Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-18
Time: 10:54


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Uskopojasni telegrafski uređaji sa direktnim ispisom za prijem meteoroloških ili navigacionih informacija (NAVTEX) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa unutrašnjim ili spoljašnjim RF konektorom, prvenstveno namenjena za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema namenjena za prenos podataka (i/ili govora), koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i ima antenski konektor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za nespecificiranu radio-opremu
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard za pristup radio-spektu za nespecificiranu radio-opremu
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Oprema visoke pouzdanosti i malog radnog ciklusa, oprema za socijalne alarme koja radi na namenjenim frekvencijama (od 869,200 MHz do 869,250 MHz)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz — Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Bežični alarmi koji rade u namenjenim LDC/HR frekvencijskim opsezima od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Deo 3-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Merni uređaji koji rade u namenjenom frekvencijskom opsegu od 169,400 MHz do 169,475 MHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja se koristi za pružanje usluge pejdžinga, koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 470 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena prvenstveno za analogni govor – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u ISM frekvencijskom opsegu od 2,4 GHz i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom za prenos signala koji pobuđuju specifičan odziv prijemnika – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Oprema za telekomunikacione mreže – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema sa sastavnom antenom, namenjena za prenos podataka (i govora) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 1: Prijemnici klase A — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 2: Prijemnici klase B — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni — Audio PMSE do 3 GHz — Deo 3: Prijemnici klase C — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Bežični mikrofoni – Audio PMSE do 3 GHz – Deo 4: Pomoćni slušni uređaji uključujući personalne pojačavače zvuka i induktivne sisteme do 3 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu namenjenom građanima (CB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 1 GHz do 40 GHz – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za prijemne mobilne zemaljske stanice (ROMES) koje obezbeđuju prenos podataka i rade u frekvencijskom opsegu od 1,5 GHz – Specifikacije za korišćenje radio-frekvencija (RF) koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Oprema za prenos (500 kbit/s/ 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – Deo 2-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Jedinice na drumu (RSU)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Oprema za prenos (500 kbit/s/ 250 kbit/s) namenjena za komunikacije kratkog dometa (DSRC), koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 795 MHz do 5 815 MHz – Deo 2-2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Jedinice na vozilu (OBU)
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
VHF ručni, mobilni i fiksni radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za VHF vazduhoplovnu mobilnu službu koji koriste amplitudsku modulaciju – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Radiotelefonski predajnici i prijemnici za pomorsku mobilnu službu koji rade u VHF opsezima i koriste se na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru i za funkcije za hitne usluge
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz – Predajno-prijemni sistemi – Deo 1: Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Farovi za lociranje žrtava lavine koji rade na frekvenciji od 457 kHz – Predajno-prijemni sistemi – Deo 2: Harmonizovani standard za karakteristike farova za hitne službe
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
UHF komunikacioni sistemi i oprema na plovilu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
VHF radiotelefonska oprema za opšte komunikacije i prateća oprema za digitalno selektivno pozivanje (DSC) klase D — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 1: Radari za vozila
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Radarska oprema fiksne infrastrukture
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa — Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 3: Primene sistema za detekciju prepreka na železničkim i drumskim prelazima
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu, koja radi u VHF opsezima (za primene koje nisu GMDSS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Bežični audio-uređaji koji rade u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 2 000 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske interaktivne terminale (SIT) i satelitske korisničke terminale (SUT) za prenos ka geostacionarnim satelitima u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,5 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne satelitske zemaljske stanice (LMES) i pomorske mobilne satelitske zemaljske stanice (MMES) sa malim protokom podataka, koje nisu predviđene za komunikacije koje se odnose na opasnost i bezbednost i koje rade u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalnu opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne ili prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koje obuhvataju bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske prenosive zemaljske stanice za prikupljanje vesti (SNG TES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 12 GHz i od 13 GHz do 14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima 1,6/2,4 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES), uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja) u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za terminalsku opremu veoma male aperture (VSAT) – Predajne, primopredajne i prijemne satelitske zemaljske stanice koje rade u frekvencijskim opsezima od 4 GHz i 6 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) — Harmonizovani standard za kopnene mobilne zemaljske stanice (LMES), koje rade u frekvencijskim opsezima od 1,5 GHz i 1,6 GHz i omogućavaju govorne komunikacije i/ili prenos podataka, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 4/6 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu (FSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitsku interaktivnu terminalsku opremu (SIT) i satelitsku korisničku terminalsku opremu (SUT) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
89 стр.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES) koje rade u frekvencijskom opsegu ispod 3 GHz u okviru vazduhoplovne mobilne satelitske službe (AMSS)/mobilne satelitske službe (MSS) i/ili vazduhoplovne mobilne satelitske i vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe (AMS®S)/mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU i bitne zahteve iz člana 6 Direktive 2014/30/EU — Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 15: Posebni uslovi za komercijalno raspoloživu amatersku radio-opremu – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 17: Posebni uslovi za širokopojasne sisteme za prenos podataka – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 27: Posebni uslovi za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 29: Posebni uslovi za uređaje koji omogućavaju pružanje usluge prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 31: Posebni uslovi za opremu u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz za aktivne medicinske implantate veoma male snage (ULP-AMI) i pripadajuće periferne uređaje (ULP-AMI-P) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 33: Posebni uslovi za ultraširokopojasne (UWB) komunikacione uređaje – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 35: Posebni zahtevi za aktivne medicinske implantate male snage (LP-AMI), koji rade u frekvencijskim opsezima od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 4: Posebni uslovi za fiksne radio-veze i pomoćnu opremu — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe — Deo 5: Posebni uslovi za uređaje i pomoćnu opremu (govornu i negovornu) za kopneni privatni mobilni radio (PMR) i terestričke međumesne radio-veze (TETRA) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 50: Posebni uslovi za bazne stanice, repetitore i pomoćnu opremu za ćelijsku komunikaciju – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 51: Posebni uslovi za radarske uređaje za automobile, vozila i nadzor koji koriste frekvencijske opsege od 24,05 GHz do 24,25 GHz, od 24,05 GHz do 24,5 GHz, od 76 GHz do 77 GHz i od 77 GHz do 81 GHz — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radio-opremu i službe – Deo 6: Posebni uslovi za opremu za digitalne poboljšane bežične telekomunikacije (DECT) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1(b) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Oprema baznih stanica (BS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – Oprema baznih stanica (BS) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Oprema mobilnih stanica (MS) — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski implantati male snage (LP-AMI) i pripadajuća periferna oprema (LP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
WSD uređaji – Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema, uključujući ručne zemaljske stanice, za satelitske personalne komunikacione mreže (S-PCN) u frekvencijskim opsezima 1,5/1,6 GHz u okviru mobilne satelitske službe (MSS), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje omogućavaju prenos podataka malim bitskim protokom (LBRDC) koristeći satelite na nižim zemaljskim orbitama (LEO) i rade ispod 1 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Komercijalno raspoloživa amaterska radio-oprema – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Aktivni medicinski implantati (ULP-AMI) i periferni uređaji (ULP-AMI-P) veoma male snage, koji rade u frekvencijskom opsegu od 402 MHz do 405 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Digitalna veza vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 2 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 3: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Radio-oprema za digitalnu vezu vazduh–zemlja u VHF opsegu (VDL), mod 4 – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Deo 5: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 1: Opšti tehnički zahtevi
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Posebni uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 2: Posebni uslovi za VHF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 4: Posebni uslovi za NAVTEX uskopojasne prijemnike sa direktnim ispisom (NBDP)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 5: Posebni uslovi za MF/HF radiotelefonske predajnike i prijemnike
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.1b Direktive 2014/53/EU – Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 6: Posebni uslovi za zemaljske stanice na plovilima koje rade u frekvencijskim opsezima iznad 3 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za pomorsku radio-opremu i službe – Harmonizovani standard za elektromagnetsku kompatibilnost – Deo 7: Posebni uslovi za pomorsku širokopojasnu radio-opremu
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
122 стр.
5604 RSD 
PDF
5 GHz RLAN – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Uvod i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za IMT-2000 treću generaciju ćelijskih mreža – Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za treću generaciju IMT-2000 ćelijskih mreža – Deo 10: Harmonizovani standard za IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 11: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 12: Repetitori koji koriste tehniku CDMA pristupa sa više nosilaca (CDMA 2000)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže — Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU — Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 13: Korisnička oprema (UE) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 14: Bazne stanice (BS) za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 15: Repetitori za unapređeni univerzalni terestrički radio-pristup (E-UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 19: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD korisnička oprema
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) koja koristi tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 20: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) TDD bazne stanice
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 21: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD korisnička oprema (UE)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 22: OFDMA TDD WMAN (mobilni WiMAX) FDD bazne stanice (BS)
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
IMT ćelijske mreže – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Bazne stanice (BS) koje koriste tehniku CDMA pristupa sa direktno proširenim spektrom (UTRA FDD)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
VHF predajnici i prijemnici obalskih stanica za GMDSS i druge primene u pomorskoj mobilnoj službi – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje amplitudski modulisanog (AM) audio-signala u radiodifuznoj službi – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje frekvencijski modulisanog (FM) audio-signala u radiodifuznoj službi – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 400,15 MHz do 406 MHz, sa nivoima snage do 200 mW – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Bežične video-veze (WVL) koje rade u frekvencijskom opsegu od 1,3 GHz do 50 GHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Zahtevi za opšte UWB primene
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Zahtevi za UWB praćenje lokacije
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Zahtevi za UWB uređaje za primene u kopnenom saobraćaju
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 4: Uređaji za detekciju materijala koji koriste UWB tehnologiju ispod 10,6 GHz
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultraširokopojasnu tehnologiju (UWB) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 5: Uređaji koji koriste UWB tehnologiju na letelicama
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Sistemi za primene radara za ispitivanje tla i zidova (GPR/WPR) sa vizuelnim prikazom – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala u radiodifuznoj službi (DAB) – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne satelitske zemaljske stanice na letelicama (AES), koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Navigacioni radari koji se koriste na unutrašnjim plovnim putevima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski implantati veoma male snage (ULP-AMI) i pribor (ULP-AMI-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 315 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
143 стр.
5604 RSD 
PDF
Fiksni radio-sistemi – Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke – Deo 2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima od 1 GHz do 86 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Predajna oprema za emitovanje digitalnog audio-signala (DRM – Digital Radio Mondiale) u radiodifuznoj službi – Harmonizovani evropski standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Navigacioni radari za korišćenje na plovilima koja ne pripadaju plovilima po SOLAS konvenciji – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) – Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 77 GHz do 81 GHz —Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) – Ultraširokopojasna radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,25 GHz do 26,65 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Digitalni terestrički TV predajnici – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za satelitske zemaljske stanice na plovilima (ESV) koje rade u frekvencijskim opsezima 11/12/14 GHz, namenjenim za fiksnu satelitsku službu, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Oprema radara za merenje nivoa u rezervoaru (TLPR), koja radi u frekvencijskim opsezima od 4,5 GHz do 7 GHz, od 8,5 GHz do 10,6 GHz, od 24,05 GHz do 27 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na vozovima (EST) koje se koriste za praćenje i rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Meteorološka pomagala (Met Aids) – Radio-sonde koje se koriste u frekvencijskom opsegu od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi za mobilnu komunikaciju na letelicama (MCOBA) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi bežičnog pristupa (WAS) – Fiksni širokopojasni sistemi za prenos podataka, koji rade u frekvencijskom opsegu od 5,8 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Aktivni medicinski membranski implantati veoma male snage (ULP-AMI-M) i periferni uređaji (ULP-AMI-M-P) koji rade u frekvencijskom opsegu od 30 MHz do 37,5 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 315 kHz do 600 kHz za implantabilne uređaje veoma male snage (ULO-AID) za životinje i pripadajuća periferna oprema – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi veoma male snage koji omogućavaju uslugu prenosa medicinskih podataka (MEDS) i rade u frekvencijskim opsezima od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Višegigabitska radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 60 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Inteligentni transportni sistemi (ITS) – Radiokomunikaciona oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 5 855 MHz do 5 925 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Komplementarna komponenta na kopnu (CGC) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 2: Korisnička oprema (UE) za širokopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za mobilne zemaljske stanice (MES) koje rade u frekvencijskim opsezima od 1 980 MHz do 2 010 MHz (Zemlja–svemir) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (svemir–Zemlja), koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 3: Korisnička oprema (UE) za uskopojasne sisteme
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za „Eurobalise” železničke sisteme – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za „Euroloop” železničke sisteme – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
UHF radio predajnici, prijemnici i primopredajnici na zemlji za UHF vazduhoplovnu mobilnu službu, koji koriste amplitudsku modulaciju – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Oprema radara za merenje nivoa (LPR) koja radi u frekvencijskim opsezima od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz ili od 24,05 GHz do 24,50 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase D – Deo 2: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 i 3.3(g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Prenosiva VHF radiotelefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima, sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC), klase H – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Pomorski radio-farovi za personalno navođenje, namenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz, isključivo za potrebe traženja i spasavanja – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Pomorski radio-farovi za personalno navođenje, namenjeni za korišćenje na frekvenciji od 121,5 MHz, isključivo za potrebe traženja i spasavanja – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice montirane na vozilima (VMES), koje rade u frekvencijskim opsezima 14/12 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR službu – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Kopnena mobilna služba – Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR službu – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistem na zemlji za podešavanje i korekciju (GBAS) radiodifuznog emitovanja podataka zemlja–vazduh u VHF opsegu (VDB) – Tehničke karakteristike i metode merenja za opremu na zemlji – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Pomorski VHF farovi male snage za personalno lociranje koji koriste digitalno selektivno pozivanje (DSC) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) – Nadzor obale, servisi koji se odnose na saobraćaj plovila i lučki radari (CS/VTS/HR) – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Medicinski mrežni sistemi koji se koriste u predelu tela (MBANS) i rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) – Radio-oprema za korišćenje u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz, sa nivoima snage do 500 mW – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Unapređeni sistem za navođenje i upravljanje kretanjem po površini aerodroma (A-SMGCS) – Deo 6-1: Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU za radarske senzore kretanja po površini aerodroma – Senzori X-opsega koji koriste impulsne signale predajne snage do 100 kW
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Pomorska širokopjasna radio-veza koja radi unutar frekvencijskih opsega od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/ili od 5 880 MHz do 5 900 MHz za brodove i ofšor instalacije angažovane u koordinacionim aktivnostima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Širokopojasne direktne komunikacije vazduh–zemlja Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz – Antene za formiranje snopa – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Širokopojasne direktne komunikacije vazduh–zemlja – Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz – Antene za formiranje snopa – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Širokopojasne direktne komunikacije vazduh–zemlja – Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima od 1 900 MHz do 1 920 MHz i od 5 855 MHz do 5 875 MHz – Antene sa fiksnim dijagramom zračenja – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiodifuzni prijemnici za terestričku digitalnu televiziju – Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiodifuzni prijemnici za terestričku digitalnu televiziju – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi sa induktivnom petljom namenjeni za pomoć osobama oštećenog sluha u frekvencijskom opsegu od 10 Hz do 9 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Pojačavači i aktivne antene za prijem TV radiodifuznim putem u domaćinstvima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa – Telematika u transportu i saobraćaju (TTT) – Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Radari za detektovanje prepreka za helikoptere
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Satelitska oprema za širokopojasni prijem – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU – Deo 1: Spoljašnja jedinica za prijem u frekvencijskom opsegu od 10,7 GHz do 12,75 GHz
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Pomorski mobilni predajnici i prijemnici za korišćenje u MF i HF frekvencijskim opsezima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Pomorski mobilni predajnici i prijemnici za korišćenje u MF i HF frekvencijskim opsezima – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz članova 3.2 i 3.3 (g) Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Pomorska mobilna služba – Analogna i digitalna PMR446 oprema – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Oprema za socijalne alarme koja radi u frekvencijskom opsegu od 25 MHz do 1 000 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Prijemnici globalnog navigacionog satelitskog sistema (GNSS) – Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 1 164 MHz do 1 300 MHz i od 1 559 MHz do 1 610 MHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Bežični sistemi za napajanje koji ne koriste tehnologije sa radiofrekvencijskim snopom i rade u frekvencijskim opsezima od 19 kHz do 21 kHz, od 59 kHz do 61 kHz, od 79 kHz do 90 kHz, od 100 kHz do 300 kHz, od 6 765 kHz do 6 795 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Sistemi sa induktivnom petljom za robotske kosilice u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 148,5 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Senzori za detekciju metala i objekata u frekvencijskom opsegu od 1 Hz do 148,5 kHz – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Uređaji kratkog dometa (SRD) – Bežični medicinski uređaji veoma male snage (ULP) za kapsularnu endoskopiju koji rade u frekvencijskom opsegu od 430 MHz do 440 MHz – Harmonizovani standard za pristup radio-spektru
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) – GSM repetitori – Harmonizovani standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima u geostacionarnoj orbiti u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMP) za prenos ka satelitima koji nisu u geostacionarnoj orbiti, u frekvencijskim opsezima od 27,5 GHz do 29,1 GHz i od 29,5 GHz do 30,0 GHz, koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Satelitske zemaljske stanice i sistemi (SES) – Harmonizovani standard za fiksne i pokretne zemaljske stanice koje komuniciraju sa satelitskim sistemima koji nisu geostacionarni (NEST) u frekvencijskim opsezima od 11 GHz do 14 GHz i koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive 2014/53/EU
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja, sa osnovnim ograničenjima i granicama koje se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima (od 300 MHz do 3 GHz): uređaji koji se koriste u blizini uha
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100 GHz), kada se stavlja na tržište
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti opreme bazne stanice sa granicama izlaganja radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (od 110 MHz do 100 GHz), kada se stavlja u upotrebu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti bežičnih komunikacionih uređaja sa osnovnim ograničenjima koja se odnose na izlaganje ljudi elektromagnetskim poljima u opsegu frekvencija od 30 MHz do 6 GHz, a nose se u ruci ili na ljudskom telu
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme – Zahtevi za imunost

209 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia