Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7283

Пријавите се!
 


naSRPS EN 12390-18:2017

Фаза: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Почетак: 2019-01-24
Крај: 2019-03-24

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: prEN 12390-18 CEN/TC 104

Наслов на српском језику

Ispitivanje očvrslog betona - Deo 18: Određivanje koeficijenta migracije hlorida

Наслов на енглеском језику

Testing hardened concrete - Part 18: Determination of the chloride migration coefficient

Апстракт на српском језику

Ovim dokumentom se opisuje postupak dobijanja koeficijenta migracije hlorida koji nije stabilan u uzorcima očvrslog betona određene starosti. Postupak ispitivanja ne uzima u obzir nikakvu interakciju betona sa fiziološkim rastvorom tokom vremena. Rezultat ispitivanja je pokazatelj trajnosti u odnosu na otpornost betona koja se ispituje na penetraciju hlorida. Postupak ispitivanja se ne primenjuje na betonske uzorke sa površinskim tretmanima kao što su silani. Ako je agregat električno provodljiv ili porozan, onda će to uticati na veličinu migracije hlorida. Ova činjenica mora da bude uzeta u obzir prilikom utvrđivanja graničnih vrednosti.

Апстракт на енглеском језику

This document describes the procedure for obtaining the non-steady-state chloride migration coefficient of specimens of hardened concrete at a specified age. The test procedure does not take into account any interaction of concrete with the saline solution over time. The test result is a durability indicator with respect to the resistance of the concrete investigated against chloride penetration. The test procedure does not apply to concrete specimens with surface treatments such as silanes. If the aggregate is electrically conductive or porous this will influence the magnitude of chloride migration. This fact has to be taken into account when establishing threshold values. It prevents comparison of chloride migration values between concretes if the aggregates show a difference of half an order of magnitude (higher or lower) of chloride migration. Similar influence may be seen when metallic or electrically conducting fibres or particles are present.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.