Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7087

Пријавите се!
 


dnaSRPS EN IEC 62087-7:2019

Фаза: 50.99 - Дефинитивни текст нацрта српског стандарда одобрен за објављивање
Почетак: 2019-05-22
Крај: 2019-07-22

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: EN IEC 62087-7:2019 CLC/TC 100X

Наслов на српском језику

Audio, video i prateća oprema — Metode merenja za potrošnju energije — Deo 7: Računarski monitori

Наслов на енглеском језику

Audio, video, and related equipment - Methods of measurement for power consumption Part 7: Computer monitors

Апстракт на српском језику

Ovaj dokument specificira određivanje potrošnje energije računarskih monitora, uključujući, ali nije ograničeno na, one sa CRT, LCD, PDP ili OLED tehnologijama. Računarski monitori koji uključuju funkcionalnost ekrana osetljivog na dodir nalaze se u okviru ovog dokumenta. Ovaj dokument je ograničen na računarske monitore koji se napajaju iz glavnog izvora napajanja koji nije baterija. Računarski monitori koji se napajaju iz baterije nisu obuhvaćeni ovim dokumentom. Međutim, računarski monitori sa mrežnim napajanjem mogu da sadrže bilo koji broj pomoćnih baterija. Računarski monitori povezani digitalnim ulazima kao što su DisplayPort, HDMI, DVI ili analognim VGA ulazom, razmatraju se u ovom dokumentu. Ovaj dokument se ne odnosi na mrežne i bežično povezane računarske monitore. Računarski monitor je uređaj za prikaz koji ne sadrži TV tjuner i namenjen je za prikazivanje video-signala sa računara. Ovi video-signali su proizvedeni od softverskih programa koji rade unutar računara i mogu se sastojati od statičkih i pokretnih slika. Kao takve, specificiraju se procedure testiranja koje koriste statičke obrasce, dinamički video i veb-baziran video. Metode ispitivanja specificirane u ovom dokumentu mogu se primeniti na računarske monitore bilo koje veličine, međutim, ovaj dokument nije primenjiv na specijalizovane monitore povezane s medicinskom opremom, izdavaštvo i druge profesionalne, komercijalne ili industrijske svrhe. Takođe su definisani različiti režimi rada koji su relevantni za merenje potrošnje energije. Uslovi merenja u ovom dokumentu predstavljaju normalnu upotrebu opreme i mogu se razlikovati od specifičnih uslova, na primer kao što je navedeno u bezbednosnim standardima.

Апстракт на енглеском језику

This part of IEC 62087 specifies the determination of the power consumption of computer monitors including, but is not limited to, those with CRT, LCD, PDP or OLED technologies. Computer monitors that include touch screen functionality are included in the scope of this document. This document is limited to computer monitors that are powered from a main power source other than a battery. Computer monitors that are powered from a battery source are not covered by this document. However mains-powered computer monitors may include any number of auxiliary batteries. Computer monitors connected by digital inputs such as DisplayPort, HDMI, DVI, or by analogue VGA input, are considered in this document. This document does not apply to network- and wirelessly connected computer monitors. A computer monitor is a display device that does not include a TV tuner and is intended to be used to display the video signals from a computer. These video signals are produced from software programs that are operating within the computer and can consist of static and moving images. As such, test procedures using static patterns, dynamic video and web-based video are specified. The test methods specified in this document can be applied to computer monitors of any size, however, this document is not applicable to specialized monitors associated with medical equipment, publishing and other professional, commercial or industrial uses. The various modes of operation that are relevant for measuring power consumption are also defined. The measuring conditions in this document represent the normal use of the equipment and can differ from specific conditions, for example as specified in safety standards.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.