Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-08
Time: 02:27


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionski benzin
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionske benzine
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionske benzine
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionske benzine sa sadržajem olova
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za avionska turbinska goriva
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za etanol gorivo (Ed70-Ed85) za benzinska motorna vozila
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za mešavine etanol-goriva za fleksibilna goriva za benzinska motorna vozila
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za mešavine etanol-goriva za fleksibilne benzinske motore motornih vozila
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za mešavine etanol-goriva za fleksibilne benzinske motore motornih vozila
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za denaturisano etanol gorivo za namešavanje sa benzinima za upotrebu kao gorivo za benzinska motorna vozila
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinska motorna vozila
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinske motore motornih vozila
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za denaturisano etanol-gorivo za namešavanje sa benzinima koji se upotrebljavaju kao gorivo za benzinske motore motornih vozila
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za inhibitore koji sprečavaju zaleđivanje sistema goriva
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tečni naftni gas — Propan (PN)
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tečni naftni gas — Butan (BN)
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za bio-dizel gorivo (B100) za namešavanje srednjih destilatnih goriva
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za biodizel gorivo (B100) za namešavanje goriva srednjih destilata
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za biodizel gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna specifikacija za biodizel-gorivo za namešavanje (B100) goriva srednjih destilata
Srpski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Tečni naftni gas — Propan-butan smeša (PBS)
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja napona pare benzina i mešavina benzin-oksigenat (suva metoda)
Srpski
Повучен 
01.01.2007 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje tečnih goriva - Određivanje tačke mržnjenja
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna praksa za posude za uzimanje uzoraka za avionska goriva pri ispitivanju uticaja kontaminacije u tragovima
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za posude za uzimanje uzoraka avionskih goriva za ispitivanja na koja utiče kontaminacija u tragovima
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje ukupnog sumpora u lakim ugljovodonicima, gorivima za benzinske motore, gorivima za dizel-motore i motornim uljima ultraljubičastom fluorescencijom
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za procenu donje i gornje toplotne moći ulja za loženje i dizel-goriva
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje cetanskog indeksa jednačinom sa četiri promenljive
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijernog-amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu gasnom hromatografijom
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tercijarnog amilalkohola i alkohola od C1 do C4 u benzinu pomoću gasne hromatografije
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje benzena, toluena, etilbenzena, p/m-ksilena, o-ksilena, C9 i težih aromata i ukupnih aromata u finalnom benzinu gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje benzena, toluena, etilbenzena, p/m-ksilena, o-ksilena, C9 i težih aromata i ukupnih aromata u finalnom benzinu gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
30.03.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja olova u benzinu — Metoda sa jod-monohloridom
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja motornog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinske motore
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja istraživačkog oktanskog broja goriva za benzinska motorna vozila
Engleski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti benzina (metoda indukcionog perioda)
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti benzina (metoda indukcionog perioda)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sadržaja smole u gorivima uparavanjem sa mlaznicom
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti avionskih goriva (metoda potencijalnog ostatka)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja oksidacione stabilnosti avionskih goriva (metoda potencijalnog ostatka)
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja ocene punjenja goriva za avionske motore
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja nivoa predsabijanja motora sa pogonom na avionski benzin sa prinudnim paljenjem
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja reakcije sa vodom avionskih goriva
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima (metoda pomoću lampe)
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima (metoda sa lampom)
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke dimljenja kerozina i avionskog turbinskog goriva
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Ispitivanje nafte i naftnih proizvoda - Određivanje vode i taloga metodom centrifuge
Srpski
Повучен 
31.05.2016 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja mehaničke nečistoće u avionskom gorivu uzorkovanom sa instalacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja električne provodljivosti avionskih i destilatnih goriva
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja električne provodljivosti avionskih i destilatnih goriva
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora (tiol-merkaptan) u benzinu, kerozinu, avionskom turbinskom gorivu i destilatnim gorivima (potenciometrijska metoda)
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja sumpora (tiol-merkaptan) u benzinu, kerozinu, avionskim turbinskim gorivima i destilatnim gorivima (potenciometrijska metoda)
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
Повучен 
24.03.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja termičke oksidacione stabilnosti avionskih turbinskih goriva
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja kiselosti u avionskom turbinskom gorivu
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje donje toplotne vrednosti sagorevanja avionskih goriva
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje karakteristika separacije vode avionskog turbinskog goriva pomoću prenosivog separometra
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje karakteristika separacije vode avionskog turbinskog goriva pomoću prenosivog separometra
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje karakteristika separacije vode iz avionskog turbinskog goriva pomoću prenosivog separometra
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja slobodne vode i mehaničke nečistoće u destilatnim gorivima (postupci vizuelne kontrole)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za izračunavanje donje toplotne vrednosti sagorevanja avionskog goriva
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe (precizna metoda)
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja toplote sagorevanja tečnih ugljovodoničnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe (precizna metoda)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za kvalitativnu analizu vrsta aktivnog sumpora u gorivima i rastvaračima (doktor-test)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za merenje mazivosti avionskih turbinskih goriva pomoću uređaja sa loptom u cilindru (BOCLE)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za merenje inhibitora zamrzavanja sistema goriva (etarskog tipa) u avionskim gorivima
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja mehaničkih nečistoća u avionskim gorivima laboratorijskom filtracijom
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja mehaničkih nečistoća u avionskim gorivima pomoću laboratorijske filtracije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva (automatska metoda faznog prelaza)
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja za određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u avionskim gorivima i naftnim destilatima — Metoda tečne hromatografije visoke performanse sa detekcijom indeksa refrakcije
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva (automatska laserska metoda)
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja tačke mržnjenja avionskih goriva (automatska laserska metoda)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Standardna metoda ispitivanja naftalenskih ugljovodonika u avionskim turbinskim gorivima korišćenjem ultraljubičaste spektrofotometrije
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standardno uputstvo za pripremu metalografskih uzoraka
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i druge tečnosti-- Primenljivost metoda ispitivanja za određivanje sumpora u benzinu i dizel-gorivu
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i srodni proizvodi - Primenljivost metoda ispitivanja dizel-goriva na metilestre masnih kiselina (MEMK) – Informacije i rezultati međulaboratorijskih ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Uputstvo za pravilno skladištenje - Deo 1: Dizel-gorivo za motorna vozila
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Smernice za dobro održavanje — Deo 1: Dizel-goriva za motorna vozila
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Uputstvo za pravilno skladištenje - Deo 2: Benzin za motorna vozila
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Uputstvo za pravilno skladištenje - Deo 3: Sprečavanje unakrsne kontaminacije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Goriva za grejanje – Potreba, izvodljivost i zahtevana srodna dokumenta za zajedničku evropsku specifikaciju
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipa ugljovodonika i oksigenata metodom multidimenzionalne gasne hromatografije – Izveštaj o međulaboratorijskom ispitivanju
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata metodom multidimenzionalne gasne hromatografije – Izveštaj o međulaboratorijskom ispitivanju
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Etanol (E85) gorivo za motorna vozila – Osnova za zahtevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol (E85) gorivo za motorna vozila — Osnova za određivanje zahtevanih parametara i njihovih dozvoljenih granica
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Etanol (E85) gorivo za motorna vozila – Osnova za određivanje zahtevanih parametara i njihovih dozvoljenih granica
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Goriva i smeše srednjih destilata i metilestra masnih kiselina (MEMK) — Izveštaj međulaboratorijskog istraživanja o primenljivosti brze metode ispitivanja oksidacije pomoću pokazivača male skale
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i smeše — Osnova za određivanje zahtevanih parametara i njihovih dozvoljenih granica
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo i mešavine sa MEMK-om — Osnova za zahtevane parametre i njihove dozvoljene granice i određivanje
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Bezolovni motorni benzin koji sadrži više od 3,7 % (m/m) kiseonika — Smernice, metode ispitivanja i zahtevi za motorni benzin E10+
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Smeše dizel-goriva sa visokim sadržajem MEMK (B11 – B30) — Osnova za zahtevane parametre, njihove odgovarajuće granice i određivanje
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Ocena efekata motornog benzina E10 na emisije i performanse motornih vozila
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Ispitivanje mehanizama formiranja lepljivih naslaga unutar brizgaljke dizel-motora i uticaja inhibitora korozije
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo — Ispitivanje operabilnosti na hladno i korelacije performansi goriva
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Istraživanje metode ispitivanja za merenje oksidacione stabilnosti dizel-goriva i mešavina dizel-goriva i MEMK-a pomoću kiselinskog broja nakon starenja
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Dizelske mešavine i goriva — Pitanja koja se odnose na niskotemperaturnu filtrabilnost
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Goriva i biogoriva – Ocena metoda određivanja oksidacione stabilnosti destilatnih goriva i njihovih mešavina sa metilestrima masnih kiselina
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol (E85), gorivo za motorna vozila — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidropreradom — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 2: Ocenjivanje usaglašenosti, uključujući lanac sledljivosti i maseni bilans
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Dizel goriva za motorna vozila – Određivanje filtrabilnosti – SFPP metoda
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dizel goriva za motorna vozila – Određivanje filtrabilnosti – AGELFI metoda
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika - Metoda ultraljubičaste (UV) spektrometrije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Isparljivost benzina
Srpski
Повучен 
29.12.2017 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Dizel-gorivo i ulje za zagrevanje domaćinstva - Određivanje tačke filtrabilnosti
Engleski
Објављен 
29.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dizel-gorivo i gorivo za zagrevanje domaćinstva – Određivanje tačke filtrabilnosti – Metoda stepenastog hlađenja u kupatilu
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Dizel-gorivo i gorivo za zagrevanje domaćinstva – Određivanje tačke filtrabilnosti – Metoda stepenastog hlađenja u kupatilu
Srpski
Објављен 
01.01.2004 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Bezolovni benzin - Određivanje sadržaja benzena gasnom hromatografijom
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Bezolovni benzin — Određivanje sadržaja benzena gasnom hromatografijom — Ispravka
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje nečistoće u srednjim destilatima
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje nečistoće u srednjim destilatima
Srpski
Објављен 
30.11.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje ukupnih nečistoća u srednjim destilatima, dizel-gorivima i metilestrima masnih kiselina
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Napon pare — Deo 1: Određivanje napona pare zasićene vazduhom (ASVP) i izračunavanje ekvivalenta napona suve pare (DVPE)
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Napon pare – Deo 1: Određivanje napona pare zasićene vazduhom (ASVP) i izračunavanje ekvivalenta napona suve pare (DVPE)
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Napon pare — Deo 2: Određivanje apsolutnog pritiska (AVP) između 40 C i 100 C
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Napon pare – Deo 3: Određivanje napona pare i izračunavanje ekvivalenta napona suve pare (DVPE) (metoda trostruke ekspanzije)
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Bezolovni benzin — Određivanje organskih jedinjenja sa kiseonikom i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom sa preusmeravanjem toka
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje niskih koncentracija olova u motornim benzinima — Talasno-disperzivna rendgenska fluorescentna spektrometrija (XRF)
Engleski
Повучен 
29.02.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje metilestara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektroskopije
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje metilestara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima - Metoda infracrvene spektrometrije
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje sadržaja metilestara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima — Metoda infracrvene spektrometrije
Srpski
Повучен 
28.02.2013 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Ulja za loženje - Metilestri masnih kiselina (MEMK) - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Metilestri masnih kiselina (MEMK) za dizel-motore - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Metilestri masnih kiselina (MEMK) za korišćenje za dizel-motore i zagrevanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Metilestri masnih kiselina (MEMK) za primenu u dizel-motorima i za potrebe zagrevanja – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Ocena kvaliteta benzina i dizel-goriva — Sistem za monitoring kvaliteta goriva (FQMS)
Srpski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Ocenjivanje kvaliteta benzina i dizel-goriva — Sistem monitoringa kvaliteta goriva (FQMS)
Srpski
Повучен 
30.09.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Ocenjivanje kvaliteta benzina i dizel-goriva - Uzimanje uzoraka goriva iz pumpnih automata na benzinskim stanicama i komercijalnim (internim) stanicama
Srpski
Објављен 
30.09.2015 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Ocenjivanje kvaliteta benzina i dizel-goriva — Uzimanje uzoraka goriva iz pumpnih automata na maloprodajnim stanicama i sopstvenim (internim) stanicama
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinima - Metoda multidimenzionalne gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana: tečna ulja - Specifikacije i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) srednje destilatnih goriva sagorevanjem u komori konstantne zapremine
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) u gorivima srednjih destilata sagorevanjem u komori konstantne zapremine
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Etanol (E85) gorivo za motorna vozila – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
28.02.2020 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Tečni naftni gasovi - Metoda vizuelne kontrole prisutnosti slobodne vode u tečnom naftnom gasu
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Tečni naftni gasovi - Određivanje rastvorenog ostatka - Metoda gasne hromatografije na visokoj temperaturi
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni gasovi – Određivanje rastvorenog ostatka – Metoda gasne hromatografije na visokoj temperaturi
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tečni naftni gasovi – Određivanje rastvorenog ostatka – Gravimetrijska metoda na visokoj temperaturi
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje neorganskog hlorida - Potenciometrijska metoda
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje sadržaja sumpora - Metoda rendgenske fluorescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin – Određivanje sadržaja sumpora – Metoda ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje sadržaja fosfora – Spektrometrijska metoda sa amonijum molibdatom
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje sadržaja bakra - Metoda atomske apsorpcione spektrometrije sa grafitnom peći
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje sadržaja vode – Metoda kulometrijske titracije po Karl Fišeru
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje pH-vrednosti
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje ukupne kiselosti – Metoda titracije sa obojenim indikatorom
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje neorganskog hlorida i sadržaja sulfata – Metoda jonske hromatografije
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Određivanje sadržaja neorganskog hlorida i sulfata — Metoda jonske hromatografije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje suvog ostatka (neisparljivi materijal) – Gravimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje sadržaja vode - Metoda potenciometrijske titracije po Karl Fišeru
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin - Određivanje viših alkohola, metanola i isparljivih nečistoća – Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Određivanje viših alkohola, metanola i drugih nečistoća — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Metilestri masnih kiselina (MEMK) gorivo i mešavine sa dizel gorivom - Određivanje oksidacione stabilnosti metodom ubrzane oksidacije
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Gorivo od metilestara masnih kiselina (MEMK) i njegove mešavine sa dizel-gorivom — Određivanje oksidacione stabilnosti metodom ubrzane oksidacije
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta za namešavanje u benzin - Određivanje izgleda - Vizuelna metoda
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i derivati masti i ulja - Metilesteri masnih kiselina (MEMK) za dizel motore - Određivanje metilestara polinezasićenih (≥4 dvogube veze) masnih kiselina (PNMK) gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i derivati masti i ulja — Metilesteri masnih kiselina (MEMK) za dizel-motore — Određivanje polinezasićenih (≥ 4 dvogube veze) metilestara masnih kiselina (PNMK) gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Određivanje temperature ekpsplozivnosti zapaljivih tečnosti
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Etanol kao komponenta za namešavanje u benzin – Određivanje sadržaja fosfora, bakra i sumpora - Direktna metoda induktivno spojene plazma optičke emisione spektrometrije (ICP OES)
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Etanol komponenta za namešavanje i etanol (E85) gorivo za motorna vozila — Određivanje električne provodljivosti
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Bezolovni benzin - Određivanje sadržaja organskih jedinjenja kiseonika i ukupnog organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Bezolovni benzin — Određivanje organskih kiseoničnih jedinjenja i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom (O-FID)
Engleski
Објављен 
31.01.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje organskih kiseoničnih jedinjenja i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika u bezolovnom benzinu – Metoda gasne hromatografije (O-FID)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Srednji destilati i goriva metilestara masnih kiselina (MEMK) i mešavine — Određivanje oksidacione stabilnosti brzom metodom pomoću pokazivača male skale
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana u bezolovnom benzinu — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
Engleski
Повучен 
29.02.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana u bezolovnom benzinu — Metoda induktivno kuplovane plazme optičko-emisione spektrometrije (ICP OES)
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana i gvožđa u bezolovnom benzinu — Metoda optičke emisione spektrometrije sa indukovano kuplovanom plazmom (ICP OES)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN), srednje destilatnih goriva — Metoda sa stabilnim opsegom injekcionog perioda, konstantne zapremine sagorevanja u komori
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 1: Terminologija
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijum, indikatori i verifikatori – Deo 4: Metode izračunavanja balansa emisije gasova staklene bašte preko analize životnog ciklusa
Srpski
Објављен 
29.04.2015 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Kriterijum održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 4: Metode izračunavanja bilansa emisije gasova sa efektom staklene bašte pomoću analize životnog ciklusa
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje komponenata sa visokom tačkom ključanja, uključujući metilestre masnih kiselina u benzinu — Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje komponenata sa visokom tačkom ključanja, uključujući metilestre masnih kiselina, u benzinu i etanol-gorivu (E85) – Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Naftni proizvodi i derivati masti i ulja — Određivanje sadržaja fosfora u metilestrima masnih kiselina (MEMK) — Optičko-emisiona spektrometrijska analiza sa induktivno kuplovanom plazmom (ICP OES)
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje vrednosti jodnog broja u metilestrima masnih kiselina (MEMK) — Računska metoda iz podataka dobijenih gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Dizel-gorivo i goriva za zagrevanje domaćinstva — Određivanje tačke filtrabilnosti — Metoda linearnog hlađenja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tečni naftni gasovi — Određivanje rastvorenog ostatka — Metoda gasne hromatografije ubrizgavanjem tečnosti direktno u kolonu
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje sadržaja natrijuma, kalijuma, kalcijuma, fosfora, bakra i cinka u dizel-gorivu — Metoda induktivno kuplovane plazme optičke emisione spektrometrije (ICP OES)
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Mešavine metilestara masnih kiselina (MEMK) sa dizel-gorivima — Određivanje oksidativne stabilnosti metodom ubrzane oksidacije na 120 °C
Srpski
Објављен 
28.11.2016 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana i gvožđa u dizel-gorivu — Metoda optičke emisione spektrometrije sa indukovano-kuplovanom plazmom (ICP OES)
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo sa visokim sadržajem MEMK-a (B20 i B30) – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo sa visokim sadržajem MEMK-a (B20 i B30) — Zahtevi i metode ispitivanja — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo sa visokim sadržajem MEMK-a (B20 i B30) – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) goriva srednjih destilata – Određivanje kašnjenja paljenja i kašnjenja sagorevanja korišćenjem komore za sagorevanje konstantne zapremine sa direktnim ubrizgavanjem goriva
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo B10 za motorna vozila — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo B10 za motorna vozila – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila pomoću gasne hromatografije – Deo 1: Metoda tokom koje se koristi tehnika jedne kolone
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Određivanje metanola u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila pomoću gasne hromatografije – Deo 2: Metoda tokom koje se koristi „heart cut” tehnika
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje kinematičke viskoznosti — Metoda sa Stabingerovim viskozimetrom
Engleski
Објављен 
30.10.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Bioulja dobijena brzom pirolizom za industrijske kotlove – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – BASF motorna metoda
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila i derivati masti i ulja – Određivanje steril- glikozida u metilestrima masnih kiselina (MEMK) – GC-MS metoda kojoj prethodi prečišćavanje pomoću SPE
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače
Srpski
Објављен 
30.08.2019 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja sumpora u benzinu E85 koji sadrži etanol – Metoda rendgenske fluorescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila i derivati masti i ulja – Određivanje sadržaja zasićenih monoglicerida u metilestrima masnih kiselina (MEMK) – Metoda GC-FID
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje cetanskog broja (ICN) goriva srednjih destilata – Metoda etaloniranja primarnim referentnim gorivom pomoću komore za sagorevanje konstantne zapremine
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog isparljivog sumpora u tečnom naftnom gasu pomoću ultraljubičaste fluorescentne spektroskopije
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Određivanje destilacionih karakteristika na atmosferskom pritisku - Mikrodestilacija
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Bezolovni benzin - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Bezolovni benzin - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Bezolovni motorni benzin - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Bezolovni motorni benzin — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
25.12.2017 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Bezolovni motorni benzin – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
27.03.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Benzin - Određivanje niskih koncentracija olova atomskoapsorpcionom spektrometrijom
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi - Benzin - Određivanje sadržaja benzena infracrvenom spektrometrijom
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje sadržaja natrijuma — Metoda atomske apsorpcione spektrometrije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — TNG (tečni naftni gas) — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.07.2019 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — TNG (tečni naftni gas) — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – TNG (tečni naftni gas) – Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
31.10.2019 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – TNG (tečni naftni gas) – Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo — Zahtevi i metode ispitivanja — Izmena 1
Srpski
Повучен 
01.01.2005 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Dizel-gorivo - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Dizel-gorivo - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2014 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila - Dizel-gorivo - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dizel-gorivo - Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) - Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Dizel-gorivo – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Dizel-gorivo – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) – Deo 1: Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje niske koncentarcije sumpora u gorivima za motorna vozila — Rendgenska fluorescentna spektrometrija sa disperzijom energije
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Metoda ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Повучен 
31.01.2020 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila — Metoda ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila – Metoda ultraljubičaste fluorescencije
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Rendgenska fluorescentna spektrometrija sa disperzijom energije
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi — Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila — Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila i u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila – Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja olova u benzinu — Metoda sa jod-monohloridom
Srpski
Повучен 
31.08.2018 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Izračunavanje cetanskog indeksa srednje destilatnih goriva prema jednačini sa četiri promenljive
Srpski
Повучен 
31.08.2018 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Izračunavanje cetanskog indeksa goriva srednjih destilata prema jednačini sa četiri promenljive — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Izračunavanje cetanskog indeksa goriva srednjih destilata prema jednačini sa četiri promenljive
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva - Motorna metoda
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva — Motorna metoda — Ispravka
Srpski
Објављен 
30.11.2018 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje detonacionih karakteristika motornih i avionskih goriva – Motorna metoda
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore i avionskih goriva — Motorna metoda
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore - Istraživačka metoda
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika detonacije goriva za motore — Istraživačka metoda
Srpski
Објављен 
30.11.2018 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje detonacionih karakteristika motornih goriva – Istraživačka metoda
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva - Cetenska metoda
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – Cetanska metoda
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Sadržaj smole u gorivima – Metoda uparavanja mlaznicom
Engleski
Објављен 
31.01.2020 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Sadržaj smole u gorivima – Metoda uparavanja uz pomoć mlaza – Izmena 1: Zahtev za čistoću n-heptana
Srpski
Објављен 
28.02.2020 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Sadržaj smole u gorivima – Metoda uparavanja uz pomoć mlaza
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Ukupni sediment u rezidualnim lož-uljima — Deo 1: Određivanje toplom filtracijom
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Ukupni sediment u rezidualnim lož-uljima — Deo 2: Određivanje korišćenjem standardnih postupaka za starenje
Srpski
Објављен 
02.03.2001 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje aluminijuma i silicijuma u lož-uljima - Metode emisije sa induktivno kuplovanom plazmom i atomskoapsorpcione spektoskopije
Engleski
Повучен 
30.01.2015 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje količine aluminijuma i silicijuma u gorivim uljima - Metoda emisiono indukovane kuplovane plazme i atomske apsorpcione spektrometrije
Srpski
Повучен 
29.02.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Dizel-gorivo - Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) - Deo 1: Metoda ispitivanja
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Dizel-gorivo - Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) - Deo 2: Ograničenje
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Dizel-gorivo — Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) — Deo 2: Ograničenje
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dizel-gorivo – Ocenjivanje mazivosti pomoću uređaja visoke frekvencije sa glavnim kretanjem napred-nazad (HFRR) – Deo 2: Ograničenje
Srpski
Објављен 
04.09.2003 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje alkilnitrata u dizel-gorivima - Spektrometrijska metoda
Srpski
Објављен 
16.12.2005 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja čestica u gorivima srednjih destilata - Metoda laboratorijske filtracije
Srpski
Објављен 
16.12.2005 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Procena neto specifične energije u avioturbinskim gorivima na osnovu poznatog sadržaja vodonika
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje merkaptanskog sumpora (tiola) u lakim i srednjim destilatnim gorivima — Potenciometrijska metoda
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje tačke mržnjenja avionskih goriva
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje tačke dimljenja kerozina
Srpski
Објављен 
26.09.2002 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Avionska goriva - Proračun neto specifične energije
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje vode i sedimenta u rezidualnim uljima za loženje — Metoda centrifuge
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Izračunavanje cetanskog indeksa za goriva dobijena iz srednjeg destilata prema jednačini sa četiri promenljive
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje termičke oksidacione stabilnosti goriva za gasne turbine — Metoda JFTOT
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Određivanje reakcije sa vodom avionskih goriva
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Avionska i destilatna goriva - Određivanje električne provodljivosti
Srpski
Објављен 
04.09.2003 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Određivanje oksidacione stabilnosti benzina - Metoda indukcionog perioda
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Goriva (klasa F) -Klasifikacija - Deo 0: Opšte (identičan sa ISO 8216-0:1986)
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Goriva (klasa F) - Klasifikacija - Deo 1: Kategorije brodskih goriva (identičan sa ISO 8216-1:1986)
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Klasifikacija — Deo 1: Kategorije brodskih goriva
Srpski
Објављен 
24.06.2019 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Klasifikacija – Deo 1: Kategorije brodskih goriva
Srpski
Објављен 
08.12.1991 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Goriva (klasa F) - Klasifikacija - Deo 2: Kategorije goriva za gasne turbine koje se primenjuju u industriji i pomorstvu (identičan sa ISO 8216-2:1986)
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Klasifikacija — Deo 99: Opšte
Engleski
Повучен 
29.04.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Specifikacija za brodska goriva
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Specifikacije za brodska goriva
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Naftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Specifikacije za brodska goriva
Srpski
Објављен 
02.03.2001 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Naftni proizvodi - Niske granice vanadijuma u tečnim gorivima - Određivanje besplamenom atomskoapsorpcionom spektrometrijom posle spaljivanja

299 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia