Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-02
Time: 16:40


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
20.02.2020 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Održivi i sledljivi kakao – Deo 1:Zahtevi za sisteme menadžmenta održivošću kakaa
Srpski
Повучен 
01.01.1991 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Obezbeđenje kvaliteta. Termini i definicije
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom — Referentni okvir koji se odnosi na integrisani sistem upravljanja cevovodima
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom - Uputstvo za bezbedno upravljanje sistemima za transport prirodnog gasa cevovodima
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za korišćenje EN ISO 9001:2000
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi za snabdevanje gasom — Uputstva za sisteme upravljanja gasnom distributivnom mrežom
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Menadžment inovacijama — Deo 1: Sistem menadžmenta inovacijama
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Srpski-Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
128 стр.
6738 RSD 
PDF
Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Primena EN ISO 9001:2015 u zdravstvenoj zaštiti
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatizovanih mernih sistema - Deo 2: Početno ocenjivane sistema menadžmenta proizvođača AMS a i postsertifikacijski nadzor proizvodnog procesa
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura – Sistemi menadžmenta bezbednošću za gasne mreže maksimalnog radnog pritiska do i uključujući 16 bar
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom - Zahtevi sa uputstvom za upotrebu
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Gasna infrastruktura — Sistem menadžmenta bezbednošću (SMS) infrastrukture za transport gasa i integrisani sistem menadžmenta cevovodima (PIMS) za transport gasa — Funkcionalni zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Obezbeđenje kvaliteta - EN za proizvode u vazduhoplovstvu - Odobrenje sistema kvliteta proizvođača
Srpski
Повучен 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Opšti zahtevi za sertifikaciona tela za sertifikaciju/registraciju sistema kvaliteta (ISO/IEC Uputstvo 62:1996)
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom- Zahtevi provere za vazduhoplovstvo , kosmičke i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru organizacija za vazduhoplovstvo, svemirske letove i odbranu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za proveru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirske i odbrambene organizacije
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Kontrolisanje prvog komada
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi kvaliteta — Zahtevi za kontrolisanje prvog komada
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Menadžment varijacijama ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi upravljanja kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistem menadžmenta kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika — Ispravka
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za sisteme menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu - Programi sertifikacije/registracije
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 001: Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmički i odbrambeni program sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 002: Zahtevi za nadzor programa sertifikacije/registracije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Deo 002: Zahtevi za nadzor programa registracije/sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 003: Zahtevi za obuku i kvalifikaciju proveravača sistema menadžmenta kvalitetom u vazduhoplovstvu
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi kvaliteta - Model za obezbeđenje kvaliteta primenljiv na organizacije za održavanje
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za organizacije za održavanje vazduhoplova
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanje primenljivo na organizacije za održavanje (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za avijaciju, kosmičke i odbrambene organizacije — Softver za isporuku (dopuna EN 9100);
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za vazduhoplovne, kosmičke i odbrambene organizacije – Softver za isporuku (dopuna za EN 9100)
Engleski
Повучен 
24.06.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Kvalitet
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, kosmičke i odbrambene tehnologije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za distributere u oblasti vazduhoplovstva, svemirske i odbrambene tehnologije
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere sa skladišta (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistem menadžmenta kvalitetom - Ocenjivanja primenljiva na distributere trgovce (bazirano na ISO 9001:2000)
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo- Sistemi menadžmenta kvalitetom-Dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom —Definisanje podataka i dokumentacija o neusaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Matrica podataka za zahteve za delove za obeležavanje
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za kvalitet matrice podataka za označavanje delova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Procedure kvalifikacije za standardne delove u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Vazduhoplovstvo – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Procedure kvalifikacije za standardne proizvode u vazduhoplovstvu
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom – Smernice za primenu AQAP 2110 u okviru EN 9100 sistema menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 103: Verifikacije, preispitivanja i provere konfiguracije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 104: Kontrola konfiguracije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Upravljanje programom – Upravljanje konfiguracijom – Deo 105: Rečnik
Srpski
Повучен 
28.11.2014 . 
133 стр.
6738 RSD 
PDF
Medicinski uređaji - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Повучен 
30.11.2017 . 
167 стр.
7145 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Објављен 
30.11.2017 . 
128 стр.
6738 RSD 
PDF
Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe propisa
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
23 стр.
0 RSD 
PDF
Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe propisa - Ispravka
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda - Posebni uslovi za primenu ISO 9001:2000, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda — Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Materijali za primarnu ambalažu za medicinske proizvode – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2015, u vezi sa dobrom proizvođačkom praksom (GMP)
Srpski-Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
106 стр.
6309 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane
Srpski
Објављен 
17.12.2018 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Menadžment održavanjem objekata i opreme – Sistemi menadžmenta – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Srpski
Повучен 
25.12.2018 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
Објављен 
25.12.2018 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Srpski-Engleski
Објављен 
29.11.2019 . 
131 стр.
6738 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Kvalitet organizacije – Uputstvo za ostvarivanje održivog uspeha
Srpski
Објављен 
28.05.2007 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za planove kvaliteta
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za menadžment kvalitetom u projektima
Srpski
Повучен 
25.06.2018 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za menadžment konfiguracijom
Srpski
Објављен 
25.06.2018 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom – Smernice za menadžment konfiguracijom
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta merenjem - Zahtevi za procese merenja i opremu za merenje
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Smernice za izbor konsultanata za sistem menadžmenta kvalitetom i korišćenje njihovih usluga
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE - SPECIFIKACIJA SA UPUTSTVOM ZA PRIMENU - (IDENTIČAN SA ISO 14001:1996)
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtevi sa uputstvom za primenu
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
8 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtevi sa uputstvom za primenu - Tehnička ispravka 1
Srpski-Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
82 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta životnom sredinom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE - OPŠTE SMERNICE ZA PRINCIPE, SISTEME I POSTUPKE - (IDENTIČAN SA ISO 14004:1996)
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Opšte smernice za principe, sisteme i tehnike podrške
Srpski-Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
130 стр.
6738 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta životnom sredinom – Opšte smernice za primenu
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine — Smernice za faznu implementaciju sistema menadžmenta životnom sredinom, uključujući i korišćenje vrednovanja učinka zaštite životne sredine
Srpski
Објављен 
31.07.2013 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine – Smernice za inkorporaciju eko-dizajna
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
133 стр.
6738 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Smernice za primenu standarda ISO 9001:2008 u lokalnoj samoupravi
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine
Srpski
Повучен 
31.10.2018 . 
96 стр.
5904 RSD 
PDF
Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta
Srpski-Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta za usklađivanje – Smernice
Srpski-Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
92 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta održivošću događaja – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Obrazovne organizacije – Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Engleski
Повучен 
31.10.2019 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane — Uputstvo o primeni ISO 22000
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Specifikacija za sisteme menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja – Razvoj otpornosti u lancu snabdevanja – Zahtevi sa smernicama za korišćenje
Srpski-Engleski
Објављен 
18.10.2017 . 
100 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Srpski
Објављен 
29.01.2016 . 
80 стр.
5497 RSD 
PDF
Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (BDS) — Zahtevi sa uputstvima za upotrebu
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta energijom
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom – Smernice za primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta energijom – Merenje energetske performanse pomoću energetske poredbene vrednosti (EnB) i indikatora energetskih performansi (EnPI) - Opšti principi i uputstvo
Srpski
Објављен 
28.04.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Smernice za primenu ISO 55001
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
71 стр.
5497 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta - Rečnik (identičan sa ISO 8402:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
75 стр.
5497 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
106 стр.
6309 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Osnove i rečnik
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 1: Smernice za izbor i upotrebu (identičan sa ISO 9000-1:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 2: Opšte smernice za primenu ISO 91, ISO 92 i ISO 93 (identičan sa ISO 9000-2:1993)
Srpski
Повучен 
23.07.2009 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Standardi za upravljanje kvalitetom i obezbedenje kvaliteta - Deo 3: Smernice za primenu ISO 9001 u razvoju, isporuci i održavanju softvera (identičan sa ISO 9000-3:1991)
Srpski
Повучен 
26.11.2008 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistem menadžmenta kvalitetom - Zahtevi
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
16 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi - Tehnička ispravka 1
Srpski-Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Model za obezbedenje kvaliteta u proizvodnji, ugradnji i servisiranju (identičan sa ISO 9002:1994)
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Sistemi kvaliteta - Model za obezbedenje kvaliteta u završnoj kontroli i ispitivanju (identičan sa ISO 9003:1994)
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
130 стр.
6738 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za poboljšavanja performansi
Srpski
Повучен 
31.08.2018 . 
101 стр.
6309 RSD 
PDF
Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije - Pristup preko menadžmenta kvalitetom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Menadžment kvalitetom - Kvalitet neke organizacije- Uputstvo za postizanje održivog uspeha
Srpski
Повучен 
01.01.2001 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 1: Smernice (identičan sa ISO 9004-1:1997)
Srpski
Повучен 
01.01.1993 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 2: Smernice za usluge (identičan sa ISO 9004-2:1991)
Srpski
Повучен 
01.01.1995 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 3: Smernice za procesne proizvode (identičan sa ISO 9004-3:1993)
Srpski
Повучен 
01.01.1994 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Upravljanje kvalitetom i elementi sistema kvaliteta - Deo 4: Smernice za poboljšanje kvaliteta (identičan sa ISO 9004-4:1993)
Srpski
Повучен 
28.11.2016 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Pregled i rečnik
Srpski
Повучен 
24.09.2018 . 
42 стр.
4322 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Pregled i rečnik
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Pregled i rečnik
Engleski
Повучен 
28.11.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Tehnike sigurnosti - Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija - Zahtevi
Srpski
Повучен 
30.05.2014 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija - Zahtevi
Srpski
Објављен 
30.05.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Zahtevi
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Zahtevi – Tehnička ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Sistemi menadzmenta bezbednošću informacija – Zahtevi – Tehnička ispravka 2
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
128 стр.
6738 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija — Tehnike bezbednosti — Pravila prakse za menadžment bezbednošću informacija
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
98 стр.
5904 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Pravila prakse za kontrole bezbednosti informacija
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravila prakse za kontrole bezbednosti informacija – Tehnička ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravila prakse za kontrole bezbednosti informacija – Tehnička ispravka 2
Engleski
Повучен 
04.08.2017 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za implementaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Srpski
Објављен 
04.08.2017 . 
54 стр.
4834 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Smernice
Engleski
Повучен 
04.08.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment bezbednošću informacija — Merenje
Srpski
Објављен 
04.08.2017 . 
63 стр.
5134 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment bezbednošću informacija — Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment rizicima po bezbednost informacija
Srpski
Повучен 
24.06.2019 . 
76 стр.
5497 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment rizicima po bezbednost informacija
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Menadžment rizicima po bezbednost informacija
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Informaciona tehnologija - Tehnike sigurnosti - Zahtevi za sertifikaciona i ocenjivačka tela u sistemima menadžmenta sigurnošću informacija
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Srpski
Повучен 
04.08.2017 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Srpski
Објављен 
04.08.2017 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za proveravanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Smernice za proveravanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Primena ISO/IEC 27001 specifična za određene sektore – Zahtevi
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Menadžment bezbednošću informacija za komunikaciju između sektora i između organizacija
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Menadžment bezbednošću informacija za komunikaciju između sektora i između organizacija
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za menadžment bezbednošću informacija u telekomunikacionim organizacijama zasnovane na ISO/IEC 27002
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravilo dobre prakse za kontrolu bezbednosti informacija u telekomunikacionim organizacijama zasnovano na ISO/IEC 27002
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
7 стр.
0 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravilo dobre prakse za kontrolu bezbednosti informacija u telekomunikacionim organizacijama zasnovano na ISO/IEC 27002 – Ispravka 1
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za integrisanu primenu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Uputstvo za integrisanu primenu ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Upravljanje bezbednošću informacija
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Pravilo dobre prakse za kontrole bezbednosti informacija zasnovane na ISO/IEC 27002 za usluge u klaudu
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Kontrole bezbednosti informacija za industrijska energetska postrojenja
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Zahtevi za kompetencije stručnjaka za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001:2000 na računarski softver
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na računarski softver
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Uputstva za proveravače kontrola bezbednosti informacija
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za menadžment bezbednošću informacija za finansijske usluge
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Menadžment bezbednošću informacija – Organizaciona ekonomija
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Sistemski inženjering - Uputstvo za primenu ISO 9001 na procese životnog ciklusa sistema
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
89 стр.
5904 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na menadžment IT uslugama i njegovu integraciju sa ISO/IEC 20000-1:2011
Srpski
Објављен 
31.08.2015 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Ocenjivanje usaglašenosti — Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta — Deo 7: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću drumskog saobraćaja
Engleski
Објављен 
24.12.2019 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Informacione tehnologije – Tehnike bezbednosti – Uputstva za ocenjivanje kontrola bezbednosti informacija
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Softverski inženjering – Smernice za primenu ISO 9001:2015 na računarski softver
Srpski
Објављен 
02.09.2002 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Uputstva za dokumentaciju sistema menadžmenta kvalitetom
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Uputstvo o statističkim tehnikama za ISO 9001:2000
Srpski
Повучен 
29.12.2009 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2000 za proizvođače automobila i rezervnih delova
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Posebni zahtevi za primenu ISO 9001:2008 za proizvođače automobila i rezervnih delova
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 1: Proizvodnja hrane
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
58 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane ― Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane
Srpski
Повучен 
30.10.2015 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Uputstvo o primeni ISO 22000:2005
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Društvena bezbednost – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Smernice za analizu uticaja na poslovanje (BIA)
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Društvena bezbednost – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Smernice za kontinuitet lanca snabdevanja
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednost i otpornost – Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja – Smernice za aspekte koji se odnose na ljude uključene u kontinuitet poslovanja
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
62 стр.
5134 RSD 
PDF
Industrija nafte, petrohemijska i industrija prirodnog gasa - Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor - Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i usluge
Srpski
Објављен 
29.07.2011 . 
76 стр.
5497 RSD 
PDF
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor — Zahtevi za organizacije koje isporučuju proizvod i pružaju usluge
Srpski-Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
100 стр.
5904 RSD 
PDF
Sistemi menadžmenta kvalitetom ― Smernice za primenu ISO 9001:2015
Engleski
Објављен 
31.10.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Korišćenje ISO 26000:2010 u sistemima menadžmenta

181 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia