Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-11-13
Time: 04:07


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Gasni zagrejači toplog vazduha sa prinudnom cirkulacijom za zagrevanje prostora, koji se ne koriste u domaćinstvu, a čija neto vrednost toplotnog opterećenja gorionika ne prelazi 300 kW, sa ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručne slavine za gasne aparate
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha za upotrebu u domaćinstvu i van domaćinstva - Dopunski zahtevi za kondenzacijske generatore toplog vazduha
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh za gasne gorionike i gasne aparate - Deo 1: Pneumatski tipovi
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Deo 2: Elektronski tipovi
Srpski
Повучен 
23.05.2012 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Nulti regulatori za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Gasne mašine za pranje rublja sa direktnim grejanjem, nazivnog tolotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Gasni apsorpcioni i adsorpcioni uređaji za klimatizaciju i/ili toplotne pumpe sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
21.09.2016 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uređaji za nadzor plamena za gasne aparate — Termoelektrični uređaji za nadzor plamena
Srpski
Повучен 
31.07.2013 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Višefunkcionalni uređaji za upravljanje gasnim aparatima
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
138 стр.
5604 RSD 
PDF
Nezavisni gasni zagrejači prostora sa konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili odvod dimnih gasova
Engleski
Објављен 
09.09.2008 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Nezavisni gasni zagrejači prostora sa konvekcijom i ugrađenim ventilatorom koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili odvod dimnih gasova - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni generatori vrućeg vazduha sa ventilatorom, koji se koriste u staklenim baštama i za dopunsko zagrevanje prostora van domaćinstva
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Gasne sušilice rublja sa bubnjem za upotrebu u domaćinstvu tipa B, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 20 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
116 стр.
5261 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom manjim ili jednakim 4 kg/h
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom koji je manji ili jednak 4 kg/h - Izmena 2
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Regulatori bez podešavanja za niske pritiske, sa pomoćnim sigurnosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći izlazni pritisak manji ili jednak 200 mbar i sa kapacitetom manjim ili jednakim 4 kg/h — Izmena 3
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
152 стр.
5947 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom konvekcijom za grejanje prostora u domaćinstvu, sa ventilatorom kao ispomoć gorionicima, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 70 kW
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
108 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni konvekcioni zagrejači prostora sa otvorenom komorom za sagorevanje
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Regulatori sa kapacitetom do i uključujući 100 kg/h, koji imaju najveći izlazni pritisak do i uključujući 4 bar, drugačiji od onih na koje se primenjuje EN 12864 i sa pomoćnim bezbednosnim uređajima za butan, propan ili njihove mešavine
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
143 стр.
5604 RSD 
PDF
Automatski ventili za prebacivanje, sa pomoćnim bezbednosnim uređajima za butan, propan i njihove mešavine, koji imaju najveći radni pritisak na izlazu do i uključujući 4 bar, sa kapacitetom do i uključujući 100 kg/h
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
138 стр.
5604 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Kotlovi tipa B čije je toplotno opterećenje veće od 300 kW, ali ne prelazi 1 000 kW
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Gasna garnitura za grejanje više od jedne prostorije
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Specifikacija za aparate na tečni naftni gas - Zagrejači sa zastorom za grejanje terasa - Zagrejači za grejanje zračenjem bez priključka na dimnjak, koji se koriste na otvorenom prostoru ili dovoljno ventilisanom prostoru
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasne mašine sa bubnjem za sušenje rublja sa direktnim grejanjem koje se upotrebljavaju, u domaćinstvu tipa B22D i B23D, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 6 kW - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Gasne mašine sa bubnjem za sušenje rublja sa direktnim grejanjem koje se upotrebljavaju u domaćinstvu, tipa B22D i B23D, nazivnog toplotnog opterećenja koje nije veće od 6 kW - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Nezavisni gasni aparati za grejanje prostora bez priključka na dimnjak sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 6 kW
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Hermetička komora za smeštaj zagrejača vode za proizvodnju tople sanitarne vode korišćenjem tečnog naftnog gasa za vozila i čamce
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Hermetička komora za smeštaj zagrejača vode za proizvodnju tople sanitarne vode korišćenjem tečnog naftnog gasa za vozila i čamce — Ispravka
Srpski
Објављен 
20.05.2009 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Pokretni i prenosivi zagrejači vazduha sa prinudnim strujanjem i direktnim grejanjem koji se upotrebljavaju van domaćinstava
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Automatski zaporni ventili za gasne gorionike i gasne aparate
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Sistemi provere ventila za automatske zaporne ventile za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Uređaji osetljivi na pritisak za gasne gorionike i gasne aparate
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje — Deo 1: Opšta pravila za bezbednost
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-1: Utvrđeni zahtevi - Otvoreni gorionici i gorionici sa vokom
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-10: Utvrđeni zahtevi - Aparati sa grilovima
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-11: Utvrđeni zahtevi - Štednjaci za testenine
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-2: Utvrđeni zahtevi - Pećnice
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-3: Utvrđeni zahtevi - Kotlovi za kuvanje
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-4: Utvrđeni zahtevi - Friteze
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-6: Utvrđeni zahtevi - Zagrejači tople vode za piće
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-7: Utvrđeni zahtevi - Salamanderi i roštilj-aparati
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-8: Utvrđeni zahtevi - Posuda za pečenje i štednjaci za paelju
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-9: Utvrđeni zahtevi - Žareće ploča sa ispupčenjima, tople ploče i tiganji
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Gasni aparati za velike kuhinje — Deo 3: Materijali i delovi u kontaktu sa hranom, kao i drugi sanitarni aspekti
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mehanički termostati za gasne aparate
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
141 стр.
5604 RSD 
PDF
Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode za sanitarnu upotrebu, opremljeni atmosferskim gorionicima
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode za sanitarnu upotrebu, opremljeni atmosferskim gorionicima — Izmena 3
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
132 стр.
5604 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Kotlovi tipa B11 i B11BS sa atmosferskim gorionicima sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Automatski sistemi za upravljanje gasnim gorionicima za gasne aparate i gasne gorionike sa ili bez ventilatora
Srpski
Повучен 
29.08.2014 . 
136 стр.
6738 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-1: Bezbednost - Opšte
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-2: Bezbednost - Aparati koji imaju pećnice i/ili roštilje sa prinudnom konvekcijom
Srpski
Објављен 
27.04.2012 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu — Deo 1-3: Bezbednost — Aparati sa stakleno-keramičkom grejnom pločom
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-4: Bezbednost - Aparati koji imaju jedan ili više gorionika sa sistemom za automatsko upravljanje gorionicima
Engleski
Повучен 
26.10.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 1-4: Bezbednost - Aparati koji imaju jedan ili više gorionika sa sistemom za automatsko upravljanje gorionicima - Izmena 1
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-1: Racionalno korišćenje energije - Opšte
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-1: Racionalno korišćenje energije - Opšte
Srpski
Објављен 
21.01.2008 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Gasni aparati za kuvanje u domaćinstvu - Deo 2-2: Racionalno korišćenje energije - Aparati koji imaju pećnice i/ili roštilje sa prinudnom konvekcijom
Srpski
Објављен 
25.07.2007 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Generatori toplote - Deo 3: Generatori toplote na gasovita goriva - Sklop tela kotla i ventilatorskog gorionika
Srpski
Објављен 
28.06.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Generatori toplote — Deo 3: Generatori toplote na gasovita goriva — Sklop tela kotla i ventilatorskog gorionika — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Kotlovi za grejanje — Deo 7: Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva opremljeni ventilatorskim gorionicima nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 1 000 kW
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Maziva za primenu u aparatima i pripadajućim uređajima za upravljanje koji koriste gorive gasove, osim u aparatima koji su namenjeni za upotrebu u industrijskim procesima
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
84 стр.
4920 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni zagrejači sa jednim gorionikom, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni zagrejači sa jednim gorionikom, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni ovešeni svetlozračeći cevni zagrejači, koji se ne koriste u domaćinstvu - Deo 1: Bezbednost
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Gasni ovešeni svetlozračeći cevni zagrejači koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Racionalno korišćenje energije
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Ispitni gasovi — Ispitni pritisci — Kategorije aparata
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacija aparata koji funkcionišu na tečni naftni gas - Aparati za grejanje prostora u domaćinstvu bez priključka na dimnjak (uključujući aparate za grejanje sa difuzionim katalitičkim sagorevanjem)
Srpski
Објављен 
31.05.2011 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Aparati za grejanje bez priključka na dimnjak, koji se ne koriste u domaćinstvu i ne prelaze 10 kW
Engleski
Повучен 
26.04.2013 . 
153 стр.
5947 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva - Kotlovi tipa C čija nazivna vrednost toplotnog opterećenja ne prelazi 70 kW
Srpski
Повучен 
30.08.2019 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Samostalni aparati za kuvanje (samostalne grejne ploče), uključujući i one koji imaju roštilj za upotrebu na otvorenom prostoru
Srpski
Објављен 
28.07.2008 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Višenamenski gorionici za kuvanje za upotrebu na otvorenom prostoru
Srpski
Повучен 
26.10.2012 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Roštilji za upotrebu na otvorenom prostoru
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
122 стр.
5604 RSD 
PDF
Gasni aparati sa dekorativnim efektom gorenja
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Specifikacije za aparate na tečni naftni gas - Prenosivi gasni aparati koji rade na pritisku parne faze tečnog naftnog gasa
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa direktnom prinudnom cirkulacijom koji se ne koriste u domaćinstvu za zagrevanje prostora, kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 300 kW
Srpski
Објављен 
14.10.2004 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Materijali od gume za zaptivke i membrane za gasne aparate i opremu za gas
Srpski
Објављен 
28.02.2013 . 
96 стр.
5904 RSD 
PDF
Samostalni konvekcijski zagrejači prostora na gasovita goriva
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se ne koriste u domaćinstvu, za zagrevanje prostora, kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 300 kW, bez ventilatora koji pomaže prenos vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Posebni zahtevi za kombinovane kotlove koji proizvode toplu vodu za domaćinstvo, sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
131 стр.
5604 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gas - Kotlovi tipa B nazivne toplotne snage iznad 70 kW, ali ne veće od 300 kW
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva - Ispravka
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Posebni zahtevi za kondenzacione kotlove sa nazivnim toplotnim opterećenjem koje ne prelazi 70 kW
Srpski
Објављен 
21.01.2008 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Karakteristike aparata na tečni naftni gas - Apsorpcioni rashladni uređaji
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 1: Anaerobna sredstva za spajanje
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 2: Sredstva za spajanje koja ne otvrdnjavaju
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Zaptivni materijali za metalne navojne spojeve u kontaktu sa gasovima prve, druge i treće grupe i toplom vodom - Deo 3: Nesinterovane PTFE trake
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu — Deo 1: Sistem D — Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 2: Sistem E - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
110 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 3: Sistem F - Bezbednost
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
111 стр.
5261 RSD 
PDF
Gasni ovešeni tamnozračeći cevni sistemi za grejanje sa više gorionika, koji se ne upotrebljavaju u domaćinstvu - Deo 4: Sistem H - Bezbednost
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
128 стр.
5604 RSD 
PDF
Gasni zagrejači vazduha sa prinudnom cirkulacijom koji se koriste za zagrevanje prostora u domaćinstvu, a kod kojih neto toplotno opterećenje ne prelazi 70 kW, bez ventilatora koji pomaže prenosu vazduha za sagorevanje i/ili produkata sagorevanja
Engleski
Повучен 
23.05.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 1: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske do i uključujući 500 mbar
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Regulatori pritiska i pomoćni uređaji za bezbednost za gasne aparate - Deo 2: Regulatori pritiska za gasne aparate za ulazne pritiske iznad 500 mbar do i uključujući 5 bar
Srpski
Повучен 
30.11.2015 . 
112 стр.
6309 RSD 
PDF
Gasni akumulacioni zagrejači vode za proizvodnju tople vode u domaćinstvu
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Akumulacioni zagrejači vode na gas za proizvodnju tople vode u domaćinstvu — Izmena 3
Engleski
Повучен 
30.11.2015 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Akumulacioni zagrejači vode na gas za proizvodnju tople vode u domaćinstvu — Izmena 4

102 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia