Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-26
Time: 05:10


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
05.12.2019 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Dobrovoljna sertifikacija sirovina
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Metode ispitivanja izlaganja krovova dejstvu požara spolja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti prema požaru konstruktivnih elemenata - Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za direktnu i proširenu primenu
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Postavljanje i pričvršćivanje u ispitivanjima reakcije na požar na osnovu Direktive o građevinskim proizvodima
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Izlaganje krovova i krovnih pokrivača dejstvu požara spolja — Proširena primena rezultata ispitivanja iz CEN/TS 1187
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Izloženost spoljašnjem požaru krovova u kombinaciji sa fotonaponskim (PV) nizovima — Metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije na požar građevinskih proizvoda — Postupci kondicioniranja i opšta pravila za izbor podloga (supstrata)
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije građevinskih proizvoda na požar — Postupci kondicioniranja i opšta pravila za izbor podloga
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 2: Vertikalne zaštitne membrane
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 3: Zaštita primenjena na betonske elemente
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 4: Pasivna zaštita primenjena na čelične elemente
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 5: Zaštita primenjena na kompozitne elemente od betona/profilisanog čeličnog lima
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 6: Zaštita primenjena na šuplje čelične stubove ispunjene betonom
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar – Deo 7: Zaštita primenjena na drvene elemente
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 8: Reaktivna zaštita primenjena na čelične elemente
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 9: Sistemi zaštite od požara primenjeni na čelične grede sa otvorima u rebru
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 1: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 1: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 2: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja otpornosti na požar, isključujući opremu za ventilaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 2: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar, izuzimajući opremu za ventilaciju
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti prema požaru proizvoda i elemenata koji se koriste u sistemima za ventilaciju zgrada: kanali i klapne otporni prema požaru
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata koji se koriste u servisnim instalacijama zgrada: kanali i klapne otporni na požar
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti prema požaru na komponentama sistema za kontrolu dima
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 4: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar na komponentama sistema za kontrolu dima
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 5: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih na osnovu izlaganja krovova dejstvu požara spolja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata — Deo 5: Klasifikacija pomoću podataka dobijenih na osnovu izlaganja krovova dejstvu požara spolja
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 5: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem krovova koji se izlažu dejstvu požara spolja
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 6: Klasifikacija na osnovu podataka iz ispitivanja reakcije električnih kablova na požar
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade – Deo 6: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem reakcije na požar energetskih, upravljačkih i komunikacionih kablova
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 2: Alternativne i dodatne procedure
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih konstrukcija — Deo 1: Zidovi
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 1: Zidovi
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih konstrukcija — Deo 2: Plafoni
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nenosećih konstrukcija – Deo 2: Plafoni
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih konstrukcija — Deo 3: Zid zavesa — Kompletna konstrukcija
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 3: Zid-zavesa — Potpuna konfiguracija (ceo sklop)
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih konstrukcija - Deo 4: Zid-zavesa - Delovi konstrukcije
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar — Deo 4: Zid-zavesa — Delimična konfiguracija
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar – Deo 5: Rešetke za provetravanje
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija - Deo 1: Zidovi
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nosećih konstrukcija na požar — Deo 1: Zidovi
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija - Deo 2: Međuspratne i krovne konstrukcije
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti nosećih konstrukcija na požar — Deo 2: Međuspratne konstrukcije i krovovi
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija- Deo 3: Grede
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija - Deo 4: Stubovi
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija — Deo 5: Balkoni i pasarele
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih konstrukcija — Deo 6: Stepeništa
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 1: Kanali
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 1: Ventilacioni kanali
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 11: Sistemi zaštite od požara za kablovske sklopove i pripadajuće komponente
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 12: Nemehanička požarna barijera za sistem ventilacionih kanala
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 13: Dimnjaci
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 2: Klapne otporne na požar
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 2: Klapne otporne na požar
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 3: Zaptivne ispune
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 4: Trakasti zaptivači
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 5: Servisni kanali i okna
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 6: Izdignuti i dvostruki podovi
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 7: Konvejeri i njihovi zatvarači
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 8: Kanali za ekstrakciju dima
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 9: Kanali za ekstrakciju dima iz jednog požarnog sektora
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda — Građevinski proizvodi, osim podnih obloga, izloženi toplotnom dejstvu jednog gorućeg elementa (SBI)
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije građevinskih proizvoda na požar — Građevinski proizvodi, izuzimajući podne obloge, izloženi toplotnom dejstvu jednog gorućeg izvora
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije građevinskih proizvoda na požar — Građevinski proizvodi, izuzimajući podne obloge, izloženi toplotnom dejstvu jednog gorućeg izvora
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Obloge — Određivanje poboljšanja nivoa zaštite od požara
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Mase za zalivanje spojnica nanete hladnim postupkom — Deo 7: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na plamen
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Mase za zalivanje spojnica nanete hladnim postupkom – Metode ispitivanja – Deo 7: Određivanje otpornosti na plamen
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Požarna ispitivanja — Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji velikih razmera
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Deo 12: Zidani noseći zidovi
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Grede
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenosivi zidovi — Deo 2: Blokovi za zidanje i gipsani blokovi
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenosivi zidovi — Deo 4: Zastakljene konstrukcije
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 4: Zastakljene konstrukcije
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenoseći zidovi – Deo 4: Zastakljene konstrukcije
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 5: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenoseći zidovi – Deo 5: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 6: Zid-zavesa
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseće tavanice — Deo 7: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar – Nenoseće tavanice – Deo 7: Konstrukcije od metalnih sendvič-panela
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 10: Otpornost čeličnih roletni na požar
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove – Deo 11: Otpornost na požar za sklopove za zatvaranje od tkanih materijala
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove – Deo 11: Otpornost na požar za sklopove za zatvaranje od tkanih materijala
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 2: Otpornost čeličnih okretnih vrata na požar
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima za vrata, rolo-vrata i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 20: Propuštanje dima kroz viseća i klizna čelična, drvena i zastakljena vrata sa metalnim okvirom
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 3: Otpornost na požar drvenih okretnih vrata i drvenih prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 5: Otpornost na požar zastakljenih metalnih okretnih vrata i prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
131 стр.
5604 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 5: Otpornost na požar zastakljenih metalnih okretnih vrata i prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima za vrata, rolo-vrata i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 7: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ventilacija u zgradama - Mere zaštite od požara za sisteme razvođenja vazduha u zgradama
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Izveštaji o proširenoj primeni požarnih performansi građevinskih proizvoda i elemenata
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 1: Kanali
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar – Deo 1: Kanali
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 3: Penetracione ispune
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Otpornost na požar – Metodologija ispitivanja stakla u svrhu klasifikacije
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Sistemi unutar građevinskih kostrukcija – Postavljanje i pričvršćivanje komponenti na aparatu za ispitivanje toplotnog opterećenja od jednog gorućeg elementa
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Pešačka, industrijska, komercijalna i garažna vrata i prozori koji se otvaraju ― Standard za proizvod, karakteristike performansi ― Karakteristike otpornosti na požar i/ili prolaz dima
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar i propuštanja dima za vrata, rolo-vrata, prozore koji se mogu otvarati, kao i građevinske okove — Deo 1: Ispitivanja otpornosti na požar vrata, rolo-vrata i prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti na požar i propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje, prozore koji se mogu otvarati i građevinske okove — Deo 1: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar i propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje, prozore koji se mogu otvarati i građevinske okove – Deo 1: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, sklopova za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar i propuštanja dima za vrata, rolo-vrata, prozore koji se mogu otvarati, kao i građevinske okove — Deo 2: Karakterizacija otpornosti na požar elemenata građevinskih okova
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema požaru i kontrola dima za vrata i kapke - Deo 3: Ispitivanje za kontrolu dima vrata i kapaka
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Boje i lakovi — Reaktivne prevlake za zaštitu metalnih podloga od požara — Definicije, zahtevi, karakteristike i označavanje
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije građevinskih proizvoda na požar — Određivanje sklonosti građevinskog proizvoda da kontinualno tinja
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Trajnost performansi reakcije na požar – Klase proizvoda od drveta tretiranih usporivačima požara za krajnju upotrebu u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Trajnost performansi reakcije na požar – Klase proizvoda od drveta tretiranih usporivačima požara za krajnju upotrebu u unutrašnjem i spoljašnjem okruženju - Ispravka
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije – Deo 1-2: Opšta dejstva – Dejstva na konstrukcije izložene požaru – Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-2: Opšta dejstva — Dejstvo na konstrukcije izložene požaru — Ispravka
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Deo 1-2: Opšta pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara – Izmena 1
Srpski
Објављен 
24.06.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara — Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Srpski
Објављен 
24.06.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara — Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Evrokod 4 — Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Evrokod 4 – Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona – Deo 1-2: Opšta pravila – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara – Izmena 1
Srpski
Објављен 
24.09.2018 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Evrokod 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija – Deo 1-2: Opšte – Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara – Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Evrokod 5 -- Projektovanje drvenih konstrukcija -- Deo 1-2: Opšte -- Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
121 стр.
5604 RSD 
PDF
Evrokod 6 -- Projektovanje zidanih konstrukcija -- Deo 1-2: Opšta pravila -- Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija — Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara — Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija — Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija — Deo 1-5: Ljuske — Nacionalni prilog
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zahtevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na voznim sredstvima
Engleski
Објављен 
21.09.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zahtevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na voznim sredstvima — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
1 стр.
944 RSD 
PDF
Primene na železnici — Zahtevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na voznim sredstvima — Ispravka
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi — Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi — Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar — Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Električni kablovi — Ispitivanje otpornosti prema požaru nezaštićenih električnih kablova (P - klasifikacija)
Engleski
Повучен 
31.08.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove namenjene za prevoz lica i prevoz lica i tereta - Deo 73: Način rada u slučaju požara
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem — Deo 73: Način rada u slučaju požara
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda - Ispitivanje negorivosti
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije na požar građevinskih proizvoda — Ispitivanje negorivosti
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije na požar — Zapaljivost građevinskih proizvoda izloženih direktnom dejstvu plamena — Deo 2: Ispitivanje jednim plamenom
Engleski
Повучен 
28.06.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda - Određivanje toplote sagorevanja
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije na požar građevinskih proizvoda — Određivanje gornje toplotne moći (toplotne vrednosti)
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije proizvoda na požar – Određivanje gornje toplotne moći (toplotne vrednosti)
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Metode ispitivanja izlaganja krovova dejstvu požara spolja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 2: Vertikalne zaštitne membrane
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 3: Zaštita primenjena na betonske elemente
Engleski
Повучен 
22.09.2014 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstrukcionih elemenata - Deo 4: Zaštita primenjena na čelične elemente
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcionih elemenata — Deo 5: Zaštita primenjena na betonske/profilisane pločaste čelične kompozitne elemente
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcionih elemenata — Deo 6: Zaštita primenjena na šuplje čelične stubove ispunjene betonom
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Metode ispitivanja doprinosa otpornosti prema požaru konstruktivnih elemenata - Deo 7: Zaštita primenjena na drvene elemente
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 3: Verifikacija performansi peći
Srpski
Повучен 
09.10.2008 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Požarna ispitivanja - Građevinski materijali - Ispitivanje negorivosti
Srpski
Повучен 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Građevinski materijali - Određivanje toplotne moći
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv požara - Zastakljeni elementi (identičan sa ISO 3009:1976)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Elementi konstrukcije zgrade — Zastakljeni elementi
Engleski
Објављен 
26.03.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Ispitivanja reakcije na požar – Širenje plamena – Deo 2: Bočno širenje u vertikalno postavljenim građevinskim proizvodima
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti protiv požara - Ventilacioni kanali (identičan sa ISO 6944:1985)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sprečavanje širenja požara — Elementi konstrukcije zgrade — Deo 1: Ventilacioni kanali
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti prema požaru - Elementi gradevinskih konstrukcija (identičan sa ISO 834:1975, Amd 1:1979 i Amd 2:1980)
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Ispitivanja otpornosti na požar — Elementi konstrukcije zgrade — Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
POŽARNA ISPITIVANJA - ISPITIVANJE POVRŠINSKIH OBLOGA U PROSTORIJI REALNE VELIČINE - (IDENTIČAN SA ISO 9705:1993 + COR. 1:1993)
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitivanje reakcije na požar – Ispitivanje proizvoda za oblaganje zidova i tavanica izlaganjem dejstvu požara u uglu – Deo 1: Metoda ispitivanja za manje prostorije
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Ispitivanje otpornosti protiv požara - Ucešce visecih plafona u zaštiti čeličnih nosaca u podnim i krovnim sklopovima
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Kucni dimnjaci - Uslovi ispitivanja na probnim dimnjacima i kriterijumi procene

165 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia