Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7207

Пријавите се!
 


dnaSRPS EN 17140:2017

Фаза: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Почетак: 2018-03-08
Крај: 2018-05-08

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: FprEN 17140:2018 CEN/TC 88

Наслов на српском језику

Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada - Fabrički izrađeni vakuum izolacioni paneli (VIP)- Specifikacija

Наслов на енглеском језику

Thermal insulation products for buildings - Factory made Vacuum Insulation Panels (VIP) - Specification

Апстракт на српском језику

Ovim standardom se definišu zahtevi za fabrički izrađene izolacione panele (VIP) sa zaštitnim slojem ili bez njega, koji se koriste za toplotnu izolaciju zgrada. Ovaj standard opisuje svojstva proizvoda i sadrži metode ispitivanja kao i pravila za ocenjivanje i verifikaciju stalnosti performansi (AVCP), identifikaciju i obeležavanje. Određivanje svojstava VIP-a koje utiču na životni vek upotrebljivosti i performanse VIP-a je takođe sadržaj ovog standarda. Standard obezbeđuje metodu ispitivanja za određivanje starenja proizvoda, uključujući i uticaj linearnih toplotnih mostova na ivicama. Ovaj standard se primenjuje na sve vrste VIP, nezavisno od osnovnog materijala ili vrste omotača. Ovaj standard ne utvrđuje zahtevani nivo određenog svojstva koji treba da bude postignut pomoću proizvoda da bi se pokazala pogodnost proizvoda u određenoj primeni. Nivoi potrebni za datu aplikaciju nalaze se u propisima ili nekonfliktnim standardima. Proizvodi sa deklarisanom toplotnom otpornošću RD nižom od 0,5 m2 K/W ili deklarisanom toplotnom provodljivošću λD prema Prilogu C ovog standarda većom od 0,015 W/(m⋅K) nisu obuhvaćeni ovim standardom. Ovim standardom nisu obuhvaćeni proizvodi predviđeni za izolaciju opreme u zgradama i industrijskih instalacija.

Апстракт на енглеском језику

This document defines characteristics for factory made Vacuum Insulation Panels (VIP), with or without protective layer, which are used for the thermal insulation of buildings. This standard describes the product properties and contains test methods and rules for assessment and verification of constancy of performance (AVCP), identification and labelling. The determination of VIP properties influencing the service life time and VIP performance is content of this standard as well. The standard provides a test method to determine the ageing of the product including the influence of the linear thermal bridges at the edges. This standard is applicable for all types of VIP independent of the core material or type of envelope. It is also applicable for VIP using desiccants but not getters, due to a lack of experience with ageing of these panels. This standard does not specify the required level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels required for a given application can be found in regulations or non-conflicting standards. Products with a declared thermal resistance RD lower than 0,5 m2 K/W or a declared thermal conductivity λD according to Annex C of this Standard greater than 0,015 W/(m⋅K) are not covered by this standard. This standard does not cover products intended to be used for the insulation of building equipment and industrial installations.

Комисија за стандарде


ICSДирективе