Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-02
Time: 16:34


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 2: Zgrade
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 3: Procesi
Engleski
У припреми 
23.01.2020 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 4: Transport
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Smernice za primenu ISO 13485:2003
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinski proizvodi - Postupak za akustičke zahteve u tehničkim specifikacijama proizvoda
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za korišćenje EN ISO 9004:2000 u poboljšavanju performansi zdravstvenih usluga
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za korišćenje EN ISO 9001:2000
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Obezbeđivanje kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom u transportu - Drumski, železnički i transport unutrašnjom plovidbom - Zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom za dopunu EN ISO 9001 u oblasti bezbednosti transporta opasne robe
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Primene na železnici — Kolosek — Sistem kvalifikacija za izvođače radova u koloseku
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Srpski-Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
128 стр.
6738 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Primena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Zaštita zdravlja koju pružaju kiropraktičari
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 2: Zgrade
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 3: Procesi
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Energetski pregledi — Deo 4: Transport
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Energetski pregled — Deo 5: Kompetentnost vršilaca energetskih pregleda
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ambalaža — Obeležja koja omogućavaju verifikaciju zaštite od neovlašćenog otvaranja ambalaže za medicinske proizvode
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obezbeđenje kvaliteta - EN za proizvode u vazduhoplovstvu - Odobrenje sistema kvliteta proizvođača
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi provere za vazduhoplovstvo , kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru organizacija za vazduhoplovstvo, svemirske letove i odbranu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Kontrolisanje prvog komada
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi kvaliteta — Zahtevi za kontrolisanje prvog komada
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Menadžment varijacijama ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi upravljanja kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistem menadžmenta kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika — Ispravka
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za sisteme menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu - Programi sertifikacije/registracije
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 001: Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmički i odbrambeni program sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Deo 002: Zahtevi za nadzor programa registracije/sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 003: Zahtevi za obuku i kvalifikaciju proveravača sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi kvaliteta – Autorizacija direktne isporuke – Uputstvo za avio-kompanije
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Model za obezbeđenje kvaliteta primenljiv na organizacije za održavanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanje primenljivo na organizacije za održavanje (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi kvaliteta – Uputstvo za direktnu isporuku za vazduhoplovne kompanije
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za avijaciju, kosmičke i odbrambene organizacije — Softver za isporuku (dopuna EN 9100);
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovne, kosmičke i odbrambene organizacije – Softver za isporuku (dopuna za EN 9100)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Obaveštenje o promeni (NOC) – Zahtevi
Engleski
Повучен 
24.06.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Kvalitet
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, kosmičke i odbrambene tehnologije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, svemirske i odbrambene tehnologije
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere sa skladišta (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistem menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere trgovce (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Sistemi menadžmenta kvalitetom-Dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom —Definisanje podataka i dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Matrica podataka za zahteve za delove za obeležavanje
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za kvalitet matrice podataka za označavanje delova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Procedure kvalifikacije za standardne delove u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Procedure kvalifikacije za standardne proizvode u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Korenska analiza uzroka i rešavanje problema (9S metodologija)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu AQAP 2110 u okviru EN 9100 sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Zahtevi za napredno planiranje kvaliteta proizvoda i proces odobravanja delova iz proizvodnje
Srpski
Повучен 
28.11.2014 . 
133 стр.
6738 RSD 
PDF
Medicinski uređaji - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Повучен 
30.11.2017 . 
167 стр.
7145 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Објављен 
28.02.2014 . 
108 стр.
6309 RSD 
PDF
Medicinske laboratorije — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda - Posebni uslovi za primenu ISO 9001:2000, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda — Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Materijali za primarnu ambalažu za medicinske proizvode – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2015, u vezi sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP)
Srpski-Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
106 стр.
6309 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanje uz pacijenta (POCT) — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Srpski
Повучен 
25.09.2017 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje uz pacijenta (POCT) — Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje uz pacijenta (POCT) – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Srpski
Објављен 
28.02.2019 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje uz pacijenta (POCT) – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Srpski-Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
131 стр.
6738 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Kvalitet organizacije – Uputstvo za ostvarivanje održivog uspeha
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Ispitivanje pouzdanosti uređaja - Deo 7: Planovi provere ispunjavanja zahteva intenzitet otkaza i srednje vreme između otkaza pod pretpostavkom da je intenzitet otkaza konstantan - Tačka 6: Metode pripreme i primene planova ispitivanja ograničenih u vremenu - Dopuna 1 (identičan sa IEC 605-7, Amend. 1:1990)
Srpski
Повучен 
28.02.2020 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Uputstva za kodekse ponašanja za organizacije
Srpski
Објављен 
28.02.2020 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za kodekse ponašanja za organizacije
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Zadovoljenje korisnika - Postupanje sa prigovorima u organizacijama
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
0 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Zadovoljenje korisnika - Postupanje sa prigovorima u organizacijama - Tehnička ispravka 1
Srpski
Повучен 
29.11.2019 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama
Srpski
Објављен 
29.11.2019 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Zadovoljstvo korisnika – Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama
Srpski
Објављен 
30.09.2009 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika - Uputstva za eksterno rešavanje sporova organizacija
Srpski
Објављен 
20.03.2013 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Uputstva za praćenja i merenja
Srpski
Објављен 
28.05.2007 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za planove kvaliteta
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom - Smernice za upravljanje konfiguracijom (identičan sa ISO 10007:1997)
Srpski
Повучен 
25.06.2018 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za menadžment konfiguracijom
Srpski
Објављен 
25.06.2018 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Smernice za menadžment konfiguracijom
Srpski
Објављен 
24.03.2015 . 
66 стр.
5134 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Smernice za elektronske trgovinske transakcije između poslovnog sistema i potrošača (B2C ECT)
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Smernice za proveravanje sistema kvaliteta - Deo 1: Proveravanje (identičan sa ISO 10011-1:1990)
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Smernice za proveravanje sistema kvaliteta - Deo 2: Kriterijumi za kvalifikovanje proveravača sistema kvaliteta (identičan sa ISO 10011-2:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Smernice za proveravanje sistema kvaliteta - Deo 3: Upravljanje programima provere (identičan sa ISO 10011-3:1991)
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta merenjem - Zahtevi za procese merenja i opremu za merenje
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Zahtevi za obezbeđenje kvaliteta merne opreme - Deo 1: Metrološki sistem potvrđivanja merne opreme (identičan sa ISO 10012-1:1992)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta merne opreme - Deo 2: Uputstvo za upravljanje mernim procesima
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Smernice za izradu poslovnika o kvalitetu (identičan sa ISO 10013:1997)
Srpski
Објављен 
23.04.2008 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Uputstva za ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi
Srpski
Објављен 
28.10.2009 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Uputstva za ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi - Tehnička ispravka 1
Srpski
Објављен 
02.09.2002 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Uputstva za obučavanje
Srpski
Објављен 
20.12.2013 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Uputstva za uključivanje ljudi i njihovu kompetentnost;
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Smernice za izbor konsultanata za sistem menadžmenta kvalitetom i korišćenje njihovih usluga
Srpski
Повучен 
28.01.2013 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Uputstvo o primeni ISO 9001:2000 u industriji hrane i pića
Srpski
Повучен 
25.04.2016 . 
84 стр.
5904 RSD 
PDF
Medicinske laboratorije - Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
133 стр.
6738 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Smernice za primenu standarda ISO 9001:2008 u lokalnoj samoupravi
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Srpski
Повучен 
31.10.2018 . 
96 стр.
5904 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
71 стр.
5497 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta - Rečnik (identičan sa ISO 8402:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
75 стр.
5497 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
106 стр.
6309 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Osnove i rečnik
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 1: Smernice za izbor i upotrebu (identičan sa ISO 9000-1:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 2: Opšte smernice za primenu ISO 91, ISO 92 i ISO 93 (identičan sa ISO 9000-2:1993)
Srpski
Повучен 
23.07.2009 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 3: Smernice za primenu ISO 9001 u razvoju, isporuci i održavanju softvera (identičan sa ISO 9000-3:1991)
Srpski
Повучен 
26.11.2008 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom - Zahtevi
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
16 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi - Tehnička ispravka 1
Srpski-Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Model za obezbedenje kvaliteta u proizvodnji, ugradnji i servisiranju (identičan sa ISO 9002:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Model za obezbedenje kvaliteta u završnoj kontroli i ispitivanju (identičan sa ISO 9003:1994)
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
130 стр.
6738 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za poboljšavanja performansi
Srpski
Повучен 
31.08.2018 . 
101 стр.
6309 RSD 
PDF
Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije - Pristup preko menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Kvalitet neke organizacije- Uputstvo za postizanje održivog uspeha
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 1: Smernice (identičan sa ISO 9004-1:1997)
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 2: Smernice za usluge (identičan sa ISO 9004-2:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 3: Smernice za procesne proizvode (identičan sa ISO 9004-3:1993)
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 4: Smernice za poboljšanje kvaliteta (identičan sa ISO 9004-4:1993)
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001:2000 na računarski softver
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na računarski softver
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Sistemski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001 na procese životnog ciklusa sistema
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
89 стр.
5904 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na menadžment IT uslugama i njegovu integraciju sa ISO/IEC 20000-1:2011
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
SMERNICE ZA IZRADU PRIRUCNIKA O KVALITTU ZA LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE
Srpski
Објављен 
02.09.2002 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Uputstva za dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Uputstvo o statističkim tehnikama za ISO 9001:2000
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom — Zadovoljstvo korisnika — Uputstva za praćenja i merenja
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2000 za proizvođače automobila i rezervnih delova
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008 za proizvođače automobila i rezervnih delova
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemijska i industrija prirodnog gasa - Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor - Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i usluge
Srpski
Објављен 
29.07.2011 . 
76 стр.
5497 RSD 
PDF
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor — Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i pružaju usluge
Srpski-Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
100 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom ― Smernice za primenu ISO 9001:2015

139 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia