Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-26
Time: 18:50


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
18.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-2: Distribucija energije
Engleski
У припреми 
18.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-3: Kontrola uslova okoline
Engleski
У припреми 
22.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 1: Emisija
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 1: Emisija
Engleski
У припреми 
22.06.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost ― Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje ― Deo 2: Imunost ― Standard za familiju proizvoda
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost ― Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje ― Deo 2: Imunost ― Standard za familiju proizvoda
Engleski
У припреми 
06.07.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju - Izmena 1 - Fragment 1
Engleski
У припреми 
06.07.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju - Izmena 1 - Fragment 2
Engleski
У припреми 
06.07.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju - Izmena 1 - Fragment 3
Engleski
У припреми 
01.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje
Engleski
У припреми 
27.07.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izlaganja ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom telu — Ljudski modeli, instrumenti i postupci — Deo 2: Postupci za određivanje specifičnog koeficijenta apsorpcije (SAR) za bežične komunikacione uređaje koji se koriste veoma blizu ljudskog tela (frekvencijski opseg od 30 MHz do 6 GHz) - Izmena 1
Engleski
У припреми 
13.07.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Izlaganja ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom telu - Ljudski modeli, instrumenti i postupci - Deo 3: Sistemi vektorskih sondi (Opseg frekvencija od 100 MHz do 6 GHz)
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) — Deo 9-2: Zahtevi za instalacije — Pregled i ispitivanje HBES instalacije
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Smernice za kablovske sklopove za podršku 10 GBASE T
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Primena BCT aplikacija koje koriste kablove prema EN 50173-4
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Generički kablovski sistemi — Deo 99-3: Infrastrukture kućnih kablovskih postavki dužine do 50 m radi podrške simultanoj i nesimultanoj nabavci aplikacija
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 99-1: Daljinsko napajanje
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Aparati i sistemi za komunikaciju preko vodova za napajanje koji se koriste u niskonaponskim instalacijama u frekvencijskom opsegu od 1,6 MHz do 30 MHz — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Smernice za komitete za proizvode o pripremi standarda koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Smernice komitetima za proizvode za pripremu standarda koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zahtevi za specifičnu otpornost uređaja sa telekomunikacionim pristupnim mestima
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Preporuke za filtre ekranizovanih prostorija
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Preporuke za ekranizovane prostorije
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Merenja emisija u potpuno anehoičnim komorama
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) — Deo 6-3: Instalacije HBES-a — Ocenjivanje i definicija nivoa
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Uputstvo za usaglašenost sa EMC direktivom opreme projektovane za vojne svrhe
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Otvoreni komunikacioni sistem - Interfejsi - Interfejs medijuma, upredena parica, klasa 1
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — CENELEC/ETSI rečnik termina i definicija za širokopojasnu mrežu, uključujući aspekte održivosti
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 99-1: Preporučene prakse za upravljanje energijom
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 99-1: Preporučene prakse za upravljanje energijom
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima za obradu podataka – Deo 99-1: Preporučene prakse za menadžment energijom
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima za obradu podataka – Deo 99-2: Preporučene prakse za očuvanje okoline
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima za obradu podataka – Deo 99-3: Uputstvo za primenu serije standarda EN 50600
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Izveštaj o ispitivanju elektromagnetskih smetnji između električne opreme/sistema u frekvencijskom opsegu ispod 150 kHz
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Rezultati istraživanja elektromagnetskih smetnji u opsegu frekvencija ispod 150 kHz
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za merenja na licu mesta - Merenje emisije smetnji na licu mesta
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Specifikacija zahteva za okvir interoperabilnosti
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
231 стр.
6631 RSD 
PDF
Pravila prakse za pametne kuće
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima za automatizaciju, upravljanje i menadžment u građevinarstvu - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Deo 1: Zahtevi za proizvode i sisteme
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Otvorena komunikacija podacima za automatizaciju, upravljanje i menadžment u građevinarstvu - Elektronski sistemi za kuće i zgrade - Deo 2: KNXnet/IP komunikacija
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
30.01.2012 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 1: Opšti zahtevi, područja frekvencije i elektromagnetske smetnje
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-1: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u stambenom i komercijalnom okruženju i okruženju lake industrije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-2: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 95 kHz do 148,5 kHz i predviđeni su za korišćenje u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 2-3: Zahtevi za imunost za uređaje i sisteme za telekomunikacije preko mreže koji rade u opsegu frekvencija od 3 kHz do 95 kHz i predviđeni su za korišćenje od strane isporučilaca i distributera električne energije
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-1: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost - Izmena 1
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 4-2: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost - Izmena 2
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-3: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Dolazni filtar
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-4: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Impendansni filtar
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-5: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Segmentacioni filtar
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 4-6: Niskonaponski filtri za rasprezanje - Fazni sprežnik
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz i od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 4-7: Prenosivi niskonaponski filtri za rasprezanje - Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Prenos signala preko niskonaponskih električnih instalacija u frekvencijskom opsegu od 3 kHz do 148,5 kHz - Deo 7: Impendansa uređaja
Srpski
Повучен 
24.03.2014 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Kablovske mreže za televizijske signale, audio-signale i interaktivne usluge - Deo 2: Elektromagnetska kompatibilnost za uređaje i opremu
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 1: Standardizovana struktura
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 2-1: Pregled sistema - Arhitektura
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 2-2: Pregled sistema - Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 2-3: Pregled sistema - Opšti zahtevi za sigurnost funkcionisanja za proizvode koji su predviđeni za ugradnju u HBES
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 3-1: Aspekti aplikacije - Uvod u strukturu aplikacije
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 3-2: Aspekti aplikacije - Korisnički proces za HBES klase 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) — Deo 3-3: Aspekti primene — Model za međusobno delovanje kod HBES-a i uobičajeni tipovi podataka HBES-a
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) – Deo 3-4: Sloj aplikacije bezbednosti, usluge bezbednosti, konfiguracija bezbednosti i bezbednosni resursi
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 4-1: Slojevi nezavisni od medijuma - Sloj aplikacije za HBES klase 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 4-2: Slojevi nezavisni od medijuma - Transportni sloj, sloj mreže i opšti delovi sloja linka za podatke za HBES klase 1
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 4-3: Slojevi nezavisni od medijuma - Komunikacija preko IP-a
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) — Deo 4-3: Slojevi nezavisni od medijuma ― Komunikacija preko IP-a
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 5-1: Medijumi i slojevi zavisni od medijuma - Vod za napajanje za HBES klase 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 5-2: Medijumi i slojevi zavisni od medijuma - Mreža zasnovana na HBES klase 1 sa upredenim paricama
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 5-3: Medijumi i slojevi zavisni od medijuma - Radiofrekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) — Deo 5-3: Medijumi i slojevi zavisni od medijuma — Radio-frekvencije za HBES klase 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektronski sistemi u kućama i zgradama (HBES) – Deo 6-1: Interfejsi – Interfejs za mrežni servis
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 7-1: Upravljanje sistemom - Postupci upravljanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 8: Ocenjivanje usaglašenosti proizvoda
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Deo 9-1: Zahtevi instalacije - Osnovna kablovska postavka za HBES klase 1 sa upredenim paricama
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kablovski sklop za informacione tehnologije u korisničkim prostorijama - Deo 1: Osnovni pristup ISDN-u
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Kablovski sklop za informacione tehnologije u korisničkim prostorijama - Deo 1: Osnovni pristup ISDN-u - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kablovski sklop za informacione tehnologije u korisničkim prostorijama - Deo 2: Primarni pristup ISDN-u za brzine od 2048 kbit/s i mrežni interfejs iznajmljenih vodova
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Anehoične komore - Deo 1: Merenje slabljenja oklapanja
Engleski
Повучен 
30.03.2012 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Osnovni kablovski sistemi - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.03.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 1: Opšti zahtevi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
169 стр.
5947 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Osnovni kablovski sistemi - Deo 2: Kancelarijske prostorije
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 2: Kancelarijske prostorije — Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 2: Kancelarijski prostori
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Osnovni kablovski sistemi - Deo 3: Industrijske prostorije
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 3: Industrijske prostorije — Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 3: Industrijski prostori
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Sistemi osnovnih kablovskih sklopova - Deo 4: Kuće
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 4: Kuće — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 4: Kuće — Izmena 2
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 4: Kuće
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Sistemi osnovnih kablovskih sklopova - Deo 5: Centri podataka
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 5: Centri podataka — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Osnovni kablovski sistemi — Deo 5: Centri podataka — Izmena 2
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 5: Prostori centra za obradu podataka
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Generički kablovski sistemi — Deo 6: Distribuirani servisi u zgradama
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Generički kablovski sistemi – Deo 6: Distribuirane usluge u zgradama
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 1: Specifikacija i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 1: Specifikacija instalisanja i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 1: Specifikacija instalisanja i obezbeđenje kvaliteta — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 1: Specifikacija instalisanja i obezbeđenje kvaliteta — Izmena 2
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Kablovska instalacija – Deo 1: Specifikacija instalacije i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada — Izmena 2
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Kablovska instalacija – Deo 2: Planiranje instalacije i prakse unutar zgrada
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 3: Planiranje i praksa instalisanja izvan zgrada
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Deo 3: Planiranje i praksa instalisanja izvan zgrada
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija – Instalisanje kablovskih sklopova – Deo 3: Planiranje i praksa instalisanja izvan zgrada – Izmena 1
Srpski
Објављен 
25.02.2009 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Električni uređaji za detekciju i merenje zapaljivih gasova, otrovnih gasova ili kiseonika
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Sistemi signala u drumskom saobraćaju - Standard za proizvod
Srpski
Објављен 
20.03.2013 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Sistemi signala u drumskom saobraćaju — Elektromagnetska kompatibilnost
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Primena izjednačavanja potencijala i uzemljenja u zgradama sa uređajima i opremom informacione tehnologije
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Primena izjednačavanja potencijala i uzemljenja u zgradama sa uređajima i opremom informacione tehnologije
Engleski
Објављен 
12.07.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Izjednačenje potencijala telekomunikacionih mreža za zgrade i druge objekte
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Ispitivanje instalisanih kablovskih sklopova
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Instalisanje kablovskih sklopova - Ispitivanje instalisanih kablovskih sklopova - Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Instalisanje kablovskih sklopova — Ispitivanje instalisanih kablovskih sklopova — Izmena 2
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Procena izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja koji se koriste za elektronsko nadgledanje proizvoda (AES), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične namene
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti mobilnih telefona sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 3 GHz)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti mobilnih telefona sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 3 GHz)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja, sa osnovnim ograničenjima i granicama koje se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 3 GHz): uređaji koji se koriste u blizini uha
Engleski
Повучен 
01.01.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Osnovni standard za merenje stepena specifične apsorpcije koja se odnosi na izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz mobilnih telefona (od 300 MHz do 3 GHz)
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja koji rade u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 10 GHz, a koriste se za elektronsko nadgledanje proizvoda (AES), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične namene
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja koji rade u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 300 GHz, a koriste se za elektronsko nadgledanje proizvoda (EAS), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične namene
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standard za proizvode koji se odnosi na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima uređaja koji rade u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 300 GHz i koji se koriste u elektronskom nadzoru proizvoda (EAS), radiofrekvencijskoj identifikaciji (RFID) i sličnim primenama
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda za mašine alatke - Deo 1: Emisija
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda za mašine alatke - Deo 2: Imunost
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Opšti standard za pokazivanje usaglašenosti niskonaponskih elektronskih i električnih aparata sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (od 10 MHz do 300 GHz) - Opšta upotreba
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Osnovni standard za izračunavanje i merenje jačine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio stanicama i fiksnim priključnim stanicama za bežične telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz)
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Osnovni standard za izračunavanje i merenje jačine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio-stanicama i fiksnim priključnim stanicama za bežične telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Osnovni standard za izračunavanje i merenje jačine elektromagnetskog polja i SAR-a u odnosu na izlaganje ljudi elektromagnetskom polju u radio-stanicama i fiksnim priključnim stanicama za bežične telekomunikacione sisteme (od 110 MHz do 40 GHz) — Ispravka
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti radio-stanica i fiksnih priključnih stanica za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 40 GHz) - Profesionalna upotreba
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti radio-stanica i fiksnih priključnih stanica za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 40 GHz) - Opšta upotreba
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100 GHz), kada se stavlja na tržište
Engleski
Повучен 
30.11.2009 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Opšti standard za pokazivanje usaglašenosti elektronskih i električnih aparata sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 0 Hz do 300 GHz)
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Osnovni standard za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz) predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Osnovni standard za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz) predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, kada se stavi u upotrebu — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Osnovni standard za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz), predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima kada se stavi u upotrebu — Ispravka
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz) predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, kada se stavi u upotrebu
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti stacionarne opreme za radio-prenos (od 110 MHz do 40 GHz), predviđene za upotrebu u bežičnim telekomunikacionim mrežama sa osnovnim ograničenjima ili referentnim nivoima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima, kada se stavi u upotrebu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100 GHz), kada se stavlja u upotrebu
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Aparati i sistemi za komunikaciju preko vodova za napajanje koji se koriste u niskonaponskim instalacijama u frekvencijskom opsegu od 1,6 MHz do 30 MHz - Deo 2-1: Stambeno, komercijalno i industrijsko okruženje - Zahtevi za imunost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (od 0 Hz do 300 GHz)
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Osnovni standard za procedure merenja i izračunavanja izlaganja ljudi električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima (od 0 Hz do 300 GHz) — Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Osnovni standard za procenu izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz samostalnog radio predajnika (od 30 MHz do 40 GHz)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti samostalnih radio predajnika sa referentnim nivoima ili osnovnim ograničenjima koji se odnose na opšte izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 30 MHz do 40 GHz)
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Osnovni standard za izračunavanje i merenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz predajnika radiodifuznih službi u HF opsegu (3 MHz do 30 MHz)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti predajnika radiodifuznih stanica sa referentnim nivoima i osnovnim ograničenjima koji se odnose na opšte izlaganje ljudi radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (3 MHz do 30 MHz)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 11: Pametno merenje — Specifikacije primene — Jednostavni spoljni displej za potrošača
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBEC) i sisteme za automatizaciju i upravljanje u zgradama (BACS) – Pametna mreža – Specifikacija primene – Interfejs i osnovna struktura za korisnika – Deo 12-1: Interfejs između CEM i menadžera resursima kuće/zgrade – Opšti zahtevi i arhitektura
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 2: Uslovi okruženja
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 2: Uslovi okruženja ― Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS)- Deo 3: Zahtevi za električnu bezbednost
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i za sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) — Deo 4-1: Opšti zahtevi funkcionisanja proizvoda koji su predviđeni za integraciju u elektronske sisteme u zgradama (HBES) i u sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS)
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) -- Deo 5-1: Zahtevi za EMC, uslovi i postavke za ispitivanje
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) - Deo 5-2: Zahtevi za EMC za HBES/BACS koji se koriste u stambenom i trgovinskom okruženju i okruženju lake industrije
Engleski
Објављен 
25.02.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme u kućama i zgradama (HBES) i sisteme upravljanja i automatizacije u zgradama (BACS) - Deo 5-3: Zahtevi za EMC za HBES/BACS koji se koriste u industrijskom okruženju
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 6-1: HBES instalacije — Instalacije i planiranje
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Osnovni standard za merenje jačine elektromagnetskog polja na licu mesta u odnosu na izlaganje ljudi u blizini baznih stanica
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Osnovni standard za merenje jačine elektromagnetskog polja na licu mesta u odnosu na izlaganje ljudi u blizini baznih stanica — Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Određivanje izlaganja radnika elektromagnetskim poljima na mestu emitovanja programa i ocenjivanje rizika
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje izloženosti radnika elektromagnetskim poljima i ocenjivanje rizika na lokaciji predajnika
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Standard za familiju proizvoda elektronske opreme za naknadnu ugradnju u vozila
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Procedura za ocenjivanje izlaganja radnika elektromagnetskim poljima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Ocenjivanje izloženosti radnika električnim i magnetskim poljima industrijske opreme za indukciono zagrevanje
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Procedura za ocenu izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji imaju aktivne implantate — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Procedura za ocenjivanje izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji imaju aktivne implantabilne medicinske uređaje – Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Procedura za ocenjivanje izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji imaju aktivne implantabilne medicinske uređaje — Deo 2-1: Specifično ocenjivanje za radnike sa srčanim pejsmejkerima
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Procedura za ocenjivanje izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji imaju aktivne implantabilne medicinske uređaje – Deo 2-1: Specifično ocenjivanje za radnike sa srčanim pejsmejkerima
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Procedura za ocenjivanje izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji nose aktivne medicinske uređaje koji se mogu implantirati – Deo 2-2: Specifično ocenjivanje kod radnika sa kardioverter-defibrilatorima (ICD)
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
EMC standard za mrežu – Deo 1: Žičane telekomunikacione mreže koje koriste telefonske žice
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
EMC standard za mrežu – Deo 2: Žičane telekomunikacione mreže koje koriste koaksijalne kablove
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Osnovni standard za terensko ocenjivanje mesta emitovanja programa u odnosu na opšte izlaganje radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistemi signala u drumskom saobraćaju
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Deo 1: Uređaji za kućnu upotrebu
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Deo 1: Uređaji za kućnu upotrebu — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Deo 3: Uređaji koji rade iznad 30 MHz
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti radiofrekvencijskih polja koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji su u opštoj upotrebi, a nose se u ruci ili na ljudskom telu (od 30 MHz do 6 GHz)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu frekvencija od 30 MHz do 6 GHz, a nose se u ruci ili na ljudskom telu
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 1: Opšti pojmovi
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-1: Građevinske konstrukcije
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-2: Distribucija energije
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-3: Kontrola uslova okoline
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Sredstva i infrastrukture u centrima podataka — Deo 2-4: Telekomunikaciona kablovska infrastruktura
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija – Objekti i infrastruktura u centrima za prikupljanje podataka – Deo 2-5: Bezbednosni sistemi
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija – Objekti i infrastruktura u centrima za prikupljanje podataka – Deo 3-1: Informacije o upravljanju i funkcionisanju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 4-1: Pregled i opšti uslovi za ključne pokazatelje performansi
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 4-2: Efektivnost iskorišćenja električne energije
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima za obradu podataka – Deo 4-2: Efektivnost iskorišćenja električne energije – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 4-3: Faktor obnovljivosti električne energije
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima za obradu podataka – Deo 4-3: Faktor obnovljivosti električne energije – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Osnovni standard za procenu izloženosti radnika električnim i magnetskim poljima od opreme i instalacija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Generički standard za ocenjivanje elektronske ili električne opreme male snage u skladu sa ogrančenjima izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima od 0 Hz do 300 GHz
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Generički standard za pokazivanje usaglašenosti opreme koju koriste radnici sa granicama izlaganja elektromagnetskim poljima od 0 Hz do 300 GHz, kada se stavlja u upotrebu ili na terenu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Generički standard za ocenjivanje elektronske i električne opreme, koje se odnosi na ograničenja izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu od 0 Hz do 300 GHz
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Sistemi automatizovanog upravljanja infrastrukturom (AIM) – Zahtevi, razmena podataka i aplikacije
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Postavljanje kablova u prostorijama distibutivno dostupnih mreža (PDAN) radi podrške izgradnji optičkih širokopojasnih mreža
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski (ISM) radiofrekvencijski uređaji - Karakteristike elektromagnetskih smetnji - Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji - Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji - Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji - Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji - Granice i metode merenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji – Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji – Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Industrijski, naučni i medicinski uređaji – Karakteristike radiofrekvencijskih smetnji – Granice i metode merenja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika — Izmena 1
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji – Karakteristike radio-smetnji – Granice i metode merenja – Izmena 1
Srpski
Објављен 
29.01.2010 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 1: Emisija
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje — Deo 1: Emisija — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje — Deo 1: Emisija — Izmena 2
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost – Zahtevi za aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje – Deo 1: Emisija
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 2: Imunost - Standard za familiju proizvoda
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost ― Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje ― Deo 2: Imunost ― Standard za familiju proizvoda
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
67 стр.
5134 RSD 
PDF
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja ― Izmena 1
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
80 стр.
5497 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-1: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Merni aparati
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-1: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Merni aparati — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-1: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Merni aparati — Izmena 2
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Pomoćna oprema — Kondukcione smetnje
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Pomoćna oprema — Kondukcione smetnje — Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Pomoćna oprema — Kondukcione smetnje — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Sprežni uređaji za merenja kondukcionih smetnji
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Sprežni uređaji za merenja kondukcionih smetnji – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti - Deo 1-3: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Snaga smetnji
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-3: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Pomoćna oprema – Snaga smetnji – Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
215 стр.
6631 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje smetnji zračenja
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje smetnji zračenja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Antene i ispitna mesta za merenje smetnji zračenja – Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti - Deo 1-5: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti - Ispitna mesta za kalibrisanje antena u opsegu od 30 MHz do 1 000 MHz
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-5: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Specifikacije i procedure validacije za CALTS i REFTS u opsegu od 30 MHz do 1 000 MHz — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
199 стр.
6288 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-5: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Mesta za kalibraciju antena i referentna ispitna mesta u opsegu od 5 MHz do 18 GHz
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-5: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Mesta za kalibraciju antena i referentna ispitna mesta u opsegu od 5 MHz do 18 GHz – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
367 стр.
8599 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-6: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Kalibracija EMC antene
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-6: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Kalibracija EMC antene – Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
155 стр.
5947 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja kondukcionih smetnji
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja kondukcionih smetnji — Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja kondukcionih smetnji — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
115 стр.
5261 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja kondukcionih smetnji
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 2-1: Metode merenja smetnji i imunosti – Merenja kondukcionih smetnji – Izmena 1
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti - Deo 2-2: Metode merenja smetnji i imunosti - Merenje snage smetnje
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio smetnji i imunosti - Deo 2-2: Metode merenja smetnji i imunosti - Merenje snage smetnje - Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio smetnji i imunosti - Deo 2-2: Metode merenja smetnji i imunosti - Merenje snage smetnje - Izmena 2
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-2: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenje snage smetnje
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
192 стр.
6288 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti - Deo 2-3: Metode merenja smetnji i imunosti - Merenja zračenih smetnji
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
194 стр.
6288 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-3: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja smetnji zračenja
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-3: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja smetnji zračenja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-3: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja zračenih smetnji — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 2-3: Metode merenja smetnji i imunosti — Merenja smetnji zračenja — Ispravka
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i ispitivanje imunosti – Deo 2-3: Metode merenja smetnji i ispitivanja imunosti – Merenja smetnji zračenja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti - Deo 2-4: Metode merenja smetnji i imunosti - Merenja imunosti
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio smetnji i imunosti - Deo 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica - Nepouzdanost u EMC merenjima
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
124 стр.
5604 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica — Merna nepouzdanost instrumenata
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica — Merna nepouzdanost instrumenata — Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 4-2: Nepouzdanosti, statistike i modeliranje granica – Nepouzdanost merne instrumentacije – Izmena 2
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
139 стр.
5604 RSD 
PDF
Metode merenja karakteristika prigušenja pasivnih EMC filtarskih uređaja
Srpski
Објављен 
30.12.2011 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike imunosti — Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike imunosti — Granice i metode merenja — Izmena 11
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Radio i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji – Karakteristike imunosti – Granice i metode merenja – Izmena 12
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
160 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
179 стр.
5947 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja — Ispravka
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije ― Karakteristike imunosti ― Granice i metode merenja ― Izmena 1
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja za zaštitu prijemnika postavljenih na samom vozilu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
158 стр.
5947 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem – Karakteristike radio-smetnji – Granice i metode merenja za zaštitu prijemnika postavljenih na samom vozilu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
0 RSD 
PDF
Vozila, plovila i motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja za zaštitu prijemnika postavljenih na samom vozilu - Ispravka 1
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
175 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za emisiju
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme – Zahtevi za emisiju – Ispravka
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme – Zahtevi za imunost
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 1: Emisije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne uređaje i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 1: Emisije — Izmena 1
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za audio, video, audio-vizuelne i uređaje za upravljanje scenskim osvetljenjem za profesionalnu upotrebu — Deo 2: Imunost
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Oprema za elektrolučno zavarivanje - Deo 10: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 1-2: Opšte – Metodologija za postizanje funkcionalne zaštite električnih i elektronskih sistema, uključujući i uređaje, u odnosu na elektromagnetske pojave
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-10: Okruženje - Opis HEMP okruženja - Kondukcione smetnje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-12: Okruženje - Nivoi kompatibilnosti za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama i prenos signala u javnim srednjenaponskim sistemima za napajanje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-2: Okruženje - Nivoi kompatibilnosti za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama i prenos signala u javnim niskonaponskim sistemima za napajanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 2-2: Okruženje – Nivoi kompatibilnosti za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama i prenos signala u javnim niskonaponskim sistemima za napajanje – Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 2-2: Okruženje – Nivoi kompatibilnosti za kondukcione niskofrekvencijske smetnje i prenos signala u javnim niskonaponskim sistemima za napajanje – Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-4: Okruženje - Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2: Okruženje - Odeljak 9: Opis HEMP okruženja - Zračene smetnje - Osnovna EMC publikacija
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-11: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja - Uređaji čija je naznačena struja 75 A i koji podležu uslovljenom priključivanju
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-12: Granice - Granice za harmonike struja koje proizvode uređaji priključeni na javne niskonaponske sisteme sa ulaznom strujom > 16 A i < 75 A po fazi
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-12: Granice — Granice za harmonike struja koje proizvode uređaji priključeni na javne niskonaponske sisteme sa ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja <= 16 A po fazi)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) – Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-2: Granice - Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi) – Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-2: Granice — Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 3-3: Granice - Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja <= 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-3: Granice — Ograničavanje promena napona, fluktuacija napona i flikera u javnim sistemima niskonaponskog napajanja, za uređaje čija je naznačena struja ≤ 16 A po fazi i koji ne podležu uslovljenom priključivanju
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-1: Tehnike ispitivanja i merenja - Pregled serije standarda IEC 61000-4
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-10: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilirajuće magnetsko polje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-10: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na prigušeno oscilirajuće magnetsko polje
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-11: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na propade napona, kratke prekide i varijacije napona
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-11: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na propade napona, kratke prekide i varijacije napona – Izmena 1
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-12: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na oscilatorne talasne oblike napona
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-12: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na oscilatorne talasne oblike napona
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-13: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mestu naizmeničnog napajanja
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-13: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mestu naizmeničnog napajanja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-13: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mestu naizmeničnog napajanja – Izmena 2
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-14: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na fluktuacije napona
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-14: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na fluktuacije napona kod uređaja čija ulazna struja ne prelazi 16 A po fazi — Izmena 2
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-15: Tehnike ispitivanja i merenja - Flikermetar - Funkcijske i projektne specifikacije
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-15: Tehnike ispitivanja i merenja — Flikermetar — Funkcijske i projektne specifikacije
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-16: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračene, asimetrične smetnje u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 150 kHz
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-16: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na zračene, asimetrične smetnje u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 150 kHz- Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-16: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na zračene, asimetrične smetnje u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 150 kHz
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-17: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na talasnost na pristupnom mestu ulaza jednosmernog napajanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-17: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na talasnost na pristupnom mestu ulaza jednosmernog napajanja - Izmena 2
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-18: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na prigušeni oscilirajući talas
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-18: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na prigušeni oscilirajući talas — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-19: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti prema kondukcionim simetričnim smetnjama i signalizaciji u frekvencijskom opsegu od 2 kHz do 150 kHz na pristupnim mestima napajanja naizmeničnom strujom
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-2: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-20: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje emisije i imunosti na vodove sa transverzalnim elektromagnetskim talasima (TEM)
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
159 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-20: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje emisije i imunosti na vodove sa transverzalnim elektromagnetskim talasima (TEM)
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-21: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode ispitivanja reverberacione komore
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
232 стр.
6631 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-21: Tehnike ispitivanja i merenja — Metode ispitivanja reverberacione komore
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-22: Tehnike ispitivanja i merenja — Merenja emisije zračenja i imunosti u anehoičnim komorama
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-23: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode ispitivanja zaštitnih uređaja za HEMP i ostale zračene smetnje
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4: Tehnike ispitivanja i merenja - Odeljak 24: Metode ispitivanja zaštitnih uređaja za HEMP kondukcione smetnje - Osnovna EMC publikacija
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-25: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode ispitivanja imunosti na HEMP za opremu i sisteme
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-25: Tehnike ispitivanja i merenja — Metode ispitivanja imunosti na HEMP za opremu i sisteme — Izmena 1
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-27: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na neuravnoteženost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-27: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na neuravnoteženost za uređaje čija ulazna struja ne prelazi 16 A po fazi - Izmena 1
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-28: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na promene frekvencija napajanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-28: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na promene frekvencija napajanja za uređaje čija ulazna struja ne prelazi 16 A po fazi - Izmena 2
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-29: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanja imunosti na propade napona, kratke prekide i promene napona na pristupnom mestu ulaza jednosmernog napajanja
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-3: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na zračeno, radiofrekvencijsko elektromagnetsko polje — Izmena 2
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-30: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode merenja kvaliteta napajanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
137 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-30: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode merenja kvaliteta napajanja
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) ― Deo 4-30: Tehnike ispitivanja i merenja ― Metode merenja kvaliteta napajanja
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-30: Tehnike ispitivanja i merenja – Metode merenja kvaliteta napajanja – Ispravka
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-31: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na širokopojasne kondukcione smetnje na priključku AC napajanja
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-34: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanja imunosti na propade napona, kratke prekide i promene napona za uređaje čija je ulazna struja veća od 16 A po fazi
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-34: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanja imunosti na propade napona, kratke prekide i promene napona za uređaje čija je ulazna struja veća od 16 A po fazi — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-39: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na zračena polja u neposrednoj blizini
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-4: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-4: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-4: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na električni brzi tranzijent/rafal
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-5: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na naponske udare
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-5: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti prema naponskim udarima
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-5: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti prema naponskim udarima – Izmena 1
Engleski
Повучен 
26.04.2010 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-6: Tehnike ispitivanja i merenja - Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim poljima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
123 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-6: Tehnike ispitivanja i merenja - Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim poljima
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-6: Tehnike ispitivanja i merenja — Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim poljima
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-7: Tehnike ispitivanja i merenja - Opšte uputstvo za merenja harmonika i međuharmonika i instrumentacija, za sisteme za napajanje i opremu povezanu na njih
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-7: Tehnike ispitivanja i merenja - Opšte uputstvo za merenja harmonika i međuharmonika i instrumentacija, za sisteme za napajanje i opremu povezanu na njih - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-8: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na magnetsko polje mrežne frekvencije
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-9: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na pulsno magnetsko polje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 4-9: Tehnike ispitivanja i merenja – Ispitivanje imunosti na impulsno magnetsko polje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 5: Smernice za instalisanje i ublažavanje uticaja - Odeljak 5: Specifikacija zaštitnih uređaja za HEMP kondukcione smetnje - Osnovna EMC publikacija
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 5-7: Smernice za instalisanje i ublažavanje uticaja - Stepeni zaštite od elektromagnetskih smetnji pomoću kućišta (kod EM)
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-1: Generički standardi - Imunost u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-2: Generički standardi - Imunost u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-3: Generički standardi - Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-3: Generički standardi - Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 6-3: Generički standardi — Standard za emisiju u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije — Ispravka
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-4: Generički standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-4: Generički standardi - Standard za emisiju u industrijskim okruženjima - Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 6-5: Generički standardi — Imunost za uređaje koji se koriste u okruženju energetskih postrojenja i podstanica
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) ― Deo 6-7: Generički standardi ― Zahtevi za imunost za opremu za koju je predviđeno da obavlja funkcije u sistemima koji se odnose na bezbednost (sigurnost funkcionisanja) u industrijskim okruženjima
Srpski
Објављен 
29.01.2010 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Niskonaponsko napajanje sa jednosmernim izlazom - Deo 3: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Merenje jednosmernih magnetskih, naizmeničnih magnetskih i naizmeničnih električnih polja u opsegu od 1 Hz do 100 kHz u pogledu izloženosti ljudi — Deo 1: Zahtevi za merne instrumente
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmeničnom strujom — Postupci merenja u pogledu opšte izloženosti
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
5 стр.
0 RSD 
PDF
Nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmeničnom strujom — Postupci merenja u pogledu opšte izloženosti — Ispravka
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Izlaganje ljudi radiofrekvencijskim poljima iz bežičnih uređaja koji se nose u ruci i uz telo - Ljudski model, instrumentacija i procedure - Deo 1: Procedura za određivanje stepena specifične apsorpcije (SAR) za uređaje koji se nose u ruci, a koriste se u blizini uha (frekvencijski opseg od 300 MHz do 3 GHz)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
232 стр.
6631 RSD 
PDF
Postupak merenja za procenu specifične stope apsorpcije kod ljudi koji su izloženi radiofrekvencijskim poljima iz bežičnih uređaja koji se nose u ruci i uz telo – Deo 1: Uređaji koji se koriste u blizini uha (frekvencijski opseg od 300 MHz do 6 GHz)
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
239 стр.
6631 RSD 
PDF
Izlaganja ljudi radiofrekvencijskim poljima koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji se nose u ruci ili na ljudskom telu — Ljudski modeli, instrumenti i postupci — Deo 2: Postupci za određivanje specifičnog koeficijenta apsorpcije (SAR) za bežične komunikacione uređaje koji se koriste veoma blizu ljudskog tela (frekvencijski opseg od 30 MHz do 6 GHz)
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu - Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom telu - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu - Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom telu - Deo 2-1: Izlaganje magnetskim poljima - 2D modeli
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu - Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom telu - Deo 3-1: Izlaganje električnim poljima - Analitički i 2D numerički modeli
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Izlaganje električnim ili magnetskim poljima u niskom i srednjem frekvencijskom opsegu – Metode za izračunavanje gustine struje i unutrašnjeg električnog polja indukovanog u ljudskom telu – Deo 3-1: Izlaganje električnim poljima – Analitički i 2D numerički modeli – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
247 стр.
7028 RSD 
PDF
Određivanje jačine RF polja, gustine snage i SAR u blizini radiokomunikacionih baznih stanica radi procene izlaganja ljudi
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
154 стр.
5947 RSD 
PDF
Ocenjivanje elektronskih i električnih uređaja u odnosu na ograničenja izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz do 300 GHz)
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
156 стр.
5947 RSD 
PDF
Procena izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja kratkog opsega (SRD) u različitim primenama u frekvencijskom opsegu od 0 GHz do 300 GHz - Deo 1: Polja koja stvaraju uređaji koji se koriste za elektronsko nadgledanje proizvoda, radiofrekvencijsku identifikaciju i slični sistemi
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Ocenjivanje usaglašenosti niskonaponskih elektronskih i električnih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (od 10 MHz do 300 GHz)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) i sistemi za automatizaciju i kontrolu u zgradama (BACS) – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
113 стр.
5261 RSD 
PDF
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti – Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti – Antene i ispitna mesta za merenje zračenih smetnji
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 3-2: Granice – Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi)
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-1: Generički standardi – Imunost u stambenim i komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) – Deo 6-2: Generički standardi – Imunost u industrijskim okruženjima
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) i sistemi za automatizaciju i kontrolu u zgradama (BACS) – Deo 3: Zahtevi za električnu bezbednost
Srpski
Повучен 
22.09.2014 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 161: Elektromagnetska kompatibilnost (ekvivalentan sa IEC 50(161):1990)
Srpski
Објављен 
28.07.2015 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Deo 101: Matematika
Srpski
Објављен 
30.11.2015 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik – Deo 102: Matematika – Opšti pojmovi i linearna algebra
Srpski
Објављен 
30.11.2015 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Deo 103: Matematika — Funkcije
Srpski
Објављен 
22.09.2014 . 
47 стр.
4578 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 161: Elektromagnetska kompatibilnost
Srpski
Објављен 
30.11.2015 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Deo 732: Tehnologije računarskih mreža
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Deo 802: Ultrazvuk
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4: Tehnika ispitivanja i tehnika merenja - Sekcija 8: Ispitivanje imunosti magnetskog polja mrežne frekvencije - Osnovna publikacija EMC (identičan sa IEC 1000-4-8:1993)
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-8: Tehnike ispitivanja i merenja - Ispitivanje imunosti na magnetsko polje mrežne frekvencije - Izmena 1
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Razmatranje referentnih impedansi pri određivanju smetnji od aparata za domaćinstvo i slične električne opreme (identičan sa IEC 725:1981)
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Vozila, plovila i mašine koji se pogone motorima sa unutrašnjim sagorevanjem - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja za zaštitu prijemnika, izuzev onih koji su postavljeni na samom vozilu/plovilu/mašini ili na bliskim vozilima/plovilima/mašinama
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-frekvencijske smetnje od radio-difuznih prijemnika i pridruženih uređaja - Granične vrednosti i metode merenja
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - ZAHTEVI ZA ELEKTRIČNE APARATE ZA DOMAĆINSTVO, ZA ELEKTRIČNE ALATE I SLIČNE UREĐAJE - DEO 1: EMISIJA - Standard za familiju proizvoda - (Identičan sa IEC CISPR 14:1993 i Dopunom br.1:1996)
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
GRANICE I METODE MERENJA KARAKTERISTIKA RADIO-SMETNJI KOD ELEKTRIČNIH SVETILJKI I SLIČNIH UREĐAJA - (Identičan sa IEC CISPR 15:1996 + Amd.1:1997)
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode merenja
Srpski
Објављен 
02.07.1997 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 1: Opšte - Sekcija 1: Primena i tumačenje osnovnih definicija i termina (identičan sa IEC 1000-1-1:1992)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Implementacija i postupci prilikom postavljanja kablova u korisničkim prostorijama — Deo 3: Ispitivanje postavljanja optičkih kablova
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Implementacija i postupci prilikom postavljanja kablova u korisničkim prostorijama — Deo 3: Ispitivanje postavljanja optičkih kablova — Izmena 1
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Generičko postavljanje kablova — Uvod u MICE klasifikaciju koja se odnosi na životnu sredinu
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
ELEKTROMAGNETSKA KOMPATIBILNOST. TERMINI I DEFINICIJE
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Smetnje u sistemima za napajanje koje prouzrokuju aparati za domaćinstvo i slicne svrhe - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Smetnje u sistemima napajanja koje prouzrokuju aparati za domaćinstvo i slicne svrhe - Harmonici
Srpski
Повучен 
01.01.2009 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektroenergetska kompatibilnost - Smetnje u sistemu napajanja koje prouzrokuju aparati za domaćinstvo i slicne svrhe - Fluktuacije napona
Srpski
Објављен 
03.05.1995 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Smernice o metodama merenja kratkotrajnih prelaznih pojava na niskonaponskim energetskim i signalnim vodovima
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Električni aparati, uređaji, postrojenja i druge naprave - Granicne vrednosti
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Granicne vrednosti i metode merenja karakteristika elektromagnetskih smetnji od industrijskih, naucnih i medicinskih (ISM) uređaja u opsegu radio-frekvencija
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
APARATURA ZA MERENJE RADIO-SMETNJI U PODRUCJU OD 100 KHZ DO 300 MHZ
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Merenja napona smetnji - Merna oprema i postupak merenja
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
UPUTSTVO ZA MERENJE POLJA RADIO-SMETNJI//
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. RADIO-SMETNJE OD RADIO I TELEVIZIJSKIH PRIJEMNIKA. GRANIČNE VREDNOSTI//
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. RADIO-SMETNJE OD RADIO I TELEVIZIJSKIH PRIJEMNIKA. METODE MERENJA//
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Instrumenti, oprema i osnovne metode merenja radio-frekvencijskih smetnji u opsegu od 10 kHz do 1000 MHz
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Sadržaj obrasca zahteva za merenje radio-frekvencijskih smetnji (RFS) u ovlašcenoj organizaciji za obavezno atestiranje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon - Granicne vrednosti
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon - Postupak merenja
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon - Instrumenti i soprema za merenje polja radio-frekvencijskih smetnji
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Vozila, plovila, alati i postrojenja na motorni pogon - Mere za smanjenje radio-frekvencijskih smetnji
Srpski
Повучен 
01.01.1999 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Svetiljke sa fluorescentnim cevima - Granicne vrednosti i metode merenja slabljenja
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Oprema za informacionu tehniku - Granicne vrednosti smetnji
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Oprema za informacionu tehniku - Postupak merenja smetnji
Srpski
Објављен 
30.10.1988 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
RADIO-FREKVENCIJSKE SMETNJE. RADIO-FREKVENCIJSKE SMETNJE OD RADIO-DIFUZNIH PRIJEMNIKA I DODATNIH UREĐAJA. GRANIČNE VREDNOSTI//
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
RADIO-FREKVENCIJSKE SMETNJE. RADIO-FREKVENCIJSKE SMETNJE OD RADIO-DIFUZNIH PRIJEMNIKA I DODATNIH UREĐAJA. METODE MERENJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
RADIO-FREKVENCIJSKE SMETNJE. PROVERA GRANIČNIH VREDNOSTI PRI ISPITIVANJIMA U SERIJSKOJ PROIZVODNJI//
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Granicne vrednosti
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode merenja
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode merenja - Jedinice za spregu i niskopropusni filtar
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode merenja - Izrada otvorenog trakastog voda
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode merenja - Baždarenje otvorenog trakastog voda
Srpski
Повучен 
30.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Radio-frekvencijske smetnje - Radio-difuzni prijemnici i dodatni uređaji - Imunost - Metode merenja - Karakteristike filtra i mreže za ponderaciju

445 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia