Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-10
Time: 02:48


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
22.11.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za jezgra načinjena od magnetno mekih ferita - Deo 1: Termini koji se koriste za fizičke nepravilnosti i upućivanje na dimenzije
Engleski
У припреми 
01.11.2019 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja mehaničke čvrstoće jezgara napravljenih od magnetnih oksida
Engleski
У припреми 
27.09.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 1: Opšte specifikacije
Engleski
У припреми 
27.09.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti - Deo 9: Planarna jezgra
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Priprema uzoraka za proveru kvaliteta i ispitivanje magnetskih svojstava
Srpski
Објављен 
01.01.1973 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Čelične pocinkovane trake za uzemljenja - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Magnetski limovi - Ispitivanja - Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Ispitivanja. Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, legirane polupreradene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, nelegirane poluprerađene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane neorijentisane magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Metode određivanja geometrijskih karakteristika magnetskih čeličnih limova i traka
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Osnovna specifikacija: Kontrolisanje elektronskih komponenata rendgenskim zracima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Jezgra od feritnih materijala
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za primene u induktivnim kalemovima
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za linearne transformatore
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida (feritna) za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prstenasta jezgra od magnetnih oksida za potiskivanje smetnji i primene transformatora signala niskog nivoa
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Nepromenljive radiofrekvencijske prigušnice od namotane žice
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Nepromenljive radiofrekvencijske prigušnice od namotane žice — Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju — Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju utvrđenog kvaliteta — Nivo kvaliteta E
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju utvrđenog kvaliteta — Nivo kvaliteta E — Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju utvrđenog kvaliteta — Nivo kvaliteta E — Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju utvrđenog kvaliteta — Nivo kvaliteta P
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju utvrđenog kvaliteta — Nivo kvaliteta P — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljive prigušnice za radiofrekvencijska kola od bakarne žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Nepromenljive prigušnice za radiofrekvencijska kola od bakarne žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra — Nivo kvaliteta E
Srpski
Објављен 
28.09.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra — Nivo kvaliteta E — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra — Nivo kvaliteta P
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Prigušnice od žice namotane oko keramičkog ili gvozdenog jezgra — Nivo kvaliteta P — Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Mere lončastih jezgara napravljenih od magnetnih oksida i dodatni delovi
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Izračunavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Izračunavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Izračunavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Izračunavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za meka magnetna feritna jezgra - Deo 1: Termini koji se upotrebljavaju za fizičke nepravilnosti
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za meka magnetna feritna jezgra - Deo 2: Reference i mere
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za meka magnetna feritna jezgra — Deo 2: Referentne mere
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za meka magnetna feritna jezgra - Deo 3: Uputstva za format podataka u katalozima proizvođača za jezgra transformatora i kalemova
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termini i nomenklatura za meka magnetna feritna jezgra – Deo 3: Uputstva za format podataka za jezgra transformatora i kalemova u katalozima proizvođača
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 1: Klasifikacija
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 11: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti površinske izolacije magnetnih limova i traka
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 13: Metode merenja električne gustine, otpornosti i faktora popunjenosti kod čeličnih limova i traka
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 14: Metode merenja momenta magnetnog dipola na uzorku od feromagnetnog materijala putem metode izvlačenja ili rotacije
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 15: Metode za određivanje relativne magnetske permeabilnosti slabo magnetnih materijala
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 15: Metode za određivanje relativne magnetske permeabilnosti slabo magnetnih materijala – Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 2: Metode merenja električnih i magnetnih svojstava čeličnih limova i traka pomoću Epštajnovog rama
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 2: Metode merenja električnih i magnetnih svojstava čeličnih limova i traka pomoću Epštajnovog rama — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 2: Metode merenja električnih i magnetnih svojstava čeličnih limova i traka pomoću Epštajnovog rama – Izmena 1 – Ispravka
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Magnetni materijali-Deo 4: Metode merenja magnetskih svojstava magnetno mekih materijala jednosmernom strujom
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Magnetni materijali-Deo 4: Metode merenja magnetskih svojstava magnetno mekih materijala jednosmernom strujom
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Magnetni materijali- Deo 4: Metode merenja magnetskih svojstava magnetno mekih materijala jednosmernom strujom- Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 5: Materijali od stalnih magneta (magnetno tvrdi) — Metode merenja magnetnih svojstava
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 5: Materijali od stalnih magneta (magnetno tvrdi) — Metode merenja magnetnih svojstava
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 6: Metode merenja magnetnih svojstava magnetno mekih metalnih ili praškastih materijala na frekvencijama u opsegu od 20 Hz do 200 kHz upotrebom uzorka u obliku prstena
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 8-1: Specifikacije za pojedinačne materijale — Magnetno tvrdi materijali
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Magnetni materijali — Deo 8-6: Specifikacije za individualne materijale — Magnetno meki metalni materijali
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 8-6: Specifikacija za individualne materijale – Magnetno meki metalni materijali;
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti – Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti feritnih jezgara - Deo 2: RM-jezgra
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti – Deo 2: RM jezgra
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti - Deo 3: ETD-jezgra i E-jezgra
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti – Deo 3: ETD jezgra, EER jezgra, EC jezgra i E jezgra
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti - Deo 4: Prstenasta jezgra
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti – Deo 4: Prstenasta jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti - Deo 5: Planarna jezgra
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti – Deo 8: PQ jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Žiromagnetski materijali predviđeni za primenu na mikrotalasnim frekvencijama - Metode za merenje svojstava
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Žiromagnetski materijali predviđeni za primenu na mikrotalasnim frekvencijama – Metode za merenje svojstava – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Lamelirani profili za transformatore i induktivne kalemove - Deo 1: Mehaničke i električke karakteristike
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Spoljne mere transformatora i induktivnih kalemova za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 4: Transformatori i induktivni kalemovi za koje se koriste YUI-2 lamelirani profili
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
120 стр.
5261 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Metode merenja i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Paketi lameliranog jezgra za transformatore i induktivne kalemove za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 1: Mere
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Paketi lameliranog jezgra za transformatore i induktivne kalemove za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 2: Električke karakteristike jezgra za koja se koriste YEE 2 lamelirani profili
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra (ETD-jezgra) predviđena za upotrebu u napajanjima - Mere
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
PM-jezgra napravljena od magnetnih oksida i dodatni delovi - Mere
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 2: Specifikacija podvrste za transformatore signala na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 3: Specifikacija podvrste za energetske transformatore na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 4: Specifikacija podvrste za energetske transformatore za napajanja u prekidačkom načinu rada na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 5: Specifikacija podvrste za impulsne transformatore na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 6: Specifikacija podvrste za induktivne kalemove na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Deo 7: Specifikacija podvrste za induktivne kalemove za visoke frekvencije i transformatore za srednje frekvencije na osnovu procedure za potvrdu sposobnosti
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Klasifikacija mekih feritnih materijala
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Klasifikacija mekih feritnih materijala
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Označavanje U i E feritnih jezgara
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
EP-jezgra od magnetnog oksida i dodatni delovi za upotrebu u induktivnim kalemovima i transformatorima - Mere
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Kodovi za označavanje
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Nepromenljivi induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima – Kodovi za označavanje
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mikrotalasne feritne komponente - Uputstvo za izradu specifikacija
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Metode ispitivanja mehaničke čvrstoće jezgara napravljenih od magnetnih oksida
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 1: Merenje kritične struje — Kritična istosmerna struja Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 10: Merenje kritične temperature — Merenje kritične temperature kompozitnih superprovodnika metodom otpornosti
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 11: Merenje odnosa rezidualne otpornosti — Odnos rezidualne otpornosti Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 11: Merenje odnosa rezidualne otpornosti — Odnos rezidualne otpornosti Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 12: Matrica za merenje zapreminskog odnosa superprovodnika — Bakar/nebakar zapreminski odnos Nb3Sn kompozitnih superprovodnih provodnika
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 12: Matrica za merenje zapreminskog odnosa superprovodnika — Bakar/nebakar zapreminski odnos Nb3Sn kompozitnih superprovodnih žica
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 13: Merenje gubitaka naizmenične struje — Magnetometarske metode za gubitke usled histerezisa Cu/Nb-Ti viševlaknastih kompozita
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 13: Merenje gubitaka naizmenične struje — Magnetometarske metode za gubitke usled histerezisa Cu/Nb-Ti viševlaknastih kompozita
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 14: Superprovodni energetski uređaji — Opšti zahtevi za ispitivanja karakteristika strujnih provodnika za energetske superprovodne uređaje
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 15: Merenja elektronskih karakteristika — Unutrašnja impedansa površine poluprovodničkog sloja na mikrotalasnim frekvencijama
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 16: Merenja elektronskih karakteristika — Otpornost površine superprovodnika pri visokim frekvencijama u zavisnosti od snage;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 17: Merenje elektronskih karakteristika — Lokalna kritična gustina struje i njena raspodela na velikoj površini superprovodnih slojeva;
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 18: Merenje mehaničkih svojstava — Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi kompozitnih superprovodnika Bi-2223 i Bi-2212 obloženih srebrnom legurom
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 19: Merenje mehaničkih svojstava — Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 2: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Superprovodnost ― Deo 21: Superprovodne žice ― Metode ispitivanja praktičnih superprovodnih žica ― Opšte karakteristike i uputstvo
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 22-1: Superprovodni elektronski uređaji – Opšte specifikacije za senzore i detektore
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 3: Merenje kritične struje — Kritična jednosmerna struja oksidnih superprovodnika Bi-2212 i Bi-2223 obloženih srebrnom legurom
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 4: Merenje odnosa zaostale otpornosti — Odnos zaostale otpornosti Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 4: Merenje odnosa zaostale otpornosti — Odnos zaostale otpornosti Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 4: Merenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb-Ti i Nb3Sn kompozitnih superprovodnika
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 5: Merenje zapreminskog odnosa matrica/superprovodnik — Zapreminski odnos bakar/superprovodnik Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 5: Matrica za merenje zapreminskog odnosa superprovodnika — Zapreminski odnos bakar/superprovodnik Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovodnih žica
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 6: Merenje mehaničkih svojstava — Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
26.04.2013 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 6: Merenje mehaničkih svojstava — Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovodnika
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 7: Merenja elektronskih karakteristika — Površinska otpornost pri mikrotalasnim frekvencijama
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 8: Merenje gubitaka naizmenične struje — Merenje ukupnih gubitaka naizmenične struje Cu/Nb-Ti kompozitnih superprovonika koji su izloženi transverzalnim magnetnim poljima naizmenične struje pomoću metode kalema za prikupljanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 8: Merenje gubitaka naizmenične struje — Merenje ukupnih gubitaka naizmenične struje superprovodnih žica okruglog oblika, koje su izložene transverzalnim magnetnim poljima naizmenične struje metodom kalema za prikupljanje pri temperaturi tečnog helijuma
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Superprovodnost — Deo 9: Merenja visokotemperaturnih masivnih superprovodnika — Gustina zaostalog fluksa oksidnih krupnozrnastih superprovodnika
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Transformatori i induktivni kalemovi za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima - Glavne mere tela kalema - Deo 1: Tela kalema za lamelirana jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mikrotalasne feritne komponente - Metode merenja glavnih svojstava
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Metode merenja nivoa intermodulacionih proizvoda generisanih u žiromagnetskim uređajima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Električke karakteristike i metode merenja - Deo 1: Čip induktivni kalem za opseg u nanohenrijima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Električke karakteristike i metode merenja - Deo 2: Naznačena struja induktivnih kalemova za pretvarače DC-DC
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Neelektričke karakteristike i metode merenja - Deo 1: Nepromenljivi induktivni kalemovi za površinsku ugradnju za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije - Neelektričke karakteristike i metode merenja - Deo 2: Metode ispitivanja neelektričkih karakteristika
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Jezgra od mekih magnetskih materijala - Metode merenja - Deo 1: Specifikacija vrste
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Jezgra od mekih magnetskih materijala - Metode merenja - Deo 2: Magnetska svojstva na niskom nivou pobude
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Jezgra od mekih magnetskih materijala - Metode merenja - Deo 3: Magnetska svojstva na visokom nivou pobude
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Induktivne komponente - Upravljanje pouzdanošću
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Induktivne komponente – Upravljanje pouzdanošću
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 1: Opšta specifikacija
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Mere – Deo 11: EC jezgra za upotrebu u napajanjima
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Dimenzije – Deo 12: Prstenasta jezgra
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 13: PQ-jezgra za upotrebu u napajanjima
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Mere – Deo 13: PQ jezgra za upotrebu u napajanjima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 14: EFD-jezgra za upotrebu u napajanjima
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Feritna jezgra — Mere — Deo 2: Lončasta jezgra za upotrebu u telekomunikacijama, za energetsko napajanje i za primenu u filterima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 4: RM-jezgra i dodatni delovi
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Mere – Deo 5: EP jezgra i dodatni delovi za upotrebu u induktivnim kalemovima i transformatorima
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Mere – Deo 6: ETD jezgra za upotrebu u napajanjima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 7: EER-jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 8: E-jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 9: Planarna jezgra
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Mere - Deo 9: Planarna jezgra - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Mere polulončastih feritnih jezgara za induktivne blizinske prekidače
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Folija za potiskivanje šuma za digitalne uređaje i opremu - Deo 1: Definicije i opšta svojstva
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Folija za potiskivanje šuma za digitalne uređaje i opremu - Deo 2: Metode merenja
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Folija za potiskivanje šuma za digitalne uređaje i opremu – Deo 2: Metode merenja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Folija za potiskivanje šuma za digitalne uređaje i opremu - Deo 3: Karakteristike parametara folije za potiskivanje šuma
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Feritna jezgra - Standardni faktor induktivnosti (AL) i njegova dozvoljena odstupanja
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Feritna jezgra — Standardni faktor induktivnosti za jezgra sa zazorom i njegova dozvoljena odstupanja
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije — Deo 1: Induktivni kalemovi sa fiksnim površinama za upotrebu u elektronskim i telekomunikacionim uređajima
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 13: Metode merenja električne otpornosti, gustine i faktora popunjenosti električnih čeličnih traka i limova
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 16: Metode merenja magnetnih svojstava amorfnih traka baziranih na Fe ispitivanjem pojedinačnih listova
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 16: Metode merenja magnetnih svojstava amorfnih traka baziranih na Fe ispitivanjem pojedinačnih listova – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 6: Metode merenja magnetnih svojstava magnetno mekih metalnih ili praškastih materijala na frekvencijama u opsegu od 20 Hz do 200 kHz upotrebom prstenastih uzoraka
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 6: Metode merenja magnetnih svojstava magnetno mekih metalnih ili praškastih materijala na frekvencijama u opsegu od 20 Hz do 200 kHz upotrebom prstenastih uzoraka – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Magnetni materijali – Deo 8-11: Specifikacije za pojedinačne materijale – Amorfna traka bazirana na Fe, isporučena u poluprerađenom stanju
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 23: Merenje odnosa zaostale otpornosti – Odnos zaostale otpornosti Nb superprovodnika
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 24: Merenje kritičnih struja – Zadržana kritična struja kod dvostruko savijenih, srebrom obloženih Bi-2223 superprovodnih kablova na sobnoj temperaturi
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Superprovodnost – Deo 25: Merenje mehaničkih svojstava – Ispitivanje zatezanjem REBCO žica na sobnoj temperaturi
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Induktivne komponente za visoke frekvencije – Električne karakteristike i metode merenja – Deo 1: Čip induktivni kalem za opseg u nanohenrijima
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 11: EC jezgra za upotrebu u izvorima napajanja
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 12: Prstenasta jezgra
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 13: PQ jezgra
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 14: EFD jezgra
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 4: RM jezgra
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 5: EP jezgra i povezani delovi za upotrebu u induktorima i transformatorima
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 6: ETD jezgra za upotrebu u izvorima napajanja
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 7: EER jezgra
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Feritna jezgra – Smernice za dimenzije i ograničenja površinskih nepravilnosti – Deo 8: E-jezgra
Srpski
Објављен 
19.03.1981 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Magnetizam - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Opšta klasifikacija feromagnetnih oksidnih materijala i definicije termina
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Izračunavanje efektivnih parametara magnetnih jezgara
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Feriti - Prikazivanje osobina feritnih jezgara za transformatore za podešavanje i induktivne kalemove za telekomunikacije
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Feriti - Prikazivanje osobina feritnih jezgara za širokopojasne transformatore za telekomunikacije
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - Podaci o feritnim materijalima u katalozima proizvodaca jezgara za transformatore i kalemove
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Feriti - X-jezgra - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Feritna jezgra sa navojem, tip A - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Feritna jezgra sa navojem, tip B - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - Loncasta jezgra - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Kalemska tela za feritna jezgra - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - Granicna merila za loncasta jezgra
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Elektronika i telekomunikacije - Oklopno feritno jezgro - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - X-jezgra - Oblik i mere X-jezgra
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - X-jezgra - Oblik i mere tela
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kalemsko telo SM6 sa 6 izvoda - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kalemsko telo SM6 sa 4 izvoda - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklopi za X-jezgra - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Plocice za oklope X-jezgra - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Prikljucna kukica - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Kontaktne nožice - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Cevasti navojni držac - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 14 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 18 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 22 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 26 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 30 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 36 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Podnožje 42 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 14 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 18 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 22 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 26 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 30 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 36 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kalemovi sa feritnim jezgrima - Oklop 42 - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Magnetna C-jezgra - Mere i karakteristike
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Magnetna E-jezgra - Mere i karakteristike
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - X-jezgra - Granicna merila za X-jezgra
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - RM-jezgra - Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - RM-jezgra - Oblik i mere jezgra
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - RM-jezgra - Oblik i mere tela kalema
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - Granice mehaničkih nepravilnosti feritnih jezgara
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Feriti - Cevcice i štapici - Tolerancije i granicna merila
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - Antenski štapovi - Oblik i mere
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - Urezi na feritnim jezgrima sa navojem za odvijace
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Jezgra od mekih magnetnih feritnih materijala ili gvozdenog praha - Vijcana jezgra - Izvijaci za ispitivanje i pritezanje
Srpski
Повучен 
31.05.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Jezgra od mekih magnetnih feritnih materijala ili gvozdenog praha - Vijcana jezgra - Prstenovi za ispitivanje momenta kocenja
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
E-jezgra od mekih magnetnih materijala - Oblici i mere
Srpski
Објављен 
01.01.1978 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Feriti - Metode merenja feritnih antenskih štapova
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Metode merenja - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Uredaji za magnetsko kondicioniranje
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Opšti principi za konstrukciju induktivnih mernih kalemova sa jezgrima
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Parametri zavisni od temperature
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Metode baždarenja pri merenju gubitaka
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Opšte metode merenja - Disakomodacija
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Opšte metode merenja - Promena permeabilnosti u funkciji temperature
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Opšte metode merenja - Podrucje podešavanja induktivnosti
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Opšte metode merenja - Gubici pri niskoj gustini fluksa
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Specijalizovane metode merenja - Izoblicenje treceg harmonika
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije - Specijalizovane metode merenja - Osetljivost prema magnetskom udaru
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Jezgra za induktivne kalemove i transformatore za telekomunikacije. Specijalizovane metode merenja - Uticaj elemenata za podešavanje na stabilnost jezgra

240 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia