Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-08
Time: 13:39


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvođačke informacije o medicinskim uređajima
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvođačke informacije o medicinskim uređajima
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 2: Dodatni zahtevi za mehaničke sfigmomanometre
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 3: Dodatni zahtevi za elektromehaničke sisteme za merenje krvnog pritiska
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 4: Postupci ispitivanja za određivanje tačnosti merenja automatskih neinvazivnih sfigmomanometara
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati – Posebni zahtevi za kardiovaskularne implantate – Deo 2: Vaskularne proteze uključujući i cevaste implantate sa srčanim zaliscima
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati – Posebni zahtevi za kardiovaskularne implantate – Deo 3: Endovaskularna sredstva
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnička pomoćna sredstva za invalidna lica - Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Invalidska kolica na ručni pogon — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Invalidska kolica na električni pogon, skuteri i njihovi punjači — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Disajni tubusi namenjeni za upotrebu sa aparatima za anesteziju i ventilatorima
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Klinički termometri — Deo 1: Stakleni termometri ispunjeni tečnim metalom sa uređajem za pokazivanje najviše temperature
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Klinički termometri — Deo 2: Termometri s promenom faze ("dot matrix")
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Klinički termometri — Deo 3: Performanse električnih termometara za merenje najviše temperature (termometri sa sklopom za predviđanje temperature, kao i termometri bez tog sklopa)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Klinički termometri — Deo 4: Performanse električnih termometara za kontinualno merenje
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Klinički termometri — Deo 5: Performanse infracrvenih ušnih termometara (za merenje najviše temperature)
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Mali sterilizatori na paru
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Mali sterilizatori na paru
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema za respiratornu terapiju — Deo 1: Sistemi za raspršivanje i njihove komponente
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Oprema za respiratornu terapiju — Deo 2: Tubusi i konektori
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Oprema za respiratornu terapiju — Deo 3: Uređaji za uvođenje vazduha
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje fungicidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 1)
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema - Vazdušne ambulante - Deo 1: Zahtevi za medicinske uređaje koji se koriste u vazdušnim ambulantama
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema — Sanitetski vazduhoplovi — Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za sanitetske vazduhoplove
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za primarne zavoje — Deo 1: Aspekti apsorpcije
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Metode ispitivanja za primarne zavoje — Deo 2: Brzina propustljivosti vodene pare kroz propustljivi sloj materijala
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje baktericidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 1)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Aseptički procesi za tečna medicinska sredstva - Zahtevi
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Koncentrati za hemodijalizu i srodne terapije
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi spašavanja - Transport inkubatora - Deo 1: Uslovi interfejsa
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi za spasavanje — Transport inkubatora — Deo 1: Uslovi za interfejs
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi spašavanja - Transport inkubatora - Deo 2: Sistemski zahtevi
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi spašavanja - Transport inkubatora - Deo 2: Sistemski zahtevi - Ispravka
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi za spasavanje — Transport inkubatora — Deo 2: Sistemski zahtevi
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Neaktivna medicinska sredstva — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja za apsorbujuću pamučnu gazu i apsorbujući pamuk (vatu) i viskoznu gazu
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Oftalmološka optika — Specifikacije za gotove naočare
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizatori za medicinsku upotrebu - Sterilizatori na paru niske temperature i sa formaldehidom - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizatori za medicinsku upotrebu — Sterilizatori na paru niske temperature i sa formaldehidom — Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sterilizatori za upotrebu u medicini - Uređaji za sterilizaciju etilen-oksidom - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizatori za medicinsku upotrebu — Sterilizatori sa etilen-oksidom — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje mikobaktericidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava u medicini, uključujući i dezinfekciona sredstva za medicinske instrumente - Metode ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 1)
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje kliconoštva za vrednovanje baktericidnog dejstva za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 2)
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje kliconoštva za vrednovanje fungicidnog ili dejstva na kvasce, za instrumente koji se upotrebljavaju u medicini - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 2)
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje kliconoštva za vrednovanje mikobaktericidnog ili tuberkuloidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava koja se upotrebljavaju u medicini - Metoda ispitivanja i zahtevi (faza 2, korak 2)
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Hirurške maske — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Posude pod pritiskom za humanu upotrebu (PVHO) - Sistemi za više soba pod pritiskom za hiperbaričnu terapiju - Performanse, zahtevi za bezbednost i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Para niske temperature i formaldehid - Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Simboli koji se upotrebljavaju za obeležavanje medicinskih sredstava — Zahtevi za obeležavanje medicinskih sredstava koji sadrže ftalate
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Kateteri koji nisu intravaskularni kateteri - Metode ispitivanja za zajedničke osobine
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Instrumenti
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Instrumenti
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Oprema
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Oprema
Srpski
Објављен 
30.11.2015 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Oprema
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Materijali
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Materijali
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Materijali
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Stomatološki implantati
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Stomatološki implantati
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Stomatološki implantati
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Stomatologija — Medicinska sredstva za stomatologiju — Dentalni implantati
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Konični spojni elementi sa 6 % (Luer) nastavkom za špriceve, igle i drugu određenu medicinsku opremu - Spojni elementi za zaključavanje
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Medicinska vozila i njihova oprema — Drumska ambulantna vozila
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 1: Opšti sistemi nosila i opreme za postupanje sa pacijentima
Engleski
Објављен 
30.09.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 2: Hidraulična nosila
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 3: Nosila specijalne namene
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 4: Stolica na rasklapanje za prenos pacijenta
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 5: Nosači nosila
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Pomoćna sredstva za hodanje - Opšti zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Konični spojni elementi sa 6 % (Luer) nastavkom za špriceve, igle i drugu određenu medicinsku opremu - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Hirurški instrumenti, skalpeli sa zamenjivim sečivom, podesivih dimenzija
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Sterilizacija - Sterilizatori na paru - Veliki sterilizatori
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Sterilizacija — Sterilizatori na paru — Veliki sterilizatori
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za postojanje rupa
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 2: Zahtevi za fizičke osobine i ispitivanja
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 2: Zahtevi i ispitivanje fizičkih svojstava
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 3: Zahtevi i ispitivanja za biološko vrednovanje
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 4: Zahtevi i metode ispitivanja za određivanje roka upotrebe
Srpski
Објављен 
27.02.2008 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Zahtevi u pogledu medicinskih sredstava koja moraju nositi oznaku "STERILNO"- Deo 1: Zahtevi u pogledu terminalno sterilizovanih medicinskih sredstava
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Zahtevi u pogledu medicinskih sredstava koji moraju nositi oznaku "STERILNO" - Deo 2: Zahtevi u pogledu aseptičkih procesa medicinskih sredstava
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava — Zahtevi za medicinska sredstva koja treba da nose oznaku „STERILNO” — Deo 2: Zahtevi za aseptično obrađena medicinska sredstva
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektroakustika - Slušna pomagala - Deo 13: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Određivanje trajne filtracije zračnika
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Merila proizvoda doze i površine
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
794 стр.
10096 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
795 стр.
10096 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse — Izmena 1
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 1-1: Opšti zahtevi za bezbednost — Dodatni standard: Zahtevi za bezbednost za medicinske električne sisteme
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-10: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i osnovne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za razvoj fizioloških regulatora sa zatvorenom petljom
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
127 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste u okruženju kućne zdravstvene nege
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
253 стр.
7028 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
27.03.2019 . 
263 стр.
7028 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse — Dodatni standard: Elektromagnetske smetnje — Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-3: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zaštita od zračenja kod dijagnostičkih rendgen-aparata
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-3: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zaštita od zračenja kod dijagnostičkih rendgen-aparata
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Deo 1-3: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse – Dodatni standard: Zaštita od zračenja kod dijagnostičkih rendgen-aparata – Izmena 11
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 1-4: Opšti zahtevi za bezbednost — Dodatni standard: Programabilni električni medicinski sistemi
Engleski
Повучен 
31.03.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i osnovne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost
Engleski
Повучен 
27.08.2012 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-8: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i osnovne performanse - Dodatni standard: Opšti zahtevi, ispitivanja i smernice za alarmne sisteme u elektromedicinskim uređajima i medicinskim električnim sistemima
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-8: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Opšti zahtevi, ispitivanja i smernice za alarmne sisteme u elektromedicinskim uređajima i medicinskim električnim sistemima
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Deo 1-8: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse – Dodatni standard: Opšti zahtevi, ispitivanja i smernice za alarmne sisteme u elektromedicinskim uređajima i medicinskim električnim sistemima – Izmena 11
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-10: Posebni zahtevi za bezbednost nervnih i mišićnih stimulatora
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-11: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za terapiju gama zracima
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-12: Posebni zahtevi za bezbednost aparata za veštačko disanje — Respiratori za vitalno ugrožene
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-13: Posebni zahtevi za bezbednost i osnovne performanse anestetičkih sistema
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-13: Posebni zahtevi za bezbednost i osnovne performanse anestetičkih sistema - Izmena 1
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-16: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-17: Posebni zahtevi za bezbednost automatskih "afterloading" uređaja za brahiterapiju
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-18: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za endoskopiju
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-19: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse inkubatora za novorođenčad
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
171 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-2: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse visokofrekvencijskih hirurških noževa i visokofrekvencijskog hirurškog pribora
Srpski
Објављен 
31.01.2011 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-20: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse transportnih inkubatora za novorođenčad
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-21: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse zračnih grejača za novorođenčad
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-23: Posebni zahtevi za bezbednost i osnovne performanse monitorskih uređaja za transkutani parcijalni pritisak
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-24: Posebni zahtevi za bezbednost infuzionih pumpi i regulatora
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo-2-25: Posebni zahtevi za bezbednost elektrokardiografa
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-26: Posebni zahtevi za bezbednost elektroencefalografa
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
146 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-27: Posebni zahtevi za bezbednost, uključujući bitne performanse, elektrokardiografskih monitorskih uređaja
Srpski
Објављен 
29.02.2012 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-28: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse zračnika za medicinsku dijagnostiku
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-29: Posebni zahtevi za bezbednost radioterapijskih simulatora
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-29: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse radioterapijskih simulatora
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za kratkotalasnu terapiju
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja koji pripadaju rendgen-aparatima
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
92 стр.
5904 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-33: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-33: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku - Izmena 1
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-33: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku - Izmena 2
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
231 стр.
6631 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-33: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-33: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Deo 2-33: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku – Izmena 12
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Deo 2-33: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku – Izmena 2
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji – Deo 2-33: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i performanse uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku – Ispravka
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-34: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za invazivno praćenje krvnog pritiska
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-36: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za vantelesno indukovanu litotripsiju
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-37: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse ultrazvučnih dijagnostičkih i monitorskih medicinskih uređaja
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-39: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za peritonealnu dijalizu
Srpski
Објављен 
25.02.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-40: Posebni zahtevi za bezbednost elektromiografa i uređaja za izazivanje odziva
Srpski
Објављен 
30.12.2010 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-41: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse hirurških svetiljki i dijagnostičkih svetiljki
Srpski
Објављен 
20.12.2012 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-43: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse rendgen-aparata za interventne procedure
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-44: Posebni zahtevi za bezbednost rendgen-aparata za računarsku tomografiju
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-44: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse rendgen-aparata za kompjuterizovanu tomografiju
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-45: Posebni zahtevi za bezbednost rendgen-aparata za mamografiju i mamografskih uređaja za stereotaksiju
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-47: Posebni zahtevi za bezbednost, uključujući osnovne performanse, ambulantnih elektrokardiografskih sistema
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-49: Posebni zahtevi za bezbednost višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-5: Posebni zahtevi za bezbednost ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-50: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za fototerapiju dece
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
184 стр.
6288 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-51: Posebni zahtevi za bezbednost, uključujući osnovne performanse, jednokanalnih i višekanalnih elektrokardiografa sa zapisivanjem i analiziranjem
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
178 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-52: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse medicinskih kreveta
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
151 стр.
5947 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-54: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse rendgen aparata za snimanje i prosvetljavanje
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2: Posebni zahtevi za bezbednost terapeutskih rendgen-aparata koji rade u opsegu od 10 kV do 1 MV
Srpski
Повучен 
28.06.2018 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Dijagnostički rendgen-aparati - Karakteristike rešetki za sprečavanje rasejanog zračenja za opštu namenu i mamografiju
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektroakustika - Audiološki uređaji i oprema - Deo 1: Audiometri sa čistim tonovima
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Audiometri - Deo 2: Uređaji i oprema za audiometriju govora
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Elektroakustika - Audiometrijski uređaji i oprema - Deo 3: Ispitni signali kratkog trajanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Audiometri - Deo 4: Uređaji i oprema za audiometriju u proširenom opsegu visokih frekvencija
Srpski
Повучен 
20.12.2012 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Uređaji za radioterapiju - Koordinate, kretanja i skale
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Uređaji za radioterapiju - Koordinate, kretanja i skale - Izmena 2
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
143 стр.
5604 RSD 
PDF
Uređaji za radioterapiju — Koordinate, kretanja i skale
Srpski
Објављен 
30.09.2015 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Vrednovanje i redovna ispitivanja u medicinskim odeljenjima za vizuelizaciju slike — Deo 3-4: Prijemna ispitivanja — Performanse vizuelizacije slike stomatoloških rendgen-aparata
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Dozimetrijski instrumenti koji se koriste za neinvanzivno merenje napona rendgenske cevi u dijagnostičkoj radiologiji
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Zahtevi za bezbednost sistema za planiranje radioterapijskog tretmana
Engleski
Повучен 
28.06.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Karakteristike digitalnih uređaja za imidžing pomoću rendgenskog zračenja - Deo 1: Određivanje kvantne efikasnosti detekcije
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Karakteristike digitalnih uređaja za imidžing pomoću rengenskog zračenja - Deo 1-2: Određivanje kvantne efikasnosti detekcije - Detektori koji se koriste u mamografiji
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Karakteristike digitalnih uređaja za imidžing pomoću rendgenskog zračenja - Deo 1-3: Određivanje kvantne efikasnosti detekcije - Detektori koji se koriste u dinamičkom imidžingu
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Plućni ventilatori — Deo 1: Posebni zahtevi za ventilatore za intenzivnu negu
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
149 стр.
5604 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-35: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse grejnih uređaja koji se koriste za pokrivače, jastučiće i dušeke i koji su predviđeni za grejanje u medicinskoj upotrebi
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-58: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za uklanjanje sočiva i uređaja za uklanjanje staklastog tela za oftalmološku hirurgiju
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-59: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse termografa za praćenje telesne temperature čoveka
Engleski
Повучен 
26.10.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Grafički simboli za označavanje medicinskih uređaja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Simboli koji se koriste za obeležavanje medicinskih sredstava
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
150 стр.
5604 RSD 
PDF
Proteze - Strukturalno ispitivanje proteza za donje ekstremitete - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
155 стр.
5947 RSD 
PDF
Proteze – Strukturalno ispitivanje proteza za donje ekstremitete – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulatori pritiska gasa za medicinsku upotrebu — Deo 2: Podstanica za centralno snabdevanje gasa sa kolektorima i regulatorima pritiska
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulatori pritiska gasa za medicinsku upotrebu — Deo 4: Regulatori niskog pritiska
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Dizalice za pomeranje invalidnih lica - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Sterilni, intravaskularni kateteri za jednokratnu upotrebu - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Plućni ventilatori — Deo 4: Posebni zahtevi za aparate za oživljavanje, kojim upravlja operater
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Plućni ventilatori za medicinsku upotrebu — Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse — Deo 6: Uređaji za ventilatornu podršku u kućnoj upotrebi
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 1: Vrednovanje i ispitivanje u okviru procesa upravljanja rizikom
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 10: Ispitivanja iritacije i kasnog tipa preosetljivosti - Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 11: Ispitivanja sistemske toksičnosti
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 11: Ispitivanja sistemske toksičnosti
Srpski
Повучен 
31.07.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 12: Pripremanje uzoraka i referentnih materijala
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 12: Pripremanje uzoraka i referentnih materijala
Srpski
Повучен 
31.05.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 13: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih produkata iz polimernih medicinskih sredstava
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 13: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda iz medicinskih sredstava na bazi polimera
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 14: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih produkata keramike
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 14: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda keramike
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 15: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih produkata metala i legura
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 15: Identifikacija i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda metala i legura
Srpski
Повучен 
25.06.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 16: Koncept toksikološko-kinetičke studije za degradacione proizvode i ekstrahovane primese
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 17: Uspostavljanje dozvoljenih graničnih vrednosti supstanci koje imaju sposobnost izluživanja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 17: Uspostavljanje dozvoljenih graničnih vrednosti za ekstrahovane primese
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 18: Hemijske karakteristike materijala
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava — Deo 3: Ispitivanja genotoksičnosti, karcinogenosti i reproduktivne toksičnosti
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 3: Ispitivanja genotoksičnosti, karcinogenosti i reproduktivne toksičnosti
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 4: Izbor ispitivanja interakcije sa krvlju
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 4: Izbor testova za ispitivanje interakcije sa krvlju
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 5: Ispitivanja citotoksičnosti in vitro
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 5: Ispitivanja citotoksičnosti in vitro
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 6: Ispitivanja lokalnih efekata posle implantacije
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 6: Ispitivanja lokalnih efekata posle implantacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 7: Ostaci posle sterilizacije etilen-oksidom
Engleski
Повучен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Deo 9: Okvir za identifikaciju i utvrđivanje količine potencijalnih degradacionih produkata
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava – Deo 9: Okvir za identifikaciju i utvrđivanje količine degradacionih proizvoda
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Etilen-oksid - Deo 1: Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Zračenje - Deo 1: Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu — Zračenje — Deo 1: Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Zračenje – Deo 1: Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Deo 2: Utvrđivanje doze sterilizacije
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Zračenje — Deo 2: Utvrđivanje doze sterilizacije
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Zračenje – Deo 2: Utvrđivanje doze sterilizacije
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Biološki indikatori - Deo 2: Biološki indikatori za procese sterilizacije etilen-oksidom
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Biološki indikatori — Deo 2: Biološki indikatori za procese sterilizacije etilen-oksidom
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Biološki indikatori - Deo 3: Biološki indikatori za procese vlažne sterilizacije
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Biološki indikatori — Deo 3: Biološki indikatori za procese vlažne sterilizacije
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Hemijski indikatori — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Hemijski indikatori - Deo 3: Sistemi indikatora klase 2 pri ispitivanju prodiranja pare po Boviju (Bowie) i Diku (Dick)
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja — Hemijski indikatori — Deo 3: Sistemi indikatora klase 2 pri ispitivanju prodiranja pare po Bouviju (Bowie) i Diku (Dick)
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Jedinice za napajanje u medicini
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva — Deo 1: Zahtevi za materijale, sterilne pregradne sisteme i ambalažne sisteme
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ambalaža za terminalno sterilizovana medicinska sredstva - Deo 2: Validacija zahteva za procese oblikovanja, zatvaranja i sklapanja
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Mikrobiološke metode - Deo 1: Određivanje populacije mikroorganizama na proizvodima
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
3 стр.
0 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Mikrobiološke metode - Deo 1: Određivanje populacije mikroorganizama na proizvodima - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava – Mikrobiološke metode – Deo 2: Ispitivanja sterilnosti koja se izvode tokom definisanja, validacije i održavanja procesa sterilizacije
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje — Deo 1: Primarno spaljivanje i prodiranje
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Metode ispitivanja i klasifikacija za lasersku otpornost hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata - Deo 2: Sekundarno spaljivanje
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere — Metode ispitivanja i klasifikacija hirurških ogrtača i/ili zaštitnih ogrtača pacijenata prema otpornosti na lasersko zračenje — Deo 2: Sekundarno spaljivanje
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 8:Osnovni zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Optika i optički instrumenti - Laseri i uređaji koji se odnose na lasere - Određivanje otpornosti laserskih drški za trahealne cevi
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje – Deo 1: Telo trahealnog tubusa
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Laseri i oprema koja se odnosi na lasere – Određivanje otpornosti trahealnih tubusa na lasersko zračenje – Deo 2: Baloni trahealnog tubusa
Engleski
Повучен 
31.10.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Okviri za naočare - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Aseptični postupci za proizvode za zaštitu zdravlja — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Aseptična obrada proizvoda za zaštitu zdravlja – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Aseptična obrada proizvoda za zaštitu zdravlja – Deo 7: Alternativni postupci za medicinska sredstva i kombinovane proizvode
Srpski
Повучен 
28.11.2014 . 
133 стр.
6738 RSD 
PDF
Medicinski uređaji - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Повучен 
30.11.2017 . 
167 стр.
7145 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi za svrhe regulative
Srpski
Објављен 
30.11.2017 . 
128 стр.
6738 RSD 
PDF
Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe propisa
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima – Dobra klinička praksa – Ispravka
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima – Dobra klinička praksa
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima — Deo 2: Planovi kliničkih istraživanja
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava za jednokratnu upotrebu koja sadrže materijale životinjskog porekla - Validacija i rutinska kontrola sterilizacije pomoću tečnih hemijskih sterilizanata
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Trahealni tubusi projektovani za lasersku hirurgiju — Zahtevi za označavanje i prateće informacije
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati — Implantati za osteosintezu — Posebni zahtevi
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati - Grudni implantati - Posebni zahtevi
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati - Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
30.05.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Oftalmološka optika – Sočiva za naočare – Osnovni zahtevi za nebrušena gotova sočiva
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Opšti zahtevi za karakterizaciju sredstva za sterilizaciju i razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Opšti zahtevi za karakterizaciju sredstva za sterilizaciju i razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva - Ispravka
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Opšti zahtevi za karakterizaciju sredstava za sterilizaciju i razvoj, validacija i rutinska kontrola procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
88 стр.
5904 RSD 
PDF
Medicinski uređaji - Primena menadžmenta rizikom na medicinske uređaje
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
197 стр.
7549 RSD 
PDF
Medicinska sredstva — Primena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Kompatibilnost sa kiseonikom
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji za merenje protoka gasova za spajanje sa terminalnim jedinicama razvoda medicinskih gasova
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Oftalmološki instrumenti - Osnovni zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Opšti zahtevi primenjivi na sve oftamološke instrumente
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Medicinska sredstva – Simboli koji se koriste za obeležavanje medicinskih sredstava, obeležavanje pakovanja i informacije koje treba da se dostave – Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastični kontejneri za intravensko injektiranje
Engleski
Повучен 
30.05.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Oftalmološki implantati- Hirurška sredstva u oftalmologiji
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Deo 1: Opšti zahtevi, termini i definicije i ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 1: Opšti zahtevi, termini i definicije i ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Deo 2: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i termičku dezinfekciju za hirurške instrumente, opremu za anesteziju, posude, šolje, rezervoare, opreme, stakleno posuđe itd.
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 2: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i termičku dezinfekciju za hirurške instrumente, opremu za anesteziju, posude, šolje, rezervoare, pribor, stakleno posuđe, itd.
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Deo 3: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i termičku dezinfekciju za kontejnere u kojima se čuvaju i transportuju ekskreti i telesne tečnosti
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 3: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i dezinfekciju koji uključuju termičku dezinfekciju kontejnera u kojima se čuvaju i transportuju ekskreti i telesne tečnosti
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Deo 4: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i hemijsku dezinfekciju za termolabilne endoskope
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za pranje i dezinfekciju — Deo 4: Zahtevi i ispitivanja za uređaje za pranje i dezinfekciju koji uključuju hemijsku dezinfekciju termolabilnih endoskopa
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Instrumenti koji se koriste zajedno sa neaktivnim hirurškim implantatima- Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Tehnička pomoćna sredstva za invalidna lica - Sistemi daljinskog upravljanja u svakodnevnom životu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Terapija disanja pri zastoju disanja (apneje) za vreme spavanja — Deo 1: Oprema za terapiju disanja pri zastoju disanja za vreme spavanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Terapija disanja pri zastoju disanja (apneje) za vreme spavanja — Deo 2: Maske i dodatni pribor za primenu
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sterilizacija medicinskih sredstava - Informacija koju obezbeđuje proizvođač prilikom procesa resterilizacije medicinskih sredstava
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sterilizacija proizvoda za medicinsku upotrebu - Vlažna sterilizacija - Deo 1: Zahtevi za razvoj, validaciju i rutinsku kontrolu procesa sterilizacije za medicinska sredstva
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prenosni sistemi tečnog kiseonika za medicinsku upotrebu — Posebni zahtevi
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Disajna oprema — Monitori za bebe — Posebni zahtevi
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Medicinski uređaji za čuvanje kiseonika i mešavinu kiseonika — Posebni zahtevi
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Šinski sistemi za postavljanje i pridržavanje medicinske opreme
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Medicinske rukavice - Određivanje odstranjenog površinskog pudera
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati- Zamenjivi zglobni implantati – Posebn zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati- Zamenjivi zglobni implantati – Specifični zahtevi za zamenjive implantate zgloba kuka
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Neaktivni hirurški implantati- Zamenjivi zglobni implantati – Specifični zahtevi za zamenjive implantate zgloba kolena
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Medicinska električna oprema — Posebni zahtevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse monitora za respiratorni gas
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Injektori bez igle za medicinsku upotrebu — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Fleksibilni priključci visokog pritiska za upotrebu u sistemima medicinskog gasa
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Oftalmološka optika - Ugrađena sočiva za naočare
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Medicinska sredstva za koja se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati – Deo 1: Primena upravljanja rizikom
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Medicinska sredstva za koja se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati – Deo 2: Kontrole porekla, sakupljanja i rukovanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Medicinska sredstva za koja se upotrebljavaju životinjska tkiva i njihovi derivati – Deo 3: Validacija eliminacije i/ili inaktivacije virusa i agensa transmisione spongioformne encefalopatije (TSE)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Eksterne proteze za ekstremitete i eksterne ortoze - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Hirurški prekrivači, ogrtači i sterilna odela koja se upotrebljavaju kao medicinska sredstva za pacijente, zdravstveno osoblje i opremu – Metode ispitivanja za određivanje otpornosti na vlagu za prodor bakterija
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Odeća za zaštitu od infektivnih agensa — Metoda ispitivanja otpornosti na suvo prodiranje mikroorganizama
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Proteze - Ispitivanje proteza za skočne zglobove i stopala - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Proteze – Ispitivanje proteza za skočne zglobove i stopala – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Filtri disajnog sistema za anesteziološku i respiratornu upotrebu — Deo 1: Metoda ispitivanja sa solima za procenu performanse filtriranja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Filtri disajnog sistema za anesteziološku i respiratornu upotrebu — Deo 2: Nefiltrirajući elementi
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Uređaji za merenje vršnog izdisajnog protoka za procenjivanje plućne funkcije pacijenata koji spontano dišu
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati – Endovaskularna sredstva – Deo 1: Endovaskularne proteze
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati -Endovaskularna sredstva - Deo 2: Vaskularni stentovi
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Spirometri za merenje zapremine vremenski kontrolisanog izdisaja kod ljudi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Deo 2: Grafički simboli koji se upotrebljavaju na etiketama i uputstvima
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Deo 3: Sistemi kesa za krv sa ugrađenim obeležjima
Engleski
Објављен 
31.10.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastični sklopivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi – Deo 4: Sistemi kesa za aferezu krvi sa integrisanim karakteristikama
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Prezervativi od prirodnog kaučuka — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Rečnik
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Konični konektori — Deo 1: Utikači i utičnice
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Konični konektori — Deo 2: Nosivi konektori sa navojem
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sklop creva niskog pritiska za medicinske gasove
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Kardiovaskularni implantati – Proteze srčanih zalizaka
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Neurohirurški implantati – Sterilni, hidrocefalus šantovi i komponente za jednokratnu upotrebu
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Laringoskopi za trahealnu intubaciju
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za medicinski gas — Deo 1: Sistemi cevovoda za komprimovane medicinske gasove i vakuum
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za medicinski gas — Deo 1: Sistemi cevovoda za komprimovane medicinske gasove i vakuum — Izmena 1: Zahtevi za potrošna mesta sa vakuumskim spojem za medicinske uređaje sa nastavljivim delovima i spajanjem cevovoda sa fleksibilnim crevima
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za medicinski gas — Deo 1: Sistemi cevovoda za komprimovane medicinske gasove i vakuum — Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za medicinski gas — Deo 2: Sistemi za odstranjivanje anestetičkog gasa
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sterilni špricevi za jednokratnu supkutanu upotrebu — Deo 3: Špricevi sa tačno određenom dozom za imunizaciju sa sistemom za samouništavanje
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sterilni špricevi za jednokratnu supkutanu upotrebu — Deo 4: Špricevi sa ponovo upotrebljivim delovima za preventivnu upotrebu
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Neinvazivni sfigmomanometri (merači krvnog pritiska) — Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja za neautomatizovane vrste merenja
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Koncentratori kiseonika za medicinsku upotrebu — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi inhalacione anestezije — Deo 3: Prenosni i prijemni sistemi aktivnog anestetičkog gasa i sistemi odstranjivanja
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Potrošna mesta povezana na sisteme cevovoda medicinskog gasa — Deo 2: Potrošna mesta za odstranjivanje anestetičkog gasa
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Grejači i ovlaživači (HME) za disajne gasove kod ljudi — Deo 1: HME za upotrebu sa minimalnim disajnim volumenom od 250 mL
Engleski
Објављен 
31.01.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Grejači i ovlaživači (HME) za disajne gasove kod ljudi — Deo 2: HME za upotrebu sa minimalnim disajnim volumenom od 250 mL za pacijente sa traheostomom
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Neurohirurški implantati – Samozatvarajuće klipse za upotrebu pri intrakranijalnoj aneurizmi
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Električna medicinska oprema — Posebni zahtevi za bezbednost i bitne performanse pulsnog oksimetra za medicinsku upotrebu
Srpski
Повучен 
27.08.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Električni uređaji i oprema u medicini - Deo 1: Opšti zahtevi za bezbednost - 2. dodatni standard: Elektromagnetna kompatibilnost - Zahtevi i ispitivanja (identičan sa IEC 601-1-2:1993 i EN 60601-1-2:1993)
Srpski
Повучен 
17.12.2018 . 
68 стр.
5134 RSD 
PDF
Elektromedicinski uređaji - Deo 2-1: Posebni zahtevi za bezbednost akceleratora elektrona u opsegu od 1 MeV do 50 MeV
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Električni uređaji u medicini - Posebni zahtevi za bezbednost nervnih i mišicnih stimulatora - (identičan sa IEC 601-2-10:1987 i CENELEC HD 395.2.10 SL)
Srpski
Повучен 
31.03.2011 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
ELEKTRIČNI UREĐAJI I OPREMA U MEDICINI - DEO 2: POSEBNI ZAHTEVI ZA BEZBEDNOST VISOKOFREKVENCIJSKIH HIRURŠKIH NOŽEVA - (Identičan sa IEC 60601-2-2:1991)
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
ELEKTRIČNI UREĐAJI I OPREMA U MEDICINI - DEO 2: POSEBNI ZAHTEVI ZA BEZBEDNOST LASERSKE OPREME ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU - (Identičan sa IEC 60601-2-22:1995)
Srpski
Повучен 
26.10.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
ELEKTRIČNI UREĐAJI I OPREMA U MEDICINI - DEO 2: POSEBNI ZAHTEVI ZA BEZBEDNOST ELEKTROKARDIOGRAFSKIH NADZORNIH UREĐAJA - (Identičan sa IEC 60601-2-27 begin_of_the_skype_highlighting              60601-2-27      end_of_the_skype_highlighting:1994)
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
ELEKTRIČNI UREĐAJI I OPREMA U MEDICINI - DEO 2: POSEBNI ZAHTEVI ZA BEZBEDNOST UREĐAJA ZA KRATKOTALASNU TERAPIJU - (Identičan sa IEC 60601-2-3:1991)
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Električni uređaji u medicini - Deo 2-7: Posebni zahtevi za bezbednost generatora visokog napona dijagnostičkih rendgen-aparata
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Vrednovanje i redovna ispitivanja u medicinskim odeljenjima za vizuelizaciju slike - Deo 3-1: Prijemna ispitivanja - Performanse vizuelizacije slike sistema rendgen-aparata za snimanje i prosvetljavanje
Engleski
Повучен 
31.10.2016 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 2: Filtracija
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 3: Liofilizacija
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 4: Tehnologija čišćenja na licu mesta (CIP)
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 5: Sterilizacija na licu mesta (SIP)
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Aseptični postupci za zaštitu zdravlja - Deo 6: Izolatorski sistemi

341 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia