Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7313

Пријавите се!
 


dnaSRPS CLC/TS 61643-22:2019

Фаза: 50.20 - Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Почетак: 2017-12-12
Крај: 2018-02-12

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: CLC/TS 61643-22:2016 CLC/TC 37A

Наслов на српском језику

Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona - Deo 22: Zaštitni uređaji povezani na telekomunikacione i signalne mreže - Principi za izbor i primenu

Наслов на енглеском језику

Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles

Апстракт на српском језику

Ovaj standard opisuje principe za izbor, rad, lokaciju i koordinaciju SPD uređaja povezanim na telekomunikacione i signalne mreže nazivnih napona mreže do 1 000 V efektivno naizmenične struje i 1 500 V jednosmerne struje.Ovo je standard koji takođe koristi SPD uređaj za zaštitu signalnih i energetskih vodova u istom kućištu (takozvani višenamenski SPD uređaji).Ovo drugo izdanje odbacuje i zamenjuje prvo izdanje objavljeno u 2004. godini. Ovo izdanje predstavlja tehničku reviziju. Ovo izdanje sadrži u sebi tehničku reviziju. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje: - Unapređenje višenamenskih SPD uređaja (član 8) - Ipoređenje između klasifikacije SPD uređaja u standardima IEC 61643-11 i IEC 61643-21 (7.3.3) - razmatranje novih prenosnih sistema (Prilog F) - zahtevi EMC za SPD uređaje (Prilog G) - Ciklusi održavanja kod SPD uređaja (Prilog I)

Апстракт на енглеском језику

IEC 61643-22:2015 describes the principles for the selection, operation, location and coordination of SPDs connected to telecommunication and signalling networks with nominal system voltages up to 1 000 V r.m.s. a.c. and 1 500 V d.c. This standard also addresses SPDs that incorporate protection for signalling lines and power lines in the same enclosure (so called multiservice SPDs). This second edition cancels and replaces the first edition published in 2004. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - Update the use of multiservice SPDs (Article 8); - Comparison between SPD classification of IEC 61643-11 and IEC 61643-21 (7.3.3); - Consideration of new transmission systems as PoE (Annex F); - EMC requirements of SPDs (Annex G); - Maintenance cycles of SPDs (Annex I). Keywords: SPD, surge protective devices

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.