Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-07
Time: 07:50


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Објављен 
20.01.1993 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Standardna atmosfera - Dopuna 1: Hipsometrijske tabele
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
115 стр.
6309 RSD 
PDF
Standardna atmosfera
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Interoperabilnost obrade podataka o planovima leta (Kontrola vazdušnog saobraćaja) za primenu u okviru Jedinstvenog evropskog neba — Uredba o interoperabilnosti EC 552/2004
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Vazdušne ambulante - Deo 1: Zahtevi za medicinske uređaje koji se koriste u vazdušnim ambulantama
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema — Sanitetski vazduhoplovi — Deo 1: Zahtevi za medicinska sredstva koja se koriste u sanitetskim vazduhoplovima
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Vazdušne ambulante - Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za vazdušne ambulante
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema — Sanitetski vazduhoplovi — Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za sanitetske vazduhoplove
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Terminologija, definicije i opisi
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Metode određivanja sadržaja biomase
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Metode uzimanja uzoraka
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Metode pripreme laboratorijskog uzorka
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obezbeđenje kvaliteta - EN za proizvode u vazduhoplovstvu - Odobrenje sistema kvliteta proizvođača
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Kvalifikacija i odobravanje osoblja za ispitivanje bez razaranja
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Kvalifikacija i saglasnost za osoblje za ispitivanja bez razaranja
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Kvalifikovanje i sertifikacija osoblja za ispitivanja bez razaranja
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 2: Laminirani delovi
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 3: Delovi koji obuhvataju deljive materijale
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 4: Jedinice dobijene namotavanjem
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 5: Šavovi
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Tehnički crteži — Predstavljanje delova napravljenih od kompozitnih materijala — Deo 6: Preoblikovanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Preporučena praksa za standardizovanje standarda kompanije
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektroakustika — Instrumenti za merenje buke koju stvaraju vazduhoplovi — Zahtevi za performanse sistema radi merenja nivoa zvučnih pritisaka u opsegu jedne trećine oktave prilikom sertifikacije transportnih aviona u pogledu stvaranja buke
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi provere za vazduhoplovstvo , kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru organizacija za vazduhoplovstvo, svemirske letove i odbranu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Kontrolisanje prvog komada
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi kvaliteta — Zahtevi za kontrolisanje prvog komada
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Menadžment varijacijama ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi upravljanja kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistem menadžmenta kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika — Ispravka
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za sisteme menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu - Programi sertifikacije/registracije
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 001: Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmički i odbrambeni program sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 002: Zahtevi za nadzor programa sertifikacije/registracije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Deo 002: Zahtevi za nadzor programa registracije/sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 003: Zahtevi za obuku i kvalifikaciju proveravača sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi kvaliteta – Autorizacija direktne isporuke – Uputstvo za avio-kompanije
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Model za obezbeđenje kvaliteta primenljiv na organizacije za održavanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanje primenljivo na organizacije za održavanje (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi kvaliteta – Uputstvo za direktnu isporuku za vazduhoplovne kompanije
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za avijaciju, kosmičke i odbrambene organizacije — Softver za isporuku (dopuna EN 9100);
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovne, kosmičke i odbrambene organizacije – Softver za isporuku (dopuna za EN 9100)
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Obaveštenje o promeni (NOC) – Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Verifikacija za upotrebu delegiranog proizvoda
Engleski
Повучен 
24.06.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Kvalitet
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, kosmičke i odbrambene tehnologije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, svemirske i odbrambene tehnologije
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere sa skladišta (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistem menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere trgovce (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Sistemi menadžmenta kvalitetom-Dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom —Definisanje podataka i dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Matrica podataka za zahteve za delove za obeležavanje
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za kvalitet matrice podataka za označavanje delova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Procedure kvalifikacije za standardne delove u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Procedure kvalifikacije za standardne proizvode u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Korenska analiza uzroka i rešavanje problema (9S metodologija)
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu AQAP 2110 u okviru EN 9100 sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Zahtevi za napredno planiranje kvaliteta proizvoda i proces odobravanja delova iz proizvodnje
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Program prevencije oštećenja prouzrokovanih stranim predmetima (FOD) – Zahtevi za vazduhoplovne, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Programi za samoverifikaciju izvršilaca u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 100: Uputstvo za primenu principa upravljanja konfiguracijom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 101: Identifikacija konfiguracije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 102: Konfiguracija računovodstva
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 103: Verifikacije, preispitivanja i provere konfiguracije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 104: Kontrola konfiguracije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 105: Rečnik
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Upravljanje programima — Uputstvo za upravljanje rizicima
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Opšti principi zastarelosti upravljanja hemikalijama, materijalima i procesima
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 002: Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 003: Osnove i koncepti
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 004: Metode za opisivanje
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 005: Autentifikacija i verifikacija
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 007: Termini i reference
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 010: Pregled protoka podataka
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 011: Opis referentnog procesa „Priprema podataka”
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 012: Opis referentnog procesa „Ostatak”
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 013: Opis referentnog procesa „Arhivsko skladištenje”
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 014: Opis referentnog procesa „Povraćaj”
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 015: Opis referentnog procesa „Brisanje”
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 100: Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje CAD 3D mehaničkih informacija
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 110: Informacije o CAD mehaničkoj 3D eksplicitnoj geometriji
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 115: Eksplicitna CAD struktura sklopa
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – LOTAR – Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci – Deo 200: Zajednički koncepti za dugoročno arhiviranje i pretraživanje informacija o strukturi proizvoda
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Upravljanje programom — Opšte smernice za nabavku i snabdevanje otvorenih sistema
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektroakustika – Instrumenti za merenje buke vazduhoplova – Zahtevi za performanse sistema za merenje nivoa zvučnog pritiska prilikom sertifikacije buke vazduhoplova
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 2: Karakterizacija odziva instrumenata
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 3: Merenja na visinama leta aviona
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dinamika leta – Pojmovi, veličine i simboli – Deo 1: Kretanje vazduhoplova u odnosu na vazduh
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dinamika leta – Pojmovi, veličine i simboli – Deo 2: Kretanje vazduhoplova i vazduha u odnosu na Zemlju
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Dinamika leta – Pojmovi, veličine i simboli – Deo 3: Izvedene jedinice sila, momenta i njihovih koeficijenata
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu - Deo 1: Osnovni principi merenja
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 1: Konceptualna osnova za merenja
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Širenje na –5 000 m i standardnoj atmosferi kao funkcija visine u stopama
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Lista ekvivalentnih termina – Deo 4: Dinamika leta
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Lista ekvivalentnih uslova — Deo 5: Ekološki i radni uslovi za opremu u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Lista ekvivalentnih termina – Deo 6: Standardna atmosfera
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Lista ekvivalentnih termina – Deo 8: Pouzdanost vazduhoplova
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Lista ekvivalentnih termina - Deo 9: Vazduhoplov
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Uslovi sredine i procedure ispitivanja avionske opreme
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema vazduhoplova – Uslovi sredine i radni uslovi za avionsku opremu – Ispitivanja vlažnosti, temperature i pritiska
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za izbor instrumenata i metoda za merenje kvaliteta vazduha u kabinama vazduhoplova
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardne specifikacije za projektovanje i izgradnju malih sistema bespilotnih vazduhoplova (sUAS)
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna praksa za održavanje i kontinuiranu plovidbenost malih sistema bespilotnih vazduhoplova (sUAS)
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardne specifikacije za projektovanje komandnog i kontrolnog sistema za male sisteme bespilotnih vazduhoplova (sUAS)
Srpski
Објављен 
16.02.1985 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Buka vazduhoplova - Merenje i utvrđivanje spoljne buke na zemlji bez frekvencijske analize

110 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia