Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-23
Time: 22:58


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil - Automatsko određivanje deformiteta na tkaninama i nenabranim tekstilnim površinama
Engleski
У припреми 
09.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilna vlakna - Određivanje prekidne sile i prekidnog izduženja pojedinačnih vlakana
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje sirovinskog sastava — Identifikacija vlakana
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Smernice za ispitivanje zatvarača u obliku čičak-trake
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Tekstil za upotrebu u kozmetici
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi-"smart"tekstil- Definicije, kategorizacija, primena i potrebe standardizacije
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Klasifikacija termoregulacionih svojstava
Srpski
Повучен 
31.07.2019 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Bezbednost dečje odeće — Uputstvo za upotrebu EN 14682:2007, Gajtani i vrpce za dečju odeću — Specifikacije
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi — Smernice za zdravlje i pitanja životne sredine u vezi sa sadržajem hemikalija u tekstilnim proizvodima namenjenim za odeću, unutrašnju dekoraciju i tapaciranje nameštaja
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Bezbednost dečje odeće – Preporuke za dizajn i proizvodnju dečje odeće – Mehanička bezbednost
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi i nanotehnologije – Smernice za ispitivanja za simulaciju otpuštanja nanočestica – Izloženost kože
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Bezbednost dečje odeće – Uputstvo za upotrebu EN 14682:2014, Gajtani i vrpce za dečju odeću – Specifikacije
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil koji se koristi u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Određivanje perfluorooktansulfonata (PFOS) koji može da se ekstrahuje sa prevlaka i impregniranih čvrstih artikala, tečnosti i pena za gašenje požara — Metoda uzimanja uzoraka i analize pomoću LC-GMS ili LC/MS
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Samodeklarišuće tvrdnje o zaštiti životne sredine – Upotreba termina
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Tkanine - Konstrukcija - Metode analize - Deo 2: Određivanje broja niti po jedinici dužine
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Tkanine — Konstrukcija —Metode analize — Deo 2: Određivanje broja niti po jedinici dužine
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavese i draperije - Detaljna procedura za određivanje zapaljivosti vertikalno orijentisanih epruveta (mali plamen)
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavese i draperije - Detaljna procedura za određivanje brzine širenja plamena vertikalno orijentisanih epruveta
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi —Ponašanje pri gorenju — Zavese i draperije — Detaljna procedura za određivanje brzine širenja plamena u slučaju vertikalno orijentisanih epruveta
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju - Tekstilne površine za odeću - Detaljna procedura za određivanje ponašanja prema gorenju tekstilnih površina za odeću
Srpski
Објављен 
23.12.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Tekstilne površine — Određivanje mase po jedinici površine na malim uzorcima
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Određivanje migracije teških metala i nekih drugih elemenata vinil-hloridnog monomera i otpuštanja formaldehida
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje ukupne i efektivne širine trake i efektivne širine zatvarača
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Metode zatvaranja pre pranja i sušenja ili hemijskog čišćenja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje čvrstoće odvajanja
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake – Određivanje jačine odvajanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje promene mera posle pranja i sušenja ili hemijskog čišćenja
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake – Određivanje promene mera posle pranja i sušenja i hemijskog čišćenja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Deo 1: Starenje pod uticajem toplote
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Deo 2: Fizičko starenje: uticaj svetlosti ili vremenskih uslova
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Deo 3: Starenje u životnom okruženju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje čvrstoće probijanja - Deo 1: Metoda sa čeličnom kuglicom
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje čvrstoće probijanja - Deo 2:Hidraulična metoda
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Vezice od sisala
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vezice od polipropilena
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil-Para-aramidna multifilamentna pređa-Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil-Konci za industrijsko šivenje urađeni upotpunosti ili delimično od sintetičkih vlakana
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Užad za opštu primenu izrađena od tekstilnih vlakana - Kudelja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil- Uzimanje uzoraka za ispitivanje vlakana, pređe i tekstilnih površina
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa- Određivanje otpornosti prema tečnostima
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Zidne obloge — Specifikacija za ploče od plute
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Određivanje mera, ravnosti, mogućnosti čišćenja sunđerom i pranja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Određivanje mera, ravnosti, mogućnosti čišćenja sunđerom i pranja
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Zidne obloge — Specifikacija za plutu u rolni
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume i plastičnih masa-Terminologija
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Monofilamenti - Određivanje mase po jedinici dužine
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće - Deo 1: Termini, definicije i postupak merenja tela
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće - Deo 2: Primarne i sekundarne mere
Srpski
Повучен 
29.04.2015 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće - Deo 3: Mere i intervali
Srpski
Повучен 
26.03.2018 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće — Deo 3: Mere tela i intervali
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće – Deo 3: Mere tela i intervali
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Označavanje veličina odeće – Deo 3: Obeležavanje veličina na osnovu mera tela i intervala
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Toaletni peškiri u obliku rolne - Zahtevane performanse i proces obrade
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Svojstva zaštite od sunčevog UV zračenja - Deo 1: Metoda ispitivanja tekstilnih površina koje su namenjene za izradu odeće
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Svojstva zaštite od sunčevog UV zračenja -Deo 2: Klasifikacija i obeležavanje odeće
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje otpornosti prema habanju pletenine za postavu za obuću
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavese i draperije - Merenje širenja plamena vertikalno orijentisanih epruveta pomoću velikog izvora paljenja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavese i draperije - Merenje širenja plamena vertikalno orijentisanih epruveta pomoću velikog izvora paljenja
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju - Zavese i draperije - Šema klasifikacije
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje čvrstoće smicanja u pravcu podužne ose
Srpski
Објављен 
28.02.2018 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake – Određivanje čvrstoće smicanja u pravcu podužne ose
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- monofilamenti- Određivanje skupljanja na toploti
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- monofilamenti- Određivanje zateznih svojstava
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Ćebad - Mere (identičan sa EN 14:1982)
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Mere prekrivača za krevete
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil-Proces pranja tekstila u perionici- Sistem biokontaminacijske kontrole
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Tekstil — Proces pranja tekstila u perionici — Sistem biokontaminacijske kontrole
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ponašanje prema gorenju materijala za nadstrešnice, velike šatore i slične proizvode- Smanjena zapaljivost
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Procenjivanje aktivnosti mikroskopskih gljiva
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Metoda za uzastopna ispitivanja zatvaranja i otvaranja čičak-trake
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake — Ponašanje pri razdvajanju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje zakrivljenosti
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje lepljivosti pamučnih vlakana Deo1: Metoda sa ručnim uređajem za termodetekciju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje lepljivosti pamučnih vlakana Deo2: Metoda sa ravnim automatskim uređajem za termodetekciju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje leplivosti pamučnih vlakana Deo3: Metoda sa automatskim uređajem sa bubnjem za termodetekciju
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja bez ekstrakcije
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja sa ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje
Srpski
Објављен 
31.08.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil — Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina dobijenih iz azo-boja — Deo 1: Detekcija upotrebe pojedinih azo-boja dostupnih ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja - Deo 2: Detekcija upotrebljenih azo-boja ekstrakcijom
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja — Deo 3: Detekcija upotrebljenih azo-boja koje mogu da otpuste 4-aminoazobenzen
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstil - Tekstilne površine za tapaciranje - Specifikacija i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju posteljnog rublja - Šema klasifikacije
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi — Ponašanje posteljnog rublja pri gorenju — Šema klasifikacije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil- Multifilamentna pređa- Metoda ispitivanja teksturirane i neteksturirane filament pređe
Engleski
Повучен 
24.09.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednost odeće za decu - Gajtani i vrpce za dečju odeću - Specifikacije
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Bezbednost dečje odeće — Gajtani i vrpce za dečiju odeću — Specifikacije
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Bezbednost dečje odeće — Gajtani i vrpce za dečju odeću — Specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Frotirski peškiri i frotirske tekstilne površine za peškire — Specifikacija i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Određivanje elastičnosti tekstilnih površina- Deo 1: Ispitivanje trakom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Određivanje elastičnosti tekstilnih površina - Deo 2: Multiaksijalno ispitivanje
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Određivanje elastičnosti tekstilnih površina - Deo 3: Uzane tekstilne površine
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju dečije odeće za spavanje - Specifikacija
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje statičkog i dinamičkog koeficijenta trenja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zatvarači u obliku čičak-trake - Određivanje otpornosti na resanje posle pranja
Srpski
Објављен 
30.05.2014 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil — Pletenine — Određivanje dužine petlje i podužne mase pređe kuliranih pletenina
Srpski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Pletenine — Određivanje broja petlji po jedinici dužine i jedinici površine
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Debljina dušeka — Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Dekorativne zidne obloge — Proizvodi u obliku rolni ili ploča
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Dekorativne zidne obloge – Proizvodi u obliku rolni
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda ispitivanja svojstava propustljivosti vlakana tekstilnih površina: ispitivanje trenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil — Frotirske tekstilne površine — Metode ispitivanja kojima se određuje otpornost prema izvlačenju nerasečenog flora (petlje)
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa — Bezbednost privremenih konstrukcija (šatori) — Specifikacije za tekstilne površine sa prevlakom namenjene za šatore ili slične konstrukcije
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Tekstilne površine za tapaciranje – Klasifikacija i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastične mase-Bezbednost privremenih konstrukcija (šatori)- Specifikacije za tekstilne površine sa prevlakom namenjene za šatore ili slične konstrukcije
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastične mase — Bezbednost privremenih konstrukcija (šatori) — Specifikacije za tekstilne površine sa prevlakom namenjene za šatore ili slične konstrukcije
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil- Metoda ispitivanja ftalata
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vlakna- Elastičnost vlakana- Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa-Tekstilne površine za tapaciranje- Otpornost na prljanje
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa — Mehanička svojstva — Određivanje izduženja pod opterećenjem i preostale deformacije
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil i proizvodi od tekstila - Ponašanje pri gorenju industrijskog i tehničkog tekstila - Postupak za određivanje širenja plamena na vertikalno orijentisanim epruvetama
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil i proizvodi od tekstila - Ponašanje pri gorenju industrijskog i tehničkog tekstila - Postupak za određivanje zapaljivosti vertikalno orijentisanih epruveta
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Svilene tkanine za žensku odeću, svilene marame, ešarpe i kravate — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa — Određivanje sile cepanja šava (iglom) — Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje sadržaja metala – Deo 1: Određivanje metala posle mikrotalasne digestije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje sadržaja metala – Deo 2: Određivanje metala koji se ekstrahuje kiselim rastvorom koji simulira znojenje
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje sadržaja metala – Deo 3: Određivanje otpuštanja olova uz pomoć rastvora veštačke sluzi
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Patent-zatvarači – Specifikacija
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi za decu – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za perjane pokrivače za dečje krevete – Deo 1: Perjani pokrivači (bez navlake za perjane pokrivače)
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi za decu – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za štitnike od ograda dečjih kreveta
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi za decu – Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za dečje vreće za spavanje, za korišćenje u dečjim krevetima
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi –Tekstil koji sadrži materijale koji menjaju agregatno stanje (PCM) – Deo 1: Određivanje kapaciteta skladištenja i oslobođanja toplote
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi — Električno provodljiv tekstil — Određivanje linearne električne otpornosti provodljive staze
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Mehaničke metode ispitivanja pod uticajem biaksijalnog napona – Deo 1: Svojstva krutosti pri zatezanju
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilfumarata (DMFu) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje dimetilformamida (DMF) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) korišćenjem metode gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil i tekstilni proizvodi – Određivanje određenih sredstava za prezervaciju korišćenjem metode tečne hromatografije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje sadržaja komponenata koje se zasnivaju na hlorbenzenima i hlortoluenima
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema penetraciji vode - Metoda pod niskim pritiskom
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume i plastičnih masa - Određivanje savitljivosti
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Tekstilne površine — Određivanje širine i dužine
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje čvrstoće cepanja - Deo 3: Trapezoidna metoda
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Ispitivanje naniskoj temperaturi - Deo 1: Ispitivanje presavijanjem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Ispitivanje na niskoj temperaturi - Deo 2: Ispitivanje udaranjem na petlji
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstilne površine — Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema prodoru vode — Ispitivanje hidrostatičkim pritiskom
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstilne površine — Određivanje oporavka posle gužvanja horizontalno presavijene epruvete merenjem ugla oporavka
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Specifikacija za gotove tapete od papira, vinila i plastičnih masa
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Specifikacija za gotove tapete od papira, zidne obloge od vinila i plastičnih masa
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Specifikacije za zidne obloge za naknadnu dekoraciju
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Zidne obloge — Rečnik i simboli
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Teške zidne obloge — Deo 1: Specifikacije
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Teške zidne obloge — Deo 2: Određivanje otpornosti na udar
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema blokiranju (slepljivanju)
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Zidne obloge u rolnama — Specifikacije za tekstilne zidne obloge
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 1: Određivanje mase po jedinici površine
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 3: Određivanje zatezne čvrstoće (jačine) i izduženja
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje vodoodbojnosti tekstilnih površina ispitivanjem okišnjavanjem po Bundesmanu
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje fizioloških svojstava- Određivanje otpornosti prema toploti i propusnosti vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Određivanje fizioloških svojstava- Određivanje otpornosti na toplotu i propustljivosti vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)- Izmena 1
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Pamučna vlakna — Procena zrelosti metodom protoka vazduha
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Pamučna vlakna — Procena zrelosti metodom protoka vazduha
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Polietilen visokog modula — 8-struka upletena užad, 12-struka upletena užad i užad sa oblogom
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Polietilen visokog modula – Osmostruka upletena užad, dvanaestostruka upletena užad i užad sa oblogom
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Postupak komercijalnog pranja tekstilnih površina pre ispitivanja zapaljivosti
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Užad od poliesterskih vlakana — Dvostruko upletena konstrukcija
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Užad od poliamidnih vlakana — Dvostruko upletena konstrukcija
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Užad od dvostrukih poliester/poliolefinskih vlakana
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Užad od mešavine poliolefinskih vlakana
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A01: Opšti principi ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo A03: Siva skala za ocenjivanje prelaska boje
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A04: Instrumentalna metoda za ocenjivanje stepena prelaska boje na prateću tekstilnu površinu
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil —Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A05: Instrumentalno ocenjivanje promene boje za određivanje rangiranja prema sivoj skali
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A06: Instrumentalna metoda za određivanje 1/1 standardne dubine boje
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo A08: Rečnik koji se upotrebljava u merenju obojenja
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo A11:Odeđivanje ocene postojanosti obojenja tehnikom digitalnih slika
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo B01: Postojanost obojenja prema dnevnoj svetlosti
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo B01: Postojanost obojenja prema svetlosti: dnevna svetlost
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: Upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B03: Postojanost obojenja prema vremenskim uslovima: izlaganje na otvorenom
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo B03: Postojanost obojenja prema vremenskim uslovima: Izlaganje na otvorenom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B04: Postojanost obojenja prema veštačkim vremenskim uslovima: ispitivanje ksenonskom lampom sa lukom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B05: Utvrđivanje i ocenjivanje fotohromizma
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B06: Postojanost obojenja i starenje prouzrokovano veštačkom svetlošću i visokim temperaturama: ispitivanje ksenonskom lampom sa lukom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B07: Postojanost obojenja prema svetlosti tekstila pokvašenog veštačkim znojem
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B08: Kontrola kvaliteta vunenih, plavo bojenih referentnih materijala od 1 do 7 (ISO 105-B08:1995)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo B10:Veštački vremenski uslovi- Izlaganje filtriranoj radijaciji ksenonske lampe sa lukom
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju
Srpski
Објављен 
30.08.2016 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C07: Postojanost obojenja tekstila štampanog pigmentima prema ribanju u mokrom stanju
Srpski
Објављен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil-Ispitivanje postojanosti obojenja-Deo C08: Postojanost obojenja pri domaćem i komercijalnom pranju korišćenjem nefosfatnih deterdženata koji sadrže aktivatore za beljenje na niskoj temperaturi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C09: Postojanost obojenja prema pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju — Reakcija oksidacionog beljenja pri upotrebi nefosfatnog deterdženta koji sadrži aktivator beljenja pri niskoj temperaturi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C10: Postojanost obojenja prema pranju sapunom ili sapunom sa sodom
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C12: Postojanost obojenja prema industrijskom pranju
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo D01: Postojanost obojenja prema hemijskom čišćenju perhloretenom
Engleski
Повучен 
29.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo D02: Postojanost obojenja prema trljanju organskim rastvaračima
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo D02: Postojanost obojenja na trljanje: organski rastvarači
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E01: Postojanost obojenja prema vodi
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E01: Postojanost obojenja prema vodi
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E02: Postojanost obojenja prema morskoj vodi
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E02: Postojanost obojenja na morsku vodu
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E03: Postojanost obojenja prema hlorisanoj vodi(voda u bazenima)
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema znoju
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E04: Postojanost obojenja prema znoju
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema kapima: kiselina
Srpski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E05: Postojanost obojenja prema kapima: kiselina — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
28.01.2013 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo 06: Postojanost obojenja prema kapima: alkalije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E07: Postojanost obojenja prema kapima: voda
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E08: Postojanost obojenja prema toploj vodi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E09: Postojanost obojenja prema kuvanju u loncu
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E10: Postojanost obojenja prema dekatiranju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E11: Postojanost obojenja prema dejstvu vodene pare
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E12: Postojanost obojenja prema valjanju: alkalno valjanje
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E13: Postojanost obojenja prema jakom kiselom valjanju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo E14: Postojanost obojenja prema blagom kiselom valjanju
Engleski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo E16: Postojanost obojenja tekstilne površine za tapaciranje prema kapima vode
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo E16: Postojanost obojenja prema vodenim kapima na tekstilnim površinama za tapaciranje nameštaja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G01 : postojanost obojenja prema azot-oksidima
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo G01: Postojanost obojenja prema oksidima azota
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G02 : postojanost obojenja prema dimu sagorelog gasa
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo G03 : postojanost obojenja prema ozonu u atmosferi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J01 : osnovni principi merenja boje na površini
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J02 : instrumentalno ocenjivanje relativne beline
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo J03: Izračunavanje razlike u obojenju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo J05 : Metoda instrumentalnog ocenjivanja promenljivosti obojenja na uzorcima sa promenom osvetljenja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo P01 : Postojanost obojenja pri suvom zagrevanju (osim pri peglanju)
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- P02: Postojanost obojenja prema plisiranju: parno plisiranje
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo X04: Postojanost obojenja na mercerizovanje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X05 : Postojanost obojenja prema organskim rastvaračima
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X07 : Postojanost obojenja prema ukrštenom bojenju Vuna
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X08 : Postojanost obojenja prema degumiranju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X09 : Postojanost obojenja prema formaldehidu
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje postojanosti obojenja - Deo X10: Ocenjivanje migracije tekstilnih boja u prevlaku od polivinilhlorida
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo X11: Ispitivanje postojanosti obojenja pri peglanju
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanja postojanosti obojenja- Deo X12 : Postojanost obojenja prema trljanju
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo X12: Postojanost obojenja prema trljanju
Srpski
Објављен 
29.11.2019 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Deo X12: Postojanost obojenja prema trljanju
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X13 : Postojanost obojenja u procesu bojenja vune upotrebom hemijskih sredstava za stvaranje nabora, za plisiranje i stabilizovanje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X14 : Postojanost obojenja prema kiselom hlorisanju vune: natrijum - dihloroizocianurat
Srpski
Повучен 
29.12.2017 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo X16: Ispitivanje postojanosti obojenja na trljanje — Male površine
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Ispitivanje postojanosti obojenja – Deo X16: Postojanost obojenja na trljanje – Male površine
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo X18 : Ocenjivanje potencijalnog fenolnog požućivanja materijala
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z01 : Postojanost obojenja na prisustvo metala u banji sa bojom: Soli hroma
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z02 : Postojanost obojenja na prisustvo metala u banji sa bojom: Gvožđe i bakar
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z03 : kompatibilnost baznih boja i akrilnih vlakana
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z04 : disperznost disperznih boja
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z05 : Određivanje svojstva otprašivanja boje
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z06 : Procena migracije boja i pigmenata
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z07 : Određivanje primene rastvorljivosti i stabilnosti rastvora boja rastvarljivih u vodi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z08 : Određivanje rastvorljivosti i stabilnosti rastvora reaktivnih boja u prisustvu elektrolita
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z09 : Određivanje rastvorljivosti u hladnoj vodi boja rastvarljivih u vodi
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z10 : Određivanje relativnog intenziteta boje u rastvoru
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil- Ispitivanje postojanosti obojenja- Deo Z11 :Vrednovanje mrljavosti disperznih bojila
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ribarske mreže – Mreža -Osnovni termini i definicije
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Ribarske mreže – Mreža – Osnovni termini i definicije
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje fizioloških svojstava — Određivanje otpornosti na toplotu i propustljivost vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vlaknasta užad-Poliamidna 3-,4- i 8 -struka užad
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Poliamidna 3-, 4- 8- i 12-struka užad
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vlaknasta užad-Poliesterska 3-,4- i 8- struka užad
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Poliesterska 3-, 4-, 8- i 12-struka užad
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje otpornosti celuloznog sadržaja tekstila na mikroorganizme — Ispitivanje zakopavanjem u zemlju — Deo 2: Određivanje dugotrajne otpornosti dorade na truljenje
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Užad od manile i sisala 3-, 4- i 8-struka
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Procedura pranja tekstilnih površina u domaćinstvu pre ispitivanja zapaljivosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Procedura pranja tekstilnih površina u domaćinstvu pre ispitivanja zapaljivosti
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sklonosti površinskom stvaranju dlačica i pilingu na tekstilnim površinama - Deo 1: Metoda u kutiji za piling
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje maljavosti i pilinga na tekstilnim površinama – Deo 1: Metoda u kojoj se koristi kutija za piling
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje sklonosti površinskom stvaranju dlačica i pilingu na tekstilnim površinama - Deo 2: Modifikovana metoda po Martindalu
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje maljavosti i pilinga na tekstilnim površinama – Deo 2: Modifikovana metoda po Martindelu
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pilinga, maljavosti i promene izgleda na tekstilnim površinama – Deo 3: Piling metoda slučajnim tumbanjem
Srpski
Објављен 
26.11.2008 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode - Deo 1: Aparat i pribor za ispitivanje habanja po Martindelu
Srpski
Повучен 
31.07.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode - Deo 2: Određivanje oštećenja epruvete
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje otpornosti tekstilnih površina na habanje pomoću Martindelove metode – Deo 2: Određivanje oštećenja epruvete
Srpski
Објављен 
26.11.2008 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode - Deo 3: Određivanje gubitka mase
Srpski
Објављен 
26.11.2008 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema habanju pomoću Martindelove metode - Deo 4: Ocenjivanje promene izgleda
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju posteljnog rublja - Deo 1: Opšte metode za zapaljivost neugašenom cigaretom (cigaretom koja tinja)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Ocenjivanje zapaljivosti posteljnog rublja – Deo 1: Izvor paljenja: neugašena cigareta
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju posteljnog rublja - Deo 2: Posebne metode za zapaljivost neugašenom cigaretom (cigaretom koja tinja)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Ocenjivanje zapaljivosti posteljnog rublja – Deo 2: Izvor paljenja: ekvivalentno podešen plamen
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju posteljnog rublja - Deo 3: Opšte metode za zapaljivost malim otvorenim plamenom
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju posteljnog rublja - Deo 4: Posebne metode za zapaljivost malim otvorenim plamenom
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tkanine — Deformacija — Određivanje iskrivljenosti i luka
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Polipropilen sa filmom koji razdvaja, monofilament i multifilament (PP2) i polipropilen multifilament velike jačine (PP3) — 3-, 4- i 8-struka užad
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Polipropilenski razdvajajući film, monofilament i multifilament (PP2), i polipropilen multifilament velike jačine (PP3) – 3- , 4- 8- i 12-struka užad
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Vuna – Određivanje prečnika vlakna – Metoda sa projekcionim mikroskopom
Srpski
Објављен 
25.07.2007 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstil - Standardne atmosfere za kondicioniranje i ispitivanje
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil — Standardna atmosfera za ispitivanje i kondicioniranje — Izmena 1
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil - Zatezna svojstva tekstilnih površina - Deo 1: Određivanje najveće sile i izduženja pri toj sili upotrebom epruvete u obliku trake
Srpski
Објављен 
30.01.2015 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil — Zatezna svojstva tekstilnih površina — Deo 1: Određivanje najveće sile i izduženja pri toj sili upotrebom epruvete u obliku trake
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Zatezna svojstva tekstilnih površina — Deo 2: Određivanje najveće sile upotrebom "grab" metode (metode zahvata)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Zatezna svojstva tekstilnih površina — Deo 2: Određivanje najveće sile primenom „grab” metode (metode zahvata)
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 1: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom metode sa trakom
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 1: Određivanje najveće sile do prekida šavova primenom metode sa trakom
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 2: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom "grab" metode (metode zahvata)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 2: Određivanje najveće sile do prekida šavova primenom „grab” metode (metode zahvata)
Engleski
Објављен 
23.02.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti prema razdvajanju pređe uz šav tkanine - Deo 1: Metoda otvaranja učvršćenog šava
Engleski
Објављен 
23.02.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti prema razdvajanju pređe uz šav tkanine - Deo 2: Metoda definisanog opterećenja
Engleski
Објављен 
23.02.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje otpornosti prema razdvajanju pređe uz šav tkanine - Deo 3: Metoda pomoću stega sa iglicama
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil- Svojstva cepanja tekstilnih površina- Deo1: Određivanje sile cepanja upotrebom balističke metode sa klatnom (Elmendorf)
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva cepanja tekstilnih površina — Deo 1: Određivanje sile cepanja upotrebom balističke metode sa klatnom (Elmendorf) — Ispravka
Srpski
Објављен 
24.06.2013 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva cepanja tekstilnih površina — Deo 2: Određivanje sile cepanja upotrebom epruveta u obliku pantalona (metoda jednostrukog cepanja)
Srpski
Објављен 
24.06.2013 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva cepanja tekstilnih površina — Deo 3: Određivanje sile cepanja upotrebom epruveta u obliku krila (metoda jednostrukog cepanja)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva cepanja tekstilnih površina — Deo 4: Određivanje sile cepanja upotrebom epruvete u obliku jezika (metoda dvostrukog cepanja)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva pucanja tekstilnih površina — Deo 1: Hidraulična metoda za određivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Svojstva pucanja tekstilnih površina — Deo 2: Pneumatska metoda za određivanje jačine pri pucanju i visine ispupčenja pri pucanju
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje formaldehida - Deo 1: Slobodni i hidrolizovani formaldehid (metoda ekstrakcije vodom)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje formaldehida – Deo 1: Slobodni i hidrolizovani formaldehid (metoda ekstrakcije vodom)
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje formaldehida - Deo 2: Otpušteni formaldehid (metoda apsorpcije vodene pare)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje formaldehida – Deo 2: Otpušteni formaldehid (metoda apsorpcijom vodene pare)
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri prekidu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri prekidu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil – Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja – Deo 1: Detekcija upotrebljenih azo-boja sa ekstrakcijom iz vlakana ili bez nje
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina iz azo-boja – Deo 3: Detekcija upotrebljenih azo-boja koje mogu da otpuste 4-aminoazobenzen
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje sadržaja ftalata — Metoda sa tetrahidrofuranom
Engleski
Повучен 
24.09.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Odbojnost prema ulju — Ispitivanje otpornosti na ugljovodonike
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Odbojnost prema ulju - Ispitivanje otpornosti na ugljovodonike
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ribarske mreže- Opis i označavanje mreža dobijenih vezivanjem čvorova
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda za ocenjivanje izgleda odeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda posle pranja i sušenja u domaćinstvu
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Metoda za ocenjivanje izgleda odeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda posle pranja i sušenja u domaćinstvu
Srpski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za svrhe kontrole kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za potrebe kontrole kvaliteta
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil – Merenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za potrebe kontrole kvaliteta
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil — Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odeće
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstil – Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odeće
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil – Boje – Deo 1: Osnovni principi ispitivanja obojenog tekstila za identifikaciju boje
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Tekstil — Boje — Deo 2: Opšta metoda za određivanje ekstrakcije boja, uključujući alergenske i kancerogene boje (metoda sa vodenim rastvorom piridina)
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstil — Boje — Deo 3: Metoda kojom se određuju izvesne kancerogene boje (metoda sa trietilenaminom/metanolom)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Ribarske mreže — Metoda ispitivanja kojom se određuje veličina okca mreže — Deo 1: Veličina okca
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ribarske mreže — Metoda ispitivanja kojom se određuje veličina okca mreže — Deo 2: Dužina okca
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mešavina – Deo 1: Metoda ispitivanja pomoću svetlosnog mikroskopa
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mešavina – Deo 2: Metoda ispitivanja pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Deo 1: Bromovani retardanti plamena
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Deo 2: Fosforni retardanti plamena
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ribarske mreže — Određivanje prekidne sile i prekidne sile čvora pređe za mrežu
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ribarske mreže — Određivanje prekidne sile okca mreže
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Označavanje etiketom najfinije vunene tkanine – Zahtevi za definisanje koda (oznake) „Super S”
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Metoda utvrđivanja i određivanja alkilfenol-etoksilata (APEO) — Deo 1: Metoda pomoću HPLC-MS
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil – Metoda za detektovanje i određivanje alkilfenol-etoksilata (APEO) – Deo 2: Metoda pomoću NPLC
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 1: Opšti principi ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 10: Mešavina triacetatnih ili polilaktidnih i nekih drugih vlakana (metoda sa dihlormetanom)
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 10: Mešavina triacetatnih ili polilaktidnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dihlormetanom)
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 11: Mešavina celuloznih i poliestarskih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 11: Mešavina celuloznih i poliestarskih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 11: Mešavine nekih celuloznih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa sumpornom kiselinom)
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 11: Mešavina celuloznih i drugih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 12: Mešavina akrilnih, nekih modakrilnih, nekih hlornih vlakana, nekih elastana i nekih drugih vlakana (metoda sa dimetilformamidom)
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 12: Mešavina akrilnih, određenih modakrilnih, određenih hlornih vlakana i određenih elastana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dimetilformamidom)
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 13: Mešavina nekih hlornih vlakana i nekih drugih vlakana (metoda sa ugljenik-disulfidom/acetonom)
Srpski
Повучен 
31.01.2020 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 13: Mešavina nekih hlornih vlakana i nekih drugih vlakana (metoda sa ugljen-disulfidom/acetonom)
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 13: Mešavina nekih hlornih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa ugljen-disulfidom/acetonom)
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 14: Mešavina acetatnih i nekih hlornih vlakana (metoda sa sirćetnom kiselinom)
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 14: Mešavina acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa glacijalnom sirćetnom kiselinom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 15: Mešavina jute i nekih životinjskih vlakana (metoda određivanja sadržaja azota)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 16: Mešavina polipropilenskih i nekih drugih vlakana (metoda sa ksilenom)
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 16: Mešavina polipropilenskih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa ksilenom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 17: Mešavina hlornih vlakana (homopolimera vinilhlorida) i nekih drugih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 18: Mešavina svile i vune ili dlake (metoda sa sumpornom kiselinom)
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 18: Mešavina svile sa drugim proteinskim vlaknima (metoda sa sumpornom kiselinom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 19: Mešavina celuloznih i azbestnih vlakana (metoda žarenjem)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 2:Trokomponentne mešavine vlakana
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza- Deo20:Mešavina elastana i nekih drugih vlakana (metoda sa dimetilacetamidom)
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 20: Mešavina elastana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa dimetilacetamidom)
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 21: Mešavina hlornih vlakana i nekih modakrilnih, nekih elastana, acetatnih, triacetatnih i nekih drugih vlakana (metoda sa cikloheksanonom)
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 21: Mešavina hlornih vlakana, nekih modakrilnih, nekih elastana, acetatnih, triacetatnih i nekih drugih vlakana (metoda sa cikloheksanonom)
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 22: Mešavina viskoznih vlakana ili određenih tipova kupro ili modalnih ili liocel ili lanenih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom i cink-hloridom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 24: Mešavina poliesterskih vlakana i nekih drugih vlakana (metoda sa fenolom i tetrahloretanom)
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 25: Mešavina poliestarskih vlakana i nekih drugih vlakana (metoda sa trihlorsirćetnom kiselinom i hloroformom)
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 26: Mešavina melamina i pamuka ili aramidnih vlakana (metoda sa vrućom mravljom kiselinom)
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 27: Mešavine celuloznih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa aluminijum-sulfatom)
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 3: Mešavina acetatnih i drugih vlakana (metoda sa acetonom)
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 3: Mešavina acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa acetonom)
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 4: Mešavina nekih proteina i ostalih vlakana (metoda sa hipohloritom)
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 4: Mešavina nekih proteinskih i nekih drugih vlakana (metoda sa hipohloritom)
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 4: Mešavina proteinskih i drugih vlakana (metoda sa hipohloritom)
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 4: Mešavine nekih proteinskih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa hipohloritom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 5: Mešavina viskoze, kupro ili modalnih i pamučnih vlakana (metoda sa natrijum-cinkatom)
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 6: Mešavina viskoze i nekih tipova kupro ili modalnih ili liocel i pamučnih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom i cink-hloridom)
Srpski
Повучен 
31.05.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 6: Mešavina viskoze ili nekih tipova kupro ili modalnih ili liocel i pamučnih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom i cink-hloridom)
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 6: Mešavina viskoze, nekih tipova kupro, modalnih ili liocel vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa mravljom kiselinom i cink-hloridom)
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 7: Mešavina poliamida i nekih drugih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom)
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 7: Mešavina poliamida i nekih drugih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom)
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 7: Mešavina poliamidnih i drugih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom)
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Deo 7: Mešavine poliamidnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa mravljom kiselinom)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 8: Mešavina acetatnih i triacetatnih vlakana (metoda sa acetonom)
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 9: Mešavina acetatnih i triacetatnih vlakana (metoda sa benzilalkoholom)
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Kvantitativna hemijska analiza – Deo 9: Mešavina acetatnih vlakana sa nekim drugim vlaknima (metoda sa benzilalkoholom)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknasta užad i konopci- Rečnik
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Polietilenska 3- i 4-struka užad
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilna vlakna — Određivanje podužne mase (mase po jedinici dužine) — Gravimetrijska i vibroskopska metoda
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Kvalitativna i kvantitativna analiza nekih proteinskih vlakana životinjskog porekla – Deo 1: Detekcija peptida upotrebom LC-ESI-MS sa redukcijom proteina
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Pređa u namotajima — Određivanje podužne mase (masa po jedinici dužine) metodom kanure
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje broja uvoja u pređi — Metoda direktnim brojanjem
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje broja uvoja u pređi – Metoda sa direktnim brojanjem
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Pređa iz namotaja — Određivanje prekidne sile i prekidnog izduženja pojedinačnih niti upotrebom uređaja sa konstantnom brzinom istezanja (CRE)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstilne površine - Određivanje antibakterijske aktivnosti - Ispitivanje difuzije u agar podlogu
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje antibakterijske aktivnosti antibakterijski dorađenih proizvoda
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje antibakterijske aktivnosti u tekstilnim proizvodima
Srpski
Објављен 
24.03.2015 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Tekstil — Veštačka vlakna — Generički nazivi
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Metoda za određivanje alkilfenola (AP)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Standardna atmosfera za kondicioniranje i ispitivanje
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje svojstava rolne - Deo 1: Metoda za određivanje dužine, širine i neto mase
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje svojstava rolne – Deo 1: Metode za određivanje dužine, širine i neto mase
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje svojstva rolne Deo 2: Metode za određivanje ukupne mase po jedinici površine, mase po jedinici površine za prevlaku i mase po jedinici površine za osnovnu tekstilnu površinu
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje svojstava rolne – Deo 2: Metode za određivanje ukupne mase po jedinici površine, mase po jedinici površine za prevlaku i mase po jedinici površine za osnovnu tekstilnu površinu
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje svojstava rolne - Deo 3: Metoda za određivanje debljine
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje svojstava rolne – Deo 3: Metoda za određivanje debljine
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Određivanje određenih fizičkih i mehaničkih svojstava
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Određivanje pojedinih fizičkih i mehaničkih svojstava
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil — Pletenine — Prikazivanje prepletaja
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje adhezije prevlake
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje prianjanja prevlake
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil-Odgovarajući simboli za obeležavanje etiketom radne odeće za industrijsko pranje
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje pH-vrednosti vodenog rastvora
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje pH-vrednosti vodenog ekstrakta
Srpski
Повучен 
30.04.2018 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 1: Ocenjivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 1: Ocenjivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 1: Ocenjivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade
Srpski
Повучен 
30.04.2018 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 2: Procedura za određivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 2: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 2: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 3: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom ugljovodonika kao rastvarača
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 3: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom ugljovodonika kao rastvarača — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 3: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i finalne obrade upotrebom ugljovodoničnih rastvarača
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom simuliranog mokrog čišćenja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Tekstil — Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta — Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi posle čišćenja i peglanja upotrebom simuliranog mokrog čišćenja — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odevnih predmeta – Deo 4: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi simulirano mokro čišćenje
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastične mase — Fizička i mehanička ispitivanja — Određivanje otpornosti prema savijanju metodom sa fleksometrom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastične mase – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje otpornosti na savijanje metodom sa fleksometrom
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Tekstil - Upotreba simbola za održavanje na etiketama
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Tekstil — Upotreba simbola za održavanje na etiketama
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil - Pripremanje, obeležavanje i merenje epruveta tkanina i odevnih predmeta u ispitivanjima određivanja promena mera
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Priprema, označavanje i merenje epruvete tekstilne površine i odevnih predmeta za ispitivanje određivanja promene mera
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Poliolefinske vezice za poljoprivredu
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume i plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema cepanju - Deo 1: Metoda cepanja konstantnom brzinom
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume i plastičnih masa – Određivanje otpornosti na cepanje – Deo 1: Metoda cepanja konstantnom brzinom
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema cepanju - Deo 2: Metoda sa balističkim klatnom
Srpski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tekstilne površine — Određivanje otpornosti na kvašenje (ispitivanje okišnjavanjem)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Pletenje — Osnovni koncept — Rečnik
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil — Određivanje promene mera pri pranju i sušenju
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vezice od sisala za poljoprivredu
Srpski
Објављен 
28.01.2013 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje debljine tekstila i tekstilnih proizvoda
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Deo 1: Habalica po Taberu
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje otpornosti na habanje – Deo 1: Habalica po Taberu
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Deo 2: Habalica po Martindalu
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema istovremenom savijanju i trenju
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Guma, vulkanizovana ili termoplastična - Gumene ploče i tekstilne površine sa prevlakom od gume - Određivanje brzine otpuštanja isparljivih tečnosti (gravimetrijski)
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Guma, vulkanizovana ili termoplastična — Gumene ploče i tekstilne površine sa prevlakom od gume — Određivanje brzine otpuštanja isparljivih tečnosti (gravimetrijska tehnika)
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Guma, vulkanizovana ili termoplastična – Gumene ploče i tekstilne površine sa prevlakom od gume – Određivanje stepena propustljivosti isparljivih tečnosti (gravimetrijska tehnika)
Srpski
Повучен 
30.01.2015 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Postupci pranja i sušenja u domaćinstvu za potrebe ispitivanja tekstila
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Tekstil — Postupci pranja i sušenja u domaćinstvu za potrebe ispitivanja tekstila
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil — Prirodna vlakna — Generički nazivi i definicije
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tekstilne površine - Ponašanje pri gorenju - Određivanje sklonosti ka zapaljivosti vertikalno orijentisanih epruveta
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Ponašanje pri gorenju - Merenje svojstva širenja plamena kod vertikalno orijentisanih epruveta
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje otpornosti prema oštećenju koje nastaje savijanjem
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje otpornosti na propustljivost vode – Ispitivanje hidrostatičkim pritiskom
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Pletenine — Vrste — Rečnik
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 10: Sakupljanje dlačica i drugih čestica u suvom stanju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 11: Neapsorbovana tečnost
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 12: Sposobnost apsorpcije
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 13: Ponovljeno vreme prolaza tečnosti
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 14: Vlažnost površine u dodiru sa kožom
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 15: Određivanje permeabilnosti vazduha
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil — Metode ispitivanja za netkani tekstil — Deo 16: Određivanje otpornosti prema penetraciji vode (hidrostatički pritisak)
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 17: Određivanje penetracije vode (okišnjavanjem)
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 18: Određivanje prekidne čvrstoće (jačine) i izduženja netkanih materijala upotrebom "grab" metode za ispitivanje zatezanjem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 2: Određivanje debljine
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 4: Određivanje otpornosti prema cepanju
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 5: Određivanje otpornosti prema mehaničkom probijanju (postupak probijanja kuglom)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 6: Apsorpcija
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 7: Određivanje dužine savijanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Tekstil - Metoda ispitivanja netkanog tekstila - Deo 8: Određivanje vremena za koje se propusti tečnost (simulacija urina)
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil - Metode ispitivanja netkanog tekstila - Deo 9: Određivanje sklonosti prema drapiranju, uključujući koeficijent drapiranja
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Tekstil — Netkani tekstil — Definicija
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Netkani tekstil – Rečnik
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Tekstil - Određivanje propustljivosti vazduha kroz tekstilnu površinu
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Vlaknasta užad — Opšte specifikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknasta užad – Opšte specifikacije
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu
Srpski
Повучен 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Повучен 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Повучен 
31.05.2017 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Објављен 
31.05.2017 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil – Označavanje, obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstilna vlakna - Nazivi i definicije
Srpski
Објављен 
01.01.1977 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstilna vlakna i pređe - Nazivi i definicije karakteristika
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Tekstilna hemijska vlakna - Termini
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Utvrđivanje mase - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Utvrđivanje mase - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Označavanje pređe i konca u teks-sistemu
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Tekstil - Univerzalni teks-sistem za označavanje podužne-linijske mase i tabele sa vrednostima tradicionalnih brojeva za pređu preračunatim u zaokružene vrednosti po teks-sistemu
Srpski
Објављен 
08.07.1981 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Označavanje prede i konca u teks-sistemu
Srpski
Објављен 
13.08.1981 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Pređe - Termini i definicije
Srpski
Објављен 
21.04.2004 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Postojanost obojenja tekstilnih proizvoda - Izbor postojanosti i ocena kvaliteta - Izmene i dopune 1
Srpski
Објављен 
26.09.1981 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Postojanost obojenja tekstilnih proizvoda - Izbor postojanosti i ocena kvaliteta
Srpski
Повучен 
24.03.2017 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil - Otpornost i proveravanje otpornosti prema dejstvu vode
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil – Otpornost i ispitivanje otpornosti prema dejstvu vode
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Promena dimenzija pri održavanju i čišćenju tekstilnih proizvoda - Način razvrstavanja
Srpski
Објављен 
26.09.1981 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Otpornost i proveravanje otpornosti prema dejstvu ulja
Srpski
Објављен 
17.07.1986 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Vuna - Zaštita od insekata-moljaca. Metoda A
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Oznaka usaglašenosti kvaliteta i uslovi korišćenja oznake
Srpski
Објављен 
17.07.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil za zaštitnu odeću - Otpornost prema dejstvu kiselina
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Pređa i konac - označavanje
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Vuna - vuneno vlakno
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Vuna - vuneno vlakno
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Vuna - Definicije, razvrstavanje i uslovi isporuke
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Vuna - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
29.12.1989 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Vuna - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Domaća vuna - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Vuna - Klasifikacija
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Vuna - Klasifikacija prema finoći i dužini vlakana vune domaćeg porekla
Srpski
Повучен 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Opšte odredbe
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Pamuk - Domaći sirov pamuk - Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Pamuk, sirov - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Pamuk - Domaća pamučna vlakna - Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Klasifikacija
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Kudelja, sirova (stabljika) - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Kudelja - kudeljno vlakno
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Kudeljno vlakno - opšti uslovi i klasifikacija
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Kudeljno vlakno - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Juta - Jutena vlakna - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Vlakna jute - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Vlakna kenafa - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Lan, sirov (stabljika) - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Laneno vlakno - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Kokosova vlakna - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Sisalova vlakna - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Viskozno (cel) vlakno pamučnog tipa
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Viskozna vlakna - Sečena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Viskozno (cel) vlakno vunenog tipa
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Modalna vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Viskozno (cel) vlakno jutanskog tipa
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Acetatna i triacetatna vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kupro-vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliakrilonitrilna vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil. Poliakrilonitrilna vlakna, sečena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliamidna vlakna, sečena, tipa 6.6, 6 i 11 - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil. Poliamidna vlakna, sečena, tipa 6.6, 6 i 11 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliestarska vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Објављен 
01.12.1983 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Poliestarska vlakna, sečena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil. Polipropilenska vlakna, sečena - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil. Polipropilenska vlakna, sečena - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Polivinil-hloridna vlakna, secena - Kvalitet
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni otpaci
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilne sekundarne sirovine
Srpski
Објављен 
06.04.1981 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilni regenerati
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Vunena češljana traka (češljanac) - Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Vunena češljana traka (češljanac) - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Pređa od vlakana određene dužine - Tehnički uslovi - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Vuna - češljana pređa
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Vunena češljana pređa - opšti uslovi
Srpski
Повучен 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil - Pređe od vlakana određene dužine - Kvalitet
Srpski
Објављен 
01.12.1982 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Pređe od vlakana određene dužine - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Tekstil - Tabela za preračunavanje broja pređe iz jednog sistema u drugi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pamuk - pređa pamučnog tipa - broj uvoja na 1m pređe za Nm 10 do Nm 360
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Pamuk - pređa pamučnog tipa - Tabela za preračunavanje koeficijenta uvoja alfa-engl.-alfa metar., alfa metar.-alfa engl.
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil: pređa i konac - broj uvoja na 1 engl. col - broj uvoja na 1m
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Pređa i konac - Faktor uvijanja po teks-sistemu
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Pamučna preda, kardirana ili češljana - Razvrstavanje prema izgledu
Srpski
Објављен 
29.03.1989 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Tekstil - Pamučna pređa, kardirana ili češljana - Razvrstavanje prema izgledu
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Filament-preda (rejon) od regenerisane i acetilisane celuloze - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Filament-preda (rejon) od regenerisane i acetilisane celuloze - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliakrilonitrilni filament u obliku kabla - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Poliakrilonitrilni filament u obliku kabla - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliakrilonitrilni konvertirani pramen (traka) - Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Poliakrilonitrilni konvertirani pramen-traka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Poliamidne prede, tipa 6 i 66 - kudravka - Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
01.12.1983 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Poliamidne pređe, tipa 6 i 6.6, kudravka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Poliamidna filament-preda tipa 6 - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Poliamidna filament-pređa tipa 6 i 6.6 - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
01.12.1983 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Poliamidna filament-pređa tipa 6 i 6.6 - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Poliestarska filament-pređa - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
01.12.1983 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Poliestarska filament-pređa - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil. Poliestarski filament u obliku kabla - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Poliestarski konvertirani pramen-traka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Polipropilenska filament-pređa - Kvalitet
Srpski
Објављен 
01.12.1983 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Polipropilenska filament - pređa - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
01.01.1977 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Elastomerna (elastanska) poliuretanska filament-pređa - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Staklena filament-preda - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Pamuk: konac za šivenje - pamučnog tipa
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Pamučni konac za šivenje
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Konci za šivenje i vezenje - Kvalitet
Srpski
Повучен 
23.07.2009 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Konci za šivenje, vezenje, pletenje i ručni rad - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstilna užad - Nazivi i definicije užadi i njihovih karakteristika
Srpski
Повучен 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstilna užad, brodska - Kvalitet
Srpski
Објављен 
07.12.1985 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Tekstilna užad - Opšti uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
07.12.1985 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad za vezivanje brodova - Uporedne vrednosti prečnika užadi od prirodnih i hemijskih vlakana
Srpski
Објављен 
25.09.1980 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Čelična užad za izvozna postrojenja u rudarstvu - Vlaknasto jezgro - Karakteristike i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kudelja - kudeljni kanap
Srpski
Објављен 
07.12.1985 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Kanap, kudeljni - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kudelja: kudeljna užarija - rađena mehaničkim postupkom
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Kudeljna užad - opšti uslovi
Srpski
Повучен 
23.07.2009 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Užad, kudeljna - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od manile i sisala, trostruka ili četvorostruka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od manile i sisala, pletena, osmostruka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od poliamidnog multifilamenta, trostruka, kvalitet E - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od poliestarskog multifilamenta, trostruka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od polietilenskog monofilamenta, trostruka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od polipropilena, trostruka, upredena i osmostruka pletena, kvalitet E - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od poliamidnog multifilamenta, trostruka, četvorostruka i osmostruka pletena, kvalitet S - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad od polipropilena, trostruka i osmostruka pletena, kvalitet S - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Vezivo poliolefinsko za poljoprivredu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Vezivo, sisalovo, za poljoprivredu - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Viskozna i poliamidna kord-preda - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Užad i užarija - Boje za raspoznavanje užadi različitog sirovinskog sastava
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil - Priveznice iz užadi za zahvat i nošenje tereta - Radno opterećenje u pogledu sigurnosti
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Tekstil - Priveznice od traka od hemijskih vlakana za zahvat i nošenje tereta - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Vlaknasta užad - Upletanje krajeva vlaknaste užadi
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliamidna kord-pređa. Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliestarski kord-kabl (monokord) za izradu klinastog remenja - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Vuna, vunene tkanine - opšti uslovi
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi ravnih površina (tkanine, pletiva i slični proizvodi-metražna roba) - Kvalitet
Srpski
Објављен 
16.09.1981 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi ravnih površina (tkanine, pletiva i proizvodi sličnog oblika-metražna roba) - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - tkanine - Izbor osnovnih karakteristika
Srpski
Објављен 
01.12.1977 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Odeća - Međupostave za odeću - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
01.05.1985 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Radna zaštitna odeća - Tkanine za izradu radne odeće za zaštitu od prljavština i mehaničkih povreda - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Čičak trake - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepih tipa bukle 1 ch, mašinske izrade
Srpski
Повучен 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstilni podni zastirači (tepisi i podni pokrivači) - Klasifikacija i terminologija
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Tekstil - Tekstilni podni zastirači (tepisi, ćilimi i podni pokrivači) - Podela, termini i definicije
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepih tipa hargarn velvet 1 ch, sa sečenim petljama, mašinske izrade
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni podni zastirači - Tepisi mašinske izrade - Opšti uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepih tipa hargarn velvet 2ch sa sečenim petljama, mašinske izrade
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepih tipa velvet 1 ch, sa sečenim petljama, mašinske izrade
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilni podni zastirači - Tepisi mašinske izrade, pleteni, tipa rašel - Uslovi kvaliteta
Srpski
Објављен 
01.04.1971 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Posteljno rublje - Mere i opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za bolničko posteljno rublje - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za bolničko posteljno rublje - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Tkanine za bolesničko posteljno rublje - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bolnički peškiri. Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bolničko posteljno rublje - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Bolnička ćebad. Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
01.12.1985 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Tkanine i pletiva za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu i odeću za bolesnike - Tehnički uslovi - Izmene
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip I - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip I - Opšti uslovi
Srpski
Објављен 
22.09.1984 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Tkanine i pletiva za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu i odeću za bolesnike - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip II - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip II - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip III - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip III - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip IV - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip IV - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip V - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip V - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VI - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VI - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VIII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip VIII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip IX - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip IX - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip X - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip X - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XI - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XI - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XIII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XIII - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XIV - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tkanine za zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XIV - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Pletenine za radnu zaštitnu odeću u zdravstvu - Tkanina, Tip XV - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Lična zaštitna sredstva - Azbestna tkanina za izradu rukavica i sličnih proizvoda
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metražni tekstil za izradu obuće, podnih zastirača, gumenih i plastičnih proizvoda - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni materijali za tehničke svrhe. Tekstilne podloge i obloge za izradu podnih pokrivača i sličnih proizvoda. Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Tkanina za izradu transportnih traka - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Tkanina za izradu klinastog remenja - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Tkanina za izradu gumenih creva - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni materijali za tehničke svrhe. Tkanine za naslojavanje. Kvalitet
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilni materijali za tehničke svrhe. Uvojna platna za gumarsku industriju. Kvalitet
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Tkanina od staklenih vlakana za trake za impregnisanje bitumenom - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni materijali za filtre za prečišćavanje vazduha - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Jutene ambalažne tkanine - Asortiman i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Jutena tkanina za impregnaciju bitumenom - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Viskozna i poliamidna kord-tkanina - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tehničke tkanine za gumarsku industriju - Pamučne tkanine za transportne trake B 50, B 60 i B 80
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Poliamidne kord-tkanine. Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilna traka za zatvarač na poteg - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstilne mreže - Nazivi i definicije mreža i njihovih karakteristika
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilne mreže - Opšte odredbe o izradi
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Lična zaštitna sredstva - Zaštita nogu - Filcana potkolenica za topioničare
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Vata za odevne predmete - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Odevni proizvodi i telesne mere - Nazivi i definicije piktograma i telesnih mera
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Odevni proizvodi i telesne mere - Korišćenje piktograma i utvrđivanje telesnih mera
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Odeća za muškarce - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Odeća za žene - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Odeća za mušku decu - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Odeća za žensku decu - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Odeća za decu do 1 godine - Sistem veličina i oznake
Srpski
Објављен 
21.07.1979 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kape, šeširi, šubare i slični proizvodi - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Објављен 
21.07.1979 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Rukavice - Sistem veličina i oznaka
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Čarape i čarape sa gaćicama - Sistem veličina i oznake
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Odeća - Tehnički uslovi i proveravanje veličina odeće
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Marame, šalovi, maramice i slični proizvodi - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Tekstil - Radna odeća za zaštitu od prljavštine i mehaničkih povreda - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
26.09.1981 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Sredstva lične zaštite i opreme - Čarape i delovi čarapa -Jaki steznici - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
26.09.1981 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Sredstva lične zaštite i opreme - Čarape duge, i čarape sa gaćicama - blagi steznici - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.09.1984 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Radna zaštitna odeća i odeća za bolesnike - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
стр.
0 RSD 
PDF
Zaštitna odeća u zdravstvu - Odeća za bolesnike - Dečije pidžame - Veličine i kvalitet materijala i izrade
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil i perje - Punila za uloške i nadloške za ležaje i krevete, pokrivače i jastuke - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Tekstil - Dušeci, jorgani, jastuci, prekrivači, posteljno rublje - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
15.02.1992 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Rublje za domaćinstvo, ugostiteljstvo i za slične namene (peškiri, stolnjaci, salvete i krpe) - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
22.09.1984 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Bolničko posteljno rublje - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.07.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Bolnički pokrivači - Ćebad - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil u zdravstvu - Bolnički peškiri - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilna ambalaža - Vreće za pakovanje voća i povrća - jutane
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilna ambalaža - Jutane vreće za žitarice i slične proizvode
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstilni filtri za prečišćavanje vazduha - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Dovođenje uzoraka i epruveta u standardno stanje
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja sumpora u viskoznom rejonu
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja stranih primesa na vlaknastim materijalima, rastvorljivih u organskim rastvaračima
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja akrilnitrila u poliakrilnitrilnom vlaknu
Srpski
Објављен 
01.07.1970 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja titandioksida u hemijskim vlaknima
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja natrijumrodanida na poliakrilnitrilnim vlaknima
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Uslovi osvetljavanja prostorije za razvrstavanje pamuka po boji
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja vlage u sirovom pamuku i pamučnim vlaknima
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja vlage u vuni
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - Određivanje gustine žica tkanine, odnosno redova i nizova pletiva
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - Određivanje dužine komada - namotaja
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - Određivanje širine komada - namotaja
Srpski
Објављен 
30.11.1986 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - Određivanje mase po jedinici dužine i jedinici površine
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Određivanje prekidne sile i izduženja tkanina
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Određivanje ugla gužvanja tkanina
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Određivanje skupljanja tkanina
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Metražna roba - Određivanje debljine
Srpski
Објављен 
17.12.2018 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema pucanju – Izmena 1
Srpski
Повучен 
24.03.2017 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Određivanje otpornosti tkanina prema prskanju
Srpski
Објављен 
24.03.2017 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil – Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema pucanju
Srpski
Објављен 
01.01.1958 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Određivanje otpornosti tkanina prema habanju
Srpski
Објављен 
26.09.1981 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Ispitivanje tkanina i pletiva - Smicanje žica osnove i potke, niza i reda
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilni podni zastirači - Određivanje mase po jedinici površine
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepisi - Određivanje ukupne mase flora po jedinici površine
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tepisi - Određivanje mase flora ošišanog sa podloge po jedinici površine
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstilni podni zastirači - Određivanje promene debljine pod dinamičkim opterećenjem
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Tepisi - Određivanje gustine flora iznad podloge i odnosa između zapremine vlakana flora iznad podloge i ukupne zapremine flora iznad podloge
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Tekstilni podni zastirači - Ispitivanje ponašanja pri gorenju tabletom
Srpski
Објављен 
07.12.1985 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi - Metoda ispitivanja moći upijanja vode apsorpcijom
Srpski
Објављен 
07.12.1985 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstilni proizvodi - Metode ispitivanja moći upijanja vode penetracijom
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila. Određivanje finoće (debljine) pređe. Metoda povesma
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila. Metoda određivanja uporednosti pređe
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fizikalna ispitivanja tekstila - Metoda određivanja prekidne sile i prekidnog izduženja pređe - Metoda određivanja na jednoj žici pređe iz namotaja
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje linearnog bubrenja viskoznog rejona
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Ispitivanje skupljanja pri kuvanju filament-prede (Dipon-test)
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje stepena odbijana svetlosti viskoznog rejona
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Ispitivanje tvrdoće namotaja pređe
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje broja grešaka na filament-pređi
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje prečnika vunenog vlakna - Metoda projekcionog mikroskopa
Srpski
Објављен 
01.12.1963 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje dužine tekstilnih vlakana pojedinačnim merenjem vlakana
Srpski
Објављен 
01.12.1963 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje titra tekstilnih vlakana
Srpski
Повучен 
01.01.2002 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje prekidne sile i prekidnog izduženja pojedinačnih vlakana
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje prekidne sile i prekidnog izduženja pojedinačnih vlakana u čvoru
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje prekidne sile i prekidnog izduženja pojedinačnih vlakana u petlji
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Određivanje broja grupa slepljenih vlakana u veštačkim vlaknima
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje dužine vlakana sirovog pamuka (na semenki)
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje dužine pamučnih vlakana metodom sortiranja snopića vlakana
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje jačine snopa pamučnih vlakana pomoću dinamometra
Srpski
Објављен 
01.12.1972 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje koeficijenta zrelosti pamučnih vlakana
Srpski
Објављен 
01.07.1972 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje zrelosti pamučnih vlakana - Određivanje indeksa kaustične zrelosti
Srpski
Објављен 
01.01.1972 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje stepena nezrelosti pamučnih vlakana - Metoda pomoću merača protoka vazduha
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje zrelosti pamučnih vlakana bojenjem vlakana u rastvoru binarne mešavine standardnih bojila
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje zrelosti pamučnih vlakana - Metoda bubrenja u natrijumhidroksidu i metoda polarizovane svetlosti
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja stranih primesa i nečistoća u sirovom pamuku postupkom ručnog izdvajanja
Srpski
Објављен 
01.12.1972 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja stranih primesa i nečistoća u pamučnim vlaknima - Postupak pomoću mehaničko-pneumatskog analizatora
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Otkrivanje i procenjivanje oštećenja na pamučnim vlaknima nastalih dejstvom mikroorganizama
Srpski
Објављен 
01.12.1972 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje finoće pamučnih vlakana - Metoda čitanja mikroner-indeksa
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje finoće pamučnih vlakana na snopu vlakana
Srpski
Објављен 
01.12.1972 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje broja čvorića u pamučnim vlaknima i razvrstavanje prema izgledu
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Određivanje dužine vlakana ručnim štaplovanjem
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Razvrstavanje u stepene prema boji, čistoći i pripremi - preparaciji
Srpski
Објављен 
20.04.1984 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Pamučna vlakna - Određivanje jačine vlakana na aparatu po Presliju (Pressley)
Srpski
Објављен 
01.07.1973 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje sadržaja nopa, zadebljanja, biljnih čestica i obojenih vlakana u vunenoj češljanoj traci
Srpski
Повучен 
28.02.2019 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje srednjeg prečnika vlakana vunene češljane trake (češljanica) - Metoda otpora protoku vazduha
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Vunena češljana traka (češljanac) - Određivanje podužne mase trake
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Ispitivanje tekstila - Određivanje srednjeg prečnika vlakana masne -neprane vune, delimično oprane vune i industrijski oprane vune - Metoda otpora protoku vazduha
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Tekstil - Kvantitativna i kvalitativna kontrola jute i kenafa - Izmena
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Kvantitativna i kvalitativna kontrola jute i kenafa
Srpski
Објављен 
24.08.1985 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tekstil - Lan i kudelja - Kvalitativno i kvantitativno ispitivanje sirovog lana i kudelje i lanenih i kudeljnih vlakana
Srpski
Објављен 
01.12.1977 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Tekstil - Proveravanje kvaliteta sečenih hemijskih vlakana (prediva)
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Proveravanje kvaliteta filament-pređe
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Proveravanje kvaliteta kord-pređe i kord-tkanine - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Proveravanje kvaliteta kord-pređa i kord-tkanina
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Tekstil - Tekstilna užad - Proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Kord-pređa - Metoda ispitivanja statičke adhezije tekstilne kord-pređe i gume (H-test) - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF