Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-12
Time: 23:00


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Softver i servisi za filtriranje sadržaja i komunikacija preko interneta
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Format za razmenu kurikuluma (CEF) — Model podataka
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Mobilnost evropskih učenika — Informacije o uspehu (EuroLMAI)
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Mobilnost evropskih učenika — Informacije o uspehu (EuroLMAI) — Ispravka
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Metapodaci za mogućnosti za učenje (MLO) — Reklamiranje
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Interfejs za jednostavno objavljivanje
Engleski
Објављен 
25.07.2007 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Softverska ergonomija za multimedijalni korisnički interfejs - Deo 2: Navigacija i upravljanje multimedijumima
Engleski
Објављен 
25.07.2007 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Softverska ergonomija za multimedijalni korisnički interfejs - Deo 3: Izbor i kombinovanje medijuma
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Učenje, obrazovanje i obuka — Metapodaci za resurse za učenje — Deo 1: Okvir rada
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Učenje, obrazovanje i obuka — Metapodaci za resurse za učenje — Deo 2: „Dublin core” elementi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Učenje, obrazovanje i obuka — Metapodaci za resurse za učenje — Deo 3: Osnovni profil aplikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Učenje, obrazovanje i obuka — Metapodaci za resurse za učenje — Deo 5: Edukativni elementi
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
131 стр.
5604 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Učenje, obrazovanje i obuka — Menadžment kvalitetom, obezbeđenje kvaliteta i metrika kvaliteta — Deo 1: Opšti pristup
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Obrada podataka - Programski jezici - Minimalni BASIC (identičan sa ISO 6373:1984)
Srpski
Повучен 
31.01.2014 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Obrada informacija - Smernice za dokumentovanje aplikacionih sistema zasnovanih na racunarima (identičan sa ISO 6592:1985)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Sistemi za obradu informacija - Dokumentacija za korisnika i propratne informacije softverskih paketa za masovnu upotrebu (identičan sa ISO 9127:1988)
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Softverski paketi - Zahtevi kvaliteta i ispitivanje (identičan sa ISO/IEC 12119:1994)
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Procesi životnog ciklusa softvera - (Identičan sa ISO/IEC 12207:1995)
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
137 стр.
5604 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Procesi životnog ciklusa softvera
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Pakovanje sadržaja – Deo 1: Informacioni model
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Pakovanje sadržaja – Deo 2: Načini predstavljanja informacija u XML dokumentu
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Uputstvo za vrednovanje i izbor CASE alata
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 1: Definisanje pojmova
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti metoda merenja veličine softvera prema ISO/IEC 14143-1
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 6: Uputstvo za primenu serije standarda ISO/IEC 14143 i međunarodnih standarda koji su sa njima povezani
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Merenje softvera — Merenje funkcionalne veličine — Deo 6: Uputstvo za korišćenje serije ISO/IEC 14143 i povezanih međunarodnih standarda
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 1: Opšti pregled
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 2: Planiranje i upravljanje
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 3: Procesi za projektante
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 4: Procesi za naručioce
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija – Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 5: Procesi za ocenjivače
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Vrednovanje softverskog proizvoda - Deo 6: Dokumentacija modula vrednovanja
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija – Merenje i ocenjivanje performansi softverskih sistema koji se zasnivaju na računarima
Srpski
Објављен 
27.05.2008 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Procesi životnog ciklusa softvera - Održavanje
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Pouzdanost sistema i softvera – Deo 3: Nivoi integriteta sistema
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Procesi životnog ciklusa sistema
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Otvoreno distribuirano procesiranje – Referentni model – Jezik koji se koristi u preduzeću
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 1: Pojmovi i rečnik
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 2: Izvođenje ocenjivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 3: Uputstvo za izvođenje ocenjivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 4: Uputstvo za primenu poboljšanja procesa i određivanje sposobnosti procesa
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
170 стр.
5947 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 5: Primer modela ocenjivanja procesa
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
208 стр.
6288 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Ocenjivanje procesa — Deo 5: Primer modela za ocenjivanje procesa životnog ciklusa softvera
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
132 стр.
5604 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Ocenjivanje procesa — Deo 6: Primer modela za ocenjivanje procesa životnog ciklusa sistema
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Proces izrade softverske dokumentacije za korisnika
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Procesi merenja softvera
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Procesi životnog ciklusa - Upravljanje rizikom
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Procesi životnog ciklusa - Upravljanje projektom
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje aplikacijama
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Klaud računarstvo – Pregled i rečnik
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Klaud računarstvo – Referentna arhitektura
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
758 стр.
10096 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Objedinjeni jezik za modelovanje Grupe za menadžment objektima (OMG UML) — Deo 2: Superstruktura
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Razmena XML metapodataka (XMI) Grupe za menadžment objektima
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje IT dobrima – Deo 1: Sistemi upravljanja IT dobrima – Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje softverskim dobrima – Deo 2: Identifikacija softvera
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje IT dobrima – Deo 3: Šema pravilne upotrebe
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje IT dobrima – Deo 4: Merenje korišćenja resursa
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje IT dobrima – Deo 5: Opšti pregled i rečnik
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Kolaborativna tehnologija – Kolaborativna radionica – Deo 1: Model podataka kolaborativne radionice
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Kolaborativna tehnologija – Kolaborativna radionica – Deo 2: Model podataka kolaborativnog okruženja
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Kolaborativna tehnologija – Kolaborativna radionica – Deo 3: Model podataka kolaborativne grupe
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Kolaborativna tehnologija – Komunikacija u kolaborativnom učenju – Deo 1: Komunikacija zasnovana na tekstu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Metapodaci za resurse za učenje – Deo 4: Tehnički elementi
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Metapodaci za resurse za učenje – Deo 8: Elementi podataka za MLR zapise
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Metapodaci za resurse za učenje – Deo 9: Elementi podataka za osobe
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Upravljanje uslugama - Deo 1: Specifikacija
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Menadžment uslugama — Deo 1: Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 1: Zahtevi za sistem menadžmenta uslugama
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 10: Pojmovi i rečnik
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Upravljanje uslugama - Deo 2: Kôd dobre prakse
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Menadžment uslugama — Deo 2: Uputstvo za primenu sistema menadžmenta uslugama
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 3: Uputstvo za definisanje predmeta i područja primene i primenljivost ISO/IEC 20000-1
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 6: Zahtevi za tela koja obezbeđuju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta uslugama
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije za učenje, obrazovanje i obuku – Informacioni model za kompetentnost – Deo 1: Opšti okvir kompetentnosti i informacioni model
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije za učenje, obrazovanje i obuku – Informacioni model za kompetentnost – Deo 2: Informacioni model nivoa stručnosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Recenzije proizvoda
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Smernice za vrednovanje i izbor alata za softverski inženjering
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Preporučena praksa za internet - Inženjering veb-sajta, upravljanje veb-sajtom i životni ciklus veb-sajta
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Rečnik - Deo 20: Razvoj sistema (ekvivalentan sa ISO/IEC 2382-20:1990)
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Metamodel za metodologije razvoja
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Individualizovana prilagodljivost i pristupačnost u e-učenju, obrazovanju i obuci – Deo 1: Okvir i referentni model
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Individualizovana prilagodljivost i pristupačnost u e-učenju, obrazovanju i obuci – Deo 2: Lične potrebe i preporuke za digitalnu isporuku za „Pristup za sve”
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Individualizovana prilagodljivost i pristupačnost u e-učenju, obrazovanju i obuci – Deo 3: Opis digitalnih resursa za „Pristup za sve”
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Sertifikacija profesionalnih softverskih inženjera - Okvir za poređenje
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Uputstvo za SQuaRE
Srpski
Објављен 
29.05.2015 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) — Planiranje i menadžment
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) — Modeli kvaliteta sistema i softvera
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Merenje kvaliteta u upotrebi
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Merenje kvaliteta sistemskih i softverskih proizvoda
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Određivanje nivoa kvaliteta podataka
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) — Proces vrednovanja
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) — Uputstvo za vrednovanje za programere, naručioce i nezavisne ocenjivače
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) — Zahtevi za kvalitet softverskog proizvoda spremnog za upotrebu (RUSP) i uputstva za ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Kontekst opisa upotrebe
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Izveštaj o korisničkim potrebama
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost – Izveštaj procene
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
156 стр.
5947 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za autore i projektante korisničke dokumentacije
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Referentni model za inženjering proizvodne linije i menadžment
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Alati i metode za inženjering zahteva proizvodne linije
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Alati i metode za tehničko upravljanje prizvodnom linijom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Metode i alati za mehanizme varijabilnosti u proizvodnoj liniji softvera i sistema
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Metode i alati za modeliranje varijabilnosti u proizvodnoj liniji softvera i sistema
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Metode i alati za sledljivost varijabilnosti u proizvodnoj liniji softvera i sistema
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 2-1: Okvir i taksonomija
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 3-2: Šema sertifikacije usaglašenosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih preduzeća (VSE) – Deo 3-3: Zahtevi sertifikacije za ocenjivanje usklađenosti profila VSE korišćenjem ocenjivanja procesa i modela zrelosti
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering — Profili za životni ciklus veoma malih entiteta (VSE) — Deo 4-1: Specifikacije profila: grupa generičkih profila
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 4-1: Softverski inženjering – Specifikacije profila: Grupa generičih profila
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 4-3: Pružanje usluga – Specifikacija profila
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Okvir za benčmarking performansi projekta informacionih tehnologija – Deo 1: Pojmovi i definicije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Okvir za benčmarking performansi projekta informacionih tehnologija – Deo 2: Zahtevi za benčmarking
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Okvir za procenu performansi projekta informacionih tehnologija – Deo 3: Smernice za izveštavanje
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Okvir za benčmarking performansi projekta informacionih tehnologija – Deo 4: Uputstvo za prikupljanje i održavanje podataka
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Primena metodologije ocenjivanja usaglašenosti na karakteristike kvaliteta procesa i zrelost organizacije
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Procesi životnog ciklusa usluga autsorsinga poslovnog procesa, koje su omogućene informacionim tehnologijama (ITES-BPO) – Deo 1: Referentni model procesa (PRM)
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
124 стр.
5604 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Procesi životnog ciklusa usluga autsorsinga poslovnog procesa, koje su omogućene informacionim tehnologijama (ITES-BPO) – Deo 2: Model ocenjivanja procesa (PAM)
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Procesi životnog ciklusa usluga autsorsinga poslovnog procesa, koje su omogućene informacionim tehnologijama (ITES-BPO) – Deo 3: Okvir merenja (MF) i model zrelosti organizacije (OMM)
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Procesi životnog ciklusa usluga autsorsinga poslovnog procesa, koje su omogućene informacionim tehnologijama (ITES-BPO) – Deo 4: Termini i pojmovi
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Procesi životnog ciklusa usluga autsorsinga poslovnog procesa, koje su omogućene informacionim tehnologijama (ITES-BPO) – Deo 5: Smernice
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Mogućnosti alata za softversko ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Pojmovi i terminologija
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Zahtevi za izvođenje ocenjivanja procesa
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Zahtevi za okvire merenja procesa
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Zahtevi za modele referentnog procesa, modele ocenjivanja procesa i modele zrelosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Okvir merenja procesa za ocenjivanje sposobnosti procesa
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Model ocenjivanja procesa za testiranje softvera
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje IT-om organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje informacionim tehnologijama – Upravljanje podacima – Deo 1: Primena ISO/IEC 38500 na upravljanje podacima
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Kvalitet za učenje, obrazovanje i obuku – Osnove i referentni okvir
Srpski
Повучен 
23.06.2014 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Smernice za dokumentovanje računarskih aplikativnih sistema
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001:2000 na računarski softver
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na računarski softver
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Jezici baza podataka — SQL — Deo 1: Okvir rada (SQL/okvir)
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Vrednovanje softverskih proizvoda - Karakteristike kvaliteta i smernice za njihovu upotrebu (identičan sa ISO/IEC 9126:1991)
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Kvalitet proizvoda - Deo 1: Model kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
160 стр.
5947 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering - Procesi životnog ciklusa softvera
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
120 стр.
5261 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Procesi životnog ciklusa sistema
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Sadržaj informacionih jedinica životnog ciklusa (dokumentacija)
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Sadržaj informacionih jedinica životnog ciklusa (dokumentacija)
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Proces merenja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Inženjering i menadžment veb-sajtova za sisteme, softver i informacije o uslugama
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 4: Planiranje inženjeringa sistema
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 5: Planiranje razvoja softvera
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
531 стр.
9369 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Rečnik
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za menadžere korisničke dokumentacije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Zahtevi za dobavljače i isporučioce korisničke dokumentacije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za naručioce i dobavljače informacija za korisnike
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za testere i recenzente informacija za korisnike
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje sadržajem životnog ciklusa proizvoda, korisničke dokumentacije i dokumentacije za upravljanje uslugama
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Ispitivanje softvera – Deo 1: Koncepti i definicije
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Ispitivanje softvera – Deo 2: Procesi ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
140 стр.
5604 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Ispitivanje softvera – Deo 3: Dokumentacija koja se odnosi na ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
150 стр.
5604 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Ispitivanje softvera – Deo 4: Tehnike ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Testiranje softvera – Deo 5: Testiranje na osnovu ključnih reči
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Opis arhitekture
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Okvir za opisivanje objekata, akcija i atributa korisničkog interfejsa
Srpski
Повучен 
30.10.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Kategorizacija softvera
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Okvir za kategorizaciju IT sistema i softvera i uputstvo za korišćenje
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Pakovanje sadržaja – Deo 3: Uputstvo za najbolju praksu i implementaciju
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 3: Verifikacija metoda merenja funkcionalne veličine softvera
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 4: Referentni model
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 5: Određivanje funkcijskih domena koji se primenjuju prilikom merenja funkcionalne veličine softvera
Srpski
Повучен 
30.10.2017 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Uputstvo za ISO/IEC 12207 (Procesi životnog ciklusa softvera)
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
128 стр.
5604 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 6: Primer modela ocenjivanja procesa životnog ciklusa sistema
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 7: Ocenjivanje razvijenosti organizacije
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Sistemski i softverski inženjering – Uputstvo za mogućnosti alata za menadžment konfiguracijom
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Zahtevi za e-udžbenike u obrazovanju
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Okvir virtuelnog eksperimenta
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
207 стр.
6288 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Vodič kroz osnove znanja softverskog inženjeringa (SWEBOK)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
348 стр.
8086 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Uputstvo za upoznavanje sa osnovama softverskog inženjeringa (SWEBOK)
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Metapodaci za resurse za učenje – Deo 11: Migracija iz LOM u MLR
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 10: Pojmovi i terminologija
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 11: Uputstvo za vezu između ISO/IEC 20000-1:2011 i okvira za menadžment uslugama: ITIL®
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 12: Uputstvo o odnosu između ISO/IEC 20000-1:2011 i okvira menadžmenta uslugama: CMMI-SVC
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 4: Referentni model procesa
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 5: Primer plana implementacije za ISO/IEC 20000-1
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Menadžment uslugama – Deo 9: Uputstvo za primenu ISO/IEC 20000-1:2011 za klaud servise
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije za učenje, obrazovanje i obuku – Interoperabilnost analitike učenja – Deo 1: Referentni model
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Informacione tehnologije za učenje, obrazovanje i obuku – Interoperabilnost analitike učenja – Deo 2: Sistemski zahtevi
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Učenje, obrazovanje i obuka – Komponente okruženja učenja za prilagođavanje automatizovanog sadržaja
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Kontinuirano unapređenje performansi usluga koje su omogućene informacionim tehnologijama
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Programski jezici, njihova okruženja i interfejsi sistemskog softvera — Tehnički izveštaj o neusaglašenostima između ISO/IEC 9945 (POSIX) i osnovnog standarda za Linux (ISO/IEC 23360)
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
120 стр.
5261 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering — Menadžment životnim ciklusom — Deo 3: Uputstvo za primenu ISO/IEC 12207 (Procesi životnog ciklusa softvera)
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Sistemski i softverski inženjering — Uputstvo za mogućnosti alata za inženjering zahteva
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Zajednički industrijski format (CIF) za upotrebljivost: Opšti okvir za informacije koje se odnose na upotrebljivost
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 1: Pregled
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 2-2: Uputstvo za razvoj specifičnih profila za domene
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSEs) – Deo 3-1: Uputstvo za ocenjivanje
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 3-4: Metoda poboljšanja zasnovana na autonomiji
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-1-1: Uputstvo za menadžment i inženjering: Generička grupa profila: Početni profil
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Softverski inženjering — Profili za životni ciklus za veoma male entitete (VSE) — Deo 5-1-2: Uputstvo za menadžment i inženjering: Grupa generičkih profila: Osnovni profil
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-1-3: Uputstvo za menadžment i inženjering: Generička grupa profila: Srednji profil
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Softverski sistemski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-1-4: Softverski inženjering: Smernice za menadžment i inženjering: Grupa generičkih profila: Napredni profil
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-2-1: Smernice za organizacioni menadžment
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-3: Smernice za pružanje usluga
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi i softverski inženjering – Profili za životni ciklus za veoma male entitete (VSE) – Deo 5-6-1: Sistemski inženjering – Uputstvo za upravljanje i inženjering: Opšti profil grupe: Osnovni profil
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Profili životnog ciklusa veoma malih entiteta (VSE) – Deo 5-6-2: Sistemski inženjering – Uputstvo za menadžment i inženjering: Generička grupa profila: Osnovni profil
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Uputstvo za unapređenje procesa
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje informacionim tehnologijama – Okvir i model
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Upravljanje informacionim tehnologijama – Uputstvo za standarde zasnovane na principima u upravljanju informacionim tehnologijama
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje informacionim tehnologijama – Upravljanje podacima – Deo 2: Uticaj ISO/IEC 38505-1 na menadžment podacima
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Sistemski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001 na procese životnog ciklusa sistema
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
89 стр.
5904 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na menadžment IT uslugama i njegovu integraciju sa ISO/IEC 20000-1:2011
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Kvalitet proizvoda - Deo 2: Eksterne metrike
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Kvalitet proizvoda - Deo 3: Interne metrike
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Kvalitet proizvoda - Deo 4: Kvalitet u upotrebi metrika
Srpski
Повучен 
29.11.2010 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Smernice za upravljanje softverskom dokumentacijom (identičan sa ISO/IEC TR 9294:1998)
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Smernice za upravljanje softverskom dokumentacijom
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije za učenje, obrazovanje i obuku – Referentni okvir informacija za e-portfolio
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 1: Smernice za upravljanje životnim ciklusom
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Upravljanje životnim ciklusom – Deo 6: Inženjering integracije sistema
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Zahtevi za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE) – Modeli kvaliteta usluga
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Softverski i sistemski inženjering – Procesi životnog ciklusa – Okvir za postizanje kvaliteta proizvoda
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Primer dokumentovanog ocenjivanja procesa
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Referentni model procesa (PRM) za menadžment bezbednošću informacija
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
199 стр.
6288 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Model ocenjivanja mogućnosti procesa za menadžment bezbednošću informacija
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
310 стр.
7572 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Ocenjivanje procesa – Model ocenjivanja mogućnosti procesa za menadžment kvalitetom
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Upravljanje informacionim tehnologijama – Uputstvo za implementaciju
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemski i softverski inženjering – Zahtevi za menadžere informacija za korisnike sistema, softvera i usluga
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Smernice za primenu ISO 9001:2015 na računarski softver

220 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia