Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7216

Пријавите се!
 


dnaSRPS EN 61936-1/A1:2014

Фаза: 50.20 - Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Почетак: 2017-12-11
Крај: 2018-02-11

Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa: EN 61936-1:2010/A1:2014 CLC/TC 99X

Наслов на српском језику

Energetska postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV — Deo 1: Opšta pravila

Наслов на енглеском језику

Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules

Апстракт на српском језику

Ovaj deo standarda IEC 61936 obezbeđuje opšta pravila za projek¬tovanje i postavljanje sistema uzemljenja električnih postrojenja naizmeničnog nazivnog napona iznad 1 kV i nazivne frekvencije do i uključujući 60 Hz da bi se obezbedili bezbednost i ispravan rad za upotrebu za koju je namenjen. Za potrebe tumačenja ovog standarda, pod energetskim postrojenjem se podrazumeva: a) transformatorske podstanice, uključujući elektrovučnu pod¬stanicu za napajanje električnom energijom; b) električna instalacija na stubovima i rešetkastim stubovima; rasklopne aparature i/ili transformatori koji se nalaze izvan zatvorene električne radne površine; v) jedno (ili više) energetskih postrojenja koji su postavljeni na jenom mestu; postrojenje obuhvata generatore i transformatore, zajedno sa svim pripadajućim rasklopnim aparaturama i svim pomoćnim električnim sistemima. Veze između generatorskih postrojenja postavljenih na različitim mestima nisu uključene; g) električni sistemi u fabrikama, industrijskim postrojenjima ili drugim industrijskim, poljoprivrednim, trgovačkim ili javnim prostorima. Električno energetsko postrojenje, između ostalog, uključuje sledeću opremu: — električne rotacione mašine; — rasklopne aparature; — transformatore i prigušnice; — pretvarače; — kablove; — sisteme za ožičenje; — baterije, — kondenzatore; — sisteme uzemljenja; — zgrade i ograde koje su deo zatvorene električne radne površine; — pridružena zaštita, upravljački i pomoćni sistemi; — velika vazdušna jezgra reaktora. NAPOMENA Uopšteno posmatrano, standard za opremu ima prednost nad ovim standardom. Ovaj evropski standard se ne primenjuje za projektovanje i postav¬ljanje sistema uzemljenja kod: — nadzemnih i podzemnih vodova između odvojenih instalacija; — električne železnice; — opreme za rudnike i instalaciju u njima; instalacije fluores¬centnih sijalica; — instalacije na brodovima i van njih ( na dokovima); — elektrostatičke opreme (npr. elektrostatički uređaj za čišćenje, jedinice za farbanje prskanjem); — mesta za ispitivanja; — medicinske opreme, npr. opreme za rendgensko zračenje. Ovaj evropski standard se ne primenjuje za zahteve za rad pod naponom na električnim instalacijama. Ako u ovom standardu za niskonaponske električne instalacije nije drugačije zahtevano, onda se primenjuju standardi iz serije IEC 60364.

Апстракт на енглеском језику

Нема информација.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.