Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-02
Time: 15:28


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Mleko, proizvodi od mleka, početna formula za odojčad i formula za ishranu odraslih - Određivanje minerala i elemenata u tragovima - Metoda atomske emisione spektrometrije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES)
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Mleko, proizvodi od mleka, početna formula za odojčad i formula za ishranu odraslih - Određivanje sastava masnih kiselina - Metoda kapilarne gasne hromatografije
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Početna formula za odojčad i formula za ishranu odraslih - Određivanje ukupnog joda - Metoda masene spektrometrije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS)
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Mleko, proizvodi od mleka, početna formula za odojčad i formula za ishranu odraslih - Određivanje minerala i elemenata u tragovima - Metoda masene spektrometrije sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS)
Srpski
Објављен 
10.12.1997 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Kačkavalj - Uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Kazein - za tehničku upotrebu
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Deo 1: Fluorimetrijska metoda za mleko i mlečne napitke
Srpski
Објављен 
26.02.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze — Deo 1: Fluorimetrijska metoda za mleko i mlečne napitke
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Deo 2: Fluorimetrijska metoda za sir
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze – Deo 2: Fluorimetrijska metoda za sir
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze – Deo 2: Fluorimetrijska metoda za sir
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Laktoza — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje broja somatskih ćelija — Deo 1: Mikroskopska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
24.06.2019 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Mleko – Određivanje broja somatskih ćelija – Deo 1: Mikroskopska metoda (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje broja somatskih ćelija - Deo 2: Smernice za rad fluoro-optoelektronskih brojača
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Smernice za standardizovani opis testova za inhibitore mikroorganizama
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko i mleko u prahu — Određivanje sadržaja aflatoksina M1 — Prečišćavanje imunoafinitetnom hromatografijom i određivanje tečnom hromatografijom visoke performanse
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja uree - Enzimska metoda korišćenjem razlike u pH (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Deo 1: Metoda korišćenjem redukcije kadmijumom i spektrometrije
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja nitrata i nitrita - Deo 2: Metoda korišćenjem analize segmentiranog protoka (Rutinska metoda)
Srpski
Објављен 
28.09.2010 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja nitrata i nitrita — Deo 3: Metoda korišćenjem redukcije kadmijumom i protočne analize injektiranjem sa in-lajn dijalizom (Rutinska metoda)
Srpski
Објављен 
27.05.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Smernice za standardizovani opis kompetitivnih imunoenzimskih ispitivanja - Određivanje sadržaja aflatoksina M1
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja azota - Rutinska metoda spaljivanjem u skladu sa Dumasovim principom
Engleski
Повучен 
28.02.2020 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko — Broj bakterija — Protokol za procenu alternativnih metoda
Engleski
Објављен 
28.02.2020 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko – Broj bakterija – Protokol za procenu alternativnih metoda
Srpski
Објављен 
27.02.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Maslac, emulzije jestivih ulja i masni namazi - Određivanje sadržaja masti (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
30.11.2007 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sir i proizvodi na bazi topljenog sira - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Повучен 
28.09.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mleko u prahu i mlečni proizvodi u prahu - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
28.09.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mleko u prahu i proizvodi od mleka u prahu — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Повучен 
27.08.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Kondenzovano mleko i kondenzovano zaslađeno mleko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Kondenzovano nezaslađeno mleko i kondenzovano zaslađeno mleko — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Повучен 
24.12.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje čistoće mlečne masti gasno-hromatografskom analizom triglicerida (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje čistoće mlečne masti gasno-hromatografskom analizom triglicerida
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Smernice za standardizovani opis imunoloških ispitivanja ili ispitivanja receptora za otkrivanje antimikrobnih ostataka
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Sir od surutke - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja nitrata - Metoda enzimske redukcije i molekulske apsorpcione spektrometrije posle reakcije po Grisu
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko - Kvantitativno određivanje bakteriološkog kvaliteta - Uputstvo za uspostavljanje i verifikovanje odnosa konverzije između rezultata rutinske metode i rezultata osnovne metode
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i napici na bazi mleka - Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze - Metoda enzimski fotoaktiviranog sistema (EPAS)
Srpski
Повучен 
28.09.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Pavlaka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
28.09.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Pavlaka — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
19.04.2007 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Maslac - Određivanje sadržaja vode, suve materije bez masti i masti - Deo 1: Određivanje sadržaja vode (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
19.04.2007 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Maslac - Određivanje sadržaja vode, suve materije bez masti i masti - Deo 2: Određivanje suve materije bez masti (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
19.04.2007 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Maslac - Određivanje sadržaja vode, suve materije bez masti i masti - Deo 3: Izračunavanje sadržaja masti
Srpski
Објављен 
30.11.2007 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sir i topljeni sir - Određivanje sadržaja ukupne suve materije (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvodi od mlečne masti — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru
Srpski
Објављен 
27.02.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Mleko u prahu - Određivanje sadržaja vode (Referentna metoda)
Engleski
Повучен 
27.08.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje tačke mržnjenja - Termistorsko krioskopska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje tačke mržnjenja — Termistorsko-krioskopska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sir i proizvodi od topljenog sira - Određivanje sadržaja hlorida - Metoda potenciometrijske titracije
Engleski
Повучен 
29.11.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Otkrivanje Salmonella spp.
Srpski
Повучен 
31.08.2017 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Otkrivanje Salmonella spp.
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Uputstvo za uzimanje uzoraka
Engleski
Повучен 
23.07.2009 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Obrano mleko, surutka i mlaćenica - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Obrano mleko, surutka i mlaćenica - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (referentna metoda)
Srpski
Повучен 
27.08.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Sladoledi i smeše za sladolede na bazi mleka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sladoledi i smeše za sladolede na bazi mleka — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko u prahu - Određivanje sadržaja mlečne kiseline i laktata
Srpski
Повучен 
27.08.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Hrana za odojčad na bazi mleka - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Hrana za odojčad na bazi mleka — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Повучен 
23.12.2014 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja azota - Deo 1: Metoda po Kjeldalu
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja azota — Deo 1: Metoda po Kjeldalu i izračunavanje sirovih proteina
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje sadržaja azota – Deo 1: Metoda po Kjeldalu i izračunavanje sirovih proteina
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja azota - Deo 2: Metoda blok-razaranja (makrometoda)
Srpski
Повучен 
21.06.2016 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja azota — Deo 2: Metoda blok-razaranja (makrometoda) — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja azota - Deo 3: Metoda blok-razaranja (Semimikrobrza rutinska metoda)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja azota - Deo 4: Određivanje sadržaja neproteinskog azota
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje sadržaja azota – Deo 4: Određivanje sadržaja proteinskog i neproteinskog azota i izračunavanje stvarnog sadržaja proteina (referentna metoda)
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje sadržaja azota – Deo 4: Određivanje sadržaja proteinskog i neproteinskog azota i izračunavanje sadržaja pravih proteina (referentna metoda)
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja azota - Deo 5: Određivanje sadržaja proteinskog azota
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sir, kora sira i topljeni sir — Određivanje sadržaja natamicina — Deo 1: Metoda molekularne apsorpcione spektrometrije za koru sira
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sir, kora sira i topljeni sir – Određivanje sadržaja natamicina – Deo 1: Metoda molekularne apsorpcione spektrometrije za koru sira
Engleski
Повучен 
30.11.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sir, kora sira i topljeni sir — Određivanje sadržaja natamicina — Deo 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse za sir, koru sira i topljeni sir
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sir, kora sira i topljeni sir – Određivanje sadržaja natamicina – Deo 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse za sir, koru sira i topljeni sir
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko u prahu — Ocenjivanje intenziteta termičke obrade — Metoda tečne hromatografije visoke performanse
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje ukupne koagulacione aktivnosti goveđeg sirila u mleku
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja masti - Opšte uputstvo za primenu butirometrijskih metoda
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja masti — Opšte uputstvo za primenu butirometrijskih metoda
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Obrano mleko u prahu - Određivanje sadržaja vitamina A - Deo 1: Kolorimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Obrano mleko u prahu — Određivanje sadržaja vitamina A — Deo 1: Kolorimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Obrano mleko u prahu - Određivanje sadržaja vitamina A - Deo 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Obrano mleko u prahu — Određivanje sadržaja vitamina A — Deo 2: Metoda tečne hromatografije visoke performanse
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja kalcijuma — Volumetrijska metoda
Srpski
Објављен 
23.12.2016 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Mleko – Određivanje sadržaja kalcijuma – Volumetrijska metoda
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Topljeni sir i proizvodi od topljenog sira — Izračunavanje sadržaja dodatih sredstava za emulgovanje na bazi citrata i regulatora kiselosti/pH-vrednosti izraženih kao limunska kiselina
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mleko - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
27.02.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Jogurt - Određivanje sadržaja ukupne suve materije (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko u tečnom stanju — Određivanje sadržaja beta-laktoglobulina rastvorljivog u kiselini — Metoda reverzno-fazne HPLC
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Metode ekstrakcije masti i jedinjenja rastvorljivih u mastima
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama — Deo 1: Ocenjivanje performansi analitičara za brojanje kolonija
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Kontrola kvaliteta u mikrobiološkim laboratorijama — Deo 2: Određivanje pouzdanosti brojanja kolonija na paralelnim pločama i koraka pri razblaživanju koji slede
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrano mleko u prahu — Određivanje sadržaja vitamina D primenom tečne hromatografije visoke performanse
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Mikrobiološki koagulansi — Određivanje ukupne koagulacione aktivnosti u mleku
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mleko u prahu i proizvodi od mleka u prahu — Određivanje njihovog ponašanja u vrućoj kafi (test sa kafom)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Proizvodi od proteina mleka u prahu — Određivanje indeksa rastvorljivosti azota
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje sadržaja soli — Potenciometrijska metoda
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mlečna mast — Priprema metilestara masnih kiselina
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mlečna mast — Određivanje sastava masnih kiselina gasno-tečnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje sadržaja soli
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje indeksa refrakcije masti (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proizvodi od mlečne masti i maslac — Određivanje kiselosti masti (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja azota u kazeinu — Deo 1: Indirektna metoda (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja azota u kazeinu — Deo 2: Direktna metoda
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja laktoze tečnom hromatografijom visoke performanse (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Senzorska analiza — Deo 1: Opšte uputstvo za angažovanje, izbor, obuku i praćenje ocenjivača
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Senzorska analiza — Deo 2: Preporučene metode za senzorsku procenu
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Senzorska analiza — Deo 3: Uputstvo za metodu procenjivanja usaglašenosti sa specifikacijama proizvoda za senzorska svojstva pomoću bodovanja
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Ovčije i kozje sirilo — Određivanje ukupne koagulacione aktivnosti u mleku
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mlečna mast iz obogaćenih mlečnih proizvoda — Određivanje sadržaja omega-3 i omega-6 masnih kiselina gasno-tečnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proizvodi od mleka — Određivanje acidifikacione aktivnosti mlečnih kultura stalnim merenjem pH-vrednosti (CpH)
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Fermentisani proizvodi od mleka — Bakterijske starter kulture — Standard identiteta
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sir i topljeni sir — Određivanje azotnih frakcija
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Kondenzovano zaslađeno mleko — Određivanje sadržaja saharoze — Polarimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sir od surutke — Određivanje suve materije (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sir i proizvodi od topljenog sira — Određivanje ukupnog sadržaja fosfora — Metoda molekularne apsorpcione spektrometrije
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi od mleka — Određivanje broja suspektnih bifidobakterija — Tehnika brojanja kolonija na 37 ºC
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje alkalne fosfataze
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sir — Određivanje sadržaja masti — Butirometar za metodu po Van Guliku
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sir — Određivanje sadržaja masti — Metoda po Van Guliku
Srpski
Објављен 
27.02.2008 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Krem sladoled i mlečni sladoled - Određivanje sadržaja ukupne suve materije (Referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Specifikacija balona za ekstrakciju masti tipa Možonijer
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Mleko i mlečni proizvodi -Određivanje ostataka organohlornih jedinjenja (pesticida) - Deo 1: Opšta razmatranja i metode ekstrakcije
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje ostataka organohlornih jedinjenja (pesticida) — Deo 1: Opšta razmatranja i metode ekstrakcije
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje ostataka organohlornih jedinjenja (pesticida) - Deo 2: Metode ispitivanja za prečišćavanje sirovog ekstrakta i potvrđivanje
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje ostataka organohlornih jedinjenja (pesticida) — Deo 2: Metode ispitivanja za prečišćavanje sirovog ekstrakta i potvrđivanje
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mlečna mast — Određivanje peroksidnog broja
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje sadržaja masti — Butirometri po Gerberu
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Uzimanje uzoraka — Kontrolisanje po atributima
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kazeini — Određivanje „vezanog pepela” (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Slatki kazeini i kazeinati — Određivanje pepela (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kazein i kazeinati — Određivanje pH-vrednosti (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kazeini — Određivanje slobodne kiselosti (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati — Određivanje sadržaja laktoze — Fotometrijska metoda
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Kazeini i kazeinati — Određivanje sadržaja vlage (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kazein i kazeinati — Određivanje sadržaja zagorelih čestica i stranih materija
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko u prahu, smeše za sladoled u prahu i topljeni sir — Određivanje sadržaja laktoze — Deo 1: Enzimska metoda korišćenjem glukoznog dela laktoze
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Mleko u prahu — Određivanje titracione kiselosti (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje broja jedinica koje formiraju kolonije kvasaca i/ili plesni — Tehnika brojanja kolonija na 25 °C
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje broja jedinica koje formiraju kolonije psihrotrofnih mikroorganizama — Tehnika brojanja kolonija na 6,5 ºC
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mleko, pavlaka i kondenzovano mleko — Određivanje ukupne suve materije (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Zaslađeno kondenzovano mleko — Određivanje sadržaja ukupne suve materije (referentna metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje pH-vrednosti seruma — Potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mlečni sladoledi i smeše za mlečne sladolede - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)
Srpski
Објављен 
29.07.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Jogurt — Određivanje broja karakterističnih mikroorganizama — Tehnika brojanja kolonija na 37 C
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja kalcijuma, natrijuma, kalijuma i magnezijuma — Metoda atomske apsorpcione spektrometrije
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mlekare — Higijenski uslovi — Opšte uputstvo za kontrolisanje i postupke uzimanja uzoraka
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mleko u prahu i proizvodi od mleka u prahu — Određivanje indeksa nerastvorljivosti
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka – Određivanje organohlornih pesticida i polihlorobifenila – Metoda kapilarne gasno-tečne hromatografije sa detekcijom zahvata elektrona
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvodi od mleka i hrana na bazi mleka — Određivanje sadržaja masti gravimetrijskom metodom po Vajbul-Berntropu (referentna metoda) — Deo 3: Posebni slučajevi
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mleko — Procena psihrotrofnih mikroorganizama — Tehnika brojanja kolonija na 21 ºC (brza metoda)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje sadržaja vlage, suve materije bez masti i masti (rutinska metoda) — Deo 1: Određivanje sadržaja vlage
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje sadržaja vlage, suve materije bez masti i masti (rutinska metoda) — Deo 2: Određivanje sadržaja suve materije bez masti
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Maslac — Određivanje sadržaja vlage, suve materije bez masti i masti (rutinska metoda) — Deo 3: Izračunavanje sadržaja masti
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje sadržaja benzoeve i sorbinske kiseline
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Jogurt — Identifikacija karakterističnih mikroorganizama (Lactobacillus delbrueckii subs. bulgaricus i Streptococcus thermophilus)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Fermentisana mleka — Određivanje titracione kiselosti — Potenciometrijska metoda
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mleko, proizvodi od mleka i početna formula za odojčad — Uputstva za kvantitativno određivanje melamina i cijanurne kiseline primenom LC-MS/MS
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mleko — Određivanje aktivnosti laktoperoksidaze — Fotometrijska metoda (referentna metoda)
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proizvodi od topljenog sira — Određivanje sadržaja azota i izračunavanje sirovih proteina — Metoda po Kjeldalu
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sir — Određivanje reoloških svojstava jednoosnom kompresijom pri konstantnoj brzini pomeranja
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mleko i proizvodi od mleka — Određivanje antimikrobnih ostataka — Difuzioni test sa epruvetom
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mleko u prahu — Određivanje broja posebno termorezistentnih spora termofilnih bakterija

165 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia