Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-09
Time: 11:18


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
28.02.2020 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 6-1: Projekat šema veza na ploči – Generički zahtevi za projekte šema veza na štampanim pločama
Engleski
У припреми 
28.02.2020 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 6-2: Projekat šema veza na ploči – Opis projekta šema veza na štampanim pločama za najčešće uređaje za površinsku montažu (SMD)
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Kondenzatori
Srpski
Објављен 
11.02.1989 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Zaglavlja karakteristika predmeta - Otpornici
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za primenu aluminijumskih elektrolitskih kondenzatora
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
149 стр.
5604 RSD 
PDF
Čipovi inteligentnih sistema za praćenje – Studija izvodljivosti u vezi uključivanja RFID-a u električnu i elektronsku opremu za WEEE manadžment
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 6: Izveštaj o usaglašenosti Direktive 2012/19/EU i standarda iz serije EN 50625 i EN 50614
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja aparata za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike — Deo 2: Specifikacija sanacije
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 3-1: Specifikacija nezagađenja — Opšte
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-2: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Sijalice
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-3: Specifikacija za smanjenje zagađenja – WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-4: Specifikacija za smanjenje zagađenja – oprema za izmenu temperature
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 3-5: Tehnička specifikacija za smanjenje zagađenja – Fotonaponski paneli
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku sa WEEE
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 5: Specifikacija za konačno postupanje sa WEEE frakcijama – Bakar i plemeniti metali
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Jednostrano i dvostrano štampane ploče sa običnim rupama — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama za direktno ubacivanje – Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Višeslojne štampane ploče
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Višeslojne štampane ploče — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija sposobnosti: Savitljive štampane ploče bez direktnih priključaka
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste:Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija sposobnosti: Savitljive štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljivo-krute višeslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljivo-krute dvoslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Savitljive višeslojne štampane ploče sa direktnim priključcima
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom - Izmena 3
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 3)
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 3) - Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim elektrolitom i poroznom anodom (podvrsta 2)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metalizirani polikarbonatski kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa elektrodama od tankih metalnih folija i sa polikarbonatskim dielektrikom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi polipropilenski metaloslojni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Promenljivi kondenzatori (kvalifikaciona potvrda i potvrda sposobnosti)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Promenljivi kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jednoobrtni disk trimer kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Višeobrtni koncentrični kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Okretni vazdušni kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Kompresioni trimer-kondenzatori (kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage - Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa konformnom prevlakom ili zaliveni, sa aksijalnim ili šablonskim izvodima
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage — Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa zaštitnim premazom ili zaliveni, sa aksijalnim ili oblikovanim izvodima — Izmena 1
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage — Metaloslojni otpornici na visokokvalitetnoj keramici, sa zaštitnim premazom ili zaliveni, sa aksijalnim ili oblikovanim izvodima — Ispravka
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici malih snaga (nivo ocenjivanja M)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici male snage (nivo ocenjivanja P)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi nemotani otpornici male snage (nivoi ocenjivanja SB i SC)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (Nivo ocenjivanja S)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (nivo ocenjivanja M)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage (nivo ocenjivanja H)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici snage - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi otpornici snage - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljivi otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi tankoslojni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD-otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,1; 0,25; 0,5; 1
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25; 0,5; 1 — Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 1; 2
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Pravougaoni - Klase stabilnosti 1; 2
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 1; 2 — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage – Pravougaoni – Klase stabilnosti 1; 2 – Izmena 3
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Cilindrični - Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage - Cilindrični - Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage — Cilindrični — Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni SMD otpornici male snage – Cilindrični – Klase stabilnosti 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2 – Izmena 3
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi nemotani visokostabilni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD) - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,1; 0,25
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi metaloslojni visokostabilni SMD otpornici male snage — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi tankoslojni visokostabilni otpornici male snage za površinsku ugradnju (SMD) — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,1; 0,25 — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi metaloslojni visokostabilni SMD otpornici male snage – Pravougaoni – Klase stabilnosti 0,1; 0,25 – Izmena 2
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi motani otpornici snage za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD)
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) – Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi motani otpornici snage za površinsku montažu (SMD) - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,5; 1; 2
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi žičani otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) — Pravougaoni — Klase stabilnosti 0,5; 1; 2
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Pobuđeni priključkom sa navojem i obrtni trimer potenciometri
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Opšta specifikacija: Termistori
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (izvodi u čvrstom staklu ili emajlu)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (izolacioni odstojnici u omotačima)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (tipa diska)
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom (tipa valjka)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) — Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jedinke kristala kvarca (Potvrda sposobnosti)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jedinke kristala kvarca (Potvrda sposobnosti)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jedinke kristala kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Jedinke kristala kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Oscilatori kontrolisani kristalom varca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca (Kvalifikaciona potvrda)
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Dielektrični rezonatori tipa talasovoda
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Dielektrični rezonatori tipa talasovoda — Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 1: Termini i definicije
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 2: Metode merenja - Mala snaga
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Pijezoelektrična svojstva keramičkih materijala i komponenata - Deo 3: Metode merenja - Velika snaga
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Obeležavanje električnih i elektronskih uređaja prema članu 11(2) Direktive 2002/96/EC (WEEE)
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja sa aparatima za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorougljenike ili isparljive ugljovodonike
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa uređajima za domaćinstvo na kraju njihovog životnog veka, koji sadrže nestabilne ugljovodonike ili nestabilne fluorokarbonate
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za pripremu za ponovnu upotrebu otpadne električne i elektronske opreme
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE — Deo 1: Opšti zahtevi za postupanje
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2: Zahtevi za postupanje sa sijalicama
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-2: Zahtevi za postupanje sa WEEE koji sadrži CRT-ove i ravne panel-displeje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-3: Zahtevi za postupanje sa opremom za izmenu temperature ili drugim WEEE koji sadrži VFC i/ili VHC
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Zahtevi za sakupljanje, logistiku i postupanje sa WEEE – Deo 2-4: Zahtevi za postupanje sa fotonaponskim panelima
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Pravila za ocenjivanja životnog ciklusa za kategorije elektronskih i električnih proizvoda i sistema
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Kodovi za obeležavanje otpornika i kondenzatora – Izmena 1
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Preporučena serija brojeva za otpornike i kondenzatore
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-20: Ispitivanja - Ispitivanje T: Metode ispitivanja lemljivosti i otpornosti prema toploti lemljenja komponenata sa olovom
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-21: Ispitivanja - Ispitivanje U: Mehanička izdržljivost priključaka i sastavnih komponenata za ugradnju
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2: Ispitivanja — Uputstvo za T-ispitivanja: Lemljenje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-54: Ispitivanja - Ispitivanje Ta: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata metodom ravnotežnog kvašenja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-58: Ispitivanja - Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje pri metalizaciji i otpornost prema toploti lemljenja komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-58: Ispitivanja — Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje metalizacije i otpornost na grejanje pri lemljenju komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-58: Ispitivanja – Ispitivanje Td: Metode ispitivanja za lemljivost, otpornost na razlaganje metalizacije i otpornost na grejanje pri lemljenju komponenata za površinsku montažu (SMD) – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata za površinsku ugradnju (SMD) metodom ravnotežnog kvašenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te/Tc: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata i štampanih ploča metodom ravnomernog kvašenja (merenjem sile)
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-69: Ispitivanja – Ispitivanje Te/Tc: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata i štampanih ploča metodom ravnomernog kvašenja (merenjem sile) – Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
9 стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te/Tc: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata i štampanih ploča metodom ravnomernog kvašenja (merenjem sile) - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline - Deo 2-77: Ispitivanja - Ispitivanje 77: Čvrstoća tela i šok pri udaru
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline — Deo 2-82: Ispitivanja — Ispitivanje XW1: Metode ispitivanja metalnih neravnina za elektronske i električne komponente
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja na okolinu — Deo 2-83: Ispitivanja — Ispitivanje Tf: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenata za površinsku montažu (SMD) metodom ravnomernog kvašenja korišćenjem paste za lemljenje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 3-13: Prateća dokumentacija i uputstvo za T-ispitivanje: Lemljenje
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi mreža za štampana kola
Engleski
Повучен 
29.02.2012 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija - Izmena 11
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 1: Opšta specifikacija — Izmena 11
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 2: Specifikacija podvrste: priključak nepromenljivih tankoslojnih otpornika male snage
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi otpornici za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje — Deo 8-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi slojni otpornici male snage za površinsku montažu (SMD) za elektronske uređaje, klasifikacionog nivoa G
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 9: Specifikacija podvrste - Mreže nepromenljivih otpornika za površinsku ugradnju sa pojedinačno merljivim otpornicima
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 9-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Mreže nepromenljivih otpornika za površinsku ugradnju, sa pojedinačno merljivim otpornicima - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija – Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Projektovanje, izrada i montaža štampanih ploča — Termini i definicije
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metode merenja strujnog šuma nepromenljivih otpornika
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 1: Pakovanje komponenata sa aksijalnim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 1: Pakovanje komponenata sa aksijalnim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 2: Pakovanje komponenata sa jednosmernim izvodima na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje — Deo 2: Pakovanje komponenata sa jednosmernim izvodima na neprekidnim trakama
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje — Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku montažu na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3-1: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake - Tip V - Presovane trake-nosioci
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 3-2: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju na neprekidne trake - Tip VI - Blister trake-nosioci širine 4 mm
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 4: Skladišta zalivenih elektronskih komponenata u pakovanjima oblika E i G
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Pakovanje komponenti za automatsko rukovanje — Deo 4: Ambalaža za pakovanje elektronskih komponenti različitih oblika
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 5: Matrične ploče
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 5: Matrične ploče - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 6: Pakovanje komponenata za površinsku ugradnju u kutiju za rasuti teret
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Provera mera komponenata cilindričnog oblika sa aksijalnim priključcima
Srpski
Објављен 
27.08.2013 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Preporučeni prečnici žičanih priključaka kondenzatora i otpornika
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri - Deo 2: Uputstvo za upotrebu pijezoelektričnih filtara - Odeljak 2: Pijezoelektrični keramički filtri
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Piezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 4: Specifikacija podvrste - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Pijezoelektrični filtri ocenjenog kvaliteta - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Potvrda sposobnosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 11: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 11-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metaloslojni polietilentereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 13: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 13: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 13-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metaloslojni polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 14: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje – Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i za priključivanje na mrežu za napajanje – Ispravka
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje radiofrekvencijskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Nivo ocenjivanja D
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje – Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Samo ispitivanja bezbednosti
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 14-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje – Ispitivanja bezbednosti
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 14-3: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje elektromagnetskih smetnji i priključivanje na mrežu za napajanje - Nivo ocenjivanja DZ
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 15: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa tečnim ili čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 16: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 16-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski kondenzatori za jednosmernu struju - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 17: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 17-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 18: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku montažu sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 18-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori za površinsku ugradnju sa tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 19: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 19: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju – Ispravka
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 19: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilen-tereftalatni film kondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 19-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 19-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 2: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 2: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 20: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polifenilen sulfid kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 20: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polifenilen-sulfid filmkondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 20-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polifenilen sulfidni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 21: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivoi ocenjivanja E i EZ
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 21: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 21-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 1 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 22: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 22: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 22-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku ugradnju, klasa 2 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 23: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmernu struju za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 23: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmerni napon i površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 23-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmernu struju za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 24: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 24: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
5 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 24: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektro¬litski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 24-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi tantal elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 25: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 25: Specifikacija podvrste — Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimernim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 25-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 26: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 26-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa konduktivnim polimerski čvrstim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 3: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektro¬litski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektro¬litom za površinsku ugradnju – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksidnim čvrstim elektrolitom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 3-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 3-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Nepromenljivi tantal-elektrolitski kondenzatori sa mangan-dioksid čvrstim elektrolitom za površinsku ugradnju – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4: Specifikacija podvrste - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4: Specifikacija podvrste – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) i tečnim elektrolitom
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa tečnim elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa tečnim elektrolitom – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 4-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) elektrolitom - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 4-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju – Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa čvrstim (MnO2) elektrolitom – Nivo ocenjivanja EZ – Ispravka
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 6: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polikarbonatni kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 6-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi metalizovani polikarbonatni kondenzatori za jednosmernu struju - Nivo ocenjivanja E
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 8: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 1
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 8: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 1 - Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 8-1 : Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 1 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 2
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje — Deo 9: Specifikacija podvrste: Nepromenljivi kondenzatori sa keramikom kao dielektrikom, klasa 2
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 2 - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 2: Specifikacija podvrste – Potenciometri podešavani vijkom i obrtni trimer-potenciometri
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 5: Specifikacija podvrste – Jednoobrtni žičani i nežičani potenciometri male snage
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Potenciometri za elektronske uređaje – Deo 6: Specifikacija podvrste – Trimer-potenciometri za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Metoda merenja nelinearnosti u otpornicima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu - Deo 1: Osnovna metoda za merenje rezonantne frekvencije i rezonantne otpornosti jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 11: Metode za određivanje rezonantne frekvencije pod opterećenjem fL i efektivne kapacitivnosti opterećenja CLeff korišćenjem tehnika automatskog analizatora mreže i korekcije greške
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu – Deo 2: Metode faznog pomaka za merenje dinamičke kapacitivnosti jedinke kristala kvarca
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu – Deo 3: Osnovna metoda za merenje parametara na dva priključka jedinki kristala kvarca do 200 MHz tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu sa kompenzacijom paralelne kapacitivnosti C0
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca tehnikom nulte faze u pi-četvoropolu - Deo 4: Metoda za merenje rezonantne frekvencije pod opterećenjem fL, rezonantne otpornosti sa opterećenjem RL i izračunavanje drugih izvedenih vrednosti jedinki kristala kvarca do 30 MHz
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 5: Metode za određivanje ekvivalentnih električnih parametara korišćenjem tehnika automatskog analizatora mreže i korekcije greške
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 6: Merenje zavisnosti od nivoa pobude (DLD)
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Merenje parametara pojedinačnog kristala kvarca — Deo 6: Merenje zavisnosti od nivoa pobude (DLD)
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 7: Merenje kratkotrajnog smanjenja aktivnosti i frekvencije jedinki kristala kvarca
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 8: Ispitni uređaj za jedinke kristala kvarca za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca – Deo 8: Ispitni uređaj za jedinke kristala kvarca za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Merenje parametara jedinke kristala kvarca - Deo 9: Merenje sporednih rezonancija pijezoelektričnih jedinki kristala
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori, sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom – Deo 1: Opšta specifikacija - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Deo 2: Specifikacija podvrste - Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Direktno zagrevani termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom — Deo 2: Specifikacija podvrste — Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom za površinsku ugradnju — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Piezoelektrični, dielektrični i elektrostatički oscilatori ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 3: Standard za spoljne oblike i mere i spojeve izvoda
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca, ocenjenog kvaliteta — Deo 3: Standardni spoljni izgled i izvodi
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 4: Specifikacija podvrste - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Potvrda sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 5: Specifikacija podvrste - Kvalifikaciona potvrda
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta - Deo 5-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Kvalifikaciona potvrda
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 6: Metoda merenja podrhtavanja faze za kvarcne kristalne oscilatore i SAW oscilatore – Smernice za primenu
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metode merenja i ispitivanja za jedinke kristala kvarca akustične viljuške u opsegu od 10 kHz do 200 kHz i standardne vrednosti
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metoda za određivanje prostora potrebnog za kondenzatore i otpornike sa radijalnim priključcima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Ograničena primena struje - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Primena grejnog elementa - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-3: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Primena početne udarne struje - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-4: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Osetljiva primena - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Sintetički kristal kvarca – Specifikacije i smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Sintetički kristal kvarca – Specifikacije i smernice za upotrebu
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
121 стр.
5604 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Filtri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) ocenjenog kvaliteta - Deo 3: Standard za spoljni oblik i mere
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori i otpornici za elektronske uređaje - Preporučene mere krajeva osovina i cevčica i mere za montažu elektronskih komponenata sa jednim otvorom, montiranih u cevčicu, na koje se deluje osovinom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori i otpornici za elektronske uređaje – Preporučene mere krajeva osovina i cevčica i mere za montažu elektronskih komponenata sa jednim otvorom, montiranih u cevčicu, na koje se deluje osovinom – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2: Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Induktivni kalemovi za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti - Nivo ocenjivanja D
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Induktivni kalemovi za koje se zahtevaju samo ispitivanja bezbednosti
Engleski
Повучен 
27.04.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 2: Specifikacija podvrste - Pasivne filtarske jedinice na koje se primenjuju ispitivanja bezbednosti - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-smetnji - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Filtri za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti (nivo ocenjivanja D/DZ)
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-smetnji - Deo 2-2: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Filtri za koje se zahtevaju ispitivanja bezbednosti (samo ispitivanja bezbednosti)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji — Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji – Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi – Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji — Deo 3: Pasivne filtarske jedinice za koje se primenjuju ispitivanja za bezbednost pri upotrebi
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo sa informacijama o primeni kondenzatora, otpornika, induktivnih kalemova i kompletnih filtarskih jedinica za potiskivanje elektromagnetskih smetnji
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Rezonatori sa površinskim akustičnim talasima (SAW) - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Rezonatori sa površinskim akustičnim talasima (SAW) - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Varistori za elektronske uređaje - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Proizvodi za montažu štampanih ploča — Podaci za opisivanje proizvodnje i metodologije prenosa — Deo 2-2: Zahtevi podvrste za primenu podataka za opisivanje proizvodnje štampanih ploča
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 1-1: Generički zahtevi - Razmatranje ravnosti za elektronske sklopove
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 1-2: Generički zahtevi - Kontrolisana impedansa
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-1: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Generički zahtevi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-2: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Diskretne komponente
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-3: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa izvodima u obliku krila galeba na dve strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-4: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa J-izvodima na dve strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-5: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente sa izvodima u obliku krila galeba na četiri strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-6: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Nosači čipa sa J-izvodima na četiri strane
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 5-8: Razmatranje pričvršćenja (površina/spoj) - Komponente u ravni (BGA, FBGA, CGA, LGA)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča - Izrada i upotreba - Deo 7: Elektronske komponente nultog usmerenja za izradu CAD biblioteke
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 7: Elektronske komponente nultog usmerenja za izradu CAD biblioteke
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 1: Opšte metode ispitivanja i metodologija
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Metode ispitivanja električnih materijala, štampanih kola i ostalih struktura međusobnog povezivanja i sklopova — Deo 11: Merenje temperature topljenja ili opsega temperatura topljenja legura za lemljenje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
129 стр.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 2: Metode ispitivanja za materijale za strukture međusobnog povezivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 2-719: Metode ispitivanja materijala za strukture međusobnog povezivanja – Relativna permitivnost i tangens ugla gubitaka (od 500 MHz do 10 GHz)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 2-721: Metode ispitivanja za materijale za strukture međusobnog povezivanja — Merenje relativne permitivnosti i merenje ugla gubitaka laminata obloženog bakarnom folijom na mikrotalasnim frekvencijama, korišćenjem spregnutih dielektričnih rezonatora
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
126 стр.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 3: Metode ispitivanja za strukture međusobnog povezivanja (štampane ploče)
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja i sklopove – Deo 3-719: Metode ispitivanja za strukture međusobnog povezivanja (štampane ploče) – Praćenje otpornosti jednostrano metalizovanih rupa (PTH) tokom cikličnih promena temperature
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 5: Metode ispitivanja za sklopove štampanih ploča
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 5-1: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Smernice za sklopove štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-2: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove — Lemni fluks za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-3: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Lemna pasta za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje — Deo 5-4: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove — Lemne legure i topljive pune i šuplje žice sa fluksom i bez fluksa za montažu štampanih ploča
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 5-503: Opšte metode ispitivanja za materijale i sklopove – Ispitivanje provodnih anodnih slojeva (CAF) štampanih ploča
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, strukture međusobnog povezivanja i sklopove - Deo 6: Metode ispitivanja za materijale koji se koriste u proizvodnji elektronskih sklopova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-1: Zahtevi za fluks lemljenja za visokokvalitetne spojeve na elektronskim sklopovima
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-2: Zahtevi za paste za lemljenje za visokokvalitetne spojeve na elektronskim sklopovima
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje elektronskih elemenata — Deo 1-2: Zahtevi za paste za lemljenje za visokokvalitetne spojeve pri montaži elektronskih elemenata
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćenje za elektronski sklop - Deo 1-3: Zahtevi za elektronske kategorije legura za lemljenje i čvrste lemove sa fluksom i bez fluksa za primene u ektronskim lemljenjima
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje pri elektronskoj montaži — Deo 1-3: Zahtevi za kategorije legura za elektronsko lemljenje i čvrste lemove sa fluksom i bez fluksa za aplikacije elektronskog lemljenja — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 1: Osnovna specifikacija - Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove prilikom površinske ugradnje i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 1: Generička specifikacija — Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove za površinsku ugradnju i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 2: Specifikacija podvrste - Zahtevi za lemljene sklopove prilikom površinske ugradnje
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 2: Specifikacija podvrste — Zahtevi za lemljene sklopove za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 2: Specifikacija podvrste – Zahtevi za lemljene sklopove za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 3: Specifikacija podvrste - Zahtevi za lemljene sklopove prilikom ugradnje kroz otvor
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 3: Specifikacija podvrste – Zahtevi za lemljene sklopove koji se montiraju kroz otvor
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča - Deo 4: Specifikacija podvrste - Zahtevi za priključke lemljenih sklopova
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 4: Specifikacija podvrste – Zahtevi za montažu lemljenih sklopova
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča — Deo 6: Kriterijumi za procenu šupljina u lemljenim spojevima kod BGA tipa i LGA tipa i metoda merenja
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
154 стр.
5947 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
134 стр.
5604 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 2: Sklopovi za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 3: Sklopovi za ugradnju kroz otvor
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 4: Priključci sklopova
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Zahtevi za izradu lemljenih elektronskih sklopova - Deo 5: Ponovna izrada, modifikacija i popravka lemljenih elektronskih sklopova
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta - Deo 1: Registrovanje i analiza neispravnosti na sklopu štampane ploče
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta - Deo 2: Izbor i primena planova uzorkovanja za kontrolisanje elektronskih komponenata i kućišta
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi ocenjivanja kvaliteta — Deo 3: Izbor i primena planova uzorkovanja za štampane ploče i laminat za proveru gotovog proizvoda i provere u toku procesa
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Pijezoelektrične komponente — Priprema crteža za spoljni oblik i mere površinski montiranih komponenata (SMD) za kontrolu i selekciju frekvencija — Opšta pravila
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Piezoelektrične komponente – Priprema crteža za spoljni oblik i mere površinski montiranih komponenata (SMD) za kontrolu i selekciju frekvencija – Opšta pravila
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-1: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane fenolno celuloznim papirom, obložene bakarnom folijom, ekonomskog kvaliteta
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-10: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane cijanid esterom, modifikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-10: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane cijanid-esterom, modifikovanim ili nemodi¬fikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-11: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane polimidom, modifikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-11: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane polimidom, modi-fikovanim ili nemodifikovanim, bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-12: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od epoksidnog netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-13: Skup specifikacija podvrste za ojačane osnovne materijale, obložene i neobložene - Laminat od cijanid estra netkanog aramida definisane zapaljivosti, obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-18: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Poliesterska laminirana ploča ojačana netkanim staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložena bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-19: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane epoksidnim linearnim staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-2: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane fenolno celuloznim papirom, obložene bakarnom folijom, visokog električnog kvaliteta
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-21: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-22: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog nehalogenizovanog epoksidnog tkanog E-stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-23: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim fenolno celuloznim papirom, ekonomskog kvaliteta, obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-26: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane halogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-27: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od ojačanog bismaleimid-triazina modifikovanog nehalogenizovanim epoksidno tkanim staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-30: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminat od cijanid-estra modifikovanog nehalogenizovanim epoksidno tkanim staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložen bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-35: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-36: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
MMaterijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-37: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od modifikovanog nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-38: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-39: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od epoksidno i neepoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-4: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Poliestarske laminirane ploče netkane/tkane staklenim vlaknima definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-40: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-41: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim celuloznim papirnim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za bezolovnu montažu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 2-42: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi — Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za bezolovnu montažu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-43: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim celuloznim papirom/epoksidnim tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-44: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-5: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče jezgra ojačanog bromiranim epoksidnim celuloznim papirom i površine ojačane tkanim E staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-5: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče jezgra ojačanog bromiranim epoksidnim celuloznim papirom i površine ojačane tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-6: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane bromiranim epoksidnim netkanim/tkanim E staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-7: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče od epoksidnog tkanog E stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-7: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče od epoksidnog tkanog E- stakla definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-8: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane modifikovanim bromiranim epoksidnim tkanim E-staklom definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 2-9: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi - Laminirane ploče ojačane modifikovanim ili nemodifikovanim epoksidnim tkanim E-staklom i bismaleimidom/triazinom, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti), obložene bakarnom folijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-3: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Savitljiv film od poliestera prevučen adhezivnom materijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-4: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Savitljiv film od poliamida prevučen adhezivnom materijom
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 3-5: Specifikacija podvrste za neojačane osnovne materijale, obložene i neobložene (namenjene za savitljive štampane ploče) — Prenosni adhezivni filmovi
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-1: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-11: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-12: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-14: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-15: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-16: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-17: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, obložene i neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) - Smolom impregnisani materijali od nehalogenizovanog epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću (vertikalno ispitivanje zapaljivosti), za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 4-18: Specifikacija podvrste za materijale impregnisane smolom, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) — Materijali impregnisani smolom, od epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti) za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja — Deo 4-19: Specifikacija podvrste za materijale impregnisane smolom, neobložene (za proizvodnju višeslojnih ploča) — Materijali impregnisani smolom, od nehalogenizovanog, epoksidno tkanog E-stakla, visokih performansi, definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalne zapaljivosti) za sklapanje bez olova
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-2: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Višefunkcionalni smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja - Deo 4-5: Specifikacija podvrste za smolom impregnisane materijale, neobložene - Poliamidni, modifikovani ili nemodifikovani smolom impregnisani materijali od epoksidno tkanog E-stakla sa definisanom zapaljivošću
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 5: Skup specifikacija podvrste za provodne folije i filmove sa ili bez prevlake — Odeljak 1: Folija od bakra (za proizvodnju bakrom obloženog osnovnog materijala)
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 5: Skup specifikacija podvrste za provodne folije i filmove sa ili bez prevlake — Odeljak 4: Provodna mastila
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 7: Skup specifikacija podvrste za ograničavajuće osnovne materijale — Odeljak 1: Bakar/legura nikl-čelik/bakar
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 8: Skup specifikacija podvrste za neprovodne filmove i prevlake —Odeljak 7: Mastila za obeležavanje natpisa
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Materijali za strukture međusobnog povezivanja — Deo 8: Skup specifikacija podvrste za neprovodne filmove i prevlake — Odeljak 8: Privremene prevlake od polimera
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Filtri koji koriste dielektrične rezonatore tipa talasovoda - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Filtri koji koriste dielektrične rezonatore tipa talasovoda - Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1-3: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja - Metoda merenja kompleksne relativne permitivnosti za materijale dielektričnog rezonatora na mikrotalasnoj frekvenciji
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 1-4: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja - Metoda merenja kompleksne relativne permitivnosti za materijale dielektričnog rezonatora na frekvenciji milimetarskih talasa
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda — Deo 1-5: Opšti tehnički podaci i uslovi ispitivanja — Metoda merenja provodnosti na spoju između provodnog sloja i dielektričnog supstrata na mikrotalasnim frekvencijama
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 2: Smernice za primene oscilatora i filtra
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 4: Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Dielektrični rezonatori tipa talasovoda - Deo 4-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
426 стр.
8984 RSD 
PDF
Standardi za izračunavanje kašnjenja i snage - Deo 1: Sistemi za izračunavanje kašnjenja integrisanog kola i snage
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Standardi za izračunavanje kašnjenja i snage - Deo 2: Specifikacija za izračunavanje kašnjenja u pretprojektnoj fazi za CMOS ASIC biblioteke
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
325 стр.
8086 RSD 
PDF
Format za razmenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Deo 1: Verzija 3.0.0
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
906 стр.
10481 RSD 
PDF
Format za razmenu podataka za elektronsko projektovanje (EDIF) - Deo 2: Verzija 4.0.0
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 2: VHDL multilogički sistem za modelsku interoperabilnost
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 3-2: Matematička operacija u VHDL-u
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Jezici funkcionisanja - Deo 3-3: Sinteza u VHDL-u
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Deo 1: Standardna metoda za specifikaciju komponenata za površinsku ugradnju (SMD)
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Deo 2: Uslovi transportovanja i skladištenja komponenata za površinsku ugradnju (SMD) - Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže — Deo 3: Standardna metoda za specifikaciju komponenata za postupak lemljenja sa direktnim punjenjem kroz rupu (THR)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže — Deo 4: Klasifikacija, pakovanje, označavanje i rukovanje komponentama osetljivim na vlagu
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tehnologija površinske montaže – Deo 4: Klasifikacija, pakovanje, označavanje i rukovanje komponentama osetljivim na vlagu – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija — Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda — Deo 1: Spoljni oblik i mere kućišta izlivenih od plastike
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 2: Keramička kućišta
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija — Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda — Deo 2: Keramička kućišta — Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 3: Metalna kućišta
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za upravljanje frekvencijama i njihovu selekciju — Standardne mere za spoljne oblike i spojeve priključnih izvoda — Deo 3: Metalna kućišta
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Površinski montirane piezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija - Standard za spoljne oblike i mere i spojeve priključnih izvoda - Deo 4: Spoljni oblici i mere hibridnih kućišta
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Površinski montirani pijezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencije — Standardni spoljni oblici i mere spojeva priključnih izvoda — Deo 4: Spoljni oblici i mere hibridnih kućišta
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
604 стр.
9754 RSD 
PDF
Automatizacija projektovanja - Deo 1: Jezik za standardno ispitivanje svih sistema - Opšti skraćeni jezik za ispitivanje svih sistema (C/ATLAS)
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Biblioteke automatizacije elektronskog projektovanja - Deo 1: Specifikacije informacija ulaznog/izlaznog bafera (IBIS verzija 3.2)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Oznake kućišta proizvoda za elektronske komponente koristeći bar-kod i dvodimenzionalnu simbologiju
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Označavanje kućišta za proizvode sa elektronskim komponentama korišćenjem bar-koda i dvodimenzionalne simbologije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline i izdržljivosti - Metode ispitivanja za ploče za površinsku ugradnju u ravni kućišta tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline i izdržljivosti – Metode ispitivanja za ploče za površinsku ugradnju u ravni kućišta tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-1: Ispitivanje izdržljivosti prema izvlačenju
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-2: Ispitivanje izdržljivosti prema smicanju
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-3: Ciklično ispitivanje pri padu
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-4: Ciklično ispitivanje pri savijanju
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Tehnologija površinske ugradnje - Metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti za površinski ugrađen lemljeni spoj - Deo 1-5: Ipitivanje zamora na mehaničko smicanje
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 3: Uputstvo za izbor metode ispitivanja uticaja okoline i izdržljivosti lemljenih spojeva
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija montaže elektronskih elemenata — Deo 4: Metode ispitivanja izdržljivosti lemljenih spojeva uređaja za površinsku montažu u ravni tipskog kućišta
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičnim talasima (SAW) – Specifikacije i metode merenja
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) — Specifikacije i metode merenja
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Monokristalne pločice za primene u komponentama sa površinskim akustičkim talasima (SAW) – Specifikacije i metode merenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Polimerni termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Polimerni termistori - Direktno zagrevani, sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom - Deo 1-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Ograničena primena struje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
233 стр.
6631 RSD 
PDF
Elektrotehnički proizvodi – Određivanje nivoa šest regulisanih supstancija (olova, žive, kadmijuma, šestovalentnog hroma, polibromiranih bifenila, polibromiranih difenil-etara)
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 1: Uvod i pregled
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 2: Demontaža, razdvajanje i mehanička priprema uzoraka
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 3-1: Metode ispitivanja proveravanjem — Proveravanje sadržaja olova, žive, kadmijuma, ukupnog hroma i ukupnog broma u elektrotehničkim proizvodima korišćenjem rendgenskog fluorescentnog spektrometra
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 3-2: Metode ispitivanja proveravanjem — Proveravanje ukupnog broma u polimerima i elektronskim proizvodima pomoću sagorevanja — Jonska hromatografija (C-IC)
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 4: Određivanje žive u polimerima, metalima i elektronskim proizvodima pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 4: Određivanje žive u polimerima, metalima i elektronskim proizvodima pomoću CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES i ICP-MS – Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima — Deo 5: Određivanje kadmijuma, olova i hroma u polimerima i elektronskim proizvodima, i kadmijuma i olova u metalima, pomoću AAS, AFS, ICP-OES i ICP-MS
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 6: Polibromovani bifenili i polibromovani difenil-etri u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) – Masena spektrometrija sa vezivanjem jona (IAMS) i tečna hromatografija visoke performanse – Ultraljubičasta detekcija (HPLC-UV)
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 7-1: Određivanje prisustva šestovalentnog (heksavalentnog) hroma (Cr(VI)) u bezbojnim i obojenim prevlakama za zaštitu od korozije na metalima kolorimetrijskom metodom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima – Deo 7-2: Određivanje šestovalentnog hroma (Cr(VI)) u polimerima i elektronici kalorimetrijskom metodom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Određivanje nekih supstanci u elektrotehničkim proizvodima — Deo 8: Određivanje ftalata u polimerima pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS), gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (Py/TD-GC-MS) korišćenjem piroliza/termalne disorpcije
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Štampane ploče — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Štampane ploče – Deo 20: Štampane ploče za sijalice sa svetlećim diodama (LED) velike sjajnosti
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 4: Nesavitljive višeslojne štampane ploče sa međuslojnim vezama - Specifikacija podvrste
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 4: Nesavitljive višeslojne štampane ploče sa međuslojnim vezama - Specifikacija podvrste - Odeljak 1: Pojedinačna specifikacija sposobnosti - Nivoi performansi A, B i C
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u električnim i elektronskim uređajima – Deo 1: Opšta specifikacija – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 2: Specifikacija podvrste - Električni dvoslojni kondenzatori za elektroenergetsku primenu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nepromenljivi električni dvoslojni kondenzatori za upotrebu u elektronskim uređajima - Deo 2-1: Obrazac za pojedinačnu specifikaciju - Električni dvoslojni kondenzatori za elektroenergetsku primenu - Nivo ocenjivanja EZ
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tehnologija sklapanja elektronskih komponenata - Elektronski moduli
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Projektovanje sa svešću o zaštiti životne sredine od električnih i elektronskih proizvoda
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Deklaracija materijala za proizvode elektrotehničke industrije i proizvode za elektrotehničku industriju
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
ESL metoda merenja - Deo 1: Kondenzatori sa priključnim izvodima za elektronske uređaje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
ESL metoda merenja - Deo 2: Kondenzatori za elektronske uređaje za površinsku ugradnju
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Standardizacija zaštite životne sredine od električnih i elektronskih proizvoda i sistema – Rečnik termina
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski (RF) filtri sa zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 2: Uputstvo za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta — Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje — Deo 1: Metoda ispitivanja erozije metalnih materijala bez površinske obrade
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje – Deo 2: Metoda ispitivanja erozije metalnih materijala sa površinskom obradom
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja erozije opreme za talasno lemljenje korišćenjem istopljene bezolovne legure za lemljenje – Deo 3: Uputstvo za izbor metoda za ispitivanje erozije
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Smernice za metodu merenja nelinearnosti površinskog akustičkog talasa (SAW) i zapreminskog akustičkog talasa (BAW) uređaja koji se nalaze u radio-frekvenciji (RF)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Litijum-jonski kondenzatori za upotrebu u električnoj i elektronskoj opremi — Metode ispitivanja električkih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Tehnike merenja za piezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 1: Osnovne metode merenja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Tehnike merenja za piezoelektrične, dielektrične i elektrostatičke oscilatore – Deo 2: Metoda merenja nestabilnosti faze
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Komponente ugrađene u supstrat — Deo 1-1: Opšta specifikacija — Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje uticaja okoline – Deo 2-82: Ispitivanja – Ispitivanje Xw1: Metode ispitivanja metalnih neravnina na površinama komponenata i delova koji se koriste u elektronskim sklopovima
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Jedinke kristala kvarca ocenjenog kvaliteta – Deo 4: Jedinke kristala sa termistorima
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 3: Pakovanje komponenata za površinsku montažu na neprekidne trake
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje – Deo 5: Matrični nosači
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 11: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi metaloslojni polietilen-tereftalatni dielektrični kondenzatori za jednosmernu struju
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 16: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi kondenzatori za jednosmernu struju sa metalizovanim polipropilenskim dielektrikom
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 17: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi metalizovani polipropilenski dielektrični kondenzatori za naizmeničnu struju i pulsni kondenzatori
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 21: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku montažu, klasa 1
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 22: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi višeslojni keramički kondenzatori za površinsku montažu, klasa 2
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje – Deo 26: Specifikacija podvrste – Nepromenljivi aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa provodnim polimerski čvrstim elektrolitom
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom koji se direktno zagrevaju – Deo 2: Specifikacija podvrste – Termistori sa negativnim temperaturnim koeficijentom za površinsku montažu
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Varistori za elektronske uređaje – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Štampane ploče i sklopovi štampanih ploča – Izrada i upotreba – Deo 6-4: Projekat šema veza na ploči – Generički zahtevi za dimenzionalne crteže komponenata za površinsku montažu (SMD) sa stanovišta projekata šema veza na ploči
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za električne materijale, štampane ploče i druge strukture i sklopove za međusobno povezivanje – Deo 2-630: Metode ispitivanja za materijale struktura za međusobno povezivanje – Apsorpcija vlage nakon kondicioniranja posude pod pritiskom
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Materijali za pričvršćivanje pri elektronskoj montaži – Deo 1-3: Zahtevi za kategorizaciju legura za lemljenje u elektronici i čvrstih lemova sa fluksom i bez fluksa
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Sklopovi štampanih ploča – Deo 1: Generička specifikacija – Zahtevi za lemljene električne i elektronske sklopove za površinsku montažu i primene odgovarajućih tehnika sklapanja
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-45: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-46: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (1,5 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Materijali za štampane ploče i ostale strukture međusobnog povezivanja – Deo 2-47: Ojačani osnovni materijali, obloženi i neobloženi – Laminirane ploče ojačane nehalogenizovanim epoksidnim netkanim/tkanim E-staklom, termičke provodnosti (2,0 W/m · K) definisane zapaljivosti (ispitivanje vertikalnog gorenja), obložene bakarnom folijom za montažu bez olova
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Površinski montirane pijezoelektrične komponente za kontrolu i selekciju frekvencija – Standardni spoljni oblici i mere spojeva priključnih izvoda – Deo 2: Keramička kućišta
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Projektovanje sa svešću o životnoj sredini (ECD) - Principi, zahtevi i uputstvo
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Deklaracija materijala za proizvode elektrotehničke industrije i proizvode za elektrotehničku industriju
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocenjenog kvaliteta – Deo 2: Smernice za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Merenja niske otpornosti – Metode i upustvo
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Tehnologija montaže integrisanih komponenata – Deo 1: Opšta specifikacija za komponente integrisane u supstrate
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Tehnologija montaže integrisanih komponenata – Deo 2-5: Implementacija 3D formata podataka za supstrat sa integrisanim komponentama
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tehnike merenja za pijezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 3: Metode ispitivanja promene frekvencije usled unutrašnjih promena u oscilatoru tokom vremena
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Tehnike merenja za pijezoelektrične, dielektrične i elekrostatičke oscilatore – Deo 4: Metode ispitivanja kratkotrajne stabilnosti frekvencije
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tehnička dokumentacija za ocenjivanje električnih i elektronskih proizvoda u odnosu na ograničenje sadržaja opasnih supstanci
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Pijezoelektrični senzori – Deo 1: Generičke specifikacije
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Pijezoelektrični senzori – Deo 2: Hemijski i biohemijski senzori
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Standard podvrste - Nepromenljivi keramički kondnzatori klase 2 (identičan sa IEC 384-9:1988)
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi keramički kondenzatori klase 2 - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-9-1:1988)
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 541: Štampana kola
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
43 стр.
4322 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 561: Pijezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencija
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Sistem rada za štampana kola (identičan sa IEC 97:1991)
Srpski
Објављен 
17.06.1992 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 4: Standard podvrste: Nepromenljivi otpornici snage (identičan sa IEC 115-4:1982)
Srpski
Објављен 
17.06.1992 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Deo 4: Obrazac za pojedinačni standard: Nepromenljivi otpornici snage - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 115-4-1:1989)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 2: Metode ispitivanja - Izmena 1 (identičan sa IEC 326-2:1990 Amd 1:1992)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 2: Metode ispitivanja (identičan sa IEC 326-2:1990)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
51 стр.
4834 RSD 
PDF
Štampane ploče - Deo 3: Konstrukcija i primena štampanih ploča (identičan sa IEC 326-3:1991)
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 10: Standard podvrste - Nepromenljivi višeslojni keramički čip kondenzatori (identičan sa IEC 384-10:1989)
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 10: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi višeslojni keramički cip-kondenzatori - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-10-1:1989)
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 15: Standard podvrste - Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa vlažnim i čvrstim elektrolitom (identičan sa IEC 384-15:1982)
Srpski
Објављен 
17.06.1992 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 15: Obrazac za pojedinačni standard - Nepromenljivi tantal-kondenzatori sa čvrstim elektrolitom i poroznom anodom - Nivo ocenjivanja E (identičan sa IEC 384-15-3:1984)
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Metoda za određivanje potrebnog prostora za kondenzatore i otpornike s radijalnim priključcima (identičan sa IEC 717:1981)
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Štampane ploče - DEO 1: OPŠTA SPECIFIKACIJA - (Identičan sa IEC 62326-1:1996)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Oscilatori kontrolisani kristalom kvarca - Deo 1: Opšti tehnički podaci, metode i uslovi ispitivanja (identičan sa IEC 679-1:1980 i dopunom br. 1:1985)
Srpski
Повучен 
28.10.2009 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Kompletne filtarske jedinice za potiskivanje radio-frekvencijskih smetnji - Deo 1: Opšti standard (identičan sa IEC 939-1:1988)
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Štampana kola - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
47 стр.
4578 RSD 
PDF
Piezoelektrični uređaji za kontrolu i selekciju frekvencija - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. SISTEM SKRACENOG OZNAČAVANJA DATUMA PROIZVODNJE PASIVNIH ELEMENATA//
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. SISTEM SKRACENOG OZNAČAVANJA VREDNOSTIOTPORNIKA I KONDENZATORA SLOVIMA I BROJEVIMA//
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nizovi standardnih vrednosti za otpornike i kondenzatore sa dozvoljenim odstupanjem
Srpski
Повучен 
28.10.2009 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Šifarsko obeležavanje otpornika i kondenzatora
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Prečnici žicanih priključaka kondenzatora i otpornika
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Provera mera sastavnih delova cilindricnog oblika sa dva aksijalna prikljucka
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - DEFINICIJE I OPŠTE ODREDBE
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - TEHNIČKI USLOVI I ISPITIVANJA
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Opšti standard
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU U TELEKOMUNIKACIJE - METALIZOVANI PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - METALIZOVANI PAPIRNI KONDENZATORI ZA JEDNOSMERNU STRUJU - METODE MERENJA
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - STRUJNO KOLO UREĐAJA ZA ISPITIVANJE DIAELEKTRIČNE ČVRSTOĆE KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - ODREĐIVANJE OTPORA KONDENZATORA NA NJEGOVOJ REZONANTNOJ FREKVENCIJI
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - ODREĐIVANJE KOEFICIJNATA GUBITAKA UKLJUČIVANJEM KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - MERENJE INDUKTIVITETA KONDENZATORA U OPSEGU OD 6 DO 18 MHZ
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
SASTAVNI DELOVI ZA ELEKTRONIKU I TELEKOMUNIKACIJE - METODE PROVERE PROKLJUCAKA KONDENZATORA SPOJENOG ZA SPOLJAŠNJU FOLIJU
Srpski
Повучен 
01.01.1984 . 
стр.
0 RSD 
PDF
OZNAČAVANJE BOJAMA PAPIRNIH KONDENZATORA
Srpski
Повучен 
28.10.2009 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi metalizirani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju - Opšti zahtevi za izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
28.10.2009 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi metalizirani polipropilenski kondenzatori za jednosmernu struju - Opšti zahtevi za izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
28.08.2009 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi metalizirani polietilentereftalatni kondenzatori, klasa 2, klimatska kategorija 40/100/21, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi keramicki kondenzatori tipa 1 - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. NEPROMENLJIVI VIŠESLOJNI KERAMIČKI CIP-KONTENZATORI. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. NEPROMENLJIVI KERAMIČKI KONDENZATORI TIPA 2. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Keramicki kondenzatori tipa 3 - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Keramicki kondenzatori tipa 3 - Ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Aluminijumski elektrolitski kondenzatori sa cvrstim i tečnim elektrolitom - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani aluminijumski elektroliticki kondenzatori sa tečnim elektrolitom za opštu upotrebu, 6,3 V do 100 V, sa aksijalnim priključcima - Klimatske kategorije 40/085/56
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani aluminijumski kondenzatori sa tečnim elektrolitom za profesionalnu upotrebu od 10 V do 100 V, u izolovanom cilindricnom metalnom kucištu sa aksijalnim žicanim priključcima, klimatske kategorije 40/085/56
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. TANTAL KONDENZATORI SA TEČNIM ILI ČVRSTIM ELEKTROLITOM. METODE ISPITIVANJA I OPŠTI ZAHTEVI//
Srpski
Повучен 
30.09.2009 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom - Tantal cip kondenzatori - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom u metalnom kucištu (tip 3 - izvodenje 1), 6,3 do 100 V - Klimatske kategorije 55/125/56
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom zašticeni epoksi smolom (tip 3 - izvodenje 2), 2,5 do 50 V - Klimatske kategorije 55/085/21
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Polarizovani tantal kondenzatori sa poroznom anodom i cvrstim elektrolitom bez zaštitne obloge - tantal cip kondenzatori (tip 3 - izvodenje 2), 6,3 do 35 V - Klimatske kategorije 55/125/
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/125/56, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/85/56, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: dugi vek trajanja, klimatska kategorija 55/85/21, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
25.05.1994 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Nepromenljivi tantal kondenzatori sa cvrstim elektrolitom i poroznom anodom klasa: za opštu upotrebu, klimatska kategorija 55/85/21, nivo ocenjivanja E - pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi kondenzatori za potiskivanje radio-frekvencijskih smetnji - Opšti zahtevi i izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
KONDENZATORI ZA SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1992 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
KONDENZATORI ZA SUZBIJANJE RADIO-SMETNJI. METODE MERENJA//
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od poliestera za jednosmernu struju - Definicije i opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od poliestera za jednosmernu struju - Metode merenja
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od polistirena - Definicije i opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Kondenzatori sa dielektrikom od polistirena - Metode merenja
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Opšti standard
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje nelinearnosti otpornika
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje strujnog šuma nepromenljivih otpornika
Srpski
Повучен 
01.01.1981 . 
стр.
0 RSD 
PDF
VISOKOSTABILNI NEPROMENLJIVI SLOJNI OTPORNICI TIPA 1 - OPŠTI TEHNIČKI PROPISI
Srpski
Повучен 
01.01.1990 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE. OZNAČAVANJE NEPROMENLJIVIH OTPORNIKA BOJAMA
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi nemotani otpornici malih snaga - Opšti zahtevi i ispitne metode
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Nepromenljivi cip otpornici - Standard podvrste
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Ugljenoslojni otpornici malih snaga za opštu upotrebu - Klimatske kategorije 55/155/56
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Ugljenoslojni otpornici malih snaga za profesionalnu upotrebu - Klimatske kategorije 55/125/56
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Metaloslojni otpornici malih snaga za profesionalnu upotrebu - Klimatske kategorije 55/155/21
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi cip otpornici, neizolovani, klasa stabilnosti 2 %, klimatska kategorija: 55/125/56 - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
23.02.1994 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi otpornici snage u keramickom kucištu, sa radijalnim žicanim priključcima, izolovani, klasa stabilnosti 5 %, nivo ocenjivanja: E - Pojedinacni standard
Srpski
Објављен 
23.02.1994 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Nepromenljivi otpornici snage u keramickom kucištu, sa aksijalnim žicanim priključcima, klasa stabilnosti 5 %, nivo ocenjivanja E - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
27.04.2012 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Potenciometri - Opšti standard
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
SLOJNI OBRTNI POTENCIOMETRI TIPA 2. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
01.01.1985 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
SLOJNI OBRTNI POTENCIOMETRI TIPA 2. ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
17.06.1992 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Merenje šuma pri kretanju klizaca potenciometra
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Trimer potenciometri - Opšti zahtevi i izbor metoda za ispitivanje
Srpski
Објављен 
17.06.1992 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Jednoobrtni neizolovani tankoslojni trimer-potenciometri - Pojedinacni standard
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Metode ispitivanja - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulo-zno-papirna slojevita ploča obložena bakarnom folijom visokog elektric-nog kvaliteta - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozno-papirna slojevita ploča obložena bakarnom folijom, ekonomskog kvaliteta - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-celulozno-papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-celulozno-papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom opšte namene - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi. Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Epoksidno-staklena tkana laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozna papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu (horizontalno ispitivanje zapaljivosti) posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Fenolno-celulozna papirna laminirana ploča obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu (vertikalno ispitivanje zapaljivosti) - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Savitljivi poliestarski film obložen bakarnom folijom (PETP)
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložene bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložene bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
30.11.2009 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-celulozno-papirnog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložena bakarnom folijom sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1988 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. ŠTAMPANE PLOČE. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI//
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidnog netkanog staklenog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidnog netkanog staklenog jezgra i površine od epoksidne tkanine, obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Štampana kola - Laminirana ploča od epoksidno-netkanog-staklenog jezgra i površine od epoksidno-staklene tkanine, obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu - Vertikalno ispitivanje zapaljivosti - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, opšte namene, za upotrebu u izradi višeslojnih ploča - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakatnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampana kola - Tanka staklo-epoksidna laminirana ploča obložena bakarnom folijom, sa definisanom zapaljivošcu, za upotrebu u izradi višeslojnih štampanih ploča - Posebni tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Štampana kola - Specijalni osnovni materijali obloženi metalnom folijom - Tehnički uslovi za bakarnu foliju
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. MREŽNI SISTEM ZA ŠTAMPANE PLOČE
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Štampana kola - Pakovanje komponenata na neprekidne trake
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tehnički uslovi za konstrukciju i korišćenje komponenata namenjenih za montažu na štampane ploče
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Štampana kola - Osnovna dokumentacija (artvork)
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. OPŠTA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ELEKTRIČNA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEHANIČKA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEŠOVITA ISPITIVANJA. DOPUNE
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. MEŠOVITA ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. POSTUPAK 16: ZAPALJIVOST//
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UTICAJA OKOLINE. DOPUNE
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
ŠTAMPANE PLOČE. METODE ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UTICAJA OKOLINE//
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Štampane ploče - Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa nemetalizovanim rupama - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Štampane ploče - Jednostrane i dvostrane štampane ploče sa metalizovanim rupama - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Štampane ploče - Višeslojne štampane ploče - Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Štampane ploče - Dodatne metode ispitivanja i opšti zahtevi za prevlake otorne na lemljenje
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
ŠTAMPANA KOLA. OSNOVNI PRINICPI ZA KONSTRUKCIJU I PRIMENU ŠTAMPANIH PLOČA
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Štampane ploče - Postojani polimerni materijali otporni prema lemu (prevlake otporne prema lemljenju) - Metode ispitivanja i opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca za stabilizaciju i selekciju frekvencija - Standardne vrednosti i uslovi ispitivanja
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Termini, definicije i metode merenja - Vibratori do 30 MHz
Srpski
Повучен 
30.08.2019 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Osnovna metoda merenja neželjenih rezonancija jedinki kristala kvarca za filtre
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Osnovna metoda merenja rezonantne frekvencije i ekvivalentne serijske otpornosti jedinki kristala kvarca tehnikom nulte faze u ?-cetvoropolu
Srpski
Повучен 
30.08.2019 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Merenje parametara kristala kvarca tehnikom nultе faze u ?-cetvoropolu - Metode faznog pomaka za merenje dinamičke kapacitivnosti jedinke kristala kvarca
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice - Tipovi 01, 02 i 03
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Granicno merilo i postupak proveravanja nožica za tipove kućišta 01, 02 i 03
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice tipa 05
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Granicno merilo i postupak proveravanja nožica za tip kućišta 05
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tipovi 11, 14 i 15
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tipovi 111, 141 i 151
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka tipa 13
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa tri žicana prikljucka - Tipovi 31, 32, 33, 34 i 35
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere staklenog kućišta noval sa 9 nožica
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dve nožice - Tip 07
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 09
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 18
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 16
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 17
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 19
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 10
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i me-re kućišta sa dve nožice - Tip 08
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 20
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Piezoelektrični vibratori - Jedinke kristala kvarca - Spoljni oblik i mere kućišta sa dva žicana prikljucka - Tip 21
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
ELEKTROMEDICINSKI UREĐAJI I OPREMA. ISPITIVANJE JEDNOKANALNIH I VIŠEKANALNIH ELEKTROKARDIOGRAFA

683 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia