Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7167

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Preporuke za filtre ekranizovanih prostorija
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Preporuke za ekranizovane prostorije
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
43 стр.
3448 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Merenja emisija u potpuno anehoičnim komorama
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) — Deo 6-3: Instalacije HBES-a — Ocenjivanje i definicija nivoa
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
44 стр.
3448 RSD 
PDF
Uputstvo za usaglašenost sa EMC direktivom opreme projektovane za vojne svrhe
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Otvoreni komunikacioni sistem - Interfejsi - Interfejs medijuma, upredena parica, klasa 1
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — CENELEC/ETSI rečnik termina i definicija za širokopojasnu mrežu, uključujući aspekte održivosti
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
56 стр.
3858 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 99-1: Preporučene prakse za upravljanje energijom
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
53 стр.
3858 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 99-1: Preporučene prakse za upravljanje energijom
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
84 стр.
4722 RSD 
PDF
Izveštaj o ispitivanju elektromagnetskih smetnji između električne opreme/sistema u frekvencijskom opsegu ispod 150 kHz
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Uputstvo za merenja na licu mesta - Merenje emisije smetnji na licu mesta
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
85 стр.
4722 RSD 
PDF
Specifikacija zahteva za okvir interoperabilnosti
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
231 стр.
6364 RSD 
PDF
Pravila prakse za pametne kuće
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
10 стр.
1519 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima za automatizaciju, upravljanje i menadžment u građevinarstvu - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Deo 1: Zahtevi za proizvode i sisteme
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
104 стр.
5049 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima za automatizaciju, upravljanje i menadžment u građevinarstvu - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Deo 2: KNXnet/IP komunikacija
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
28 стр.
3366 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
30.01.2012 . 
33 стр.
3737 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2751 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-1: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u stambenom i komercijalnom okruženju i okruženju lake industrije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2751 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-2: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2751 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-3: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 3 kHz do 95 kHz i predviđeni su za korišćenje od strane isporučilaca i distributera električne energije

418 found, page 2 from 21 Одштампај резултати претраге          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7