Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-05
Time: 12:54


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
06.03.2020 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-11: Ispitivanja - Ispitivanje Ka: Slana magla
Engleski
У припреми 
27.03.2020 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-13: Ispitivanja – Ispitivanje M: Niski vazdušni pritisak
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Uvjeti okoline koji se pojavljuju u prirodi - Temperatura i vlažnost
Srpski
Објављен 
29.01.1992 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Opće odredbe
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Skladištenje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Transport
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih utjecaja
Srpski
Објављен 
29.01.1991 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Klasifikacija uvjeta okoline - Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Stacionarna upotreba na lokacijama nezašticenim od vremenskih utjecaja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
195 стр.
6288 RSD 
PDF
Menadžment rizikom – Tehnike ocene rizika
Srpski
Објављен 
30.09.2015 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 1: Opšte odredbe i smernice
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-1: Ispitivanja - Ispitivanje A: Snižena temperatura
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-10: Ispitivanja - Ispitivanje J i smernice: Rast plesni
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-10: Ispitivanja – Ispitivanje J i smernice: Rast plesni – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-14: Ispitivanja - Ispitivanje N: Promena temperature
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Q: Zaptivenost
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-18: Ispitivanja - Ispitivanja R i smernice: Voda
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-18: Ispitivanja – Ispitivanje R i uputstvo: Voda
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-2: Ispitivanja - Ispitivanje B: Povišena temperatura bez vlage
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ea i uputstvo: Udari
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-30: Ispitivanja - Ispitivanje Db: Povišena temperatura sa vlagom, ciklično promenljiva (ciklus 12 + 12 sati)
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-31: Ispitivanja – Ispitivanje Ec: Udari usled grubog rukovanja, prvenstveno za uzorke tipa uređaja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-38: Ispitivanja – Ispitivanje Z/AD: Kombinovano ispitivanje temperaturom/vlagom u ciklusima
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-39: Ispitivanja i smernice: Kombinovana ispitivanja temperaturom ili temperaturom i vlagom sa sniženim vazdušnim pritiskom
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Z/AMD: Kombinovana ispitivanja sniženom temperaturim/sniženim vazdušnim pritiskom
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Z/BM: Kombinovana ispitivanja povišenom temperaturom bez vlage/sniženim vazdušnim pritiskom
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2: Ispitivanja — Postupak Xa i uputstvo: Potapanje u rastvarače za čišćenje
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-47: Ispitivanja - Pričvršćivanje uzoraka za ispitivanja vibracijama, udarom i slična dinamička ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline — Deo 2-5: Ispitivanja — Postupak Sa: Dejstvo veštačkog sunčevog zračenja na nivou zemlje i uputstvo za ispitivanje sunčevog zračenja
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Kb: Slana magla, ciklički (rastvor natrijum-hlorida)
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-53: Ispitivanja i uputstvo: Kombinovana klimatska (temperatura /vlažnost) i dinamička (vibracije/udari) ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ee i smernice: Odskakanje
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-55: Ispitivanja — Ispitivanje Ee i smernice — Ispitivanje labavosti tereta,uključujući odskakanje
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-57: Ispitivanja - Ispitivanje Ff: Vibracije - Metoda proteklog vremena
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-57: Ispitivanja — Ispitivanje Ff: Vibracije — Metode proteklog vremena i sinusoidnog izbijanja
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Metode ispitivanja - Ispitivanje Fe: Vibracije - Metoda sinusoidnog izbijanja
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-6: Ispitivanja - Ispitivanje Fc: Vibracije (sinusoidne)
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ke: Ispitivanje korozije strujanjem mešavine gasa
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-60: Ispitivanja – Ispitivanje Ke: Ispitivanje korozije strujanjem mešavine gasa
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Metode ispitivanja - Ispitivanje Z/ABDM: Klimatski redosled
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-64: Ispitivanja - Ispitivanje Fh: Slučajne vibracije širokog frekvencijskog opsega i uputstvo
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Metode ispitivanja - Ispitivanje Fg: Vibracije, akustički izazvane
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-65: Ispitivanja — Ispitivanje Fg: Vibracije — Metoda akustički izazvanih vibracija
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Metode ispitivanja - Ispitivanje Cx: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva (nezasićena para pod pritiskom)
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Cy: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva, ubrzano ispitivanje prvenstveno predviđeno za komponente
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja – Ispitivanje Cy: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva, ubrzano ispitivanje prvenstveno predviđeno za komponente – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
135 стр.
5604 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje L: Prašina i pesak
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ga: Konstantno ubrzanje
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Xb: Abrazija oznaka i slova koja nastaje trljanjem prstima i rukama
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Xc: Kontaminacija tečnošću
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-74: Ispitivanja – Ispitivanje Xc: Kontaminacija tečnošću – Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-75: Ispitivanja - Ispitivanje Eh: Ispitivanja čekićem
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-75: Ispitivanja — Ispitivanje Eh: ispitivanja čekićem
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-78: Ispitivanja - Ispitivanje Cab: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-78: Ispitivanja — Ispitivanje Cab: povišena temperatura sa vlagom, stabilno stanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-80: Ispitivanja - Ispitivanje Fi: Vibracije - Mešoviti oblik
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-81: Ispitivanja – Ispitivanje Ei: Udari – Sinteza spektra odziva na udare
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline — Deo 3-1: Prateća dokumentacija i uputstvo — Ispitivanja sniženom temperaturom i povišenom temperaturom bez vlage
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 3-11: Prateća dokumentacija i smernice - Izračunavanje nesigurnosti uslova u komorama za klimatska ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3 – Osnovni podaci – Odeljak 2: Kombinovana ispitivanja temperaturom/sniženim vazdušnim pritiskom
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline — Deo 3: Smernice - Seizmični testovi opreme
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 3-4: Prateća dokumentacija i smernice - Ispitivanja povišenom temperaturom sa vlagom
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 5: Prateća dokumentacija i smernice - Potvrđivanje karakteristika komora za temperaturna ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 3-6: Prateća dokumentacija i smernice - Potvrđivanje karakteristika komora za ispitivanje uticaja temperature/vlage
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 3-7: Prateća dokumentacija i smernice - Merenja u komorama za temperaturna ispitivanja za ispitivanja A i B (sa opterećenjem)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline - Deo 3-8: Prateća dokumentacija i smernice - Izbor ispitivanja vibracijama
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
208 стр.
6288 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 4: Podaci za one koji sastavljaju specifikacije – Kratki pregledi ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 5: Uputstvo za izradu metoda ispitivanja – Termini i definicije
Srpski
Објављен 
19.06.2008 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 1: Sistemi menadžmenta sigurnošću funkcionisanja
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 1: Smernice za menadžment i primenu
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 2: Smernice za menadžment sigurnošću funkcionisanja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-1: Uputstvo za primenu - Tehnike analize za sigurnost funkcionisanja - Uputstvo u vezi sa metodologijom
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionosanja – Deo 3-11: Uputstvo za primenu – Održavanje usmereno na pouzdanost
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-12: Uputstvo za primenu - Integrisana logistička podrška
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja — Deo 3-12: Uputstvo za primenu — Integrisana logistička podrška
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-14: Uputstvo za primenu - Održavanje i podrška održavanju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
127 стр.
5604 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-15: Uputstvo za primenu – Inženjering sigurnosti funkcionisanja sistema
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 3-16: Uputstvo za primenu – Smernice za specifikaciju usluga podrške održavanju
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-2: Uputstvo za primenu - Prikupljanje podataka o sigurnosti funkcionisanja u toku eksploatacije
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja - Deo 3-3: Uputstvo za primenu - Troškovi životnog ciklusa
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionisanja – Deo 3-3: Uputstvo za primenu – Troškovi životnog ciklusa
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Menadžment sigurnošću funkcionosanja – Deo 3-4: Uputstvo za primenu – Uputstvo za specifikaciju zahteva za sigurnost funkcionisanja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Pogodnost održavanja uređaja – Deo 2: Zahtevi i studije pogodnosti održavanja u fazi projektovanja i razvoja
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Pogodnost održavanja uređaja – Deo 3: Verifikacija i prikupljanje, analiza i prikazivanje podataka
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Pogodnost održavanja uređaja - Deo 5: Pogodnost za ispitivanja i dijagnostičko ispitivanje
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 2-1: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi — Temperatura i vlažnost
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 2-2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi — Padavine i vetar
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 2-3: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi — Vazdušni pritisak
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 2-9: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi — Podaci o udaru i vibracijama dobijeni merenjem — Skladištenje, transport i upotreba
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 1: Skladištenje
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 2: Transport
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 3: Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 3: Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih uticaja — Izmena 2
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 4: Stacionarna upotreba na lokacijama nezaštićenim od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline — Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti — Odeljak 4: Stacionarna upotreba na lokacijama nezaštićenim od vremenskih uticaja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Odeljak 5: Instalacije na terenskim vozilima
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Odeljak 6: Okolina broda
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Odeljak 6: Okolina broda - Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Tehnike analize pouzdanosti sistema – Postupci za analizu načina nastajanja i efekata otkaza (FMEA)
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Programi za porast pouzdanosti
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Analiza stabla neispravnosti (FTA)
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Tehnike analize sigurnosti funkcionisanja – Metoda blok-dijagrama pouzdanosti i Bulove metode
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
124 стр.
5604 RSD 
PDF
Blok-dijagrami pouzdanosti
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
255 стр.
7028 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti — Ispitivanja usaglašenosti za konstantni tok otkaza i konstantni intenzitet otkaza
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Preispitivanje projektovanja
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Selekcija pouzdanosti naprezanjem - Deo 1: Popravljive jedinke proizvedene u partijama
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Porast pouzdanosti – Statistička provera i metode ocenjivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Primena tehnika Markova
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
145 стр.
5604 RSD 
PDF
Vejbulova analiza
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Matematički izrazi za pouzdanost, raspoloživost, pogodnost održavanja i logističku podršku održavanju
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Matematički izrazi za pouzdanost, raspoloživost, pogodnost održavanja i logističku podršku održavanju
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektronske komponente - Pouzdanost - Referentni uslovi za tokove otkaza i modeli naprezanja za konverziju
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
189 стр.
6288 RSD 
PDF
Elektronske komponente — Pouzdanost — Referentni uslovi za tokove otkaza i modeli naprezanja za konverziju
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
127 стр.
5604 RSD 
PDF
Električne komponente – Pouzdanost – Referentni uslovi za učestalost otkaza i modeli naprezanja za konverziju
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Model stepenog zakona - Ispitivanja saglasnosti i metode ocenjivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Studije opasnosti i operabilnosti (HAZOP studije) – Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
133 стр.
5604 RSD 
PDF
Inženjering sigurnosti funkcionisanja komunikacione mreže
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Upravljanje rizikom u projektima – Smernice za primenu
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
120 стр.
5261 RSD 
PDF
Ocenjivanje pouzdanosti i analiza trajnosti
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Sigurnost funkcionisanja proizvoda koji sadrže delove koji se ponovo koriste - Zahtevi za funkcionalnost i ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Smernice u vezi sa specifikacijama sigurnosti funkcionisanja sistema
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Menadžment zastarelošću - Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Porast pouzdanosti - Ispitivanje naprezanjem radi ranih otkaza u jedinstveno složenim sistemima
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Tehnike analize za sigurnost funkcionisanja – Analiza stabla događaja (ETA)
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Metode za ubrzano ispitivanje proizvoda
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Smernice u vezi sa humanim aspektima sigurnosti funkcionisanja
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Snabdevanje rezervnim delovima
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Tehnike analize za sigurnost funkcionisanja — Tehnike Petrijeve mreže
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Uputstvo za softverske aspekte sigurnosti funkcionisanja
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Metodologija za procenu i obezbeđenje sigurnosti funkcionisanja komunikacione mreže
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Korenska analiza uzroka (RCA)
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Demonstracija zahteva pouzdanosti – Slučaj pouzdanosti
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Menadžment rizikom – Tehnike ocenjivanja rizika
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-5: Ispitivanja – Ispitivanje S: Simulirano sunčevo zračenje na nivou tla i uputstvo za ispitivanje sunčevog zračenja i vremenskih uslova
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-52: Ispitivanja – Ispitivanje Kb: Slana magla, ciklički (rastvor natrijum-hlorida)
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 2-85: Ispitivanja – Ispitivanje Fj: Vibracija – Dugotrajno ponavljanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3-3: Prateća dokumentacija i smernice – Metode seizmičkih ispitivanja opreme
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3-5: Prateća dokumentacija i uputstvo – Potvrđivanje performansi komora za temperaturna ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja uticaja okoline – Deo 3-6: Prateća dokumentacija i uputstvo – Potvrđivanje performansi komora za ispitivanje uticaja temperature/vlage
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Klasifikacija uticaja okoline – Deo 2-4: Uticaji okoline koji se pojavljuju u prirodi – Sunčevo zračenje i temperatura
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Klasifikacija uticaja okoline – Deo 2-4: Uticaji okoline koji se pojavljuju u prirodi – Sunčevo zračenje i temperatura – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-7: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Fauna i flora
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2-7: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Fauna i flora – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 3-1: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Skladištenje
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 3-2: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Transport i rukovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 3-2: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti – Transport i rukovanje – Ispravka
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih ozbiljnosti – Stacionarna upotreba na lokacijama zaštićenim od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih ozbiljnosti – Stacionarna upotreba na lokacijama nezaštićenim od vremenskih uticaja
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Analize vrsta otkaza i njihovih efekata (FMEA i FMECA)
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Menadžment zastarelošću
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Pouzdanost otvorenih sistema
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline — Deo 2: Ispitivanja — Uputstvo za postupak Kd: Uticaj vodonik-sulfida na kontakte i spojeve
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Padavine i vetar
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Vazdušni pritisak
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Odeljak 5: Prašina, pesak i slana magla
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Vibracije i udari od zemljotresa
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline – Deo 2: Uslovi okoline koji se pojavljuju u prirodi – Fauna i flora
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
PROGRAMI ZA PORAST POUZDANOSTI (IDENTIČAN SA IEC 1014:1989)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Analiza stabla neispravnosti (FTA) (identičan sa IEC 1025:1990)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Zvanična revizija projekta (identičan sa IEC 1160:1992 i Dopunom br.1:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Upravljanje sigurnošću funkcionisanja - Deo 1: Upravljanje programom sigurnosti funkcionisanja - Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta - Deo 4: Uputstvo za upravljanje programom sigurnosti funkcionisanja (identičan sa IEC 300-1/ISO 9000-4:1993)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
UPRAVLJANJE SIGURNOŠCU FUNKCIONISANJA - DEO 3: UPUTSTVO ZA PRIMENU - ODELJAK 2: PRIKUPLJANJE PODATAKA O SIGURNOSTI FUNKCIONISANJA U TOKU EKSPLOATACIJE - (IDENTIČAN SA IEC 300-3-2:1993)
Srpski
Објављен 
13.06.1997 . 
61 стр.
5134 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 191: Sigurnost funkcionisanja i kvalitet usluge (identičan sa ISO IEC 50(191):1990)
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 1: Opšte odredbe i smernice (identičan sa IEC 68-1:1988)
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Izmena 1 — Ispitivanje uticaja okoline — Deo 1: Opšte odredbe i smernice
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje J i smernice: Plesan (identičan sa IEC 68-2-10:1988)
Srpski
Објављен 
09.10.1996 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje M: Niski vazdušni pritisak (identičan sa IEC 68-2-13:1983)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje R i smernice: Voda (identičan sa IEC 68-2-18:1989 i Amend. 1:1993)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Upravljanje pouzdanošću i pogodnošću za održavanje (identičan sa IEC 300:1984)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Upravljanje sigurnošću funkcionisanja - Deo 3: Uputstvo za primenu - Odeljak 4: Uputstvo za specifikaciju zahteva za sigurnost funkcionisanja - (Identičan sa IEC 60300-3-4:1996)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 1: Opšti zahtevi (identičan sa IEC 605-1:1978)
Srpski
Објављен 
07.06.2003 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 2: Planiranje ciklusa ispitivanja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 3: Preporučeni uslovi ispitivanja - Prenosni uređaji koji se koriste u zatvorenim prostorijama - Nizak stepen simulacije (identičan sa IEC 605-3-1:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Uređaji za stacionarnu upotrebu u zaštićenim prostorima - Visok stepen simulacije (identičan sa IEC 605-3-2:1986)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 3: Preporučeni uslovi ispitivanja - Odeljak 3: Ciklus ispitivanja br.3: Uređaji za stacionarnu upotrebu u prostorima delimično zaštićenim od vremenskih uticaja - Nizak stepen simulacije
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 3: Preporučeni uslovi ispitivanja - Odeljak 4: Ciklus ispitivanja br. 4: Prenosni uređaji i uređaji za nestacionarnu upotrebu - Nizak stepen simulacije
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 3: PREPORUČENI USLOVI ISPITIVANJA - ODELJAK 5: CIKLUS ISPITIVANJA BR. 5: MOBILNI UREĐAJ NA KOPNU NIZAK STEPEN SIMULACIJE - (Identičan sa IEC 60605-3-5:1996 + Cor.:1996)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 4: Postupci za određivanje tačkastih ocena i granica poverenja na osnovu ispitivanja pouzdanosti uređaja (identičan sa IEC 605-4:1986)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 5: Planovi provere ispunjenja zahteva za uspešnost (identičan sa IEC 605-5:1982)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 6: Provera valjanosti pretpostavke o konstantnom intenzitetu otkaza (identičan sa IEC 605-6:1986)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva intenzitet otkaza i srednje vreme između otkaza pod pretpostavkom da je intenzitet otkaza konstantan - Tačka 6: Metode pripreme i primene planova ispitivanja ograničenih u vremenu - Dopuna 1 (identičan sa IEC 605-7, Amend. 1:1990)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva za intenzitet otkaza i srednje vreme između otkaza, pod pretpostavkom da je intenzitet otkaza konstantan (identičan sa IEC 605-7:1978)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Uputstvo za pogodnost održavanja uređaja - Deo 1: Prvi, drugi i treći odeljak - Uvod, zahtevi i program pogodnosti održavanja (identičan sa IEC 706-1:1982)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Uputstvo za pogodnost održavanja uređaja - Deo 4: Odeljak 8 - Planiranje održavanja i podrške održavanju (identičan sa IEC 706-4:1992)
Srpski
Објављен 
07.06.2003 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 1: Parametri okoline i njihove strogosti
Srpski
Објављен 
28.11.2002 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 2: Uslovi okoline koji se javljaju u prirodi - Odeljak 4: Sunčevo zračenje i temperatura
Srpski
Објављен 
28.11.2002 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Odeljak 7: Prenosna i nestacionarna upotreba
Srpski
Објављен 
19.07.2004 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Klasifikacija uslova okoline - Deo 3: Klasifikacija grupa parametara okoline i njihovih strogosti - Odeljak 9: Mikroklime unutar proizvoda
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
PREDSTAVLJANJE REZULTATA PREDVIĐANJA KARAKTERISTIKA POUZDANOSTI, POGODNOSTI ODRŽAVANJA I RASPOLOŽIVOSTI - (IDENTIČAN SA IEC 863:1986)
Srpski
Објављен 
15.12.1997 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
PROCEDURE ISPITIVANJA USAGLAŠENOSTI ZA RASPOLOŽIVOST U USTALJENOM STANJU (IDENTIČAN SA IEC 1070:1991)
Srpski
Објављен 
07.11.1997 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
POSTUPCI ANALIZE SIGURNOSTI FUNKCIONISANJA - METODA BLOK-DIJAGRAMA POUZDANOSTI (IDENTIČAN SA IEC 1078:1991)
Srpski
Објављен 
07.11.1997 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
ISPITIVANJE POUZDANOSTI - PLANOVI ISPITIVANJA USAGLAŠENOSTI ZA USPEŠNOST - (IDENTIČAN SA IEC 1123:1991)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti - Ispitivanja usaglašenosti za konstantni tok otkaza i konstantni intenzitet otkaza
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Porast pouzdanosti - STATISTIČKA PROVERA I METODE OCENJIVANJA - (Identičan sa IEC 61164:1995)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
PROVERE SAGLASNOSTI, INTERVALI POVERENJA I DONJE GRANICE POVERENJA ZA PODATKE KOJI SLEDE ZAKON VEJBULOVE RASPODELE - (Identičan sa IEC 61649:1997)
Srpski
Објављен 
27.06.2001 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Metode analize podataka o pouzdanosti - Postupci za upoređivanje dva konstantna toka otkaza i dva konstantna intenziteta otkaza (događaja)
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Model stepenog zakona - Testovi saglasnosti i metode ocenjivanja
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje N: Promena temperature (identičan sa IEC 68-2-14:1984)
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Ispitivanje Ea i smernice: Udari (identičan sa IEC 68-2-27:1987)
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2: Ispitivanja - Smernice za postupak T: Lemljenje (identičan sa IEC 68-2-44:1995)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Uputstvo za pogodnost održavanja uređaja - Deo 2: Peti odeljak - Studije pogodnosti održavanja u fazi projektovanja (identičan sa IEC 706-2:1990)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Uputstvo za pogodnost održavanja uređaja - Deo 3: Šesti i sedmi odeljak - Verifikacija i prikupljanje podataka, analiza i prikazivanje podataka (identičan sa IEC 706-3:1987)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
METODE ANALIZE POUZDANOSTI SISTEMA - POSTUPCI ANALIZE NAČINA OTKAZA I NJIHOVIH EFEKATA (FMEA) - (IDENTIČAN SA IEC 812:1985)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Proveravanje mehaničke otpornosti prema udarcima - Ispitni čekić
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. OPŠTI DEO//
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Aa: snižena temperatura sa naglom promenom - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ab: Snižena temperatura sa postepenom promenom - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ad: Snižena temperatura sa postepenom promenom - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ba: Povišena temperatura sa naglom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji ne odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bb: Povišena temperatura sa postepenom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, uređaji i ostali proizvodi koji ne odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bc: Povišena temperatura sa naglom promenom, bez vlage - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji odaju toplotu
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Bd: Povišena temperatura sa postepenom promenom bez vlage - Sastavni delovi, uređaji i drugi proizvodi koji odaju toplotu
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ca: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Smernice za ispitivanje povišenom temperaturom sa vlagom
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Da: Povišena temperatura sa vlagom, ciklicno promenljiva (ciklus 18 + 6 sati)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Db: Povišena temperatura sa vlagom, ciklično promenljiva (ciklus 12 + 12 sati) - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Db: Povišena temperatura sa vlagom, ciklicno promenljiva (ciklus 12 + 12 sati)
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK EA: UDARI//
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Eb: Potresi
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ec: Pad i prevrtanje
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ed: Slobodan pad
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fc: Vibracije (sinusoidne)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fd: Slucajne vibracije širokog frekvencijskog opsega - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fda: Slucajne vibracije širokog frekvencijskog opsega - Visoka reproduktivnost
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fdb: Slucajne vibracije širokog frekvencijskog opsega - Srednja reproduktivnost
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Fdc: Slucajne vibracije širokog frekvencijskog opsega - Niska reproduktivnost
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ga: Konstantno ubrzanje
Srpski
Објављен 
16.04.1990 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Uputstvo za primenu postupaka ispitivanja uticaja okoline radi simuliranja efekata skladištenja
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK J - PLESAN//
Srpski
Објављен 
16.04.1990 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ka: Slana magla
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kb: Slana magla, ciklicki (rastvor natrijum-hlorida)
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kc: Uticaj sumpor-dioksida na kontakte i prikljucke
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Kd: Uticaj vodonik-sulfida na kontakte i prikljucke
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE NA ELEKTRONSKE UREĐAJE I NJIHOVE SASTAVNE DELOVE. POSTUPAK M - NISKI ATMOSFERSKI PRITISAK//
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK NA: BRZE PROMENE TEMPERATURE METODA DVEJU KOMORA
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK NB: BRZE PROMENE TEMPERATURE METODA JEDNE KOMORE
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK NC: BRZE PROMENE TEMPERATUR METODA DVA KUPATILA SA VODOM
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak N: Promene temperature - Smernice za ispitivanja
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qa: Zaptivenost uvodnika, osovina i zaptivaca
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qb: Zaptivenost osovina i zaptivaca - Prošireno ispitivanje
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qc: Ispitivanje zaptivenosti kućišta prema ispuštanju gasa
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qd: Ispitivanje zaptivenosti kućišta prema isticanju tečnosti
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qe: Zaptivenost kućišta prema prodiranju tečnosti
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Sa: Dejstvo veštackog suncevog zračenja na nivou zemlje
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak T: Lemljenje
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK T: LEMLJENJE. UREĐAJ ZA ISPITIVANJE LEMLJIVOSTI METODOM KAPLJICE//
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ta: Lemljenje - Ispitivanje lemljivosti metodom ravnotežnog kvašenja
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Ispitivanje Td: Lemljivost, otpornost metalizacije prema razlaganju i otpornost prema toploti lemljenja komponenata za površinsku montažu (SMD)
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
OSNOVNA ISPITIVANJA UTICAJA OKOLINE. POSTUPAK TA: LEMLJIVOST ŠTAMPANIHPLOČA I OSNOVNIH LAMINATA OBLOŽENIH METALNOM FOLIJOM//
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ua: Mehanička izdržljivost priključaka i pribora za pricvršciva-nje pri zatezanju i pritiskivanju (tac-ke 1, 5, 6 i 7 stavljene van snage "Sl. List SFRJ" br. 12/85)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ub: Mehanička izdržljivost priključaka i pribora za pricvršcivanje pri savijanju
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Uc: Ispitivanje mehaničke izdržljivosti priključaka pri uvijanju
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Ud: Ispitivanje mehaničke izdržljivosti priključaka i pribora za pricvršcenje na delovanje obrtnog momenta
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Ispitivanje Ue: Mehanička izdržljivost priključaka komponenata za površinsku montažu (SMD) u montiranom stanju
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Xa: Uranjanje u rastvarace za cišcenje
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Ultrazvucno cišcenje
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qf: Ispitivanje zaptivenosti potapanjem
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qg: Ispitivanje zaptivenosti prskajucom vodom
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qk: Ispitivanje zaptivenosti ispitnim gasom - Metoda ispitivanja masenim spektrometrom
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Qi: Ispitivanje zaptivenosti u posudi za pritisak (bombi)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Opšti zahtevi za ispitivanje zaptivenosti - Q-postupci
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Z/AD: Kombinovano ispitivanje: Povišena temperatura sa vlagom/snižena temperatura (u ciklusima)
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Z/AMD: Kombinovano ispitivanje po redosledu: Snižena temperatura, sniženi vazdušni pritisak i povišena temperatura sa vlagom
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektrotehnika - Ispitivanje opasnosti od požara - Ispitivanje loših spojeva grejacem
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Uputstvo za primenu postupka Sa (Veštacko suncevo zracenje na nivou zemlje)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Postupak Eb: Potresi - Smernice za ispitivanje
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Osnovna ispitivanja uticaja okoline - Osnovni podaci (smernice) - Postupci snižene i povišene temperature bez vlage
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Žica za namotaje - Okrugla bakarna lak-žica, direktno lemljiva - Tehnički uslovi za isporuku
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
стр.
0 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE - NAZIVI I DEFINICIJE OSNOVNIH POJMOVA ZA POUZDANOST ELEKTRONSKIH UREĐAJA I NJIHOVIH SASTAVNIH DELOVA
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Uvodna razmatranja o pouzdanosti
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Pouzdanost sastavnih delova za elektroniku - Pokazivanje podataka o pouzdanosti
Srpski
Повучен 
01.01.1998 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Smernice za prikupljanje podataka o pouzdanosti, ispravnosti i mogucnosti održavanja elektronskih sklopova na osnovu rezultata korišcenja
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i uređaja - Smernice za propisivanje postupaka kontrole "po partijama" i "periodicno" u standardima za elektronske sastavne delove
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i uređaja - Smernice za odredbe o pouzdanosti u standardima za elektronske sastavne delove
Srpski
Објављен 
01.07.1974 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Pouzdanost elektronskih sastavnih delova i uređaja - Planovi i postupci uzimanja uzoraka za kontrolu prema atributima

274 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia