Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-13
Time: 13:05


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Određivanje odabranih markera u recikliranom poli(etilen- tereftalatu) (PET) – tip za hranu
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Kulometrijsko određivanje sadržaja vlage u termoplastičnim masama
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polistirenskih (PS) reciklata
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Sledljivost reciklirane plastike, ocenjivanje usaglašenosti i recikliranog sadržaja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polietilenskih (PE) reciklata
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polipropilenskih (PP) reciklata
Srpski
Повучен 
31.05.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Plastika — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(etilentereftalat) (PET) reciklata
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(etilen-tereftalatnih) (PET) reciklata
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastične mase —Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Karakteristične vrednosti zavarenih termoplastičnih konstrukcija — Određivanje dozvoljenih vrednosti naprezanja i modula za projektovanje opreme od termoplasta
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastika – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje otpornosti profila na udar padajuće mase
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje otpornosti profila na udar mase koja pada
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje izgleda posle izlaganja na 150 °C
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Plastika – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje izgleda posle izlaganja na 150 °C
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Plastika – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje toplotne reverzibilnosti
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje nepovratne deformacije nakon izlaganja toploti
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Neplastificirani profili od polivinilhlorida (PVC-U) za izradu prozora i vrata — Određivanje otpornosti na veštačko starenje
Engleski
Повучен 
26.03.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Profili od neomekšalog polivinilhlorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata - Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastika – Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz pojedinačnih merenja — Deo 1: Materijali za presovanje
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka na osnovu pojedinačnih vrednosti – Deo 1: Materijali za presovanje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stirenski(MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stiren (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje osobina
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase- Homopolimerne i kopolimerne smole vinil-hlorida - Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase -Poliamidi - Ubrzano kondicioniranje uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidi – Ubrzano kondicioniranje uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplastičnih materijala
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Deo 1: Standardna metoda
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Deo 2: Metoda za materijale osetljive na vreme izloženosti temperaturi i/ili vlazi
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidi — Određivanje ε-kaprolaktama i ω-laurolaktama gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Pripremanje PVC pastā namenjenih ispitivanju — Metoda rastvaranja u disolveru
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase(PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase — Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Plastične mase — Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Poli(vinil-hloridne) smole – Određivanje broja nečistoća i stranih čestica
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Određivanje isparljivih materija (uključujući vodu)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vezivna sredstva za boje i lakove — Određivanje viskoznosti industrijskih rastvora nitrata celuloze i klasifikacija tih rastvora
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliester/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(vinil-alkoholni) (PVAL) materijali – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
24.09.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali — Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(vinil-alkoholni) (PVAL) materijali – Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistemi označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(fenilenetarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polistirenski (PS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase - Polistirenski (PS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Analiza prosejavanjem u vodi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra — Deo 3: Polietileni i polipropileni
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru uz upotrebu kapilarnog viskozimetra — Deo 5: Termoplastični poliestarski (TP) homopolimeri i kopolimeri
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja, označavanja i osnova za specifikaciju;
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastični elastomeri - Nomenklatura i skraćenice
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastični elastomeri — Nomenklatura i skraćenice
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikaciju
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava — Izmena 1: Lasersko sinterovanje uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Akrilonitril-stiren-akrilatni (ASA) i akrilonitril-etilen-propilen-dien- -stirenski (AEPDS) i akrilonitril-hlorovani polietilen-stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA), akrilonitril/etilen-propilen-dien/stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Metil-metakrilat/akrilonitril/ butadien/stirenski (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Termoplastične cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu – Metoda ispitivanja otpornosti spojeva na ciklične promene pritiska
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-sulfidni) (PPS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-sulfidni) (PPS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase – Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Etilen/vinil-acetatni materijali (EVAC) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Etilen/vinil-acetatni materijali (EVAC) za presovanje i ekstrudiranje –Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali na bazi polietilena ultravisoke molekulske mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Neplastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Neplastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Etilen/vinil-alkoholni (EVOH) kopolimerni materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase – Etilen/vinil-alkoholni (EVOH) kopolimerni materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali na bazi poliketona (PK) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali na bazi poliketona (PK) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali na bazi poliketona (PK) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali na bazi poliketona (PK) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Akronitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(fenilenetarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Plastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase- Plastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Direktno presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala — Deo 1: Opšti principi i presovanje višenamenskih uzoraka i uzoraka za ispitivanje u obliku šipke
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Plastične mase – Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala – Deo 1: Opšti principi i presovanje višenamenskih uzoraka i uzoraka za ispitivanje u obliku šipke
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala — Deo 2: Mali uzorci u obliku šipke
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala – Deo 2: Male šipke za zatezanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala — Deo 3: Male ploče
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala — Deo 4: Određivanje skupljanja otpreska
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala – Deo 4: Određivanje skupljanja otpreska
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala — Deo 5: Pripremanje standardnih uzoraka za ispitivanje anizotropije
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala – Deo 5: Pripremanje standardnih uzoraka za ispitivanje anizotropije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje termičke stabilnosti poli(vinil-hlorida) i sličnih homopolimera i kopolimera koji sadrže hlor, kao i njihovih jedinjenja – Metoda obezbojavanja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični materijali — Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu (VST)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični materijali — Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu (VST)
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidi — Određivanje viskozitetnog broja
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidi — Određivanje viskozitetnog broja —Izmena 1: Korekcije i ažuriranje po referenci JIS K 6920-2
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidi – Određivanje viskozitetnog broja
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje pepela — Deo 4: Poliamidi
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje pepela — Deo 5: Poli(vinilhlorid)
Engleski
Повучен 
29.11.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilen i propilenski kopolimeri – Određivanje termooksidativne stabilnosti u vazduhu – Metoda u sušnici
Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilen i propilenski kopolimeri – Određivanje termooksidativne stabilnosti u vazduhu – Metoda u sušnici
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida za opštu namenu — Određivanje apsorpcije plastifikatora na sobnoj temperaturi
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimeri i kopolimeri vinil-hlorida — Analiza prosejavanjem upotrebom aparata sa vazdušnim mlaznicama
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Pripremanje PVC pasta za ispitivanje – Metoda sa planetarnom mešalicom
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Obeležavanje i specifikacija
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Poli(vinil-hlorid) - Određivanje zaostalog monomera vinil-hlorida - Metoda gasne hromatografije
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA) i akrilonitril/(etilen-propilen-dien)/ stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA), akrilonitril/(etilen-propilen-dien)/ stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali od termoplastičnog poliestra (TP) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem za označavanje i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali od termoplastičnog poliestra (TP) za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem za označavanje i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(metil-metakrilatni) (PMMA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(metil-metakrilatni) (PMMA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični etilen/vinil-acetatni (E/VAC) kopolimeri — Određivanje sadržaja vinil-acetata
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polioksimetilenski (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polioksimetilenski (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Plastične mase - Polietilenske termoplastične mase - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Plastične mase - Polipropilenske termoplastične mase - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida - Označavanje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Plastične mase - Neomekšane mešavine i smese homopolimera i kopolimera vinilhlorida - Klasifikacija, označavanje i proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Plastične mase - Omekšane mešavine i smese homopolimera i kopolimera vinilhlorida - Klasifikacija, označavanje i proveravanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Plastične mase - Polistirenske (PS) mase za oblikovanja na bazi stiren-homopolimera - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Plastične mase - Stiren/butadien (SB) mase za oblikovanje - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Plastične mase - Stiren/akrilonitril (SAN) mase za oblikovanje - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Plastične mase - Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) mase za oblikovanje - Klasifikacija, označavanje i ispitivanje
Srpski
Објављен 
15.06.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Plastične mase - Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida - Određivanje pH-vrednosti vodenog ekstrakta
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Plastične mase - Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida - Određivanje isparljivih materija (uključujući i vlagu)
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida - Određivanje zaostalog vinilhlorid-monomera (VC) u polivinil-hloridu (PVC-u) i PVC-proizvodima, metodom gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - Vinilhlorid hopolimeri i kopolimeri - Određivanje sadržaja hlora
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Plastične mase - Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida - Analiza prosejavanjem mokrim postupkom
Srpski
Објављен 
15.01.1978 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - Ispitivanje polivinilhlorida - Određivanje viskozitetnog broja i K-vrednosti
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Plastične mase - PVC-prah za paste - Pripremanje paste za ispitivanje
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - PVC-prah za paste - Određivanje prividne viskoznosti paste na Severs-reometru
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja masenog protoka rastopa termoplastičnih materijala pomoću ekstruzionog plastomera
Srpski
Објављен 
15.06.1991 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje torzione krutosti savitljivih materijala - Mešavine homopolimera i kopolimera vinilhlorida
Srpski
Повучен 
01.01.2000 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje temperature omekšavanja termoplasta po Vikatu
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna praksa za direktno presovanje ispitnih primeraka od termoreaktivnih jedinjenja za presovanje
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna praksa za određivanje završne tačke razgradnje razgradivih polietilenskih i polipropilenskih materijala ispitivanjem zatezanja
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplastičnih materijala - (Identičan sa ISO 1133:1997)
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje viskozitetnog broja i graničnog viskozitetnog broja razblaženih rastvora polietilena i polipropilena (identičan sa ISO 1191:1975)
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Plastične mase - POLIAMIDNI (PA) HOMOPOLIMERI I KOPOLIMERI ZA PRESOVANJE I EKSTRUZIJU - DEO 1: OZNAČAVANJE - (Identičan sa ISO 1874-1:1992)
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase - Amorfne termoplastične mase - Pripremanje ispitnih uzoraka sa utvrđenim maksimalnim skupljanjem - Deo 1: Šipke (identičan sa ISO 2557-1:1989)
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase - Amorfne termoplastične mase - Pripremanje uzoraka sa utvrdenim maksimalnim skupljanjem - Deo 2: Ploče (identičan sa ISO 2557-2:1988)
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje zaostalog stiren-monomera u polistirenu - Metoda gasne hromatografije (identičan sa ISO 2561:1974)
Srpski
Објављен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje zaostalog monomera stirena u polistirenu (PS) i polistirenu otpornom na udar (PS-I) gasnom hromatografijom
Srpski
Повучен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase - TERMOPLASTIČNI MATERIJALI - Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu - (Identičan sa ISO 306:1994)
Srpski
Објављен 
22.08.1992 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Plastične mase - Stiren/akrilonitril kopolimeri - Određivanje sadržaja zaostalog akrilonitril-monomera - Metoda gasne hromatografije (identičan sa ISO 4581:1987)
Srpski
Повучен 
31.01.2019 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Plastične mase - Amorfne termo-plastične mase za oblikovanje - Određivanje maksimalnog skupljanja (identičan sa ISO 8328:1989)

196 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia