 8: Mogućnost talasovoda da zadrži energiju
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metode merenja talasovoda - Deo 9: Koeficijent refleksije na međuspoju pravougaonih talasovoda
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente — Merenje slabljenja usled elektromagnetske zaštite metodom reverberacione komore
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kablovski sklopovi, kablovi, konektori i pasivne mikrotalasne komponente – Merenje slabljenja ekrana metodom reverberacione komore
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
113 стр.
5261 RSD 
PDF
Etaloniranje kompleta za ispitivanje hromatske disperzije optičkog vlakna
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Postupak analize slike čeonog kraja za kalibraciju kompleta za ispitivanje geometrije optičkog vlakna
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
195 стр.
6288 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR)
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) — Deo 1: OTDR za monomodna vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Etaloniranje (kalibrisanje) optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) – Deo 1: OTDR za monomodna vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Etaloniranje optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) — Deo 2: OTDR za multimodna vlakna
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Etaloniranje (kalibrisanje) optičkih reflektometara u vremenskom domenu (OTDR) – Deo 2: OTDR za multimodna vlakna – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Laserski moduli koji se koriste u telekomunikacijama - Ocenjivanje pouzdanosti
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 021-2: Monomodni optički konektori klase C/3 za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 021-3: Optički konektori kojima se završava monomodno vlakno za kategoriju U — Nekontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 021-6: Monomodni optički konektori klase B/2 za kategoriju O - Nekontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 022-2: Optički konektori kojima se završava multimodno vlakno za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 022-2: Optički konektori kojima se završava multimodno vlakno za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-2: Monomodni 1 x N i 2 x N sklopovi za grananje, bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 031-3: Monomodni 1xN i 2xN sklopovi za grananje (NWBD) neselektivni po talasnim dužinama, bez konektora, za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-3: Nekonektorizovani, neselektivni po talasnoj dužini, monomodni 1 x N i 2 x N sklopovi za grananje za kategoriju U — Nekontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 031-6: Monomodni 1 X N i 2 X N sklopovi za grananje bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju O — Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 041-2: Monomodni OTDR reflektujući sklopovi, bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 042-2: Reflektujući pasivni elementi za pigtejl ili utičnicu, za OTDR merenja kategorija C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 051-3: Monomodno vlakno, fiksni oslabljivači u obliku utikača za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 051-3: Monomodni optički fiksni oslabljivači u obliku utikača za kategoriju U — Nekontrolisana okolina
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata – Deo 052-3: Monomodno vlakno, fiksni oslabljivači sa priključnim vlaknom za kategoriju U – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 052-3: Nekonektorizovani fiksni oslabljivač sa monomodnim optičkim vlaknom – Kategorija U, nekontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse – Deo 052-6: Nekonektorizovani fiksni oslabljivač sa monomodnim optičkim vlaknom – Kategorija O, uslovi okoline spoljašnje kablovske instalacije
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 053-2: Nekonektorizovani, monomodni, električno kontrolisani, promenljivi optički oslabljivač za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 053-3: Kontinualno promenljivi oslabljivači za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 056-2: Monomodni optički osigurač tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 057-2: Monomodni optički osigurač tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 058-2: Monomodni optički ograničavač snage tipa priključnog vlakna sa konektorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 059-2: Monomodni optički ograničavač snage tipa utičnice, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 061-2: Optički izolatori sa priključnim monomodnim vlaknom bez konektora za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 061-3: Monomodni optički izolatori sa priključnim vlaknom za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 062-6: Monomodni optički izolatori sa priključnim vlaknom bez konektora za kategoriju O - Nekontrolisana okolina i ispitivanje po redosledu
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 071-2: Monomodni optički svičevi 1 x 2 i 2 x 2 bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 081-2: Nekonektorizovani, monomodni optički 1 X N DWDM uređaji srednje veličine za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 083 2: WDM sklopovi bez konektora sa monomodnim optičkim vlaknom za C opseg/L opseg za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 084-2: Monomodni 980/1550 nm WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata – Deo 086-2: Monomodni dvosmerni 1490/1550 nm prijemni 1310 nm predajni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standard za performanse - Deo 086-6: Monomodni dvosmerni 1490/1550 nm prijemni i 1310 nm predajni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju O – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse – Deo 087-2: Monomodni dvosmerni 1310 nm predajni i 1490 nm prijemni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 087-6: Monomodni dvosmerni 1 310 nm predajni i 1 490 nm prijemni WWDM sklopovi bez konektora za kategoriju O – Nekontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 088-2: Monomodni optički LAN WDM uređaji bez konektora, sa rastojanjem kanala od 800 GHz, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 089-2: Monomodni optički bidirekcioni WWDM uređaji bez konektora, sa OTDR nadzorom, za kategoriju C — Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Deo 091-2: Optički cirkulatori sa priključnim monomodnim vlaknima bez konektora za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline;
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 091-3: Monomodni optički cirkulatori sa priključnim vlaknima za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 092-6: Monomodni cirkulatori bez konektora za kategoriju O - Nekontrolisana okolina i ispitivanje po redosledu
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sprežnih uređaja i pasivnih komponenata - Deo 1: Opšte i smernice za standarde za performanse
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 101-2: Sistemi za upravljanje vlaknima za kategoriju C - Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Standard za performanse optičkih sklopova za međusobno povezivanje i pasivnih komponenata - Deo 101-3: Sistemi za upravljanje vlaknima za kategoriju U - Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-7: Zaptivene spojnice za kategoriju A - Vazdušne
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-8: Zaptivene spojnice za kategoriju G - Na zemlji
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate - Standard za performanse - Deo 111-9: Zaptivene spojnice za kategoriju S - Podzemne
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate – Standardi za performanse - Deo 121-2: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju C – Kontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Standardi za performanse – Deo 121-2: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim optičkim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju C – Kontrolisani uslovi okoline
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponenate – Standard za performanse -Deo 121-3: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi sa monomodnim vlaknom i konektorima sa cilindričnom ferulom za kategoriju U – Nekontrolisana okolina
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Optički sklopovi za međusob