Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7058

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
C017-1 
2019-04-18
2019-06-18
CEN/TR 10367:2019
Legirani čelici – Određivanje sadržaja hroma – Optička emisiona spektrometrijska metoda sa induktivno spregnutom plazmom
C017-1 
2019-03-21
2019-05-21
EN 10136:2019
Čelik i liveno gvožđe — Određivanje sadržaja nikla — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
C017-1 
2019-03-21
2019-05-21
EN 10177:2019
Čelik — Određivanje sadržaja kalcijuma — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
C017-1 
2019-03-21
2019-05-21
EN 10181:2019
Čelik — Određivanje sadržaja olova — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)
C017-1 
2019-05-07
2019-07-07
ISO 3852:2007
Rude gvožđa za visoku peć i direktnu redukciju bez prethodne pripreme — Određivanje nasipne gustine
C017-1 
2019-04-12
2019-06-12
ISO 4939:2016
Čelik - Određivanje sadržaja nikla - Spektrofotometrijska metoda sa dimetilglioksimom
C017-1 
2019-04-12
2019-06-12
ISO 4941:1994
Gvožđe i čelik - Određivanje sadržaja molibdena – Spektrofotometrijska metoda sa tiocijanatom
C017-1 
2019-04-17
2019-06-17
Metode hemijskih analiza - Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica - Izmena 1
C017-1 
2019-04-15
2019-06-15
ISO/DIS 439; prEN ISO 439
Čelik i liveno gvožđe — Određivanje sadržaja silicijuma — Gravimetrijska metoda
C017-1 
2017-10-10
2017-12-10
ISO/CD 15349-2; prEN ISO 15349-2 rev
Nelegirani čelik - Određivanje niskog sadržaja ugljenika - Deo 2: Metoda infracrvene apsorpcije posle sagorevanja u indukcionoj peći (sa predgrevanjem)
C017-1 
2017-10-10
2017-12-10
ISO/NP 4947; prEN ISO 4947
Čelik i liveno gvožđe - Određivanje sadržaja vanadijuma - Metoda potenciometrijske titracije
C017-1 
2018-01-01
2018-03-01
ISO 3082:2017
Rude gvožđa - Postupci pripreme i uzimanja uzoraka

12 found, page 1 from 1  1