Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-02-18
Time: 15:21


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Објављен 
01.07.1976 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Rudarstvo - Termini i definicije - Miniranje
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 27: Definicije, metode i zahtevi za sisteme elektronske inicijacije
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonirajući i sporogoreći štapini — Deo 1: Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 10: Određivanje inicijalne sposobnosti detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 11: Određivanje brzine detonacije detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 12: Određivanje vremena gorenja sporogorećeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 2: Određivanje termičke stabilnosti za detonirajući i sporogoreći štapin
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 3: Određivanje osetljivosti na trenje jezgra detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 4: Određivanje osetljivosti na udar detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 5: Određivanje otpornosti prema abraziji detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 6: Određivanje otpornosti prema istezanju detonirajućeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 7: Određivanje verovatnoće inicijacije za detonirajući štapin
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonirajući i sporogoreći štapini — Deo 8: Određivanje vodootpornosti detonirajućeg i sporogorećeg štapina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonirajući i sporogoreći štapini - Deo 9: Određivanje prenosa detonacije sa detonirajućeg štapina na detonirajući štapin
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 1: Zahtevi
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 10: Metoda za verifikaciju sredstava inicijacije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 11: Određivanje prenosa detonacije
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 12: Specifikacija pojačavača sa različitom inicijalnom sposobnošću
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Eksplozivi — Deo 13: Određivanje gustine
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Eksplozivi — Deo 14: Određivanje detonacione brzine
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Eksplozivi — Deo 15: Proračun termodinamičkih karakteristika
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Eksplozivi — Deo 16: Detekcija i merenje otrovnih gasova
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 2: Određivanje termičke stabilnosti eksploziva
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 3: Određivanje osetljivosti eksploziva na trenje
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 4: Određivanje osetljivosti na udar
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 5: Određivanje otpornosti na vodu
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Eksplozivi - Deo 6: Određivanje otpornosti na hidrostatički pritisak
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Eksplozivi — Deo 7: Određivanje sigurnosti i pouzdanosti pri ekstremnim temperaturama
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i usporivači — Deo 1: Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 11: Određivanje otpornosti prema oštećenju pri padu detonatora i usporivača
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 12: Određivanje vodootpornosti na hidrostatički pritisak
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i releji — Deo 13: Određivanje otpornosti električnih detonatora na elektrostatičko pražnjenje
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i usporivači — Deo 15: Određivanje ekvivalentne inicijalne sposobnosti
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 16: Određivanje tačnosti kašnjenja
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 17: Određivanje struje nepaljenja električnih detonatora
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i usporivači — Deo 18: Određivanje serijske struje paljenja električnih detonatora
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i usporivači — Deo 19: Određivanje impulsa paljenja električnih detonatora
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 2: Određivanje termičke stabilnosti
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu — Detonatori i usporivači — Deo 20: Određivanje ukupne elektrootpornosti električnih detonatora
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 21: Određivanje napona proboja električnih detonatora
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 22: Određivanje kapacitivnosti, otpora izolacije i proboja izolacije vodećih provodnika
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 23: Određivanje brzine udarnog talasa u vatroprovodnoj cevčici
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 24: Određivanje elektroneprovodljivosti vatroprovodne cevčice
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 25: Određivanje sposobnosti transfera usporivača i povezanog pribora
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 26: Definicije, metode i zahtevi za opremu i pribor za sigurno i pouzdano funkcionisanje detonatora i usporivača
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 3: Određivanje osetljivosti na udar
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 4: Određivanje otpornosti prema abraziji vodećih provodnika i vatroprovodnih cevčica
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 5: Određivanje otpornosti prema oštećenju sečenjem vodećih žica i vatrosprovodne cevčice
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 6: Određivanje otpornosti lomljenja vodećih provodnika pri niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 7: Određivanje mehaničke jačine vodećih provodnika, vatroprovodnih cevčica, jačine spoja i zaklapanja
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 8: Određivanje otpornosti prema vibracijama detonatorske kapisle
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Detonatori i usporivači - Deo 9: Određivanje otpornosti detonatora prema savijanju
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Deo 1: Terminologija
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Deo 3: Informacija za korisnika koju treba da pripremi proizvođač ili njegov ovlašćeni predstavnik
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 1: Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 2: Određivanje otpornosti prema elektrostatičkoj energiji
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 3: Određivanje prelaska deflagracije u detonaciju
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 4: Određivanje brzine sagorevanja pod ambijentalnim uslovima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 5: Određivanje praznina i naprslina
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 6: Čvrsta raketna goriva - Uputstvo za određivanje integriteta oblaganja inhibitorom
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Eksplozivi za civilnu upotrebu - Goriva i raketna goriva - Deo 7: Određivanje svojstva crnog baruta
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi — Vatrometi kategorije F1, F2 i F3 — Deo 1: Terminologija
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi — Vatrometi kategorija F1, F2 i F3 — Deo 2: Kategorije i vrste vatrometa
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi — Vatrometi kategorija F1, F2 i F3 — Deo 3: Minimalni zahtevi za označavanje
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi – Vatrometi kategorija F1, F2 i F3 – Deo 4: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi — Vatrometi kategorije F1, F2 i F3 — Deo 5: Zahtevi za izradu i performanse
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Pirotehnički proizvodi — Ostali pirotehnički proizvodi — Uređaji za paljenje
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Energetski materijali za odbranu — Bezbednost, osetljivost — Otpornost na mrvljenje
Srpski
Повучен 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - opšti propisi
Srpski
Повучен 
31.08.2015 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Plasticni eksplozivi - Želatini
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Amonijumnitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijumnitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Amonijumnitratni plastični eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijumnitratni plastični eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijum-nitratni plastični eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijum-nitratni poluplastični eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metanski amonijumnitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom - Metanvitezit-5
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metanski amonijum-nitratni praškasti eksplozivi sa nitroglicerinom
Srpski
Повучен 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Amonijumnitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijumnitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metanski amonijumnitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina - Metankamniktit I
Srpski
Објављен 
04.08.1990 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Metanski amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijumnitratni eksplozivi tipa AN-OL
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijum-nitratni eksplozivi tipa AN-OL
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Trinitrotoluen (trotil)
Srpski
Објављен 
28.07.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Trinitrotoluen (trotil)
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Dinitrotoluen (DNT) tehnički
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Dinitrotoluen DNT-30, tehnički
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Crni lovački barut
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Rudarski barut
Srpski
Објављен 
01.07.1969 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Lovačka municija - Bezdimni lovački barut za puške sačmarice
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Specijalni podvodni sporogoreći štapin
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Sporogoreći štapin
Srpski
Повучен 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Detonirajući štapin
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Detonirajuci štapin
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
DUPLI SPOROGORECI ŠTAPIN
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Dupli sporogoreći štapin
Srpski
Повучен 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Električni detonatori - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Električni detonatori - Karakteristike i tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Trenutni električni detonatori
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Trenutni električni detonatori
Srpski
Објављен 
20.05.1987 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Metanski električni detonatori
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Trenutni seizmički električni detonatori
Srpski
Објављен 
31.01.2019 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Trenutni seizmički električni detonatori
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Milisekundni električni detonatori
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Električni detonatori sa usporenim dejstvom
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Detonatorske (rudarske) kapisle - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Објављен 
28.07.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Detonatorske (rudarske) kapisle – Tehnički zahtevi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Lovačka municija - Kapisle za municiju za lovačke puške sačmarice
Srpski
Објављен 
17.12.2018 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Lovačka municija – Inicijalne kapisle za municiju za puške sa glatkim cevima
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Lovačka municija - Kapisle za municiju za lovačke puške sa žlebljenim cevima
Srpski
Објављен 
29.11.2019 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Lovačka municija – Inicijalne kapisle za municiju za lovačke puške sa žlebnim cevima
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Lovačka municija - Lovačke čaure za puške sačmarice
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Lovačka municija - Lovačke čaure za puške sačmarice
Srpski
Повучен 
26.03.2018 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Lovačka municija - Olovna sačma za lovačku municiju
Srpski
Повучен 
26.03.2018 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Lovačka municija - Čepovi i poklopci za lovačku municiju za puške sačmarice
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Gotova municija za lovačke puške sačmarice
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje hemijske stabilnosti
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje gustoće patrone
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje osetljivosti na iniciranje
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje temperature paljenja
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje prenosa detonacije
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje brzine detonacije
Srpski
Објављен 
01.01.1972 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje radne sposobnosti po Trauclu
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje osetljivosti prema udaru
Srpski
Објављен 
01.04.1973 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje radne sposobnosti na balističkom klatnu
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje vremena iznojavanja
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje vodootpornosti
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Izračunavanje teoretskih karakteristika
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Eksplozivi - Određivanje otrovnih gasova u produktima detonacije
Srpski
Објављен 
01.04.1973 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje metanskih eksploziva u probnom hodniku
Srpski
Објављен 
01.07.1969 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje bezdimnog lovačkog baruta - Određivanje stabilnosti, sadržaja azotmonoksida i sadržaja azota
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje osetljivosti prema lutajućim strujama
Srpski
Повучен 
30.04.2018 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Određivanje struje za pojedinačno paljenje detonatora
Srpski
Објављен 
30.04.2018 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Električni detonatori – Određivanje struje pojedinačnog paljenja električnih detonatora
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Određivanje struje za serijsko paljenje
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Određivanje impulsa paljenja
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje osetljivosti prema varničenju
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje probojnosti napona
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Određivanje električnog otpora
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje osetljivosti prema udaru
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje osetljivosti prema toploti
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Određivanje zakašnjenja detonacije
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje hermetičnosti
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje učvršćenja konstrukcije
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje osetljivosti detonatora prema padu
Srpski
Објављен 
20.05.1987 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje metanskih detonatora u probnom tunelu
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Lovačka puška sačmarica
Srpski
Повучен 
22.03.2016 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Lovački karabini (puške)

152 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia