Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7206

Пријавите се!
 


naSRPS EN 45554:2017

Фаза: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Почетак: 2018-11-02
Крај: 2019-01-02

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: FprEN 45554 CEN/CLC/JTC 10

Наслов на српском језику

Opšte metode za ocenjivanje sposobnosti za popravku, ponovnu upotrebu i nadogradnju proizvoda vezanih za energiju

Наслов на енглеском језику

General methods for the assessment of the ability to repair, reuse and upgrade energy-related products

Апстракт на српском језику

Ovaj standard ispunjava zahteve za standardizaciju M/543 definisanjem: parametara i metoda relevantnih za procenu mogućnosti popravke i ponovne upotrebe proizvoda, mogućnost nadogradnje proizvoda, isključujući ponovnu proizvodnju, mogućnost pristupa ili uklanjanja određenih komponenata, potrošnih materijala ili sklopova proizvoda kako bi se olakšala popravka, ponovna upotreba ili nadogradnja i, na kraju, definisanjem indeksa ponovljivosti ili kriterijuma.

Апстракт на енглеском језику

This standard will fulfil requirements in Standardisation request M/543 by defining parameters and methods relevant for assessing the ability to repair and reuse products; the ability to upgrade products, excluding remanufacturing; the ability to access or remove certain components, consumables or assemblies from products to facilitate repair, reuse or upgrade and lastly by defining reusability indexes or criteria.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.