Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7206

Пријавите се!
 


dnaSRPS EN 71-3:2017

Фаза: 50.99 - Дефинитивни текст нацрта српског стандарда одобрен за објављивање
Почетак: 2019-09-11
Крај: 2019-11-11

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: EN 71-3:2019 CEN/TC 52

Наслов на српском језику

Bezbednost dečjih igračaka — Deo 3: Migracija određenih elemenata

Наслов на енглеском језику

Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se utvrđuju zahtevi i metode ispitivanja migracije aluminijuma, antimona, arsena, barijuma, bora, kadmijuma, hroma (III), hroma (VI), kobalta, bakra, olova, mangana, žive, nikla, selena, stroncijuma, kalaja, organski vezanog kalaja i cinka iz materijala igračaka i delova igračaka. Ambalažni materijali se ne smatraju delom igračke osim ako nisu namenjeni za igranje. NAPOMENA 1 Videti dokument Uputstvo Evropske komisije broj 12 [2] o primeni Direktive o bezbednosti dečjih igračaka – ambalaža. Ovaj standard sadrži zahteve za migraciju određenih elemenata iz pratećih kategorija materijala igračaka: – kategorija I: suvi krhki, praškasti ili savitljivi materijali; – kategorija II: tečni ili lepljivi materijali; – kategorija III: ogrebani materijali. Zahtevi ovog standarda se ne primenjuju na igračke i delove igračaka za koje je očigledno da zbog svoje pristupačnosti, funkcije, zapremine ili mase, jasno isključuju bilo kakvu opasnost od sisanja, lizanja ili gutanja, ili produženog kontakta na koži, kada se igračka ili deo igračke koristi kako je namenjeno i predvidljivo, imajući u vidu ponašanje dece. NAPOMENA 2 Za potrebe ovog standarda, verovatnoća sisanja, lizanja ili gutanja sledećih igračka ili delova igračaka, smatra se značajnim (videti H.2 i H.3): – sve igračke koje se stavljaju u usta ili su u kontaktu sa ustima, igračke u obliku kozmetičkih preparata i pribor za pisanje, kategorizuju se kao igračke koje mogu da se smatraju pogodnim za sisanje, lizanje ili gutanje; – može se smatrati da svi pristupačni delovi i komponente igračaka namenjenih deci mlađoj od 6 godina dolaze u kontakt sa ustima. Verovatnoća kontakta usta sa delovima igračaka koje su namenjene starijoj deci, ne smatra se značajnom u većini slučajeva (videti H.2).

Апстракт на енглеском језику

This document specifies requirements and test methods for the migration of aluminium, antimony, arsenic, barium, boron, cadmium, Chromium (III), Chromium (VI), cobalt, copper, lead, manganese, mercury, nickel, selenium, strontium, tin, organic tin and zinc from toy materials and from parts of toys. Packaging materials are not considered to be part of the toy unless they have intended play value. NOTE 1 See the European Commission guidance document no. 12 on the application of the Directive on the safety of toys - packaging [2]. The standard contains requirements for the migration of certain elements from the following categories of toy materials: - Category I: Dry, brittle, powder like or pliable materials; - Category II: Liquid or sticky materials; - Category III: Scraped-off materials. The requirements of this document do not apply to toys or parts of toys which, due to their accessibility, function, volume or mass, clearly exclude any hazard due to sucking, licking or swallowing or prolonged skin contact when the toy or part of toy is used as intended or in a foreseeable way, bearing in mind the behaviour of children. NOTE 2 For the purposes of this document, for the following toys and parts of toys the likelihood of sucking, licking or swallowing toys is considered significant (see H.2 and H.3): - All toys intended to be put in the mouth or to the mouth, cosmetics toys and writing instruments categorized as toys can be considered to be sucked, licked or swallowed; - All the accessible parts and components of toys intended for children up to 6 years of age can be considered to come into contact with the mouth. The likelihood of mouth contact with parts of toys intended for older children is not considered significant in most cases (see H.2).

Комисија за стандарде


ICSДирективе