Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-23
Time: 23:47


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Peći na ulja priključene na dimnjak sa gorionicima u kojima dolazi do isparavanja
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Toplovaljani proizvodi od konstrukcionih čelika - Opšti tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Nerđajući čelici — Deo 4: Tehnički zahtevi za isporuku limova i traka od čelika otpornih prema koroziji, za primenu u građevinarstvu
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Nerđajući čelici — Deo 5: Tehnički zahtevi za isporuku šipki, valjane žice, žice, profila i svetlih proizvoda od čelika otpornih prema koroziji, za primenu u građevinarstvu
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prozirne jednoslojne profilisane polimerne obloge za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prozirne jednoslojne profilisane polimerne ploče za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Gasni zagrejači toplog vazduha sa prinudnom cirkulacijom za zagrevanje prostora, koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Šuplji profili od nelegiranog finozrnog konstrukcionog čelika izrađeni u toplom stanju - Deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Hladnooblikovani zavareni šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i finozrnih čelika — Deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika i spojni delovi za prenos tečnosti na bazi vode, uključujući i vodu za ljudsku upotrebu — Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Cevi od nelegiranog čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja —Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Spojevi za vezu čeličnih cevi i spojnih delova za prenos vode i drugih tečnosti na bazi vode
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Šavne cevi od nerđajućeg čelika za prenos vode i tečnosti na bazi vode - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Čelični odlivci za konstrukcije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Čelici za poboljšavanje za primenu u građevinarstvu - Tehnički zahtevi za isporuku
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Ogledala od flot-stakla sa prevlakom od srebra za unutrašnju upotrebu — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti; standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Stakleni blokovi za zidanje i popločavanje — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za vodu i gas koje se primenjuju za sanitarije i grejanje
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi kružnog poprečnog preseka za vodu i gas, koje se koriste za sanitarije i grejanje
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija — Deo 1: Zahtevi za ocenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Staklo sa prevlakom — Deo 4: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Staklo sa prevlakom – Deo 4: Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih toplotno galvaniziranih čeličnih cevi sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Cevi i fazonski komadi od uzdužno zavarenih cevi od nerđajućeg čelika sa ravnim krajem i naglavkom za sisteme za otpadnu vodu – Deo 1: Zahtevi, ispitivanje, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Mehanizmi sa horizontalnom polugom na vratima izlaza u slučaju panike na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Uređaji za kontrolisano zatvaranje vrata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Okovi za prozore i vrata - Električni uređaji za zadržavanje vrata u određenom položaju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Uređaji za regulisanje redosleda otvaranja krila dvokrilnih vrata - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Ploče sa šupljinama
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Lepkovi za pločice — Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Principi izgradnje i ispitivanja - Deo 1: Postrojenja za pumpanje otpadne vode koja sadrži fekalne materije
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Principi izgradnje i ispitivanja - Deo 2: Postrojenja za pumpanje otpadne vode koja ne sadrži fekalne materije
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Principi izgradnje i ispitivanja - Deo 3: Postrojenja za pumpanje otpadne vode koja sadrži fekalne materije, za ograničenu primenu
Srpski
Повучен 
21.09.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Principi izgradnje i ispitivanja - Deo 4: Nepovratni ventili za otpadnu vodu koja ne sadrži fekalne materije i otpadnu vodu koja sadrži fekalne materije
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploče - Zahtevi
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za podove i stepeništa - Zahtevi
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja električnih uređaja za automatsku kontrolu i odlaganje gašenja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 10: Zahtevi i metode ispitivanja manometara i sklopki za pritisak
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 11: Zahtevi i metode ispitivanja mehaničkih uređaja za merenje mase
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 12: Zahtevi i metode ispitivanja pneumatskih alarmnih uređaja
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 13: Zahtevi i metode ispitivanja kontrolnih i nepovratnih ventila
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja neelektričnih uređaja za automatsku kontrolu i odlaganje gašenja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 3: Zahtevi i metode ispitivanja ručnih uređaja za okidanje i zaustavljanje rada
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 4: Zahtevi i metode ispitivanja sklopova ventila na boci i njihovih aktuatora
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 5: Zahtevi i metode ispitivanja zonskih ventila visokog i niskog pritiska i njihovih aktuatora
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 6: Zahtevi i metode ispitivanja neelektričnih uređaja za prekidanje rada
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 7: Zahtevi i metode ispitivanja mlaznica za sisteme sa CO2
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 7: Zahtevi i metode ispitivanja mlaznica za sisteme sa CO2 - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 8: Zahtevi i metode ispitivanja konektora
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente sistema za gašenje gasom - Deo 9: Zahtevi i metode ispitivanja specijalnih detektora požara
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 1: Specifikacije za dimne barijere
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 1: Specifikacije za dimne barijere - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 10: Napajanja
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 10: Napajanja - Ispravka
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 2: Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote - Ispravka
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote — Deo 3: Specifikacije ventilatora za prinudno odvođenje dima i toplote
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 6: Specifikacije sistema za natpritisak - Setovi
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 6: Specifikacije sistema za natpritisak - Setovi - Ispravka
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 7:Kanali za odimljavanje
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za kontrolu dima i toplote- Deo 8:Klapne za kontrolu dima
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno natrijum-kalcijum-silikatno sigurnosno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Brave - Brave i prihvatne ploče sa mehaničkim pokretanjem - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 1: Sprinkleri
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 2: Sklopovi mokrog alarmnog ventila
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 3: Sklopovi suvog alarmnog ventila
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 4: Hidromotorni alarmi
Srpski
Објављен 
09.10.2008 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara - Komponente za sisteme sprinklera i sisteme za raspršivanje vode - Deo 5: Detektori protoka vode
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Površinskе obradе - Zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Tankoslojne asfaltne presvlake itvedene po hladnom postupku - zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Čelični rezervoari izrađeni u radionici - Deo 2: Horizontalni cilindrični jednoslojni i dvoslojni rezervoari za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tečnosti koje zagađuju vodu
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Deo 1: Specifikacija proizvoda
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i spoljašnje oblaganje zidova — Deo 1: Specifikacija za proizvode od škriljaca i karbonatnih škriljaca
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Hemijski ojačano natrijum-kalcijum-silikatno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Oprema za regulisanje saobraćaja —Svetlosni uređaji za upozorenje i bezbednost
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Oprema za upravljanje saobraćajem – Lanterne
Engleski
Објављен 
31.03.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ventili za puštanje vazduha za sisteme za odvodnjavanje - Zahtevi, metode ispitivanja i ocena usaglašenosti
Srpski
Објављен 
28.11.2014 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Dimnjaci — Komponente — Betonski elementi spoljašnjeg zida
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ravne ploče — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ravne ploče – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje vode do 50 PT – Deo 1: Prefabrikovani septički tankovi
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 3: Gotova i/ili na licu mesta sklopljena kućna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje vode do 50 PT – Deo 4: Septički tankovi sklopljeni na licu mesta od prefabrikovanih jedinica
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 6: Prefabrikovani elementi za prečišćavanje u septičkim jamama
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mali sistemi za prečišćavanje otpadnih voda do 50 US (ukupan zbir broja stanovnika i broja ekvivalentnih stanovnika) — Deo 7: Prefabrikovani elementi tercijarnog prečišćavanja
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za bitumene za puteve
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
180 стр.
5947 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od autoklaviranog ćelijastog betona
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Agregati za beton
Srpski
Објављен 
27.03.2008 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Ekrani protiv zaslepljivanja vozača na putevima - Deo 1: Performansa i karakteristike
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Podne gredice za staje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sanitarna oprema — Specifikacija za hidromasažne kade
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šipovi za fundiranje
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Šipovi za fundiranje — Ispravka
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Izolaciono staklo — Deo 5: Vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Izolaciono staklo – Deo 5: Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
29.05.2019 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Kotlovi na čvrsta goriva za domaćinstva — Nazivnog toplotnog opterećenja do 50 kW — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
81 стр.
5904 RSD 
PDF
Štednjaci na čvrsta goriva za domaćinstva - Zahtevi i postupci ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.05.2019 . 
80 стр.
5497 RSD 
PDF
Štednjaci na čvrsta goriva za domaćinstva - Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Elementi za ograde
Srpski
Објављен 
24.12.2019 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Stubovi i jarboli
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stubovi i jarboli
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Gipsani blokovi — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Veziva na bazi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
25.02.2011 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima — Deo 1: Fiksni znakovi
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Deo 2: Saobraćajni stubovi sa unutrašnjim osvetljenjem
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima - Deo 3: Smerokazi i retroreflektujući uređaji na putevima
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova - Trajno pričvršćene krovne lestve - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
73 стр.
5497 RSD 
PDF
Vertikalni saobraćajni znakovi na putevima — Znakovi sa izmenljivim sadržajem poruka — Deo 1: Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno borsilikatno sigurnosno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Agregati za bitumenske mešavine i površinsku obradu kolovoza, aerodroma i drugih saobraćajnih površina
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Laki agregati - Deo 1: Laki agregati za beton, malter i injekcione smese
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Laki agregati - Deo 2: Laki agregati za bitumenske mešavine, površinsku obradu i primenu u nevezanim i vezanim mešavinama
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glineno-keramičkim dimnjačkim cevima - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja otpornosti prema paljenju čađi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glinenim/keramičkim cevima - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja pod vlažnim uslovima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glineno-keramičkim cevima - Deo 3: Zahtevi i metode ispitivanja za dimnjački sistem za dovod vazduha i odvođenje dimnih gasova
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci - Glineno-keramički spoljni zidovi za dimnjačke sisteme - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 5: Materijali za dimnjačke cevi od blokova - Proizvođačke specifikacije
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci — Deo 7: Specifikacije proizvoda cilindričnih čeličnih prefabrikata za upotrebu u jednoslojnim čeličnim dimnjacima i čeličnim cevima
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Penjalice za podzemne ulazne komore za čoveka - Zahtevi, obeležavanje, ispitivanje i vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Specifikacije materijala — Deo 1: Asfalt-beton
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Bitumenske mešavine — Specifikacije materijala — Deo 2: Asfalt-beton za vrlo tanke slojeve
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Specifikacije materijala — Deo 3: Meki asfalt
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Specifikacije materijala — Deo 4: Vrućevaljani asfalt
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine - Specifikacije materijala - Deo 5: Skeletni mastiks asfalt
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Specifikacije materijala — Deo 6: Liveni asfalt
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Asfaltne mešavine — Specifikacije materijala — Deo 7: Porozni asfalt
Srpski
Објављен 
02.07.2007 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za malter
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za otkrivanje propusnosti - Deo 1: Osnovni principi
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PU) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PU) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PU) – Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene (PF) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene (PF) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada – Fabrički izrađeni proizvodi od fenolne pene (PF) – Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički proizvodi od ekspandirane plute (ICB) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandirane plute (ICB) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) — Specifikacija
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Sistemi za zadržavanje na putevima — Deo 5: Zahtevi za proizvod i ocena usaglašenosti sistema za zadržavanje vozila
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora u domaćinstvu, sa ventilatorom kao ispomoć gorionicima, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 70 kW
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Rebraste međuspratne ploče
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Linearni konstrukcijski elementi
Engleski
Објављен 
29.05.2019 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na čvrsta goriva — Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2019 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Uređaji za grejanje prostora na čvrsta goriva — Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vrata i kapije za industrijske i trgovinske objekte i garaže — Standard za proizvod, karakteristike performansi
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vrata i garažna vrata za industrijske i trgovinske objekte - Standard za proizvod – Deo 1: Proizvodi bez protivpožarnih i protivdimnih karakteristika
Srpski
Објављен 
30.06.2010 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinskim radovima i izgradnji puteva
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase - Profili od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primenu u građevinarstvu – Deo 2: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i spoljne zidne i plafonske obloge
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju puteva i drugih saobraćajnih površina (izuzev železničkih pruga i asfaltnih slojeva)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju železničkih pruga
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izvođenje zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za sisteme za odvodnjavanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za zaštitu od erozije (zaštita obale, utvrđenje obale)
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju akumulacija i brana
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju kanala
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za izgradnju tunela i podzemnih konstrukcija
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju na mestima za odlaganje čvrstog otpada
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Silikatna prašina za beton - Deo 1: Definicije, zahtevi i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi – Karakteristike koje se zahtevaju za projekte odlaganja tečnog otpada
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Veziva i malteri na bazi gipsa - Deo 1: Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 1: Hidraulična veziva sa brzim očvršćavanjem za puteve — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Објављен 
23.12.2015 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za puteve — Deo 1: Brzoočvršćavajuća hidraulična veziva za puteve — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Kuhinjske sudopere — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Statični termoplastični rezervoari za nadzemno skladištenje ulja za domaćinstvo, kerozina i dizel-goriva — Rezervoari od polietilena oblikovani duvanjem ili rotacionim livenjem i rezervoari napravljeni od anjonski polimerizovanog poliamida 6 oblikovani rotacionim livenjem — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 3:Elastomerna ležišta
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 4: Ležišta sa valjcima
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 5: Ležišta sa loncem
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 6:Tangencijalna ležišta
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 7: Sferna i cilindrična PTFE ležišta
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Ležišta za konstrukcije - Deo 8: Ležišta sa vođicama i ležišta sa graničnicima
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
65 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
21.06.2012 . 
69 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
10.10.2007 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Hidrotehnički kamen - Deo 1: Specifikacija
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Betonske ploče za popločavanje - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Betonske ploče za popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja — Ispravka
Srpski
Повучен 
21.06.2012 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski ivičnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
21.06.2012 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Betonski ivičnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Zidni pisoari — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ploče od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Kocke od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Ivičnjaci od prirodnog kamena za spoljašnje popločavanje — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Ploče za popločavanje i ivičnjaci od pečene gline — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
4 стр.
0 RSD 
PDF
Ploče za popločavanje i ivičnjaci od pečene gline – Zahtevi i metode ispitivanja – Ispravka
Srpski
Објављен 
13.03.2007 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Agregati za zastor železničkih pruga
Srpski
Објављен 
31.12.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Agregati za zastor železničkih pruga — Ispravka
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Veziva, kompozitna veziva i fabrički pripremljene mešavine za podne podloge na bazi kalcijum-sulfata - Deo 1: Definicije i zahtevi
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Potrošni materijali za zavarivanje - Opšti standard za dodatne materijale i praškove za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Potrošni materijali za zavarivanje – Opšti standard za dodatne materijale i praškove za zavarivanje topljenjem metalnih materijala
Srpski
Објављен 
23.12.2005 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za glinene/keramičke dimnjačke kape
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Spoljašnja senila - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Uređaji za sprečavanje plavljenja objekata — Deo 1: Zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za sprečavanje prepunjavanja nepokretnih rezervoara tečnim naftnim gorivom
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Metalni ugaoni profili i vođice - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Unutrašnja malterisanja
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Metalni ugaoni profili i vođice - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja - Deo 2: Spoljašnja malterisanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Zastori - Zahtevi za performanse, uključujući bezbednost
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Specijalni krovni elementi
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
87 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Ploče za međuspratne konstrukcije
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 1: Teraco ploče za unutrašnju upotrebu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Teraco ploče - Deo 2: Teraco ploče za spoljašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacije katjonskih bitumenskih emulzija
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Materijal za estrihe i estrisi za podove - Materijal za estrihe - Svojstva i zahtevi
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Elementi od livenog gipsa ojačanog vlaknima - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Zid-zavese – Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Betonski kolovozi - Deo 3: Specifikacije za moždanike u betonskim kolovozima
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovni paneli od gipsa sa jezgrom ojačani ćelijastim kartonom - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za tvrde bitumene za puteve
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Višeslojni paneli od gipsanih ploča sa toplotnom/zvučnom izolacijom — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
21.09.2016 . 
129 стр.
5604 RSD 
PDF
Spušteni plafoni — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake za podzemnu izolaciju — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake za podzemnu izolaciju - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Bitumenske trake koje se koriste kao parne brane - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Prefabrikovane betonske garaže - Deo 1: Zahtevi za armirane monolitne garaže ili garaže sastavljene od pojedinačnih sekcija veličine jednog garažnog mesta
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastične i gumene trake koje se koriste kao parne brane — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta za korišćenje u građevinarstvu - Karakteristike, ocena usaglašenosti i označavanje
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu — Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Veziva za magnezitne estrihe - Kaustični magnezijum-oksid i magnezijum-hlorid - Deo 1: Definicije, zahtevi
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacija za bitumene modifikovane polimerom
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Zračeći paneli montirani na plafon koji se napajaju vodom temperature ispod 120 C — Deo 1: Tehničke specifikacije i zahtevi
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Samoviseći paneli za grejanje i hlađenje koji se napajaju vodom temperature ispod 120 °C ─ Deo 1: Prefabrikovani zračeći paneli montirani na plafon za grejanje prostora — Tehničke specifikacije i zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge — Bitna svojstva
Engleski
Повучен 
30.09.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Vodokotlići za ispiranje WC šolja i pisoara
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Lakoagregatni proizvodi od ekspandirane gline obrazovani na licu mesta - Deo 1: Specifikacija za proizvode u rastresitom stanju pre instalacije
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Lakoagregatni proizvodi od ekspandirane gline obrazovani na licu mesta - Deo 1: Specifikacija za proizvode u rastresitom stanju pre instalacije - Ispravka
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju u građevinarstvu — Toplotna izolacija in-situ od proizvoda od nevezane mineralne vune (MW) — Deo 1: Specifikacija za proizvode od nevezanog materijala pre ugradnje
Engleski
Објављен 
22.03.2016 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Lepljeno lamelirano drvo od dasaka i talpi — Zahtevi
Engleski
Повучен 
30.08.2016 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Klasiranje prema čvrstoći konstrukcijskog drveta pravougaonog poprečnog preseka — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od alkalno-zemnoalkalno-silikatnog stakla — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Natrijum-kalcijum-silikatno sigurnosno staklo dvostruko ojačano toplotnim i hemijskim postupkom — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispune spojnica i zaptivači - Deo 1: Specifikacije za toplo zaptivanje
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispune spojnica i zaptivači - Deo 2: Specifikacije za hladno zaptivanje
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ispune spojnica i zaptivači - Deo 3: Specifikacije za prefabrikovane ispune spojnica
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Proizvodi od naknadno dorađenih gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Komponente metalnih ramovskih konstrukcija za sisteme gips-kartonskih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Prefabrikovani ugaoni elementi od gips-kartonskih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Prefabrikovane ugaone ploče – Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne cemente veoma niske toplote hidratacije
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne cemente veoma niske toplote hidratacije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije - Drveni stubovi za nadzemne vodove
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Materijali za obeležavanje puta – Materijali za posipanje – Staklene perle, mešavine protiv klizanja i njihove smeše
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Materijali za obeležavanje puta — Materijali za posi¬panje — Staklene perle, mešavine protiv klizanja i njihove smeše — Ispravka
Engleski
Објављен 
21.01.2008 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Gipsani elementi za spuštene plafone - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Gipsani elementi za spuštene plafone - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja - Ispravka
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije – Zahtevi za proizvod za prefabrikovane konstrukcijske elemente spojene nazubljenim metalnim pločama
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sanitarna oprema — Javni umivaonici
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od fleksibilne elastomerne pene (FEF) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od kalcijum-silikata (CS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene (PF) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — In-situ izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR), koji se dobijaju postupkom prskanja pod pritiskom — Deo 1: Specifikacija sistema za dobijanje čvrste pene prskanjem pod pritiskom
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Proizvodi za toplotnu izolaciju napravljenu na licu mesta od ekspandiranog perlita (EP) - Deo 1: Specifikacija za proizvode u čvrstom i u rastresitom stanju pre instalacije
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju u građevinarstvu - Toplotna izolacija formirana od proizvoda ekspandiranog vermikulita (EV) na licu mesta - Deo 1: Specifikacija za proizvode od vezanog i nevezanog materijala pre ugradnje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — In-situ izrađeni proizvodi od izlivene čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR) — Deo 1: Specifikacija sistema sa izlivenom čvrstom penom pre ugradnje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — In-situ izrađeni proizvodi od izlivene čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR) — Deo 1: Specifikacija sistema sa izlivenom čvrstom penom pre ugradnje
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — In-situ izrađeni proizvodi od čvrste poliuretanske pene (PUR) i poliizocijanuratne pene (PIR), koji se dobijaju postupkom prskanja pod pritiskom — Deo 1: Specifikacija sistema za dobijanje čvrste pene pre ugradnje prskanjem pod pritiskom
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno zemnoalkalno-silikatno sigurnosno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Srpski
Повучен 
28.02.2018 . 
52 стр.
4834 RSD 
PDF
Kanali za odvodnjavanje u zonama motornog i pešačkog saobraćaja - Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Kanali za odvođenje otpadnih voda saobraćajnih i pešačkih zona — Klasifikacija, zahtevi za projektovanje i ispitivanje, označavanje i vrednovanje usaglašenosti — Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Podzemni požarni hidranti
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Drveni podovi i parket — Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Drveni podovi i parket – Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Повучен 
24.03.2017 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Deo 1: Karakteristike prozora i spoljašnjih vrata ne uključujući otpornost na požar i/ili propuštanje dima
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Prozori i vrata — Standard za proizvod, karakteristike performansi — Deo 1: Prozori i spoljašnja pešačka vrata
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Metalni profili za ugradnju gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije -- Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo -- Zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Nadzemni požarni hidranti
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uređaji za smanjenje saobraćajne buke - Specifikacije
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Uređaji za smenjenje saobraćajne buke — Specifikacije — Ispravka
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Učvršćene lestve za reviziona okna
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sklopovi za prednapregnute vijčane spojeve visoke čvrstoće nosećih konstrukcija — Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
30.04.2018 . 
70 стр.
5134 RSD 
PDF
Keramičke pločice — Definicije, klasifikacija, karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Tuš-kabine — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Laminatno staklo i laminatno sigurnosno staklo — Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci — Dimnjački sistemi sa plastičnim dimnjačkim cevima — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Lepkovi na bazi gipsa za panele i gipsane ploče sa toplotnom i zvučnom izolacijom - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
175 стр.
5947 RSD 
PDF
Samonoseći izolacioni sendvič-paneli sa dvostranom metalnom oblogom — Fabrički izrađeni proizvodi — Specifikacije
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Kade za kućnu upotrebu
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Tuš-kade za kućnu upotrebu
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Bidei — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije – Patentirana spojna sredstva - Zahtevi
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Mehaničke veze za sisteme gipsanih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci — Glinene/keramičke dimnjačke cevi — Deo 1: Dimnjačke cevi za suve radne uslove — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Dimnjaci — Glinene/keramičke dimnjačke cevi — Deo 2: Dimnjačke cevi za vlažne radne uslove — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Drvene konstrukcije — Štapasta spojna sredstva — Zahtevi
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji za alarmiranje dima
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Uređaji za alarmiranje dima — Ispravka
Srpski
Објављен 
29.08.2011 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Materijali za obeležavanje puta — Retroreflektujući markeri — Deo 1: Početni zahtevi za performanse
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
22.03.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti - Ispravka
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Kalcijum-aluminatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Adhezivi za sisteme cevovoda bez pritiska od termoplastičnih masa - Specifikacije
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sanitarna oprema — Umivaonici —Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Prirodni kamen - Ploče za oblaganje zidova - Zahtevi
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi od prirodnog kamena — Ploče za oblaganje zidova — Zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Spušteni plafoni oslonjeni na krajevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Samonoseći metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i za spoljašnja i unutrašnja oblaganja zidova - Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Potpuno oslonjeni metalni limovi i trake za pokrivanje krovova i spoljašnje i unutrašnje oblaganje zidova — Specifikacija proizvoda i zahtevi
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji za grejanje prostora na drvene pelete u domaćinstvu — Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Kompleti talasastih bezbednosnih metalnih creva za priključivanje gasnih aparata koji se upotrebljavaju u domaćinstvu
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Adhezivi za sisteme cevovoda od termoplastičnih masa za fluide pod pritiskom - Specifikacije
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Stepenice
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Kutijasti profili
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Brave - Elektromehaničke brave i prihvatne ploče - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vlakna za beton - Deo 1: Čelična vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Vlakna za beton - Deo 2: Polimerna vlakna - Definicije, specifikacije i usaglašenost
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Hidroizolacioni proizvodi koji se primenjuju u tečnom obliku ispod keramičkih pločica vezanih lepkom — Zahtevi, metode ispitivanja, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Površine za sportske terene - Površine za različite sportove u sali - Specifikacija
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Plastični i gumeni hidroizolacioni slojevi — Termini i definicije i karakteristike
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Obloge od masivnog drveta i lamperija — Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Toplotna izolacija i proizvodi sa lakom ispunom u građevinarstvu - Fabrički proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Toplotna izolacija i proizvodi sa lakom ispunom u građevinarstvu - Fabrički proizvodi od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) - Specifikacija
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Krovni pokrivači - Kontinualne svetlosne trake sa nosećim profilima ili bez njih - Klasifikacija, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Krute podložne folije za pokrivanje krovova - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenski hidroizolacioni slojevi - Definicije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za metalne dimnjake i kanale za dovod vazduha nezavisno od vrste materijala za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha - Deo 1: Vertikalne kape sa izvodima za vazduh i dim za uređaje tipa C6
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za metalne dimnjake i kanale za dovod vazduha nezavisno od vrste materijala za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha - Deo 2: Kanali za dovod vazduha i odvod dima za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Elementi za fundiranje
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Zidni elementi
Engleski
Објављен 
28.08.2009 . 
93 стр.
4920 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Polumontažne sitnorebraste tavanice - Deo 1: Gredice
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 2: Betonski blokovi
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi – Polumontažne sitnorebraste tavanice – Deo 3: Blokovi od gline
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Polumontažne sitnorebraste tavanice — Deo 4: Blokovi od ekspandiranog polistirena
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Polumontažne sitnorebraste tavanice — Deo 5: Laki blokovi za oplate
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 2: Sistemi za zaštitu površine betona
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 3: Konstrukcijske i nekonstrukcijske sanacije
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 4: Konstrukcijsko povezivanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 6: Ankerovanje čelične armature
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 7: Zaštita armature od korozije
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi — Elementi za mostove
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Armature sa sigurnosnim gasnim priključkom za komplete metalnih creva koji se koriste za priključivanje gasnih aparata u domaćinstvu
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Aluminijum i legure aluminijuma - Proizvodi za izradu konstrukcija u građevinarstvu - Tehnički zahtevi za kontrolisanje i isporuku
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Dekorativne zidne obloge — Proizvodi u obliku rolni ili ploča
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
159 стр.
5947 RSD 
PDF
Anti-seizmički uređaji
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Prefabrikovani armirani elementi od lakoagregatnog betona sa otvorenom strukturom sa armaturom za noseće ili nenoseće elemente
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Uređaji na čvrsta goriva sa akumulacijom toplote — Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski priozvodi - Elementi za potporne zidove
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Adhezivi opšte namene za konstrukcije - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Adhezivi opšte namene za konstrukcije — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za koaksijalne metalne sklopove u zgradama i građevinskim konstrukcijama
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Adhezivi za konstrukcije — Karakterizacija anaerobnih adheziva za koaksijalne metalne sklopove u zgradama i građevinskim konstrukcijama — Ispravka
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Adhezivi za konstrukcije — Karakterizacija anaerobnih adheziva za koaksijalne metalne sklopove u zgradarstvu i građevinsko-inženjerskim konstrukcijama
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Gipsane ploče ojačane vlaknima - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja - Deo 1: Gipsane ploče hrapavih površina ojačane vlaknima
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Gipsane ploče ojačane vlaknima - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja - Deo 2: Gipsane vlaknaste ploče
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Veštački kamen - Modularne ploče za oblaganje podova i stepeništa (unutrašnja i spoljašnja)
Engleski
Објављен 
31.10.2014 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Veštački kamen — Ploče i pločice za završnu obradu zida (unutrašnju i spoljašnju)
Engleski
Објављен 
29.11.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacije za razređena i omekšana bitumenska veziva
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Hidraulična veziva za nekonstruktivnu primenu: definicija, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevana svojstva koja su potrebna u izradi kolovoza i gornjeg asfaltnog sloja
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Geosintetičke barijere — Zahtevane karakteristike koje su potrebne za transportnu infrastrukturu
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od običnog ili lakog betona - Svojstva i performanse proizvoda
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Zupčasto spojeno konstrukcijsko monolitno drvo — Zahtevi za performanse i minimalni zahtevi za proizvodnju
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Prefabrikovani betonski proizvodi - Šuplji blokovi od betona sa agregatom od drvene strugotine - Svojstva i performanse proizvoda
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i pločastog vermikulita (EV) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu i instalacije u zgradama i industrijskim objektima —Toplotna izolacija in-situ od proizvoda od ekspandiranog perlita (EP) — Deo 1: Specifikacija za proizvode od vezanog i nevezanog materijala pre ugradnje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu i instalacije u zgradama i industrijskim objektima — Toplotna izolacija in-situ od proizvoda od ekspandiranog vermikulita (EV) — Deo 1: Specifikacija za proizvode od vezanog i nevezanog materijala pre ugradnje
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ventilacija u zgradama — Prigušivači požara
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 2: Zaptivne mase za zastakljivanje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama — Deo 4: Zaptivne mase za pešačke staze
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Građevinsko staklo – Osnovni proizvodi od aluminijum-silikatnog stakla – Deo 2: Standard za proizvod
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Alkalno-zemnoalkalno silikatno sigurnosno staklo, dvostruko ojačano toplotnim postupkom — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti / standard za proizvod
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno natrijum-kalcijum silikatno profilisano sigurnosno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti / standard za proizvod
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Proizvodi sa lakim dodacima i proizvodi za toplotnu izolaciju za primene u građevinarstvu (CEA) — Lakoagregatni proizvodi od ekspandirane gline (LWA)
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Supersulfatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
23.12.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Supersulfatni cement — Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Објављен 
23.12.2016 . 
30 стр.
3700 RSD 
PDF
Supersulfatni cement – Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Peći za saune na drva sa više ložišta — Zahtevi i postupci ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.09.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Specifikacije za maltere na bazi organskih veziva za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Specifikacije za maltere na bazi organskih veziva za spoljašnju i unutrašnju upotrebu
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Pešačka, industrijska, komercijalna i garažna vrata i prozori koji se otvaraju ― Standard za proizvod, karakteristike performansi ― Karakteristike otpornosti na požar i/ili prolaz dima
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske pene (PEF) — Specifikacija
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Prozirne višeslojne polikarbonatne saćaste ploče za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Prozirne višeslojne polikarbonatske saćaste ploče za unutrašnju i spoljnu upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Prozirne ravne čvrste ploče od polikarbonata (PC) za unutrašnju i spoljašnju upotrebu za krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Specijalni proizvodi — Borsilikatna stakla — Deo 1-2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Specijalni proizvodi — Staklokeramika — Deo 2-2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Mehanizmi sa kvakom ili pritisnom pločom za vrata za izlaz u slučaju opasnosti na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Dimnjaci - Glineno-keramički dimnjački blokovi za jednoslojne dimnjake - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Separatori masti — Deo 1: Principi projektovanja, performanse i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 1: Proizvodi dimnjačkih sistema
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 2: Metalne dimnjačke cevi i priključne dimnjačke cevi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonske dimnjačke cevi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
53 стр.
4834 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonski dimnjački blokovi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Kaljeno natrijum-kalcijum-silikatno staklo — Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti/standard za proizvod
Srpski
Објављен 
25.07.2007 . 
80 стр.
5497 RSD 
PDF
Betonske cevi i fazonski komadi, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani
Srpski
Објављен 
31.12.2011 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Betonske cevi i fazonski komadi, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani — Ispravka
Srpski
Објављен 
25.07.2007 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Betonski revizioni silazi i kontrolne komore, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani
Srpski
Објављен 
31.12.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Betonski revizioni silazi i kontrolne komore, nearmirani, sa čeličnim vlaknima i armirani — Ispravka
Engleski
Објављен 
23.07.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Građevinski okovi - Spojnice (šarke) sa jednom osovinom - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Cement — Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za obične cemente
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi glaziranih keramičkih cevi za drenažne i kanalizacione sisteme — Deo 1: Zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi glaziranih keramičkih cevi za drenažne i kanalizacione sisteme — Deo 4: Zahtevi za redukcione cevi, spojne elemente i fleksibilne priključke
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi glaziranih keramičkih cevi za drenažne i kanalizacione sisteme — Deo 5: Zahtevi za drenažne keramičke cevi i fazonske komade
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi glaziranih keramičkih cevi za drenažne i kanalizacione sisteme — Deo 6: Zahtevi za komponente revizionih okana i kontrolnih komora
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi glaziranih keramičkih cevi za drenažne i kanalizacione sisteme — Deo 7: Zahtevi za cevi i spojeve za potiskivanje cevi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Ručne kuglaste slavine i konusne slavine sa zatvorenim kućištem za gasne instalacije u zgradama
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 4: Zahtevi za stubove za osvetljenje od armiranog i prednapregnutog betona
Srpski
Објављен 
29.01.2016 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 4: Zahtevi za stubove za osvetljenje od armiranog i prednapregnutog betona
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 5: Zahtevi za stubove za osvetljenje od čelika
Srpski
Објављен 
29.01.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 5: Zahtevi za stubove za osvetljenje od čelika
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 6: Zahtevi za stubove za osvetljenje od aluminijuma
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 6: Zahtevi za stubove za osvetljenje od aluminijuma
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 7: Zahtevi za stubove za osvetljenje od polimernih kombinovanih materijala ojačanih vlaknima
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Stubovi za osvetljenje — Deo 7: Zahtevi za stubove za osvetljenje od polimernih kombinovanih materijala ojačanih vlaknima
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Zidarski cement — Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni zagrejači sa jednim gorionikom, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Dekorativni laminati (HPL) — Ploče od termoreaktivne smole — Deo 7: Kompaktni laminati i HPL kompozitni paneli za unutrašnje i spoljašnje oblaganje zidova i plafona
Engleski
Повучен 
30.10.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Radijatori i konvektori - Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Radijatori i konvektori — Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi
Srpski
Објављен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3894 RSD 
PDF
Leteći pepeo za beton — Deo 1: Definicija, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Građevinski kreč - Deo 1: Definicije, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Crepovi i fazonski komadi od betona za pokrivanje krovova i oblaganje zidova — Specifikacije proizvoda
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Vlaknastocementne ploče i fazonski komadi – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne profilisane ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Vlaknasto-cementne profilisane ploče i fazonski komadi — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.01.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi — Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Energetski, upravljački i komunikacioni kablovi — Kablovi za opšte primene u građevinarstvu na koje se odnose zahtevi za reakciju na požar — Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova - Oprema za pristup krovu - Staze, stepenice i lestve
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Dodatna oprema za pokrivanje krovova -Sigurnosne krovne kuke
Srpski
Објављен 
27.04.2012 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Gipsane ploče – Definicije, zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Cevi od čeličnih traka za kablove za prethodno naprezanje - Terminologija, zahtevi, kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Talasaste bitumenske ploče — Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 10: Detektori plamena - Tačkasti detektori
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 10: Detektori plamena - Tačkasti detektori - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 11: Ručni javljači požara
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 11: Ručni javljači požara - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 12: Detektori dima - Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 12: Detektori dima — Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
65 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 16: Oprema za kontrolu i indikaciju požara glasovnim upozorenjem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 17: Izolatori za kratak spoj
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 18: Ulazno-izlazni uređaji
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 18: Ulazno-izlazni uređaji - Ispravka
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 2: Oprema za kontrolu i indikaciju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 2: Oprema za kontrolu i indikaciju - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 20: Usisni dimni detektori
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 20: Usisni dimni detektori — Ispravka
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 21: Pojedinačna oprema za prenošenje alarmnog signala i signala za upozorenje o grešci
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi- Deo 23:Požarni alarmni uređaji- Vizualni alarmni uređaji
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 24: Komponente sistema za glasovno upozorenje - Zvučnici
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 25: Komponente koje koriste radio-linkove
Engleski
Објављен 
29.02.2016 . 
2 стр.
0 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 25: Komponente koje koriste radio-linkove — Ispravka
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje
Srpski
Објављен 
31.03.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.04.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 4: Oprema za napajanje - Izmena 2
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Bitumenska šindra sa mineralnim i/ili sintetičkim ojačanjima — Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 5: Detektori toplote — Tačkasti detektori
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi — Deo 5: Detektori toplote — Tačkasti detektori — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 5: Detektori toplote – Tačkasti detektori toplote
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 7: Dimni detektori - Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetolosti ili jonizacije
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 7: Dimni detektori - Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetlosti ili jonizacije - Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi – Deo 7: Dimni detektori – Tačkasti detektori koji rade na principu rasipanja svetlosti, propuštanja svetlosti ili jonizacije
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Građevinsko staklo — Proizvodi od natrijum-kalcijum-silikatnog stakla — Deo 9: Vrednovanje usaglašenosti/ /standard za proizvod
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Cevi od cementa ojačane vlaknima za kanalske cevi - Deo 2: Revizioni silazi i kontrolne komore
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za kanalizaciju - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se ne koriste u domaćinstvu, za zagrevanje prostora, kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 300 kW, bez ventilatora koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara — Sistemi creva — Deo 1: Crevna vitla sa polukrutim crevom
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Instalacije za gašenje požara — Sistemi creva — Deo 2: Sistemi sa pljosnatim crevom
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke - Zahtevi za materijale zaptivki spojeva na cevovodima namenjenim za dovod i odvod vode - Deo 1: Guma
Srpski
Објављен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke - Zahtevi za materijale zaptivki spojeva na cevovodima namenjenim za dovod i odvod vode - Deo 2: Termoplastični elastomeri
Srpski
Објављен 
25.07.2012 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke - Zahtevi za materijale zaptivki spojeva na cevovodima namenjenim za dovod i odvod vode - Deo 3: Celularni materijali od gume
Srpski
Објављен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke – Zahtevi za materijale zaptivki spojeva na cevovodima namenjenim za dovod i odvod vode – Deo 4: Zaptivni elementi od izlivenog poliuretana
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke - Zahtevi za materijale zaptivki koje se koriste za cevi i fitinge kroz koje protiču gas i tečni ugljovodonici
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Elastomerne zaptivke – Zahtevi za materijale zaptivki koje se koriste za cevi i fitinge kroz koje protiču gas i tečni ugljovodonici – Izmena 1
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
63 стр.
5134 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)
Srpski
Повучен 
31.10.2016 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 4: Autoklavirani elementi za zidanje od ćelijastog betona
Srpski
Објављен 
31.10.2016 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 4: Elementi za zidanje od autoklaviranog ćelijastog betona
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena
Engleski
Повучен 
31.05.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu — Deo 1: Sistem D — Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Sistem E - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 3: Sistem F - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 4: Sistem H - Bezbednost
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
128 стр.
5604 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se koriste za zagrevanje prostora u domaćinstvu, a kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 70 kW, bez ventilatora koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 1: Poprečne veze, zategnute metalne trake, oslonačke papuče i držači
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 2: Nadvojne grede
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 3: Armatura naležućih spojnica od čeličnih mreža
Engleski
Објављен 
23.12.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija dodatnih komponenata za zidane konstrukcije — Deo 3: Armatura naležućih spojnica od čeličnih mreža
Srpski
Објављен 
31.10.2019 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Sistemi za separaciju lakih tečnosti (na primer, ulje i benzin) – Deo 1: Principi projektovanja proizvoda, performanse i ispitivanje, označavanje i kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi separatora za lake tečnosti - Deo 1: Principi projektovanja proizvoda, performanse i ispitivanje, obeležavanje i kontrola kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Cevi i cevni spojni delovi (fitinzi) od livenog gvožđa, njihovi spojni elementi i pomoćni delovi za odvod vode iz građevina - Zahtevi, metode ispitivanja i obezbeđenje kvaliteta
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Deo 2: Dodaci za beton — Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Deo 3: Dodaci za malter za zidanje — Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 4: Dodaci injekcionoj masi za kablove za prethodno naprezanje - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 5: Dodaci mlaznom betonu - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje
Engleski
Објављен 
29.02.2012 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Cevi, cevni spojni delovi (fitinzi), pomoćni delovi od nodularnog liva i njihovi spojni elementi za gasovode - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije – Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije – Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 2: Malter za zidanje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije – Deo 2: Malter za zidanje
Srpski
Објављен 
24.12.2019 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Specifikacija maltera za zidane konstrukcije – Deo 2: Malter za zidanje

529 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia