Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7212

Пријавите се!
 


dnaSRPS CEN/TR 15371-2:2018

Фаза: 50.99 - Дефинитивни текст нацрта српског стандарда одобрен за објављивање
Почетак: 2019-09-11
Крај: 2019-11-11

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: CEN/TR 15371-2:2019 CEN/TC 52

Наслов на српском језику

Bezbednost dečjih igračaka – Tumačenja – Deo 2: Odgovori na zahteve za tumačenje hemijskih svojstava prema standardima serije EN 71

Наслов на енглеском језику

Safety of toys - Interpretations - Part 2: Replies to requests for interpretation of the chemical standards in the EN 71-series

Апстракт на српском језику

Svrha ovog dokumenta je da pruži odgovore na zahteve za tumačenje hemijskih standarda iz serije EN 71: - EN 71-3: Bezbednost dečjih igračaka – Deo 3: Migracija određenih elemenata; - EN 71-4: Kompleti za hemijske eksperimente i slične aktivnosti; - EN 71-5: Igračke na bazi hemikalija (kompleti), izuzev kompleta za eksperimente; - EN 71-7: Boje za slikanje prstima – Zahtevi i metode ispitivanja; - EN 71-9: Organska hemijska jedinjenja - Zahtevi; - EN 71-10: Organska hemijska jedinjenja - Priprema i ekstrakcija uzoraka; - EN 71-11: Organska hemijska jedinjenja - Metode analize; - EN 71-12: N-nitrozamini i prekursori N-nitrozamina; - EN 71-13: Društvene igre sa prepoznavanjem mirisa, gustativne društvene igre, kozmetički kompleti i gustativne igre.

Апстракт на енглеском језику

The purpose of this document is to provide replies to requests for interpretations of actual chemical standards in the EN 71 series: - EN 71-3: Migration of certain elements; - EN 71-4: Experimental sets for chemistry and related activities; - EN 71-5: Chemical toys (sets) other than experimental sets; - EN 71-7: Finger paints - Requirements and test methods; - EN 71-9: Organic chemical compounds - Requirements; - EN 71-10: Organic chemical compounds - Sample preparation and extraction; - EN 71-11: Organic chemical compounds - Methods of analysis; - EN 71-12: N-Nitrosamines and N-Nitrosatable substances; - EN 71-13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.