Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7163

Пријавите се!
 


naSRPS EN ISO 23386:2018

Фаза: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Почетак: 2019-03-17
Крај: 2019-05-17

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: prEN ISO 23386 CEN/TC 442
Ovaj standard je identičan sa: ISO/DIS 23386 ISO/TC 59/SC 13

Наслов на српском језику

Informacioni modeli građevinskih objekata i drugi digitalni procesi koji se koriste u građevinarstvu - Metodologija za opisivanje, pisanje i održavanje svojstava u međusobno povezanim rečnicima

Наслов на енглеском језику

Building information modelling and other digital processes used in construction - Methodology to describe, author and maintain properties in interconnected dictionaries (ISO/DIS 23386:2019)

Апстракт на српском језику

Ovim evropskim standardom uspostavljaju se pravila za definisanje svojstava koja se koriste u građevinarstvu i metodologija za njihovo pisanje i održavanje, za pouzdanu i besprekornu digitalnu razmenu među zainteresovanim strana. U pogledu definicije svojstava, standardom se predviđaju: • pravila za definicije svojstava • definicija osobina svojstava. U pogledu procesa pisanja i održavanja, standard pruža: - definiciju osobina zahteva; - definiciju i ulogu eksperta; - model upravljanja kroz uspostavljen upravni komitet; - pravila upravljanja radi povezivanja rečnika kroz proces mapiranja svojstava.

Апстракт на енглеском језику

This European standard establishes the rules for defining properties used in construction and a methodology for authoring and maintaining them, for a confident and seamless digital share between stakeholders. Regarding definition of properties, it provides: • rules of definitions of properties • definition of property’s attributes Regarding authoring and maintaining process, it provides: • definition of request’s attributes • definition and role of experts; • a governance model through the establishment of steering committee; • management rules to interconnect dictionaries through properties mapping process.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.