Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7308

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
E275 
2019-06-13
2019-08-13
CEN/TS 17061:2019
Prehrambeni proizvodi – Smernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača pomoću hromatografskih metoda
E275 
2019-06-13
2019-08-13
CEN/TS 17062:2019
Hrana biljnog porekla – Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida u uljima biljnog porekla primenom LC-MS/MS metode (QuOil)
E275 
2019-07-11
2019-09-11
EN 15633-1:2019
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani imunološkim metodama — Deo 1: Opšta razmatranja
E275 
2019-07-11
2019-09-11
EN 15634-1:2019
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Deo 1: Opšta razmatranja
E275 
2019-07-11
2019-09-11
EN 15634-2:2019
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Deo 2: Celer (Apium graveolens) — Kvalitativno određivanje specifičnih DNK sekvenci u kuvanim kobasicama, PCR-om u realnom vremenu
E275 
2019-07-11
2019-09-11
EN 15842:2019
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani — Opšta razmatranja i validacija metoda
E275 
2019-10-17
2019-12-17
FprEN 17250
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u paprici, čili paprici, crnom i belom biberu, muškatnom oraščiću, u mešavini začina, sladiću, kakau i kakao proizvodima prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i tečnom hromatografijom visoke performanse sa fluorescentnom detekcijom
E275 
2019-09-05
2019-11-05
FprEN 17251
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u svinjskom mesu i njihovim proizvodima tečnom hromatografijom visoke performanse sa fluorescentnom detekcijom (HPLC-FLD)
E275 
2019-09-05
2019-11-05
FprEN 17252
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fomopsina A u semenu lupine i proizvodima od lupine pomoću LC-MS/MS
E275 
2019-07-11
2019-09-11
EN 17254:2019
Prehrambeni proizvodi- Minimalni zahtevi za performanse za određivanje glutena ELISA metodom
E275 
2019-06-27
2019-08-27
EN 17264:2019
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje aluminijuma masenom spektrometrijom sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS)
E275 
2019-06-27
2019-08-27
EN 17265:2019
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje aluminijuma pomoću optičke emisione spektroskopije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-OES)
E275 
2019-08-08
2019-10-08
EN 17266:2019
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje organske žive u morskim plodovima analizom elementarne žive
E275 
2019-07-04
2019-09-04
EN 17279:2019
Prehrambeni proizvodi — Višestruka metoda za skrining ohratoksina A, aflatoksina B1, dezoksinivalenola, zearalenona i fumonizinaB1 i B2 u prehrambenim proizvodima, isključujući hranu za odojčad i malu decu primenom HPLC-MS/MS
E275 
2019-07-04
2019-09-04
EN 17280:2019
Prehrambeni proizvodi – Određivanje zearalenona i trihotecena uključujući dezoksinivalenol (DON) I njegove acetilovane derivate (3-acetil- DON i 15-acetil-DON), nivalenol (NIV) I T-2 toksin i HT-2 toksin u žitima i proizvodima od žita primenom LC-MS/MS
E275 
2019-08-29
2019-10-29
ISO 21572:2019; EN ISO 21572:2019
Prehrambeni proizvodi – Analiza molekularnim biomarkerima – Imunohemijske metode za detekciju i kvantifikaciju proteina
E275 
2019-10-24
2019-12-24
prEN 13708
Prehrambeni proizvodi - Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži kristalni šećer metodom ESR spektroskopije
E275 
2019-10-03
2019-12-03
prEN 17203
Prehrambeni proizvodi – Određivanje citrinina u prehrambenim proizvodima pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-MS/MS)
E275 
2019-09-30
2019-11-30
prEN 17424
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina u začinima osim paprike prečišćavanjem IAC-om i HPLC - FLD sa postkolonskom derivatizacijom
E275 
2019-09-30
2019-11-30
prEN 17425
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ergot alkaloida u žitima i proizvodima od žita prečišćavanjem dSPE-om i LC-MS/MS-om

24 found, page 1 from 2  1 | 2