Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7089

Пријавите се!
 


dnaSRPS EN 14064-1:2017

Фаза: 50.99 - Дефинитивни текст нацрта српског стандарда одобрен за објављивање
Почетак: 2019-06-13
Крај: 2019-08-13

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: EN 14064-1:2018 CEN/TC 88

Наслов на српском језику

Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — In-situ izrađeni proizvodi od nevezane mineralne vune (MW) — Deo 1: Specifikacija za proizvode od nevezanog materijala pre ugradnje

Наслов на енглеском језику

Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation

Апстракт на српском језику

Ovim evropskim standardom utvrđuju se zahtevi za proizvode od duvane i ubrizgane nevezane mineralne vune za in-situ ugradnju u potkrovljima, zidanim dvoslojnim zidovima sa šupljinom i ramovskih konstrukcija. Ovaj evropski standard je specifikacija za izolacione proizvoda pre ugradnje. Njime se opisuju karakteristike proizvoda i obuhvata postupke za ispitivanje, označavanje i obeležavanje. Ovim dokumentom se ne utvrđuje zahtevani nivo datog svojstva koji bi trebalo dostići kako bi se dokazala pogodnost za određene namene. Zahtevani nivoi za datu primenu mogu se naći u propisima ili standardima koji nisu u suprotnosti. Napomena Da bi se izbeglo prodiranje vode u zidane zidove mogu biti potrebna posebna ispitivanja prilagođena lokalnim klimatskim uslovima. Ovaj dokument ne obuhvata fabrički izrađene izolacione proizvode od mineralne vune (MW) ili in-situ proizvode namenjene da se koriste za izolaciju instalacija u zgradama i industrijskim objektima. Proizvodi sa deklarisanom toplotnom otpornosti manjom od 0,25 m² K/W ili deklarisanim koeficijentom toplotne provodljivosti većim od 0,060 W/(mK) na 10 °C nisu obuhvaćeni ovim dokumentom. Ovaj dokument ne obuhvata proizvode namenjene za izolaciju od vazdušnog zvuka ili za zvučnu apsorpciju.

Апстракт на енглеском језику

This document specifies the requirements for blown and injected loose-fill mineral wool products for in situ installation in lofts, masonry cavity walls and frame constructions. This document is a specification for the insulation products before installation. It describes the product characteristics and includes procedures for testing, marking and labelling. This document does not specify the required level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels required for a given application are to be found in regulations or non-conflicting standards. NOTE To avoid water penetration in masonry walls special tests adjusted to local climate might be needed. This document does not cover factory made mineral wool (MW) insulation products or in situ products intended to be used for the insulation of building equipment and industrial installations. Products with a declared thermal resistance lower than 0,25 m2·K/W or a declared thermal conductivity greater than 0,060 W/(m·K) at 10 °C are not covered by this document. This document does not cover products intended for airborne sound insulation and for acoustic absorption applications.

Комисија за стандарде


ICSДирективе