Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7356

Пријавите се!
 


dnaSRPS CEN/TS 16459 :2018

Фаза: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Почетак: 2019-08-15
Крај: 2019-10-15

Језик: Engleski
Бр. страна: 107

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: CEN/TS 16459:2019 CEN/TC 127

Наслов на српском језику

Izlaganje krovova i krovnih pokrivača dejstvu požara spolja — Proširena primena rezultata ispitivanja iz CEN/TS 1187

Наслов на енглеском језику

External fire exposure of roofs and roof coverings - Extended application of test results from CEN/TS 1187

Апстракт на српском језику

Ovim dokumentom daju se smernice za proces i razvoj u oblasti proširene primene rezultata ispitivanja dobijenih iz CEN/TS 1187, metode ispitivanja 1 do 4 i obuhvata izveštaje o ispitivanju kao i ostale relevantne informacije u cilju vrednovanja i klasifikovanja performansi krovova/krovnih pokrivača. Ovim dokumentom obezbeđuje se metodologija kojom se razmatraju mogući efekti na klasifikaciju krovnih pokrivača prema EN 13501-5 u okviru jedne ili više promena za pojedine proizvode i parametre njihove krajnje upotrebe. Specifična uputstva za primenu su data u Prilogu A, Prilogu B, Prilogu C i Prilogu D za metode ispitivanja od 1 do 4, redom, prema CEN/TS 1187.

Апстракт на енглеском језику

This document gives guidance on the process and development of extended fields of application using test results obtained from CEN/TS 1187, tests 1 to 4, and included in test reports, and other relevant information in order to evaluate and classify the performance of roofs/roof coverings. This document provides a methodology to consider the possible effect(s) on classification to EN 13501-5 from single or multiple changes to the individual product and end-use application parameters of the roof/roof covering. Specific application guidance is given in Annex A, Annex B, Annex C and Annex D for CEN/TS 1187, tests 1 to 4 respectively.

Комисија за стандарде


ICSДирективе