Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7049

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
E275 
2019-03-21
2019-05-21
FprCEN/TS 17061
Prehrambeni proizvodi – Smernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača pomoću hromatografskih metoda
E275 
2019-03-21
2019-05-21
FprCEN/TS 17062
Hrana biljnog porekla – Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida u uljima biljnog porekla primenom LC-MS/MS metode
E275 
2019-05-14
2019-07-14
CEN/TS 17303:2019
Prehrambeni proizvodi - DNK barkodiranje riba i proizvoda od ribe koristeći određene segmente gena mitohondrijskog citohroma b i mitohondrijskog citohroma c oksidaze I
E275 
2019-05-14
2019-07-14
CEN/TS 17329-1:2019
Prehrambeni proizvodi - Opšte smernice za validaciju kvalitativnih PCR metoda u realnom vremenu - Deo 1: Validacija u jednoj laboratoriji
E275 
2019-05-14
2019-07-14
CEN/TS 17329-2:2019
Prehrambeni proizvodi - Opšte smernice za validaciju kvalitativnih PCR metoda u realnom vremenu - Deo 2: Međulaboratorijska ispitivanja
E275 
2019-04-25
2019-06-25
EN 17203:2018
Prehrambeni proizvodi – Određivanje citrinina u prehrambenim proizvodima pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-MS/MS)
E275 
2019-05-02
2019-07-02
FprEN 17264
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje aluminijuma masenom spektrometrijom sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-MS)
E275 
2019-05-02
2019-07-02
FprEN 17265
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje aluminijuma pomoću optičke emisione spektroskopije sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-OES)
E275 
2019-05-09
2019-07-09
FprEN 17279
Prehrambeni proizvodi — Višestruka metoda za skrining ohratoksina A, aflatoksina B1, dezoksinivalenola, zearalenona i fumonizinaB1 i B2 u prehrambenim proizvodima, isključujući hranu za odojčad i malu decu primenom HPLC-MS/MS
E275 
2019-05-09
2019-07-09
FprEN 17280
Prehrambeni proizvodi – Određivanje zearalenona i trihotecena uključujući dezoksinivalenol (DON) I njegove acetilovane derivate (3-acetil- DON i 15-acetil-DON), nivalenol (NIV) I T-2 toksin i HT-2 toksin u žitima i proizvodima od žita primenom LC-MS/MS
E275 
2018-07-10
2018-09-10
FprEN 15633-1
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani imunološkim metodama — Deo 1: Opšta razmatranja
E275 
2018-07-10
2018-09-10
FprEN 15634-1
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Deo 1: Opšta razmatranja
E275 
2018-07-10
2018-09-10
FprEN 15634-2
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije — Deo 2: Celer (Apium graveolens) — Kvalitativno određivanje specifičnih DNK sekvenci u kuvanim kobasicama, PCR-om u realnom vremenu
E275 
2018-07-10
2018-09-10
FprEN 15842
Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani — Opšta razmatranja i validacija metoda
E275 
2018-07-02
2018-09-02
prEN 17250
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u paprici, čili paprici, crnom i belom biberu, muškatnom oraščiću, u mešavini začina, sladiću, kakau i kakao proizvodima prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i tečnom hromatografijom visoke performanse sa fluorescentnom detekcijom
E275 
2018-07-02
2018-09-02
prEN 17251
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u svinjskom mesu i njihovim proizvodima tečnom hromatografijom visoke performanse sa fluorescentnom detekcijom
E275 
2018-07-02
2018-09-02
prEN 17252
Prehrambeni proizvodi - Određivanje fomopsina A u semenu lupine i proizvodima od lupine pomoću LC-MS/MS
E275 
2018-07-10
2018-09-10
FprEN 17254
Prehrambeni proizvodi- Minimalni zahtevi za performanse za određivanje glutena ELISA metodom
E275 
2018-09-17
2018-11-17
prEN 17266
Prehrambeni proizvodi – Određivanje elemenata i njihovih hemijskih vrsta – Određivanje organske žive u morskim plodovima analizom elementarne žive
E275 
2018-09-12
2018-11-12
ISO 18862:2016; prEN ISO 18862
Kafa i proizvodi od kafe - Određivanje akrilamida - Metode HPLC-MS/MS i GC-MS nakon derivatizacije

23 found, page 1 from 2  1 | 2