Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
C119 
2019-07-05
2019-09-05
ISO 3252; FprEN ISO 3252
Metalurgija praha - Rečnik
C119 
2019-07-05
2019-09-05
ISO 4491-4:2019; EN ISO 4491-4:2019
Metalni prahovi — Određivanje sadržaja kiseonika redukcionim metodama — Deo 4: Određivanje ukupnog sadržaja kiseonika metodom redukcije ekstrakcijom
C119 
2019-06-01
2019-08-01
ISO/DIS 10070; prEN ISO 10070
Metalni prahovi - Određivanje specifične površine za merenje propustljivosti vazduha kroz slojeve praha u uslovima stacionarnog protoka
C119 
2019-06-23
2019-08-23
ISO/DIS 13517; prEN ISO 13517
Metalni prahovi — Određivanje protoka sa kalibrisanim levkom (Gustavsonov merač protoka)
C119 
2019-05-28
2019-07-28
EN ISO 4022:2018
Propustljivi sinterovani metalni materijali - Određivanje propustljivosti fluida
C119 
2018-06-17
2018-08-17
ISO/DIS 4489; prEN ISO 4489
Sinterovani tvrdi metali - Uzimanje uzoraka i ispitivanje
C119 
2019-05-06
2019-07-06
ISO 4490:2018; EN ISO 4490:2018
Metalni prahovi - Određivanje protoka pomoću kalibrisanog levka (Holov merač protoka)
C119 
2019-06-17
2019-08-17
ISO/DIS 4497; prEN ISO 4497
Metalni prahovi - Određivanje veličina čestica metalnog praha pomoću suvog prosejavanja (ISO 4497:1983)
C119 
2018-06-23
2018-08-23
ISO/DIS 4499-1; prEN ISO 4499-1
Tvrdi metali - Metalografsko ispitivanje mikrostrukture - Deo 1: Mikrofotografija i opis
C119 
2018-08-25
2018-10-25
ISO/DIS 4499-2; prEN ISO 4499-2
Tvrdi metali - Metalografsko ispitivanje mikrostrukture - Deo 2: Merenje WC veličine zrna
C119 
2018-06-16
2018-08-16
ISO/DIS 4884; prEN ISO 4884
Tvrdi metali - Uzimanje uzoraka i ispitivanje prahova korišćenjem sinterovanih uzoraka
C119 
2017-10-05
2017-12-05
ISO/WD 28080; prEN ISO 28080
Tvrdi metali- Ispitivanje otpornosti na abraziju kod tvrdih metala
C119 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 4492:2017; EN ISO 4492:2017
Metalni prahovi, osim prahova za tvrde metale – Određivanje promena dimenzija pri presovanju i sinterovanju

13 found, page 1 from 1  1